SACCSIV – blog ortodox

IPS Ierótheos Vlachos, Mitropolitul Nafpaktosului: Naşterea Domnului

Posted in Nasterea Domnului by saccsiv on decembrie 25, 2012

138471_nasterea-domnului-02[1]

                                                     Naşterea Domnului

                                                                 (partea  I)

de Mitropolitul Nafpaktosului, Ierótheos Vlachos

steaua-de-la-betleem[1]nasterea-domnului-24_ecd4dc31c8f53e[1]

Sărbătoarea Naşterii Domnului după Trup este maica tuturor sărbătorilor, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Naşterea este punctul de plecare al tuturor celorlalte praznice Împărăteşti: Boboteaza, Schimbarea la Faţă, Patimile, Crucea, Învierea şi Înălţarea lui Hristos. Fără Naştere nu ar fi existat Învierea, dar şi fără Înviere nu s-ar fi împlinit scopul dumnezeieştii Întrupări. Aşadar, toate aceste fapte ale vieţii Împăratului Hristos sunt legate între ele. Noi însă le despărţim pentru a le putea sărbători şi pentru a aprofunda înţelesul lor. La fiecare dumnezeiască Liturghie trăim toate evenimentele dumnezeieştii întrupări. De aceea, după cum spun Sfinţii Părinţi, mereu este Crăciunul, mereu este Paştele, mereu este Cincizecimea. Prin Naşterea lui Hristos se revelează cele petrecute la Bunavestire. Când vorbim despre Revelaţie înţelegem că există unele persoane, precum Maica Domnului, Iosif etc. cărora li s-a descoperit că Hristos pe Care Îl aşteptau toate veacurile, a venit în lume. Desigur, Hristos se ascunde arătându-Se şi se descoperă ascunzându-se. Vedem acest lucru în toată viaţa Lui, dar şi în revelaţia Lui către Sfinţi.

1. Naşterea lui Hristos este un fapt istoric, pentru că a avut loc într-un moment istoric concret, pe când în Imperiul Roman domnea Cezarul Augustus, iar în Iudea împărăţea Irod. Evangheliştii insistă pe istoricitatea evenimentului, pentru că vor să arate că Hristos este o persoană istorică. Asta înseamnă că Hristos Şi-a asumat trup omenesc real şi că Întruparea nu a fost una fantasmagorică sau o închipuire.

Dar dincolo de istoricitatea lui, evenimentul acesta rămâne o taină. Ştim că există Dumnezeu-Omul, Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit, dar rămâne o taină chipul unirii firii dumnezeieşti cu firea omenească în Ipostasul Cuvântului. De altfel, ceea ce s-a petrecut în Persoana lui Hristos, şi anume unirea ipostatică a firii dumnezeieşti cu cea omenească, este un eveniment unic. De aceea, Sfântul Ioan Damaschin va spune că Hristos este „singurul lucru nou sub soare”, adică este singurul lucru nou după crearea lumii. Asta înseamnă că după creaţia lumii şi a omului, nu se mai întâmplă nimic nou în lume. Toate se repetă. Naşterea unui om este urmarea şi rezultatul sfatului lui Dumnezeu „să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră” şi „creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi îl supuneţi” (Facere 1: 26-28). Nou este numai Dumnezeu-Omul Hristos.2365_p17f6hfcavb7355e1e8q1mij583a[1]

Aşadar, caracterul istoric al evenimentului nu înlătură taina, dar nici taina nu anulează caracterul istoric. De Crăciun prăznuim Naşterea lui Hristos, dar, în acelaşi timp, trăim în chip tainic, înlăuntrul inimii noastre, toate faptele legate de aceasta, de vreme ce, atunci când trăim în Biserică, participăm şi trăim toate momentele Dumnezeieştii Întrupări.

2. Deosebirea dintre Vechiul şi Noul Testament constă în aceea că revelaţiile lui Dumnezeu în Vechiul Testament erau revelaţii ale Cuvântului neîntrupat, câtă vreme în Noul Testament sunt revelaţii ale Cuvântului în trup. Cel care S-a descoperit lui Moise şi tuturor Prorocilor a fost Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, a Doua Persoană a Sfintei Treimi, fără să aibă trup. Prorocii şi Drepţii în Vechiul Testament nu aveau comuniune doar cu Logosul lui Dumnezeu, ci au văzut [dinainte] şi Întruparea Lui. Acest sens are faptul că ei l-au văzut [dinainte] ca Om. Adam, după cum se spune în Vechiul Testament, a auzit paşii lui Dumnezeu în Rai. Iacov s-a luptat cu Dumnezeu. Moise a văzut spatele lui Dumnezeu. Isaia L-a văzut ca Om şezând pe Tron, iar Daniil L-a văzut cu asemănare omenească şi ca Fiu al Omului venind la Cel Vechi de zile.

news_image_214188_10372[1]Toate aceste revelaţii arată că Prorocii Vechiului Testament au văzut Întruparea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi, adică L-au văzut pe Acela Care avea să Se întrupeze pentru mântuirea neamului omenesc. Faptul că Moise a văzut spatele lui Dumnezeu arată limpede că el a văzut ceea ce avea să se petreacă în viitor, adică Întruparea Cuvântului. Prorocii nu au văzut firea lui Dumnezeu, ci chipul şi icoana a ceea ce avea să fie, deoarece, mai întâi, trebuia ca Fiul lui Dumnezeu să devină în mod real om, pentru a Se uni cu firea noastră şi pentru a fi văzut întrupat pe pământ (Sfântul Ioan Damaschin).

În afara acestora, există în Vechiul Testament şi alte texte revelatoare care prorocesc limpede nu doar Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, dar şi anumite fapte concrete, precum acela că fecioria Născătoarei de Dumnezeu nu se va strica, că Hristos va aduce pace în lume şi altele.

3. În aceste analize, încercăm să vedem care sunt aspectele hristologice ale praznicelor împărăteşti. De asemenea, putem să distingem şi alte fapte care nu au caracter hristologic, dar sunt legate de adevărul că Hristos este Mântuitorul lumii şi că trăirea acestui adevăr presupune o anumită stare duhovnicească a omului.lrg-9371-icoane_nasterea_domnului_dscf1791_[1]

În afară de Maica Domnului şi de Iosif, primii care s-au închinat dumnezeiescului Prunc au fost Păstorii. Un Înger al Domnului i-a vestit că S-a născut Mântuitorul lumii. Iar acesta nu a fost un fapt întâmplător, nici nu însemna că respectivii Păstori s-au învrednicit de această descoperire pentru că s-a întâmplat să se afle mai aproape de Peşteră. Părinţii Bisericii spun că aceasta s-a întâmplat din mai multe pricini. Mai întâi, pentru curăţia Păstorilor care trăiau în retragere şi isihie. În al doilea rând, pentru că ei erau următori ai vieţuirii şi virtuţilor Patriarhilor Vechiului Testament. Cu alte cuvinte, Păstorii nu erau nişte persoane oarecare. În al treilea rând, pentru a se arăta că Hristos avea să fie adevăratul Păstor al poporului Israel. Iar în patrulea rând, pentru a se vădi în chip limpede că Hristos i-a ales pe cei cu o inimă simplă, care să poate încăpea această descoperire, iar nu pe viclenii cărturari şi farisei. Toate acestea arată cum poate omul să trăiască taina Revelaţiei.

688240916683702876476070-1430792-700_700[1]

4. Este semnificativă în acest sens şi cântarea Îngerilor: „Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace întru oameni bunăvoire” (Luca 2, 14). Pacea pe care o cântau îngerii nu era o pace socială – absenţa războiului, de pildă – ci Întruparea şi Prezenţa lui Hristos. Astfel, Îngerii cântau pacea care a venit prin Naşterea lui Hristos, iar nu o pace care va veni în viitor. Pentru că Hristos, prin Întruparea Lui l-a împăcat pe om cu Dumnezeu, cu aproapele său şi cu sine însuşi, tocmai pentru că în Persoana Lui s-au unit firea dumnezeiască şi firea omenească. Omul, după cădere, a pierdut pacea cu Dumnezeu, pentru că se închina idolilor neînsufleţiţi şi nesimţitori, iar nu Dumnezeului Celui adevărat. Acum, prin Întruparea Lui se dă omului posibilitatea să Îl adore pe adevăratul Dumnezeu şi să i se închine Lui. A dobândit şi pacea cu îngerii şi cu semenii săi. Şi, desigur, a dobândit pacea puterilor lui sufleteşti, pentru că Hristos a făcut ceea ce nu reuşise Adam să facă. Adam trebuia ca prin Harul lui Dumnezeu şi prin propria lui strădanie, să ajungă la comuniunea deplină cu Dumnezeu, iar puterile lui sufleteşti să lucreze după fire şi mai presus de fire. Iar acest lucru l-a reuşit Hristos. Expresia „întru oameni bunăvoire” denotă faptul că Întruparea este voia primordială a lui Dumnezeu. După Sfinţii Părinţi, voia lui Dumnezeu se împarte în primordială şi ulterioară. Voia primordială este după bunăvoinţă, iar cea ulterioară este după îngăduinţă. Când se spune că Întruparea este voia primordială a lui Dumnezeu, se înţelege că ea nu a fost consecinţa căderii lui Adam, pentru că s-a aflat în planurile lui Dumnezeu încă dinainte de cădere, adică unirea omului cu Dumnezeu nu s-ar fi putut realiza dacă nu ar fi existat o anume Persoană în care firea dumnezeiască să se unească ipostatic cu firea omenească. De aceea, Întruparea este voia primordială a lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ea a fost rânduită independent de căderea lui Adam, pe când Patimile şi Răstignirea au fost urmarea căderii lui Adam. Întruparea lui Hristos a însemnat desăvârşirea creaţiei. Omul şi toată zidirea au fost făcute pentru Dumnezeu-Omul.

Cititi continuarea pe Graiul ortodox.

Reclame

55 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. F said, on decembrie 26, 2012 at 12:12 am

  Iata ce povesteste Cuviosul Paisie Aghioritul referitor la stilul vechi si stilul nou:

  Un grec ortodox traia in America impreuna cu familia sa de mai multi ani. Avea insa o problema serioasa. El era stilist, iar femeia si copiii lui tineau noul calendar.

  ‘Nu putem sa facem Inici macar o singura sarbatoare impreuna, spunea el. Ei praznuiau Craciunul, eu praznuiam pe Sfantul Spiridon. Cand eu aveam Craciunul, ei praznuiau pe Sfantul Ioan. Si aceasta nu-i nimic. Lucrul cel mai rau era sa stii ca noii calendaristi sunt, asa cum ne invatau, eretici si se vor duce in iad. Oare este putin lucru sa auzi mereu ca femeia si copiii tai si-au tradat credinta, s-au dus cu Papa, ca Tainele lor nu au har si altele? Ore intregi discutam cu sotia mea, dar nu ajungeam la o intelegere. Ca sa spun adevarul, nu-mi placea nici la stilisti. Mai ales atunci cand veneau niste episcopi si ne vorbeau. Nu o faceau cu dragoste si durere pentru inselatii (asa cum ii considerau) neo-calendaristi, ci dimpotriva aveau o ura fata de ei si se bucurau atunci cand spuneau ca se vor duce in iad. Erau foarte fanatici. Cand se termina omilia lor, simteam o tulburare inaluntrul meu, dar nici nu ma hotaram sa plec de la ei. Imi venea sa plesnesc. Cu siguranta ca as fi patit ceva din pricina supararii, daca nu l-as fi intalnit pe Parintele Paisie.

  Intr-una din calatoriile mele in grecia i-am spus problema mea varului meu, Ioan. Acela mi-a vorbit despre un oarecare staret Paisie. Si astfel am hotarat sa mergem in Sfantul Munte sa-l intalnesc.

  Am ajuns la ‘Panaguda’. Staretul ne-a tratat cu o fata zambitoare si ne-a pus sa stam langa el. Ma pierdusem. Se purta cu noi de parca ma cunoastea de multa vreme, de parca ar sti totul despre mine.

  – Cum te descurci cu masinile acelea in America? Au fost primele lui cuvinte.

  Eu ma zapacisem cu totul. Am uitat sa spun ca serviciul meu era la o parcare si, fireste, numai cu masinile ma ocupam.

  – Ma descurc bine, au fost singurele cuvinte pe care le-am putut sopti, privindu-l ca un pierdut.

  – Cate biserici sunt acolo unde locuiesti?

  – Patru, am raspuns si un al doilea val de surpriza m-a cuprins.

  – Pe calendarul vechi sau pe cel nou>, a fost al treilea traznet care, in loc sa-mi mareasca buimaceala, mai degraba m-a familiarizat cu harisma Staretului, m-a facut sa ‘aterizez’, ca sa zic asa.

  – Doua pe vechi si doua pe nou, i-am raspuns.

  – Tu unde mergi?

  – Eu la cea pe vechi, iar femeia mea la cea noua.

  – Asculta. Sa mergi si tu acolo unde merge si femeia ta.

  Si se pregatea sa-mi dea explicatii. Dar pentru mine subiectul se incheiase. Nu mai era nevoie de explicatii si argumente. Ceva inexplicabil, ceva dumnezeiesc s-a intamplat inauntrul meu. Mi s-a ridicat o greutate de pe suflet. Toate argumentele, toate amenintarile si afurisirile adresate celor ce tineau calendarul nou, pe care ani de zile le auzisem, s-au risipit. Am simtit harul lui Dumnezeu care, prin Sfantul Sau actiona asupra mea si ma inunda cu o pace pe care o cautam de ani de zile. Iar starea pe care o traiam mi se intiparise pe fata.

  Ceea ce imi aduc aminte este ca acest lucru l-a facut pe Staret sa se opreasca pentru putin. Dupa aceea insa a continuat cu explicatii. Poate pentru a le spune altora sau poate sa le folosesc eu in vreme de ispita dupa ce va trece acea stare cereasca in care ma aflam.

  – Noi, aici, in Sfantul Munte, tot pe calendarul vechi tinem, dar este alt caz. Suntem uniti cu Biserica, cu toate patriarhiile, si cu cele care il tin pe cel nou. Recunoastem Tainele lor, iar ei pe ale noastre. Preotii lor impreuna-liturghisesc cu preotii nostri. In timp ce aceia ( gen Slatioara – B.O.S.V.R. ), sarmanii, s-au rupt. Cei mai multi dintre ei au si evlavie si acrivie si nevointa si ravna pentru Dumnezeu. Numai ca aceasta ravna a lor este fara discernamant, ‘nu intru cunostinta’. Unii s-au abatut din simplitate, altii din nestiinta, iar altii din egoism. Au considerat cele treisprezece zile o chestiune dogmatica si pe noi inselati si au plecat din Biserica. Nu au comuniune nici cu Bisericile care tin calendarul nou, dar nici cu patriarhiile si Bisericile care tin calendarul vechi, pentru ca chipurile s-au spurcat din pricina comuniunii cu cei ce tin calendarul nou. Si nu numai aceasta. Putinii care au ramas, nu stiu in cate parti, s-au impartit si se impart mereu, anatematizandu-se, afurisindu-se si caterisindu-se intre ele. Nu stii cat m-a durut si cat m-am rugat pentru acest subiect. Trebuie sa-i iubim si sa-i compatimim, iar nu sa-i judecam. Si cel mai mult sa ne rugam pentru ei ca sa-i lumineze Dumnezeu. Iar daca se va intampla vreodata sa ne ceara cineva ajutor cu buna intentie, sa-l ajutam cu vreun cuvant.
  http://prosistemhaha.wordpress.com/

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 8:12 am

   @ F,nu am gasit pe net nici acatistul Sf Paisie aghioritul ,nici a sf Ioan Dam,aschin ,nici a sf Hristofor,pune le tu aici sa ne folosim si noi

   Apreciază

   • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 2:06 pm

    @F ,io nu s stilist dar nu mi pot explica gandirea asta greco catolica :adica tii de un sinod de niste hotarari si faci cum spune alt sinod perfect opus ! creierul meu nu intelege ghiveciul asta ecumenist ! adica Biserica nu stie care e voia lui Dumnezeu ?are Dumnezeu neclaritati? NU stie Hristos cand sa nascut !!??? ori tin calendarul vechi ori pe cel nou !! de atata vreme nu stie Biserica in cer cand se serbeaza NASTEREA lui Hristos?

    Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 2:34 pm

   @F ,daca ai deschis diuscutia si sti sa raspunzi bine daca nu taci ca discutiile astea au mai fost !! deci de ce sant eretici stilistii daca calendaru nu e dogma ?? daca nu sti sa raspunzi intreaba ti preotu si vino repede ca de ani de zile au venit fraier de stil vechi sau nou care habar nu au dar cauta scandal si sa deviem de la subiectul fierbinte !! eu cred ca acu fierbinte rau e ca peste cateva zile in sua se baga la greu cipu in oameni !! si sa ne mai rupem si noi 2 sau 3 care mai putem schimba 2 vorbe nu cred ca e cazul !! daca te ai trezit si tu ca ai gasit ceva ce sa mai publicat la fiecare 2 sau 3 luni mai bine citeste o rugaciune decat sa repeti ca o placa stricata lucruri frecate si rasfrecate care nu au dus la nimic bun si constructiv ci numai cearta intre crestini ,deci daca nu e dogma calendaru ce tot vi aici cu chestii minore ?? zi de catolici zi de new age nde illuminati care stapanesc lumea si o vor stapani cu guvernul lor peste tot globul..deci repet p paisie argatu cleopa .. toti spun ca nu i dogma asa ca lasa ma mai F cu chestii de cateva zile te ai trezit si tu ca pui ce sa mai pus de mii de ori numai pe blogu,poti sa dai copii paste la miile de discutii care au mai fost si nu mai vede nimeni problemele de azi !! la noi se da cipu pe cardu de sanatate si tu vii cu diversiuni de tip securist ! ce e mai nou de aflat de la tine si noi nu stiam ??l

   Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 2:37 pm

   @F adica daca alta patriarhie de exemplu a serbiei face creciunul la 6 zile de noi un om se poate sa o tina numai in nasteri de Hristos? apoi vin bulgarii care serbeaza la 20 d zile si dai petrceri !! apoi vine rocorul din sua care serbeaza Nasterea la 27 de zile si dai carnati si dai cu vin !! apoi vine biserica georgiana din australia care serbeaza Nastertea lui Hrsitos la 38 de zile distantza si dai cu bere dai cu vin ….

   Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 3:23 pm

   @ F , Lastun si cu mine !!! FRATILOR DATIVA LANGA MINE SA SALVAM TARA !!! O SA FIM POMENITI LA SLUJBE MAI ABITIR CA SFINTII CEI MARI !!! UITE PLANUL : VORBIM CU DANIEL SA MAI FACA CATIVA EPISCOPI ,ADIC 365 SI FIECARE EPISCOP SERBEAZA NASTEREA LUI HRISTOS IN ALTA ZI DECAT CEILALTI !!!! SI ASA O SA MANCAM CARNATZ IN FIECARE ZI ,IN FIECARE ZI UMBLAM LA BUTOIU CU VIN !! TURIZMU CRESTE VERTIGINOS CRIZA MOARE SI LASAM TOATA PLANETA CU GURA CASCATA !!! TARE ??? ASA O SA FIE PRETENIE SI BUCURIE NUMAI !! FARA SA MAI FIE PROBLEME CA VOI STITI CA PRACTIC TIMPUL SA MODIFICAT SI NU MAI E DOAR 13 ZILE DECI NUMAI FACEM CALCULE ZILNICE >> BLA BLA !! TOATA ZIUA TAIEM PORCII SI MANCAM SORIC !!!

   Apreciază

 2. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 12:50 am

  Am si eu o acasa o singura carte cu parintele Ilarion Argatu “ 445 de raspunsuri duhovnicesti” iata ce scrie acolo la istorisirea 400, 401,402, 403 Va rog sa ctiti cu atentie toate cele 4 parti.

  http://groups.yahoo.com/group/credinta_ortodoxa/message/6291

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 2:10 pm

   @Lastune ce spune p argatu spune clar ca calendarul nou e calea corecta !! deci ce fel de prietenie e cu cei ce nu asculta de dreptate ?? ca asta e o minciuna ce spune p Paisie ,adica el spune ca calendarul vechi e bun !! deci in cer si pe pamant Hristos se naste de cate ori vor sinoade si patriarhi??

   Apreciază

   • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 2:17 pm

    @Lastun ,pe de o parte spunem ca cei ce nu inteleg schimbarea sant batuti in cap si prosti si.. si apoi zicem dar voi de la Atos nu santeti prosti ca nu schimbati calendaru voi santeti intelepti chiar faceti rau dar faceti si bine ca santeti cu noi !! ma dau la o parte ca judecatile astea sant peste orice seriozitate ! Sf Serafim Sobolev spune ca schimbarea calendarului nu e corecta si o spune in sinodul de la Moscova ! deci nu zice nimic despre comuniune si face fiecare ce vrea !! nu nu nu pot sa inteleg abrambureala asta !

    Apreciază

 3. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 12:50 am

  … continuare

  http://groups.yahoo.com/group/credinta_ortodoxa/message/6295

  Apreciază

 4. STOP RFID 666 said, on decembrie 26, 2012 at 11:56 am

  ESTE PROFETIT – SECTARII VOR PUNE MANA PE BISERICA

  Apreciază

  • STOP RFID 666 said, on decembrie 26, 2012 at 12:01 pm

   Nu vad bine? Fata sa cante la acordeon? Foarte tare, e prima oara cand vad asa ceva.

   Apreciază

   • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 1:59 pm

    @STOP eu am gasit :ERETICII ! eretici vor pune gheara pe biserica ca organizatie pamanteasca vizibila dar nu pe toata ca vor ramane grupuri care nu vor ramane in comuniune cu gloata ecumenista si aceea care ramane turma mica aia va fi BISERCA pe care o va gasi Hristos la a 2 venire !!

    Apreciază

 5. gerica64 said, on decembrie 26, 2012 at 1:23 pm

  vasisv spune:

  Fratilor oastea domnului incalca in mod constiincios Hotararile Sfintilor parinti din cele 7 Sfinte Sinoade ecumenice, si am sa va lamuresc pe scurt cum incalca oastea domnului aceste hotarari si canoane ale Biserici Ortodoxe 1 , canta cu organe muzicale in biserica sau in adunari , cantari inchinate Lui Dumnezeu , uitati cum au talcuit Sfintii Parinti psalmul 150 ;Talcuirea psalmului 150 de Sfintii Parinti ;Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L pe el în strune şi în organe! 5 Lăudaţi-L pe El în chimvale bine-răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare! De demult, lăudîndu-L pe Dumnezeu în dumnezeiasca Biserică, leviţii întrebuinţau organele acestea nu pentru că Dumnezeu Se veselea de glasul lor, ci pentru că primea scopul celor făcute.Căci Îl auzim pe Dînsul zicînd Iudeilor că Dumnezeu nu Se veseleşte de cîntări şi de viersuiri: „Depărtează-ţi de la Mine glasul cîntărilor tale, şi glasul organelor tale nu-l voi auzi! Deci a slobozit să se facă acestea vrînd să-i izbăvească pe 2.dînşii de înşelăciunea idolilor: că – de vreme ce erau iubitori de jocuri şi de rîsuri, iar acestea toate se săvîrşeau în capiştile idolilor – i-a iertat să cînte din organe, prin acestea trăgîndu-i (către Sine), şi cu vătămarea mai mică oprind-o pe cea mare şi mai-nainte învăţîndu-i cele desăvîrşite prin cele nedesăvîrşite.
  Toată suflarea să laude pe Domnul!
  Nu Iudeii numai, ci toţi oamenii: că, după dumnezeiescul Apostol, Dumnezeu nu este numai al Iudeilor, ci şi al neamurilor. Deci, în Psalmul 144, a zis: „Bine să cuvînteze tot trupul numele cel sfînt al Lui!”, iar aici: „Toată suflarea să laude pe Domnul!”, dar nici acolo nu a numit trupul singur, nici aici suflarea singură, ci prin amîndouă stihurile ne porunceşte a lăuda pe Dumnezeul tuturor şi cu trupul, şi cu sufletul.
  si este scris cu litera mare in Pidalion ; ORGANELE MUZICALE IN BISERICA SAU CANTARI INCHINATE DOMNULUI ESTE BLASFEMIE, oastea si preotii ostasi stiu asta? O alta problema este predicatul in public de catre mireni uitati ce spune Canonul 64 de la Trulan; Preoţia este dată de Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, prin succesiune apostolică (In. 20, 22-23). Apostolii, la rândul lor au hirotonit diaconi, preoţi şi episcopi (Fil.1,1; F.A.6,6; I Petru 5,1; F.A. 20, 28; Tit 1,7), ceea ce implică păstrarea harului în Biserica lui Hristos[3]. Doar aceştia, hirotoniţi canonic, au puterea şi dreptul să predice cuvântul lui Dumnezeu. Canonul 64 al Sinodului Trulan interzice mireanului să înveţe cele ale credinţei în chip obştesc, fără să fie mandatat de episcop, în cazuri speciale el putând fi însă trimis de acesta ca misionar, cu binecuvântarea şi din încredinţarea sa (cum au fost Iustin Martirul şi Filosoful, Hermias, Tertulian din Cartagina). 3 O alta problema la oastea domnului este adunarile impreuna cu sectarii , uitati ce spune Parintele Arhimandrit Ioanichie Balan despre secte;Sa nu discutam cu sectantii, nici sa citim cartile lor, oricit de frumoase ni s-ar parea; nici sa le aducem in casele noastre, nici sa le dam altora pentru citit, nici sa stam cu ei la masa, nici sa scultam predicile si cintarile lor, prin care amagesc lumea mai mult, ca sa nu vina peste noi mania lui Dumnezeu si asa sa ne lepadam de credinta si de mantuire.
  Sa nu primim nici un fel de sectanti, pagani sau atei in casele noastre, ca nu cumva sa huleasca credinta adevarata si astfel sa alunge de la noi pe Hristos si sa fim apriti de la Sfinta Impartasanie.
  Sa nu primim nici un fel de sectanti, pagani sau atei in biserica noastra, afara de cei care vor sa se intoarca la Ortodoxie, nici sa luam daruri de la ei, nici sa le dam daruri si sa mergem in casele lor, ca sa nu cadem din credinta. Iar daca cineva aude ca umbla sectantii prin sat si incep sa amageasca pe unii, imediat sa fie instiintat preotul, iar cartile aduse de ei sa fie predate preotului. O alta problema a ostasilor este ca fac adunari inafara bisericii , Duminica seara in loc sa mearga la vecernie fac adunari inafara biserici , stii vreun ostas ca la vecernie se citesc cele 7 mari rugaciuni? ei refuza cele 7 mari rugaciuni si merg la adunare , mare pacat .. si mai sunt si alte abateri ale ostasilor , nu citesc Sf Canoane ale Biserici Ortodoxe, nu citesc Sf Hotarari ale Biserici Ortodoxe , nu citesc din Sfinti Printi, fac legamant , prin aceste legamant vor sa apara mai aparte de credinciosii de rand… asta este adevarata oastea domnului , DOAMNE IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU MILUESTENE PE NOI PACATOSII . AMIN.

  Apreciază

  • Maria said, on decembrie 27, 2012 at 1:16 am

   Adevarat ,asa fac cei din oastea Domnului ,sunt niste rataciti .

   Apreciază

  • STOP RFID 666 said, on decembrie 27, 2012 at 1:30 pm

   Ostas al Domnului este acela care nu face de capul lui ci in conformitate cu vrerea Bisericii. Iosif Trifa a inceput prost si a inceput cu SOLA SCRIPTURA. Nu vedeti in opera lui ceva de la Sfintii Parinti sau daca vedeti ceva este numai ca sa justifice SOLA SCRIPTURA. Ostasul vine la Biserica numai daca-l lasa preotul la adunatura. Adunatura este viata lui iar SOLA SCRIPTURA mama sa. Toata viata lui se invarte in jurul adunaturii. Nu conteaza unde se intalneste, pe la munte, printre dealuri, prin case. Totul e sa se intalneasca. Nici nu mai conteaza daca este preotul prezent, vine un ,,frate” si citeste SOLA SCRIPTURA. O citeste cum o fi si intelege ceea ce vrea. Daca propovaduirea este mai in toi, numai ce auzi in spate ,,fratii” ca se smiorcaie. A cazut ,,duhul” peste ei si au inceput sa planga. Toti ,,fratii” sunt uimiti si se mira de umilinta lor. Atmosfera este deschisa pentru destainuiri si pentru laudarosi care au evanghelizat. Vorba aceea, lauda-te gura ca sa-ti dau friptura. Zdranganeala este la ea acasa in aceste adunaturi. Nu conteaza cu ce se canta, conteaza sa scoata un sunet. Tragem de acordeoane, zdranganim le chitara, clampanim la orga. Totul este pus la punct la adunatura. Daca preotul nu este de acord cu asta nu e nici o problema, mergem la sectari. Doar ne-am intalnit de atatea ori cu ei iar SOLA SCRIPTURA ne este comuna. Toata viata am ravnit la instrumentele lor,platite cu bani din occident. Instrumentele lor sunt mai performante iar ,,evanghelizarile” merg ca pe roate. Dar de la cantari mai infocate atmosfera se mai incinge iar ,,duhul” se poate asterne mai bine. Poate la inceput vom fi mai sfiosi si poate doar vom aplauda, dar mai incolo daca exista atmosfera este pacat sa nu jucam ceva in numele domnului. Nu credem ca ,,Isus” se va supara, ca doar pentru el facem toate lucrurile astea.

   VEDENIA SFANTULUI IOAN DIN KRONSTADT

   Aceasta biserica era tare mohorâta. Pe masa din altar – stea peste stea; în jur ardeau lumânari de smoala care trosneau ca vreascurile; potirul era plin cu ceva rau mirositor; prescurile – însemnate cu stele; în fata prestolului statea un preot cu fata catranita, iar sub prestol – o femeie, rosie toata, cu stea în frunte, striga de rasuna biserica: „Slo-o-bo-o-da-a!” (Sunt libera!). Doamne fereste, ce grozavie! Oamenii aceia începura sa alerge ca niste smintiti în jurul prestolului, sa tipe, sa suiere, sa bata din palme si sa cânte cântece dezmatate. Si deodata a strafulgerat, s-a auzit bubuitul unui tunet napraznic, pamântul s-a cutremurat, si biserica s-a prabusit: si femeia, si oamenii aceia, si preotul – s-au pravalit cu totii în adâncul beznei – în abis. Doamne fereste si apara, ce grozavie!

   Apreciază

 6. marcel said, on decembrie 26, 2012 at 2:26 pm

  papa de pe la roma a aparut cu o caciula pe care nu era crucea ci stele cu 5 colturi ,cred ca croitoru care ia facut caciula a gresit

  Apreciază

 7. marcel said, on decembrie 26, 2012 at 2:46 pm

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 4:59 pm

   @Lastune e vorba de ceva foarte grav ,e vorba ca acest Patriarh a fost bagat intr o inchisoare care e acest apartament ca nu era ecumenist si a fost inlocuit cu forta de un om mason care face numai rautati impotriva Bisericii !!

   Apreciază

 8. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 3:48 pm

  Marcele не говорить и понимать русский язык, а кто говорит, что tradune новых …sau cel putin asa zice google translator la: Marcele nu stiu si nu inteleg rusa, tradune si noua ce spune noua ce scrie acolo.

  Apreciază

 9. gerica64 said, on decembrie 26, 2012 at 3:52 pm

  Satana si-a facut discipoli si ia trimis la agatat de suflete dar nu gratuit

  http://holisterapi.wordpress.com/

  Apreciază

 10. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 3:54 pm

  915 copii botezaţi de Patriarhul Georgiei

  http://www.schituldarvari.ro/blog/?p=927

  Apreciază

 11. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 5:09 pm

  Un om plin de Duhul Sfânt

  http://o-viata-frumoasa.blogspot.ro/2012/11/un-om-plin-de-duhul-sfant.html

  Apreciază

 12. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 5:10 pm

  Mersi Marcele pentru raspuns.

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 7:59 pm

   @Lastun ,frate ce stiu raspund dar unde crezi ca nu e cum spun sfintii sa mi ceri sa spun de unde stiu ,inaintea oricarei prietenii sa fie Hristos!! credinta e un lucru foarte complex nu e ceva automat si stiu si din intamplarile din viata mea ca deseori oricate argumente perfecte ai avea daca omul nu poate sa creada nu crede!! cel putin pe moment dar in timp mai acumuleaza Hristos il lumineaza si se suceste in bine ..dar nu e simplu ,eu l am cricat pe ioan c nu ca e stilist treaba lui ,ci ca e marlan ,adica unii dintre noi cand vedem un preot ca greseste fatza de Hristos prin morala sau credinta il aratam si el vine sa ne spuna ca clerul de pe vechi =Dumnezeu ,ca cleru vechi e INFAILIBIL ??? adica nu e oameni si nu pot gresi ? atunci nu sant ortodocsi !! ca in ortodocsie oricine poate gresi in afara de Dumnezeu !! am vorbit in ultimele zile cu preoti din rusia si mi au spus ca a canonizat (Biserica oficiala rusa)pe unul care se inchina la Lenin !! i au facut o legenda cum ca a zis si a facut minuni ..bla bla.. si eu vad raul mare in faptul ca omu simplu si necarturar poate sa inteleaga ca comunismul a fost o idee buna dar unii oameni rai nu au actionat bine si d aia a iesit rau !! adica sa confunde Biserica cu ateismul cu politica masonista !! se fac niste rele asa cum a zis STOP 666 ca ereticii pun mana pe biserica!!!

   Apreciază

 13. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 6:00 pm

  Cum lucrează diavolul (I) – Singura soluţie ca să eviţi ispitele este să… te lupţi cu diavolul… De ce râzi? Nu-ţi place această soluţie?

  http://www.calauzaortodoxa.ro/calauza/mari-duhovnici/cum-lucreaza-diavolul-i/

  Apreciază

 14. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 6:01 pm

  Cum lucrează diavolul (II) – Când omul nu sporeşte, atunci să ştie că sau nu pune voinţă deloc, sau putină, şi aceea slabă, lucru care iarăşi nu ajută

  http://www.calauzaortodoxa.ro/calauza/mari-duhovnici/cum-lucreaza-diavolul-ii-cand-omul-nu-sporeste-atunci-sa-stie-ca-sau-nu-pune-vointa-deloc-sau-putina-si-aceea-slaba-lucru-care-iarasi-nu-ajuta/

  Apreciază

 15. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 7:42 pm

  Cum sa devi SCLAV-RFID

  Cred ca tehnologia care se leaga de scanarea nervilor si a creierului nu trebuie niciodata conectata la corpul uman, Dumnezeu ne dea o boala grea sau o pedeapsa care trebuie dusa dar daca fugim de ea s-ar putea sa dam de ceva si mai rau.

  Ca în „Matrix”: un electrod ultrafin ne-ar putea conecta creierul la computer + conectat la un CIP RFID IMPLANTAT si gata avem un SCLAV RFID

  http://www.descopera.ro/dnews/10309387-ca-in-matrix-un-electrod-ultrafin-ne-ar-putea-conecta-creierul-la-computer

  Prima oara o se zica la toti ca tu controlezi CIP-RFID dar dupa ce l-ai IMPLANTAT de BUNA VOIE, CIP-UL RFID te va controla pe tine, adica antihristu, rezulta esti SCLAV-RFID, de aia nu mai e cale de intoarcere pentru cei care si-au IMPLANTAT CIP RFID ( COBAII ) si pentru cei ce isi vor IMPLANTA CIP RFID.

  Multi vor vedea ce minuni poate sa faca CIP-URILE IMPANTABILE MEDICALE si tentati de suferinta de anii de zile pot accepta compromisul dar: paralizati si nevazatori, etc ( COBAI pentru CIP-RILE MEDICALE ) se vor face bine, paralizati vor, merge, orbi vor vedea, dar cu ce pret, vei merge si vei vedea dar te duci in iad pentru vecie.

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 8:01 pm

   @Lastun ,io nu stiu dar banuiesc ca cei ce omoara copii aia cu mitraliera si alte nebunii prin sua AU CIP INCORPORAT!! asa banuiesc !! banuiesc si cu alte indicii care ma duc sa trag aceasta concluzie ,iti dai seama ce nebunie o sa faca dupa ce o sa ia o multime de neatenti cipu in corp peste 2 luni?????

   Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 8:04 pm

   @Lastun ,e scris si spun si preotii cei ce au fost pusi de pe yutub ca cei ce nu sant anticip deja l au primit pe antihrist in suflet .. este crucea (examenul ) noastra si trtebuie sa cascam ochii la maxim !!!!!

   Apreciază

 16. agerstress said, on decembrie 26, 2012 at 8:09 pm

  „Întruparea este voia primordială a lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ea a fost rânduită independent de căderea lui Adam”

  Afirmatia aceasta mi se pare exagerata. Daca trupul material era atat de important, n-ar mai fi fost supus degenerarii in timp si n-ar mai fi fost necesara despartirea omului de trup la un moment dat, cel putin a omului botezat in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. N-ar mai fi fost necesar ca omul „sa se nasca din nou din apa si din duh”, adica tocmai contrariul.
  Respectivele idei mi se par mai degraba masonice cu aluzie la „noua ordine…marea rocada… etc”, decat canonice.

  Apreciază

 17. STOP RFID 666 said, on decembrie 26, 2012 at 8:40 pm

  SUNT ,,ORTODOX” SI-MI PLACE LA ORGA

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 27, 2012 at 8:44 am

   @STOP 666 ,poate a vrut sa zica ca i place la MORGA !!??

   Apreciază

 18. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 10:16 pm

  Vai Doamne cum pot uni oameni sa isi strice corpul in asa fel ca sa nu mai para uman ci mai degrab sa semene ca un animal, drac, sau orice alta uraciune,

  http://invitatielaortodoxie.files.wordpress.com/2012/11/017-tatuaje.pdf

  Apreciază

 19. Prahovean said, on decembrie 27, 2012 at 1:25 am

  @ Marcel
  Abatere și abatere dogmatică. Sunt multe abateri, să admitem chiar la nivel înalt. Asta nu înseamnă că toate automat sunt erezie, abatere dogmatică. Aici este o distincție foarte importantă. Dacă eu să zicem că nu socot canonică schimbarea pe calendarul nou, asta nu înseamnă că eu socot că biserica Ortodoxă națională care a făcut aceasta este automat căzută în erezie. Stiliștii țin de erezie ceva ce nu este erezie, este cel mult greșeală gravă. Ei au o mentalitate de sectari, țin cu dinții de lucruri necapitale, le consideră de viață și de moarte, se ceartă și se despart, fiecare considerând gruparea sa ca adevărata Biserică. Nici un Sinod Ecumenic nu a proclamat calendarul dogmă, poate cel mult drept canon. Nu orice canon se aplică automat, ca o lege imuabilă, cum văd iudeii cei căzuți legea Vechiului Testament, asta una, apoi chiar încălcarea unui canon nu înseamnă automat căderea în erezie. Dacă un preot, să zicem, nu spovedește canonic, ci superficial, nu este automat erezie, ca tainele lui să nu mai fie valide. Stiliștii condamnă ca eretici chiar pe Ortodoxii care încă țin stilul vechi, dar păstrează comuniunea cu Ortodoxii pe stil noi. În fond, ce spun eu aici este o distincție destul de simplă.

  Apreciază

  • Prahovean said, on decembrie 27, 2012 at 1:32 am

   Un copil poate fi neascultător față de părintele său, dar nu înseamnă că fuge de acasă prin asta.

   Apreciază

  • marcel said, on decembrie 27, 2012 at 8:59 am

   @Prahovean tu ai vorbit invers !! bine ca ai atacat subiectul dar ai vorbit ceva INVERS !!!! cei de pe nou le zic la stilisti :ERETICI !!! de ce s eretici? cei de pe vechi nu le zic celor de pe nou :ERETICI !! ti se pare ca ai vorbit de la tine dar ai spus o placa citita indeva !!! frate vorbeste liber !! de ce cei DE PE NOU LE ZIC STILISTILOR :ERETICI ??? eu am inteles ca tot ce e in Biserica e revelat !! adica de la Dumnezeu !! daca haina nu e dogma atunci popa se poate imbraca ca las vegas in elvis !!?? poate baga muzica de discoteca la slujbe ??!! stilisti argumenteaza clar de ce unii de pe nou sant eretici :pe cei ecumenisti si pe cei ce au schimbat Sf Paste !! dar si cei de pe nou le zic la stilisti-deci numai pentru calendar -ERETICI !!la greci care nu au schimbat Sf Pasti se trece la stilul vechi doar prin SIMPLA spovedanie !! deci stilistii greci nu le zic grecilor de pe nou :eretici?? trage aer in piept si intelege ce ti am scris si incepe clar cu raspuns clar : 1- de ce cei de pe nou din romania le zic celor de pe vechi ca s ERETICI ??(pentru ca neascultarea administrativa nu e erezie!!)cand unul de pe vechi cand trece pe nou in romania i se face MIRUNGERE !!!!! deci ca erezie !! atunci daca cei de pe nou le zic celor de pe vechi pentru calendar :ereticilor !! de ce se sucaresc ca si cei de pe vechi pentru acelasi motiv -reciproc deci -le zic eretici ?? chir mi ar place sa inteleg cum vezi TU treaba ca daia vorbim !! toate bune !! nu mai vorbi ca un hipnotizat !! daca nu sti iti spun io :slatioara nu spune ca tainele celor de pe nou nu sant valide !! asa ca din start 99% din ce ai comentat e aiureala si minciuni !! hai sa vorbim sanatos omule!! slatioara a avut prim mitropolit un episcop de pe nou facut de cei de pe nou… asa ca te rog daca nu sti mai studiaza si mai vorbim peste cateva luni dupa ce te documentezi ca asa sa vorbim sa nu tacem nu e o treaba buna !!

   Apreciază

   • Prahovean said, on decembrie 27, 2012 at 3:49 pm

    Văd că o iei așa, „emotiv”, cu semne ale exclamării și nu numai, eu cred că am vorbit destul de clar și echilibrat. Cei de pe nou care spun stiliștilor că sunt eretici o spun pentru că stiliștii consideră schimbarea calendarului eroare dogmatică, când nu e este. Nu e simplu de înțeles? Iar stiliștii la rândul lor, precum am spus, numesc pe cei de pe nou eretici, pentru că ar fi schimbat calendarul. Nu absolut tot ce vezi în biserică este revelat de sus, există și o variație care ține de respectul care îl lasă Dumnezeu omului, atât ca individ cât și ca națiune de a găsi un specific propriu. Formele turlelor bisericii, spre exemplu, variază. Dacă e să o luăm strict după tradiția veche, foarte, foarte puține biserici românești ar fi în ea, puține mai păstrează cupole cum are Hagia Sophia din Constanipol, ci vedem chiar influențe occidentale, gotice și nu numai. Păi turlele ascuțite maramureșene, dar nu numai, nu sunt un ecou al arhitecturii gotice papistașe, care pornește de la o teologie deformată. Căci biserica bizantină nu era proiectată la plesneală, ci fiecare element avea un înțeles teologic, destule din ele chiar iconic aș spune. Iar arhitectura gotică are la bază tot o teologie, dar una papistașă, deformată. Acum, dacă o biserică Ortodoxă are influențe, poate chiar nebănuite de arhitect, gotice, înseamnă că tainele din ea nu sunt valide, că Sfânta Liturghie săvârșită în ea nu e validă. Păcatele mele, așa ajungem la rătăciri uriașe. Cam asta e logica stilistă. Să nu cădem într-o idolatrie a formelor. Formele autentic Ortodoxe nu sunt fără fond, ci sunt o expresie a fondului, însă dacă începem să ținem la ele la modul acesta, asta deja e idolatrie, ci important este să ne centrăm pe fond și să încercăm, pe cât posibil, să acordăm formele lui. Mie unuia nu îmi plac turlele ascuțite de la bisericile Ortodoxe, aș prefera de 100 de ori cupola bizantină clasică. Și poate eu chiar am dreptate aici. Însă asta nu înseamnă că de acum nu o să îmi fac cruce pe lângă o biserică Ortodoxă cu astfel de turle sau că voi nega validitatea Sfintei Liturghii dacă strana cântă coral și nu psaltic. În fond, dacă ceva este bine răspândit într-o biserică națională, aceasta nu înseamnă că e neapărat bine și canonic/ Apoi, degeaba aș ține toate formele acestea corect până la milimetru, dacă eu m-aș rupe de Biserică cum s-au rupt stiliștii din cauza lor, că mă duc în Iad ca unul care a făcut dezbinare în Biserică. Stiliștii nu au doar o neascultare administrativă, ei fac marea greșeală să considere bisericile „oficiale” drept căzute, eretice, să nege prezența harului, a succesiunii apostolice, ceea ce este mai grav decât o abatere de la calendar sau forme. Există Ortodoxi care țin stilul vechi, cum sunt cei din biserica Rusiei, fără să fie stiliști, adică nu se rupă de Biserică, nici nu neagă harul și continuitatea apostolică din bisericile „oficiale” de pe „stil nou”, și nici Ortodoxii pe „stil nou” nu îi numesc pe aceștia eretici, doar unii dintre ei îi numesc așa pe stiliști. Încearcă să discerni calm, echilibrat, nu aprins cum te văd, frăția ta.

    Apreciază

   • marcel said, on decembrie 27, 2012 at 6:12 pm

    @Prahovean nu te uita la ceva legat de firea mea exploziva !! nu e corect sa le zici la stilisti eretici ca ei isi inchipuie ca calenadaru e dogama !! le zici eretici fatza de adevar !! adica daca calenadaru nu e dogama ei sant schismatici !! daca calendaru era dogma cu adevarat puteai sa le zici eretici !!! eu ti am spus si tu nu vrei sa pricepi sau nu poti ?? stilistii de la slatioara ti am scris multe randuri in care ti explic ca spun de cei de pe nou ca au taine valide !! deci de 3 ori ti am spus si tu ti placa ta ca cei de pe vechi spun despre cei de pe nou ca nu au taine valide!! CEI DE LA SLATIOARA SPUN CA TAINELE CELOR DE PE NOU SANT VALIDE !!!! vad ca nu sti si nici nu poti sa pricepi vorbesti fara sa sti! ai vorbit vreodata tu cu un popa de la slatioara? vorbesti asa fara sa sti ce vorbesti ! tiam spus ca schimbarea pastelui e erezie in viziunea lor!! nu datele fixe dar in capul tau e o harababura si nu ai o realitate adevarata ci doar ce ai citit si tu pe la comenturi !! ai capul patrat ? nu ti am spus ca mitropolitulk lor e venit de pe nou ?? tu nu citesti si iar pui placile tale stricate !! vorbeste serios dar nu poti !! acuza cu fapte concrete nu cu ce ti imaginezi tu! si pentru 13 zile sa meritat ca sa fie condamnati la moarte stilistii?? dar ce sa raspun zi tu ca habar n ai unde e slatioara doar critici asa ca multimea fara cunostinte fara sa sti ce si cum asa ca orbu te arunci fara sa sti nimic ! si ce e serghianismul si ce e ma ecumenismu ? nu s erezii?

    Apreciază

   • marcel said, on decembrie 27, 2012 at 6:50 pm

    @Prahovene esti de acord ca mincinosii sant niste tampiti ? atunci ori io ori tu e tampit ! adica mincinos !! daca nu aduci argument ca slatioara spune ca calendaru e dogma tu esti tampit ! daca aduci argumentu ca cineva de la slatioara a zis ca calendaru e dogma atunci io s marele tampit!! io avand stilisti in familie am discutii zilnice de zeci de ani dar nimeni niciodata nu am auzit sa zica ca calendaru e dogma ! tu esti cum ti am spus 😮 placa stricata ,un papagal care nu stie ce vorbeste !! nu asa se apara credinta : prin prostie ,prostire sau minciuna !! esti cam talhar !! nu vorbesc frumos cu talharii !! asa te invata ortodoxia :sa minti ?? zi ma cine a zis ca calendaru e dogma ! mincinosule !! vorbesti ca prostu cu gura mare !!

    Apreciază

 20. Prahovean said, on decembrie 27, 2012 at 6:32 pm

  @Marcel
  Ai înregistrări ca să probezi că aceia de la Slătioara recunosc Tainele săvârșite de cei pe „stil nou”? Nu se poate nega că există grupări care neagă efectiv validitatea Tainelor celor pe „stil nou”. Mărturiile care le posed asta spun clar, că pe aceia veniți de la „stil nou” la ei chiar îi rebotează.

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 28, 2012 at 8:14 am

   @Prahovean ,DA! e gruparile MATEITE !!! dar in romania mateitii astia superciudati e putini !!! la noi e slatioara cu multi oameni !! asa ca io de slatioara spun ca am rude si NU BOTEAZA a doua oara !!!!! si nici nu zic ca calendaru e dogma !! in rest ai dreptate !! dar sa nu ne grabim sa spunem, lucruri neadevarate !! nu e nevoie de multe greseli ca sa jignesti pe cineva !! ce bube are pe alea i le arati !! scuza ma ca s repezit cred ca taica miu se grabea cand ma facut !!

   Apreciază

  • marcel said, on decembrie 28, 2012 at 10:28 am

   @Prahovean ,da bineinteles !! dar nu ti dau io ca sa nu zici ca s intentionat !! cauta dar io deja ti am spus dar tu nu ai citit !! frate vrei un dialog atunci citeste ce spune omu cu care vorbesti !! frate cel ce ia hirotonit pe cei de la slatioara era un episcop care era de pe nou hirotonit la randul lui de cei de pe nou !!! dar sa i lasam pe stilisti in pace eu doar am vrut sa nu spunem minciuni !! neadevaruri !! asta am vrut sa zic io nu sa i apar pe stilisti sau sa i cercetam cum fac si ce fac .. nu i treaba mea !! hai sa schimbam subiectul !! toate bune !! am mai patit ceva ce ma deranjat :am vazut o situatie si comentatorul Maria a zis ca nu am vazut !!?? adica sa simti si tu cum mam simtit io ,adic tu comentezi ca ai vazut ceva si io zic :nu ai vazut ! nu e nasol ??? dar gata nu mai vb de stilisti si cele rele sa se spele..cele bune sa ramaie..Mitropolitul de la greci Kiprian are char o lucrare in care spune clar ca cei de pe vechi au taine valide si cu el este in comuniune slatioara !! dar pentru aceasta lucrare gruparile „mateite”l au dat anatemei pe M Kiprian !! scuze dar iti dau un sfat foarte crestinesc :nu te mai baga in discutii in care nu ai cunostinte caci produci doar tulburare si problema stilista sa discutat si rasdiscutat si nu cred sincer ca e un pericol ci mai bine sa fim atenti ca daca nu incepe ww3 incepe sigur macel civilo militar in sua !! mai e 2 luni si ciparea in cap incepe obligatoriu !!!!!!!

   Apreciază

 21. mircea.v said, on decembrie 27, 2012 at 6:35 pm

  marcel,
  poate te ajuta asta:

  din „Singur Ortodoxia” – parintele Arsenie Papacioc (se gaseste pe net)

  „De exemplu stiliştii; ei cum revin la Ortodoxie? Prin mirungere?
  arhimandrit Arsenie: Stiliştii nu.

  Dar cum? Se primesc prin pocăinţă ?
  arhimandrit Arsenie: E vorba de calendar; calendarul este o măsurătoare.

  Deci ei vin aşa, pur şi simplu ?
  arhimandrit Arsenie: Pur şi simplu să revină, numai că ei s-au complicat acuma – ca să-i primeşti; pentru că te botează încă o dată dacă eşti botezat, şi dacă eşti cununat te cunună încă o dată.
  Botezul repetat, îţi dai seama ce mare greşeală; şi au căzut în erezie. Nu pentru calendar, ci pentru că repetă botezul.

  Din cauza calendarului au dat în…
  arhimandrit Arsenie: Păi sigur, dacă n-asculţi. Cine n-ascultă intră în păgînătate : „şi, dacă nu te ascultă, să-ţi fie ca un păgîn şi vameş”[3]; deci păgînătatea. „

  Apreciază

 22. marcel said, on decembrie 27, 2012 at 6:45 pm

  @mircea v ,frate omule mutumesc de dialog asa e blogu un schimb de gandire !! dar sa ti spun ca ce se scrie e una si realitatea e alta!!! io am in familie stilisti si stiu practic cum e treaba !! cand am convins o ruda sa lepede stilismu la biserica de pe nou am luat proetu hai la mitropolie si ne au zis ca trebuie MIRUNGERE !!!! si tu ca marea majoritatea celor ce comenteaza nu au contact direct cu realitatea vorbesc ce gasesc la indemana pe net!!slatioara si mateitii sant in opozitie !! mateitii boteaza din nou si astia daca sant 10 oameni in romania!!!!!!! dar slatioara nu boteaza din nou!!! am mers cu rudele mele de ani de zile la slatioara si la bisrici stiliste si nu e DELOC adevarat !!! nu boteaza decat daca i s a facut prin stropire botezul dar astea s cazuri rare !!! in catehismul slatioarei si a ciprianitilor si rocorul cu care erau odata in comuniune spune clar ca se face doar mirungerea !! eu nu spentru ai speria pe oameni cu minciuni ca sa para ca s dusmanii planetei ca apoi sa avem motiv sa i omoram !! ca asa a fost :cei ce nu au acceptat schimbarea au fost ucisi !!! asta i istoria !! nu trebuie sa i acuzam pe oameni din nestiinta noastra!!

  Apreciază

 23. marcel said, on decembrie 27, 2012 at 6:56 pm

  @mircea v ,parintele Arsenie a fost duhovnicul meu si stiu ce a si zis nu numa ce se scrie ca a zis !! io nu s crestin de pe net ca multi de aici io chiar m am spovedit aici pe blog ca apoi tot felul de dobitoci sa zica ca s pacatos si au ras de mine adica injuratorii atei ! am fost in sihastria de 2 ori (2 peroade )cu intentia de a ramane acolo dar nu era chiar asa de roz situatia adevarata intre p Ioanichie Balan si p Cleopa si Daniel lup cu haina de miel !! vreau sa vorbesc cu oameni corecti dar dau doar de vagabonzi care latra fara sa aiba nimic in experienta nimic in cap cunostinte zero dar vorbesc ca si cand le ar sti pe toate ! nici cleopa cel batran cu cleopa cel tanar nu erau in intelegere ..nu e viata asa roz bonbon..

  Apreciază

  • mircea.v said, on decembrie 27, 2012 at 8:03 pm

   marcel,

   nu sant stilist, nu ma preocupa pr cu „calendarul”, asa ca nici nu vreau sa sap prea adanc. Imi ramasese asta in cap cu botezul si cununia de cand am citit cartea.
   Altele sant pr importante dpdv al meu. Si cu care ma confrunt.
   Cine e stilist nu are decat sa se preocupe de stilismul lui.

   Apreciază

   • marcel said, on decembrie 28, 2012 at 8:02 am

    @mircea v iar ajung sa te respect !! te respect foate mult ca spui ca nu cunosti o problema si lasi pe altii pe Dumnezeu sa spuna .. excelent dar nu toti sant ca tine !! se baga ca mucii in ceai si nu au discutat in viata lor cu un stilist !! nu au lamurit nici un stilist de nebuniile lui !! adica sa l aduca pe drumul bun !! Frate nu cu minciuni ii lamurim ca gresesc !! asta vreau io sa spun ! ai adus aici ceva pentru care ai cel mai mare respect,ai adus ce spune Cuv Arsenie Papacioc adica ca stilistii s schismatici !! dar oamenii nebuni baga de la ei si le zic :eretici !! si minciuna il invartoseaza pe om ca cu minciuni nu poti combate alte minciuni !! nu stiu cum sa spun dar nu mi plac oamenii care dau sfaturi ca dupa revolutie era unu care dadea la tv lectii de sex !! sau cum e yoghinii care ACUM dupa zeci de ani de dovezi ca bivolarii s bagati doar in sex senvart in spirale si ne explica cum e cu meditatia si cum e cu destinu planetei dar ei se sparg in sex de fac bataturi !! toate bune !!

    Apreciază

 24. Maria said, on decembrie 28, 2012 at 12:11 am

  Stilistii = schismatici .
  Stilistii boteaza si cununa a doua oara = eretici .
  Stilistii si-au facut „biserica ” lor ,= rupti de Biserica .
  Salvarea lor ar fi ,sa se pocaiasca si sa revina in sanul Bisericii ,pana nu va veni sfarsitul .

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 28, 2012 at 8:11 am

   @Maria ,vecina mea daca erai baiat te luam de mana ca stai foarte aproape de mine si iti aratam ca slatioara nu boteaza a doua oara !! eu cand am zis de calistrat ai zis ca s mincinos dar tu ca nu ai fost niciodata in bisericile stiliste de ce vorbesti fara sa vezi ? habar nu ai de problema din experientza ta ! dar esti in moldova si daca verifici ai avea MULT mai MULT discernamant si autoritate si motiv sa vorbesti dar asa ca nu ai verificat esti doar un papagal ! e alta grupare ce se cheama mateitzi astia boteaza a doua oara dar in romania sant vreo 2 oameni poate 4 !! ca cum se slaveaza ce sa faca treaba e clara dar nu ai dreptul crestineste vorbind sa acuzi fara sa sti !! tu habar nu ai :nu ai discutii zilnice cu rude stiliste nu ai fost la slatioara nu ai citit cartile lor ..baga te si tu unde ai vazut ca d aia e discutii !! nu asa ca auzii io adic tu ceva prin autobus !! nu e timp acu de cearta asa ca ti repet ca nu e nimic cre4stineste a acuza pe oameni de ceva neadevarat !! deci baga in cap :slatioara nu face BOTEZUL a 2 oara !!! auzi ??? convinge i pe oameni cu ADEVARUL nu cu baliverne dupa ce ai baut vin si mancat carnatz!! daca vrei ne intalnim si mergem mai multi la slatioara si cine pierde nu mai vorbeste pe blog 2 ani vrei?

   Apreciază

   • pcmouse said, on decembrie 28, 2012 at 11:14 am

    marcele la stilisti de la slatioara nu este adevarul.nu mai induce lumea in eroare..acolo este schisma.veniti inapoi la Biserica ortodoxa.singura mantuitoare!Biserica lui Hristos!

    si incearca sa scri gramatical corect!scrie rar. respira si uitate bine..

    in alta ordine de idei..

    coada la permisele de conducere 666 si nimeni nu ia atitudine!!!coada mare sa preschimbe carnetele..nimeni nu zice nimic ca sa nu sminteasca..dar acei soferi oare stiu pe ce isi dau semnatura?

    Apreciază

   • Maria said, on decembrie 28, 2012 at 1:30 pm

    Mai baiete cucuiete marcele ,
    Afla ca eu nimic din ce spun pe aici nu-i luat din ce aud „in autobuz „pt ca eu ma deplasez cu masina :))
    In alta ordine de idei ,eu am vorbit si am frecventat pe unii dintre cei mai mari duhovnici ai Romaniei ,din Credinta Ortodoxa ,ai inteles ?Apoi am o biblioteca cat peretele din camera si am de unde sa ma documentez .
    Niciun comentariu nu-l fac in necunostinta de cauza ,ci cu argumente solide ,dupa cum am scris in subiectele din urma ,cu citate din cartile marilor duhovnici cat si din Sinodul 1 Ecumenic cu privire la indreptarea calendarului ,la vremea respectiva si motivele pt care s-a facut aceasta .
    Ce vrei , sa scriu permanent ca sa bagi la cap , ca stilistii sunt despartiti de Biserica si ca urasc de moarte Biserica pe nou ?????(nu conteaza de unde sunt ,de la Slatioara sau de oriunde )
    Am vorbit chiar cu monahi de pe stilul vechi si am cazut de acord ca ei gresesc .Mi-au marturisit ca atunci cand clevetesc clerul de pe calendarul nou ,au ispite mari si simt ca nu fac bine in fata lui Dumnezeu si primesc pedeapsa ,tocmai pt ca Dumnezeu vrea sa-i intoarca si sa nu-i piarda ,pt ca altfel ar „uita „de ei si i-ar lasa in ratacire .
    Sunt si oameni cu „scaun la cap „care tin stilul vechi ,dar cativa fanatici ,au strans latul tare in jurul celorlalti .
    Pericolul mare este ca ,daca se mentin despartiti ,incep sa introduca tot felul de schimbari ale randuielilor si se departeaza tot mai mult de adevarurile de credinta ,apropiindu-se precum gruparea ” Oastea Domnului „,
    care din mandrie ca ei tin mai corect in frau Ortodoxia , au schimbat mult din randuieli si s-au apropiat de sectarism .
    Nu mai doresc niciun raspuns la acest subiect si sa lasam timpul sa rezolve .

    Apreciază

 25. marcel said, on decembrie 28, 2012 at 1:33 pm

  @pcmouse,stiu ca tu ma ti minte de la o discutie contradictorie si nu ai citit ce am vorbit cu omu asta !! nu avea comportament ca cei de pe bloc !! cred ca sant de varsta cu strabunicul tau si am scris de multe ori ca nu mai vad deloc bine !! si eu te rog scuteste ma !!nu stiu cum te ai impartasit daca mai ti minte de rau oamenii !! dar cred ca asta te depaseste tu o sti cu gramatica si cu calculatoru ,in alta ordine nu ma intereseaza ce spui tu nu mi mai scrie ca nu mai citesc am crezut ca ti ai revenit dar tu ti minte pe cei ce te au contarzis si te bagi ca musca sub coada calului !!

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: