SACCSIV – blog ortodox

În Bihor, PS Sofronie Drincec impune preoților o dictatură “conform regulamentului BOR”

Posted in BOR, PS SOFRONIE by saccsiv on aprilie 12, 2013

Am primit pe mail urmatoarea stire, care arata tendintele foarte grave ale dictaturii din biserica institutionalizata din Romania

PS Sofronie 2

Toate binecuvântările și pogorămintele la nivelul eparhiei se fac în funcție de convingerile și plăcerile personale ale PS Sofronie. Preoților li se amintește mereu de supunerea ce trebuie să o aibă față de ierarhul locului dar nu li se spune nimic despre respectarea și apărarea învățăturii de credință a Bisericii Ortodoxe.

BOR nu se mai conduce după canoanele Sfinților Părinți ci după noi regulamente votate în sinod și aplicate după bunul plac. Toate acestea sub pretextul unei reorganizări a posturilor clericale, care, în viziunea noastră, schimbă cursul lucrurilor. Pe aceeași linie, cu ceva timp în urmă, mai exact la două luni după trecerea în veșnicie a patriarhului Teoctist Arăpașu, PS Sofronie spunea că a venit momentul să se pună rânduială în Biserică.

După instalarea în scaunul episcopal de la Oradea, PS Sofronie Drincec a debutat în slujirea arhierească din județul Bihor cu o serie de scandaluri. Unele pornind de la ambiții personale și dorința de a dovedi că “eu sunt șeful”, iar altele de la compromisuri care au dus la pierderea de biserici, încălcarea canoanelor bisericești și a moralei creștine, o parte din ele fiind relatate și în presa locală (scrisă și on line).

Viața “duhovnicească” a capului eparhiei orădene a lăsat o puternică amprentă asupra zonei pe care Sinodul BOR i-a dat-o în pastorație. Mutarea unor preoți după bunul plac, fără a ține seama de realizările acestora și dorința credincioșilor, alungarea unora din parohiile și mănăstirile unde au slujit, mesele îmbelșugate și luxul exagerat (în timp ce credincioșii o duc tot mai greu), aroganța și disprețul față de cei în necazuri, modul dictatorial de a conduce eparhia, nepotismele, nesinceritatea și multe altele au făcut ca tulburările credincioșilor și nemulțumirile clerului inferior să crească pe zi ce trece. Ca o consecință a scăderii vieții duhovnicești la nivel de eparhie, mulți credincioși au ales să își caute duhovnici în alte eparhii.

Pentru a pune situația sub făgașul “normalității” PS Sofronie s-a gândit să aducă noi “rânduieli” în eparhia sa. În acest scop preoților li s-a impus o serie de reguli care dacă nu sunt respectate aceștia riscă să rămână fără parohie sau să fie caterisiți. Noile “rânduieli” au fost făcute astfel încât să nu se încalce regulamentul BOR – chiar folosindu-se de acesta – dar, în schimb, să condiționeze activitatea misionară a clerului din Bihor de convingerile personale ale PS Sofronie. Astfel, preoții care au altfel de convingeri decât ale preasfinției sale trebuie să le schimbe sau măcar să le țină sub tăcere. Duhovnicii sau preoții din alte eparhii, cu alte convingeri despre modul de gândire și viețuire ortodoxă, decât cel al PS Sofronie, nu au voie să slujească, să predice sau să susțină conferințe pe teritoriul canonic al acestuia. Împiedicarea acestor activități duhovnicești au ca temei o atitudine și un mod de gândire de genul: “Nu au binecuvântarea preasfințitului nostru. E suficient ca ei (credincioșii-n.n.) să știe doar ce îi învățăm noi” după cum susține un consilier eparhial de la Oradea.

Pornind de la cele prezentate mai sus, preoților din Bihor li se interzice să anunțe în biserici sau să afișeze programe cu activități ortodoxe care nu au convingerile preasfinției sale. Cu alte cuvinte dacă preoții susțin și încurajează activități antiecumeniste sau împotriva îndosarierii electronice (actele cu cip), cateheze (canoane, dogme) tradiționaliste, învățături ale Sfinților Părinți referitoare la problemele sensibile cu care se confruntă Biserica în momentul de față etc., riscă să fie suspendați sau mutați într-o parohie săracă. O sancțiune poate veni cu ușurință asupra preoților care propovăduiesc înfrânarea trupească, smerenia sau sărăcia clerului ca nu cumva să se interpreteze că aceasta ar fi avut vreo referire în mod special la cei (cel) în cauză, etc.

Pentru a-și impune „autoritatea” față de „subordonați”, PS Sofronie a găsit de cuviință să „aplice” regulamentul BOR, în mod special articolele care fac referire la subordonarea preoților față de ierarh. Au fost folosite în acest sens articolele: 43, 48 (1), 49 (1-3), 51 (2), 88 (n,o,x,a1) si 123 (2,3,7) – vezi anexa. Acestea nu ar fi o problemă dacă preotul ar avea încredere în conducătorul său, dar știind linia pe care ierarhul bihorean a pornit în activitatea sa pastorală putem să deducem cu ușurință care este scopul acestei reorganizări a fișei postului fiecărui preot din subordinea sa.

În art.123 al.7 din Statutul de funcționare al BOR scrie că “personalul bisericesc primește din partea chiriarhului o decizie prin care se reglementează drepturile și îndatoririle ce-i vor reveni”. Această decizie se dă fiecărui preot la angajarea pe post. Pentru a putea “reînoi” decizia dată fiecărui preot la angajare, PS Sofronie s-a gândit să facă o reangajare a preoților pe aceleași posturi astfel încât, cu prilejul noii numiri pe post, preoții din cuprinsul eparhiei să semneze noua DECIZIE. La prima vedere se pare a fi o simplă formalitate fără sens. Scopul real al acestei “manevre” este asigurarea tăcerii si supunerii clerului inferior față de ierarhul locului.

Conform primului articol din decizia chiriarhală: preotul paroh este numit pe post “pe o perioadă nedeterminată sau până la revocarea din funcție de către chiriarh”. În al treilea articol se specifică subordonarea directă față de protopop.

Art.5 menționează că preotul paroh nu poate pleca în străinătate fără aprobare de la chiriarh. Ieșirile din țară nu ar fi o problema atâta timp cât plecarea la mănăstirile din Rusia, Ucraina, Ierusalim, Athos etc nu ar fi o îngrijorare pentru ierarhii ecumeniști. Aceștia consideră că mănăstirile tradiționaliste, din țările sus menționate, unde mulți preoți  bihoreni fac pelerinaje, influențează modul de a gândi în ce privește problemele mai sensibile cu care se confruntă ortodoxia românească în momentul de față.

Art.8 al deciziei spune clar și răspicat că preotul “trebuie să se subordoneze controlului ierarhic”, iar în articolul 10 al aceluiași document prevede că raportul dintre clerul inferior (preoți și diaconi) și centrul eparhial este unul de slujire liber asumată.

Până aici se vede clar că scopul DECIZIEI chiriarhale urmărește supunerea față de chiriarh. În următorul articol (art.11) se spune că preotul nu are voie să acționeze în instanță nici o decizie a ierarhului său. Astfel, orice abuz în funcție poate fi luat drept ascultare, situație față de care preotul trebuie să se supună necondiționat, fără drept de a se apăra în instanțele laice.

Art.12 menționează că preotul paroh “poate fi oricând revocat într-o ședință de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial, pentru activitate necorespunzătoare sau alte abateri disciplinare“. Din păcate sunt multe cazuri de abateri grave ale unor fețe bisericești ce nu au fost sancționate de conducerea eparhială a Oradiei (prăvilari, mită, spălare de bani, trafic de influiență, corupție etc.) în timp ce, pentru înlăturarea preoților sau monahilor incomozi, s-au căutat astfel de articole pentru ca TOTUL SA FIE REGULAMENTAR.

Ultimul articol (art.13) al deciziei spune că demisia clericului poate fi anunțată cu 30 de zile înainte, iar “chiriarhul poate renunța oricând la preaviz” aceasta aplicându-se practic atunci când preotului i se cere să își pună demisia pe loc. Astfel de cazuri au existat în Bihor.

Se observă destul de clar că DECIZIA chiriarhală are un scop bine determinat, punctat pe etape. Felul în care a fost alcătuită (astfel încât totul să fie conform regulamentelor BOR) dovedește că undeva există o dorință de control și subjugare a clerului. Un preot care dorește să-și păstreze postul trebuie să fie foarte atent la ce va spune de acum încolo. În felul acesta manipularea credincioșilor la nivel de eparhie se va face cu ușurință de la “cap” prin “subordonați”. Pe de altă parte, și o spunem cu regret, în nici unul din articolele deciziei chiriarhale și nici în fișa postului nu se specifică cât de puțin despre datoria preoților de a respecta și apăra dogmele și canoanele Bisericii Ortodoxe.

Cele menționate mai sus – cuprinse în decizia chiriarhală – sunt atașate contractului de reangajare iar în punctul 13 din Atribuții (atașat la fișa postului) se menționează că preotul nu poate face public nimic “decât cu binecuvântarea chiriarhului”.

La punctul 1 al atribuțiilor preotului se menționează că învățătura pe care trebuie să o transmită preotul să fie făcută doar în funcție de îndrumările chiriarhului: “…catehizează copii, tineri și adulți conform îndrumărilor Centrului eparhial”. Formularea este corectă din punct de vedere al regulamentului de funcționare al BOR, dar îndrumările centrului eparhial al Oradiei nu sunt în conformitate cu învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii. Astfel, în foarte multe parohii botezul se face prin stropire sau turnare, se admit rugăciuni împreună cu ereticii, se crează un laxism față de secte și catolicism, se admit cununii mixte, se scurtează slujbele etc.

Mai menționăm un aspect care nu trebuie neglijat. După trecerea la cele veșnice a patriarhului BOR, PS Sofronie a făcut următoarea afirmație: “Gata, s-a terminat cu Teoctist. Acum a venit vremea să punem rânduială în Biserică!”, iar după plecarea dintre noi a mitropolitului Bartolomeu Anania spunea (fără nici o reținere) apropiaților săi că se simte un om liber, la puțin timp după aceea trecând sub jurisdicția Mitropoliei Sibiului. Când PS Sofronie era propus pentru caterisire în sinodul BOR a adunat cu umilință semnături de susținere de la preoții din eparhia sa. După “iertarea” pe care membrii sinodului i-au dat-o, PS Sofronie a redevenit repede omul dinainte, iar acum – drept mulțumire pentru semnăturile subalternilor săi – s-a gândit să le dea noi reguli prin care să-i constrângă.

 Victor Nedelcu

Maricica Mocanu

 OBS. Pentru siguranța preoților care ne-au pus la dispoziție documentele doveditoare nu facem public nr. Deciziei chiriarhale despre care se pomenește mai sus și nici localitățile în care aceștia slujesc. Deocamdată cunoaștem cazul din Bihor, dar indiferent de loc, aceasta nu se poate face fără acordul (măcar tacit) al superiorilor ierarhici la nivel de sinod mitropolitan sau patriarhie.

 A N E X A – cuprinde articole din Statutul de funcționare și organizare al BOR invocate în “decizia chiriarhală” pe care preoții din Bihor au fost nevoiți să o semneze în urmă cu aproximativ o lună.

Art. 43 – Parohia este comunitatea crestinilor ortodocsi, clerici si mireni, situatã pe un anume teritoriu si subordonatã centrului eparhial din punct de vedere canonic, juridic, administrativ si patrimonial, condusã de un preot paroh numit de chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective.

Art. 48 – (1) Pe durata activitãtii lor în parohie, preotii si diaconii sunt datori a locui în parohie, în case parohiale, acolo unde acestea existã, sau în case închiriate, si au dreptul de folosintã gratuitã a unei anumite suprafete de teren, proprietatea parohiei, aprobatã de Centrul eparhial.

Art. 49 – (1) Preotul paroh, ca delegat al chiriarhului, este pãstorul sufletesc al credinciosilor dintr-o parohie, iar în activitatea administrativã este conducãtorul administratiei parohiale si presedinte al Adunãrii parohiale, al Consiliului parohial si al Comitetului parohial.

(2) Numirea sau revocarea din oficiul de paroh se face de chiriarh într-o sedintã a Permanentei Consiliului eparhial, având în vedere calitatea activitãtii desfãsurate.

(3) Din motive administrative, misionare sau disciplinare, oficiul parohial se poate încredinta de cãtre chiriarh si celorlalti preoti slujitori, într-o sedintã a Permanentei Consiliului eparhial.

Art. 51 – (2) Parohul, preotii si diaconii slujitori, precum si personalul bisericesc neclerical sunt datori sã locuiascã în parohie.

Art. 88 – Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) exercitã urmãtoarele atributii:

n) numeste, transferã si revocã personalul bisericesc clerical si neclerical în sedinte ale Permanentei Consiliului eparhial, cu respectarea normelor bisericesti în vigoare;

o) conferã distinctii si ranguri bisericesti preotilor si diaconilor din eparhie, precum si personalului monahal, cu respectarea prevederilor statutare si regulamentare bisericesti;

x) în cazuri de vinovãtie gravã poate opri de la sãvârsirea celor sfinte personalul clerical din eparhia sa si dispune, fãrã întârziere, cercetarea cazului;

Art. 123 – (2) Preotii si diaconii sunt numiti la parohie de chiriarh, într-o sedintã a Permanentei Consiliului eparhial, cu respectarea prevederilor statutare si regulamentare bisericesti.

(3) Numirea si transferarea preotilor si a diaconilor la parohii se fac prin concurs, cu exceptiile prevãzute la art. 39, alin. (1), art. 105, alin. (2), art. 124, alin. (4) si art. 125, alin. (3).

(7) Raportul între personalul clerical si Centrul eparhial este unul de slujire si misiune liber asumatã, conform mãrturisirii (declaratiei) solemne publice rostite si semnate de cãtre fiecare candidat înaintea hirotoniei întru preot. La începerea activitãtii pastorale în unitatea pentru care a fost numit, personalul bisericesc primeste din partea chiriarhului o decizie prin care se reglementeazã drepturile si îndatoririle ce-i vor reveni.

15 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. George said, on aprilie 13, 2013 at 12:31 am

  @Saccsiv uite aici saracul „fetita” Remus Cernea da tonul popomariajului si in Romania
  Remus Cernea vrea sa introduca parteneriatul civil intre heterosexuali si intre persoane de acelasi sex
  http://www.hotnews.ro/stiri-politic-14607807-remus-cernea-vrea-introduca-parteneriatul-civil-intre-heterosexuali-intre-persoane-acelasi-sex.htm

  Apreciază

 2. Mălin said, on aprilie 13, 2013 at 12:59 pm

  Câtă bădărănie !!! Ăsta se crede pe moşia lui tacsu’

  Se vede clar ca acesti oameni nu stiu pe ce lume traiesc. nici ce inseamna Biserica
  Nici ce inseamna episcop, nici preot, nici crestin, despre Ortodoxie nici nu mai incape vorba la ei

  Toate le vad ca pe niste functiii de sefi, directori, manageri urmarind cum sa traga cat mai multe foloase de pe urma proprietatilor si fondurilor bisericesti

  Dacă PreaFericirea sa. Daniel, se crede un fel de papă in B.O.R. de ce unii „episcopi”, cum este si cazul de fata, sa nu se considere si ei niste „sefi” pe mosia lor.. pentru ca pestele de la cap se-mpute !!!

  La noi nu mai avem de mult de-a face cu hotararile unui Sfant Sobor, in adevaratul sens al cuvantului cum au grecii de exemplu, ci toate hotararile sunt luate de PreaFericirea sa Daniel, el propune, el decide, el executa…iar restul dau din cap… exact ca in raporturile dintre sefi si subalterni din companiile multinationale….

  La greci era excomunicat imediat un astfel de „patriarh”…

  Apreciază

 3. jaru said, on aprilie 13, 2013 at 4:27 pm

  UN NOU MODEL DE „PREZERVATIV”
  Doamne ajuta, si imi iertati indrazneala de a forta putin cuvintele. Cu siguranta toti oamenii din biserica stiu

  ca folosirea prezervativului nu este un lucru crestinesc, nu imi propun o dezbatere laborioasa in acesta

  problema , ci doar sa spun ca prin folosirea acestui produs omul incearca sa guste fara satiu din placerea

  trupeasaca, fara a dori macar sa auda despre eventuale osteneli care le implica cresterea unui copil. Cu

  alte cuvinte „la placinte inaite, la razboi inapoi”. In acesta maniera vad eu lucrurile care se petrec in BOR, o

  sete de stapanire fara capat, dorinta de a subjuga, folosind ca pretext ascultarea. In prezent paralela dintre

  ierarhi si mireni aceasta este. In trecut mirenii nu aveau prezervative, trebuiau luate lucrurile asa cum le-a

  lasat Dumnezeu, nu doar placere ci si jertfa. In trecut marii duhovnici, marii ierarhi, faceau uz de ascultare

  fiilor duhovnicesti, dar in acelasi timp se rugau pentru ei cu o dragoste de ne descris, cu o jertfire pana la

  sange, scopul final fiind mantuirea. Acum ierarhii nu se mai pot satura de setea stapanirii, trebuie sa faci

  ascultare, dar peste inima si-au pus un prezervativ „foarte sigur”, care nu poate scapa nici cea mai mica

  picatura de iubire sau de jertfire. Ce se spune in Canonul cel Mare?
  „Arsita zilei a rabdat patriarhul pentru lipsa si frigul noptii a suferit, în toate zilele facând câstig; pastorind,

  trudindu-se si slujind, ca sa-si ia amândoua femeile”. Oare asa fac partriarhii si episcopii nostri? Urmeaza

  ei patriarhului Iacob? Daca ceri trebuie sa si dai. Atunci cand un bolnav urmeaza sa fie operat, i se da sa

  semneze un act prin care se spune ca medicul are dreptul de a lua orice decizie referitoare la modul de

  abordare a unei situatii neprevazute din timpul operatiei fara a raspunde pentru eventualul rezultat tragic,

  adica doctorul iese cu basma curata. Tot asa isi asuma raspunderea si ierarhii in cazul in care deciziile lor

  duc la moartea sufleteasca a unei comunitati. Intimidarea este arma principala in acest moment a

  episcopilor. Nu exista nici un caz in care episcopul sa nu fi putut inlatura un preot petru abateri disciplinare,

  nici vorba ca s-ar necesita mai multa putere. Avem nevoie de acte biometrice ca sa fim protejati de

  criminali, avem nevoie se dictatura in BOR pentru a fi feriti de preoti nevrednici (exacta acelasi mecanism

  de dezinformare, acelasi drac, pacate diferite). Catolicii au un singur papa care „nu poate gresi”, noi avem

  zeci de episcopi care „nu pot gresi”. Pana acum era asa: „Binecuvinteaza Stapane Sfanta intrare, iar

  preotul binecuvantand, …..” acum ierahii nostrii vor sa fie asa: „Binecuvinteaza stapane Sfanta intrare, iar

  preotul binecuvantand, …”, adica stapan cu „s” mic, nu Dumnezeu ci ei.
  ACUM CRED CA ESTE CLARA PARALELA FACUTA, NU POATE DA NASTERE UNEI VIETI RESPECTIV NU

  POATE DUCE LA VIATA VESNICA TURMA INCREDINTATA, MIREANUL RESPECTIV IERARHUL, CARE

  FOLOSESTE INTR-UN FEL SAU ALTUL PRODUSUL SUS MENTIONAT.

  Apreciază

  • vaxile said, on aprilie 14, 2013 at 3:21 pm

   @jaru „UN NOU MODEL DE “PREZERVATIV” …Doamne ajuta, si imi iertati indrazneala de a forta putin…” cuvintele.
   Nu este buna nici asemenea indrazneala si nici fortarea unor asemenea cuvinte! Incearca sa dezbati anumite probleme fara a fi necesar sa fortezi sau sa-ti ceri scuze in acest mod. Trebuie sa stii faptul ca ORICE CRESTIN este dator sa aiba evlavie fata de Persoane Sfinte, cu atat mai mult fata de Dumnezeu. Evlavie inseamna cucernicie, respect deosebit, piosenie si ESTE IMPOSIBIL sa dezvolti aceste sentimente atunci cand, din nebagare de seama, nestiinta sau o anumita „inspiratie” de moment, formulezi in acest mod frazele. As spune chiar ca acest mod de formulare este chiar periculos deoarece poate crea stari de confuzie sentimentala.
   „Sfintii parinti ne recomanda sa alegem si cuvintele potrivite pentru a nu prezenta pacatul intr-o lumina diferita de realitate, indulcindu-l si scuzandu-l. Si aceasta este o inselare diavoleasca” – am incheiat citatul!
   Numai bine!

   Apreciază

   • jaru said, on aprilie 14, 2013 at 5:33 pm

    Domnule Vaxile, iarta-ma, dar daca dumneatale dezvolti sentimente de cucernicie fata de acest ierarh, si mai spui ca este si sfant, apoi ori habar nu ai despre cine se vorbeste aici, ori esti unul din ucenicii lui. Ca sa nu mai zic ca faci confuzii mari intre un Sfant si un Sfintit Parinte, si ca sa intelegi ca este o diferenta poti sa te uiti cel mai simplu la troparele de obste a sfintilor, si vei intalni tropar la un mucenic si un altul la un sfintit mucenic, evident ca amandoi sunt sfinti. Este imposibil sa dezvolti sentimentele de care vorbesti, fata de un asemenea ierarh, cu exceptia a doua cazuri: ori esti din gasca lui ori nu ai dreapta socoteala. Referitor la citatul din Sf Parinti, nu isi are locul aici, nu vorbim despre un pacat personal a cuiva, ci despre DISTRUGEREA DIN INTERIOR A BISERICII, asa ca nu avem timp de piosenii ieftine si de smerenii patericale, dar eu ma tem ca mai degraba te deranjeaza realitatea pe care o am prezentat, decat modul de prezentare. Si ca sa vad cat de sincer ai fost cand m-ai atacat te intreb un singur lucru: iti doresti din toata inima sa ajungi acolo unde o sa ajunga acest ierarh daca continua sa lucreze la distrugerea Bisericii ? Daca nu, atunci pentru ce dezvolti cucernicie, respect si piosenie pentru el ? (probabil pentru ca asa trebuie, asa suna frumos)

    Apreciază

  • vaxile said, on aprilie 14, 2013 at 9:05 pm

   M-ai inteles gresit! Comentariul meu la adresa ta vizeaza strict formularea ” “UN NOU MODEL DE “PREZERVATIV” …Doamne ajuta…”. Cat priveste ps-ul sofronie drincec, (am scris intentionat cu litere mici ca urmare a respectului ce il port), afla ca m-am informat din articole si am si comentat apucaturile si actiunile bine-directionate ale acestui lup in piele de oaie impotriva distrugerii Bisericii Ortodoxe! Tot omul ce si-a arvonit o dreapta credinta ortodoxa nu poate decat sa respinga si sa condamne pe fata acest tip eretic de Iuda ce „pastoreste” obstea … „cre(s)tina”!
   Revin la comentariul meu si explic inca o data ca m-am referit STRICT la formularea ta, am explicat de ce nu e bine sa FORMULEZI o fraza acest mod! Fii pe pace ca nu am facut nici un fel de confuzii, nu-s nici ucenic ps-ului s. drincec, in gasca cu el sau alti eretic. Referitor la realitatea pe care ai prezentat-o sunt de acord cu tine!
   Iar daca tot amintesti de drepta socoteala, comentariul meu tocmai asta viza!
   Numai bine!

   Apreciază

 4. Maria said, on aprilie 13, 2013 at 10:03 pm

  Acest „ierarh” a transformat Biserica lui Hristos , intr-o institutie pamanteana , in care el , din slujitor al Domnului si al obstei , s-a transformat intr-un dictator securist . O mare rusine pt cei ce-l accepta si nu-l da jos din Scaun .
  Am citit pe undeva , ca acest episcop este adanc intrat in masonerie si ca acesta este autorul acestei picturi de la CMN , in care Mantuitorul , binecuvinteaza cu semnul satanist . De fapt aceasta pictura nu-l reprezinta pe Mantuitorul .
  Se vede treaba ca l-a parasit Dumnezeu si diavolul are mare putere asupra lui .
  Preotii care pot rabda aceste umilinte si batjocuri , se vor mantui . iar acest episcop , va pierde isi va pierde osteneala , daca a avut-o vreodata .

  Apreciază

 5. Cosmin M said, on aprilie 14, 2013 at 9:56 pm

  Nu urmeaza Bisericile sa cada una dupa alta? nu zicea Pr. Arsenie Boca ca va cadea putregaiul?

  Apreciază

  • valentin said, on aprilie 17, 2013 at 1:11 pm

   sunt prea clare semnele ca traim in vremurile de pe urma.
   oamenii nu isi mai pot asculta superiorii pentru ca superiorii ii obliga sa incalce Cuvantul lui Dumnezeu
   Episcopia Husilor are cam aceeasi soarta cu a Oradei

   Apreciază

 6. MARIA said, on aprilie 15, 2013 at 8:09 pm

  Preaplinul sofronie si-a batut joc si de enoriasii din Bratca.La inmormantarea parintelui Liviu ,in fata a peste 1500 de oameni a promis ca fiul acestuia il va urma in parohie.S-a razgandit cand familia nu a vrut sa cotizeze( asa se vorbeste) .Au urmat denigrari si amenintari pt familia parintelui.Dupa 4 luni in care enoriasii nu au permis unui preot impus de preaplinul sofronie sa intre in biserica, acest satana imbracat in haine preotesti a apelat la politie si jandarmerie si s-a impus. A distrus 33 ani in care parintele Liviu a tinut enoriasii uniti in Biserica Ortodoxa.Acum multi dintre enoriasi au ales sa mearga la alte culte decat sa mai aiba legatura cu preaplinul si cateii lui. Rusine sa-i fie pentru ca a distrus armonia din satul nostru si munca parintelui .Acum slujeste un catel de-al lui care a mai fost dat afara din alte parohii pentru ca era mult prea hapsan.Cu stareta de la manastirea Voivozi ce a facut? A dat-o afara. Oare nimeni nu-l ancheteaza pentru ” donatiile” primite pentru parohii si escapadele lui luxoase si desfranate?

  Apreciază

 7. Dura lex sed lex said, on aprilie 17, 2013 at 11:09 pm

  Oameni buni, degeaba va agitati. Nu faceti nimic decat sa vorbiti. Taclale. Probleme in BOR sunt de zeci de ani de zile si vi se pare ca ABIA acum sunt incalcate Canoane Bisericii? Poate glumiti!

  Apreciază

 8. Aurelia said, on octombrie 24, 2013 at 12:34 pm

  IN GASCA LUI SOFRONIE SUNT TOTI POPII CU INTERESE MATERIALE. UNUL DINTRE ACESTIA ESTE SI PROTOPOPUL BEIUSULUI, PR. IOAN NAT BALINT, CARE SI-A BAGAT PRUNCUL LA EPISCOPIE, CONSILIER JURIDIC (AFON IN DOMENIU), IAR JUNERELE ARE DOUA PAROHII: BEIUS SI BUDUREASA.
  LA BEIUS VIN BANI MULTI LA ACEST POPA, IAR LA BUDUREASA SE INVART RELATII SI BANII DIN STANA DE VALE SI DE LA MINA LUI SORIN OVIDIU VANTU. O MAFIE IN PLINATATEA CUVANTULUI IN CARE E IMPLICAT SI ACEST POPA.
  LA BUDUREASA A VANDUT PAMANTURILE BISERICII SI ACUM NE DA LECTII IN PREDICILE SALE CUM AR TREBUI SA NE COMPORTAM.
  ASTIA SUNT POPII NOSTRI IN BIHOR.

  Apreciază

 9. Alexandru said, on decembrie 1, 2013 at 9:00 pm

  unde se gaseste acest ROD? am nevoie de el ca intampinam unele greutati si pe la bucuresti si nu se gaseste mai pe nicaieri acest Regulament de Organizare si Dizolvare in special ma intereseaza articolele referitoare la consiliul parohial.
  multumesc.

  Apreciază

 10. andrei said, on decembrie 19, 2014 at 2:01 pm

  Bine macar ca nu a ajuns el mitropolit al Bnatului !!!! SIGUR NICI ioan nu e bun dar macar nu e chiar atat de rau .

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: