SACCSIV – blog ortodox

Mitropolitul Serafim al Pireului a adresat o scrisoare de protest lui Hillary Clinton. Se incearca eliminarea acestui vrednic mitropolit

Posted in Mitropolitul Serafim de Pireu by saccsiv on septembrie 17, 2012

7 September 2012
Onorabilului
Daniel Smith
Ambasador USA
ATENA GRECIA

Excelenţa Voastră
Prezint în scris, proteste mele ferme referitor la modul în care numele meu este menţionat în raportul Ministerului de Externe a SUA, cu privire la libertatea religioasă şi va rog să binevoiţi să transmiteţi prezenta scrisoare Excelenţei Sale, secretarul de stat (SUA). Aş dori să-i mulţumesc Excelenţei voastre în avans şi fie ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate, fericire şi progres.

7 September 2012
To: Hillary Clinton
United States Secretary of State
USA Minister of Foreign Affairs
WASHINGTON U.S.A.

Excelenţa Voastră,
În Raportul Departamentului dvs. referitor la respectarea libertăţilor religioase la nivel internaţional şi în special în ţara mea, numele meu este menţionat şi acţiunile mele, precum şi afirmaţiile mele sunt descrise, fără a mi se oferi nici o şansă de a explica modul în care stau lucrurile într-adevăr. Ca un cetăţean al lumii şi locuitor al acestei planete, sunt obligat sa-mi exprim protestul, deoarece este o evidenta violare a drepturilor omului şi constituţiei SUA, în modul în care aceste rapoarte ale departamentului sunt formulate. Fundamentul ţării dumneavoastră pus de catre părinţii naţiunii a avut la bazat valorile universale, care s-au născut în ţara mea, şi care sunt libertatea, democraţia şi respectarea personalităţii umane. De vreme ce sunteţi un politician cu experienţă şi o persoană influentă în măreaţa dv. ţară, aveţi cu siguranţă conştiinţa faptului că, în conformitate cu normele juridice, a condamna pe cineva fără să i se ofere şansa să se apere este inacceptabil deoarece principiul universal al dreptului cere audierea ambelor părţi inainte de pronunţarea judecăţii. Asadar, îmi exprim cu fermitate insatisfacţia ca, fără a fi întrebat despre ceea ce am spus sau ce sa întâmplat cu adevărat, eu sunt literalmente acuzat pe plan internaţional de a fi un aşa numit fundamentalist şi de a încălca drepturile semenilor mei. Dacă Serviciile Ministerului dumneavoastră ar fi avut amabilitatea şi conştiinciozitatea să mă întrebe înainte de a mă acuza despre problemele în speţă, le-aş fi informat că m-am adresat în scris arhiepiscopului romano-catolic al Atenei şi am solicitat ca binecuvântarea anului şcolar în Şcoala romano-catolica Jean D’Arc a Pireului să fie efectuata exact în modul în care se face la Şcoala Romano-Catolică Sfântul Paul din Pireu. I-am sugerat că binecuvântarea anului şcolar ar trebui să fie efectuată de către un preot Ortodox pentru studenţi ortodocşi şi de către un preot romano-catolic pentru studenţii romano-catolici (care sunt minoritari în această şcoală), având în vedere faptul că, în conştiinţa de sine ortodoxă şi în conformitate cu dreptul canonic este interzisa rugăciunea împreună cu oameni care cred în dogme diferite şi nu iau parte la Sfânta Împărtăşanie.
Cu toate acestea, arhiepiscopul bisericii romano-catolice nu a binevoit să ne dea un răspuns şi, în acest fel, nu am fost capabil să protejez constiinţa de sine ortodoxă a elevilor în această şcoală iar ca Episcop şi păstor al lor nu am avut altă cale decât să apelez la dreptatea legii şi la serviciile legale.
Ce altceva aş fi putut face pentru a combate atitudinea intransigentă şi obsesia încăpăţânată împotriva conştiinţei de sine ortodoxe. Este, în opinia dvs., iraţional punctul meu de vedere? Concluzia justificabilă, care se deduce este faptul că raportul a fost părtinitor faţă de mine, deoarece nu a existat cunoaşterea faptelor reale şi nu a fost menţionată atitudinea arhiepiscopului romano-catolic. În raportul dumneavoastră, există supoziţii nedovedite despre convingerile mele şi au fost asociate cu expresii anti-semite care mi se atribuie, dar acestea sunt denaturări ale cuvintelor mele în scopul de a mă defăima. Nu m-am exprimat niciodată împotriva Naţiunii evreieşti pe care am respectat-o la fel de mult ca pe orice altă naţiune de pe Pământ. Cu toate acestea, trebuie să atrag atenţia asupra opoziţiei puternice a evreilor ortodocşi împotriva denaturarii iudaismului şi abaterii de la abordarea divină a vieţii într-un sistem apocrif bazat pe învăţăturile întunecate ale Cabalei, supravieţuirea eosphorism-ului şi practicarea magiei negre.
Aşadar, nu am exprimat niciodată opinii antisemite, cu toate acestea ca un episcop creştin am avut dreptul de a interpreta profeţiile din Vechiul Testament şi în special pe cele ale profeţilor Daniel şi Isaia şi să dovedesc faptul că venirea lui Mesia în această lume,s-a produs în persoana Domnului nostru Iisus Hristos şi cel care este aşteptat de iudaism să vină (şi pentru care restaurarea celui de-al treilea Templu al lui Solomon şi a simbolurilor ceremoniale şi de închinare – aşa cum se mediatizează pe internet – sunt pregătite) este cel la care se face referire în Apocalipsa lui Ioan Evanghelistul ca Antihrist. În cele din urmă, consideraţi ca fundamentalism şi anti-semitism realitatea evidentă şi universală că sistemul bancar este una dintre activităţile economice preferate ale puternicului – în ţara dumneavoastră – lobby evreiesc? Vrei să binevoiţi să ne informaţi cui aparţin cele trei instituţii financiare internaţionale Moody’s, Standard&Poor şi Fitch? Puteţi să ne informaţi ce naţionalitate are fondatorul Comisiei trilaterale? Aţi putea să ne informaţi de naţionalitatea membrilor lojii Bene Berith, care are sediul în Washington si filiale in toata lumea, inclusiv în ţara mea? Puteţi să ne comunicaţi componenţa organului de conducere al ceea ce apare ca Grupul Bilderberg ? Ca o concluzie, doresc sincer ca pacea lui Dumnezeu şi sentimentele de înţelegere şi toleranţă să prevaleze între oameni pe Pamant. Cu toate acestea, libertatea de constiinta este valoarea supremă pe care suntem obligaţi să o apărăm chiar şi cu vieţile noastre şi cu siguranţă dreptate impune respectarea drepturilor tuturor oamenilor în special ale celor slabi si a celor care nu au puterea în această lume.

Al dvs. cu respect,
Mitropolit al Pireului
+ Seraphim

traducere dupa Επιστολή Μητροπολίτη Πειραιώς στην ΥΠΕΞ της Αμερικής (varianta in engleza). Multumim sorei care a facut traducerea.

Citez integral articolul Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Pireului, kir Serafim: „VOR SĂ MĂ ÎNLĂTURE PE BAZA UNOR ACUZAŢII NEFONDATE, PENTRU FAPTUL CĂ AM VORBIT ÎMPOTRIVA SIONISMULUI, IUDAISMULUI ŞI ISLAMULUI”

Pe data de 18 mai a.c., Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Pireului, kir Serafim, a dat publicităţii o declaraţie scrisă prin care răspunde tuturor acelora care au depus plângeri penale împotriva lui pentru declaraţiile sale făcute împotriva sionismului internaţional şi pentru poziţiile lui că Islamul este o religie născocită de om şi că iudaismul, care Îl contestă pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat şi Mesia adevărat, aşteaptă de fapt venirea lui Antihrist. Înaltpreasfinţitul Mitropolit subliniază că se află în plină desfăşurare planul înlăturării lui pe baza unor acuzaţii neîntemeiate, răsuflate şi nejustificate. Textul complet al declaraţiei sale scrise este următorul: 

„Urmând cuvântul mântuitor al Domnului nostru întrupat, potrivit căruia mădularele Trupului Lui trebuie să fie sarea pământului şi lumina lumii şi vieţuirea lor să arate în fiecare zi asumarea adevărului evanghelic, care este «cetate în vârf de munte» (Matei 5, 13-14), sunt dator ca păstor al Bisericii să fac cunoscute cele despre mine celor pe care îi slujesc eu, nevrednicul.

În urmă cu puţin timp, aşa-numitele asociaţii «homosexuale» au făcut plângere penală împotriva mea pentru faptul că, chipurile, i-am insultat vorbind împotriva păcatului de moarte al homosexualităţii, care desparte pe om de Dumnezeul cel veşnic şi este contrar fiziologiei şi psihologiei umane. Aceste asociaţii au realizat o adevărată răsturnare a ontologiei umane prin concursul domnului Panaghiotis Dimitrás, reprezentantul observatorului elen al convenţiilor de la Helsinki, o organizaţie non-guvernamentale (ONG). În ultimă instanţă că am fost achitat pe baza articolului cu nr. 455/2011 al Ordonanţei Procurorului Curţii de Apel a Atenei. Acelaşi ONG mai sus menţionat – cu concursul editorului periodicului „Krisára”, domnul Moris Hatzís, care se ocupă cu teme ale lumii ebraice, şi cu concursul domnului Abdulhalim Dede, care, încălcând Convenţia de la Lausanne care nu recunoaşte minoritatea turcă [în Grecia], pentru că nu există, s-a autoproclamat reprezentant al «Mişcării minoritare turce pentru drepturile omului» – mă cheamă în faţa justiţiei penale pentru, chipurile, încălcarea articolelor 1 şi 2 ale Legii 927/1979 «Despre pedepsirea actelor sau acţiunilor care urmăresc discriminarea naţională» în legătură cu decizia 2008/913/ΔΕΥ/ 28.11.2008 a Consiliului European, pentru poziţiile mele publice legate de sionismul internaţional şi islam, răstălmăcind total dispoziţiile legilor pe care le invocă, pentru că niciodată discursul meu nu a încurajat la discriminări, la acte de ură şi violenţă împotriva persoanelor. Eu am arătat că am datoria, în virtutea responsabilităţii mele de episcop, să exprim realitatea lucrurilor în mod liber, ca părere a mea personală, aşa cum, de altfel, prevede Constituţia ţării. Ei folosesc, desigur, declaraţii care deformează poziţiile mele ale reprezentantului Guvernului de atunci, domnul Petalótis, ale Preşedintei «Alianţei Democratice», doamna Dora Bakoiani, ale Mitropolitului Dimitriadei, kir Ignatie, ale Sfintei Arhiepiscopii a Americii, ale Preşedintelui organizaţiei American Hellenic Educational Progressive Association, domnul Nikolaos Karakóstas, ale Consiliului Israelitean Central din Grecia, ale Mitropolitului Franţei, kir Emanuel, ale lui Stavros Zoubozlákis, editorul periodicului „Nea Estia” etc. Cei care mă acuză desconsideră prin plângerile lor penale faptul că eu mă aflu într-o ţară liberă şi democratică, unde libertatea de expresie constituie un drept al omului, garantat prin constituţie, şi, prin urmare, dacă nu sunt de acord cu părerile mele, au posibilitatea să le atace în mod public. Am postat pe internet un studiu al meu comparativ despre creştinism şi islam, în care dovedesc cât se poate de limpede că islamul este o religie născocită de oameni şi nu îşi are originea în vreo dumnezeiasca revelaţie, aşa cum este cazul creştinismului, şi nici un reprezentant al islamului nu a îndrăznit să atace acest studiu. De asemenea, am demonstrat cu argumente incontestabile din Vechiul Testament şi de la Proroci, adresându-mă Rabinului Tesalonicului, domnul Frizin, că Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, este singurul Mesia adevărat şi că Mesia aşteptat de iudaism va fi tragicul Antihrist. Şi iarăşi nimeni nu a îndrăznit să atace textul meu. Faptul că se unelteşte înlăturarea mea pe baza unor acuzaţii neîntemeiate, răsuflate şi nejustificate este un efort cu totul zadarnic.

Cu smerenie şi cu dragoste frăţească îi îndemn pe prigonitorii mei să se pocăiască sincer, să Îl primească pe singurul Domn, Mântuitor şi Salvator, Iisus Hristos, pentru că, altfel, vor pierde şi această viaţă chinuiţi fiind de o concepţie mincinoasă despre lume şi, cea ce este mai înfricoşător, continuarea ei veşnică (…)”.

MITROPOLITUL Pireului, Serafim

 Orthódoxos Týpos, nr. 1928, 25 mai 2012, p. 8.
Traducere Mihail Ilie

Reclame

60 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Petru said, on septembrie 17, 2012 at 12:10 pm

  Impotriva unirii cu papistasii (sau cu oricare alte grupari asemenea):

  Predica este in engleza (selectati HD pentru a avea sonor)

  Apreciază

 2. Cosmin M said, on septembrie 17, 2012 at 12:35 pm

  Ma rog Lui Dumnezeu sa ne schimbam destul de multi ca sa mai amane vremurile din urma.

  Apreciază

 3. crestinul ortodox said, on septembrie 17, 2012 at 1:06 pm

  sa raspunda Hillary Clinton la aceste intrebarile adresate de PS Mitropolit Serafim al Pireului , intrucat sunt intrebari perfect valabile si Adevarul va iesi la suprafata precum uleiul sau se teme Hillary Clinton de Adevar si Lumina !
  sau nu o sa raspunda pentru ca in spate atat Hillary Clinton cat si Obama au papusarii care-i dirijeaza ce si cum sa instaleze dictatura sionista sau antihristica in lume …

  Ai Mila Doamne si de noi
  ca lupul paznic a fost pus la oi…

  amin!

  Apreciază

  • darius said, on septembrie 17, 2012 at 4:55 pm

   „Adevarul va iesi la suprafata precum uleiul”
   cel mai fals cliseu romanesc transmis intre generatii.

   Apreciază

 4. Cosmin M said, on septembrie 17, 2012 at 1:36 pm

  Toti masonii asculta de satana si satana atat poate face numai cat ii ingaduieste Dumnezeu pentru pacatele si faradelegile noastre. Satana de care asculta toti conducatorii lumii si familiile ce detin bogatiile si conduc lumea este NIMIC in fata Lui Dumnezeu, satana are putere dar Dumnezeu este Atotputernic, de exemplu poti sa compari un numar oricat de mare cu un infinitul si numarul acela mare raportat la infinit este nesemnificativ, este zero, la fel si satana in fata Lui Dumnezeu este zero.
  La Dumnezeu este salvarea noastra si nicaieri in alta parte. Daca nu ne schimbam Dumnezeu nu va mai amana vremurile apocaliptice si ne va pierde.
  Doamne iarta-ne caci samanta putrjunii este in noi si gresim in Fata Ta mai rau ca dobitoacele.

  „Sfîntul prooroc Iona era fiul lui Amatie. Mama acestui prooroc Iona, fiind văduvă, petrecea în Sarepta Sidonului. Această văduvă a hrănit pe Ilie proorocul în vreme de foamete; mai ales ea a fost hrănită de dînsul, că vadra de făină n-a scăzut si urciorul cu untdelemn nu s-a împuţinat în casa ei prin venirea proorocului. Atunci Iona, fiind prunc mic, s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi a zis văduva către Ilie: „Ce ai avut cu mine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-mi pomeneşti păcatele mele şi să-mi omori fiul?” Iar Ilie a zis: „Dă-mi fiul tău”. Şi l-a luat din braţele ei şi l-a suit în foişor unde şedea el şi l-a pus pe patul său. Apoi, a strigat Ilie către Dumnezeu şi a zis: „Doamne, Dumnezeul meu, oare şi văduvei la care locuiesc îi faci rău, omorînd pe fiul ei?” Şi suflînd de trei ori peste copil a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!” (III, Regi 17, 18-21).

  Şi s-a făcut aşa că a înviat pruncul, cel ce avea să fie în pîntecele chitului înainte închipuitor al Învierii lui Hristos.

  Venind în vîrstă, vieţuia cu fapte bune, umblînd în toate poruncile Domnului, fără de prihană; şi bine a plăcut lui Dumnezeu atîta, încît s-a învrednicit proorocescului dar şi a proorocit despre patimile Domnului şi despre pustiirea Ierusalimului şi sfîrşitul lui: „Cînd vor vedea pietrele strigînd cu subţire glas şi de jale şi din lemn glas către Dumnezeu, atunci se va apropia mintuirea şi vor merge toate neamurile în Ierusalim la închinăciunea Domnului şi va fi Ierusalimului a se urî întru pustiire de fiare şi atunci va veni sfîrşitul a toată suflarea”.

  Către acest Iona a fost cîndva cuvîntul Domnului care i-a zis: „Scoală-te şi mergi în cetatea cea mare, Ninive, şi propovăduieşte într-însa că s-a suit zvonul răutăţii ei la mine”. Iar Iona, socotindu-se întru sine, a zis: „Dar dacă nu vor crede cuvintele mele ninivitenii şi vor începe a mă munci?” (Iona 1,2). De aceea, temîndu-se, s-a sculat şi a fugit în Tarsis, vrînd să se ascundă de la faţa Domnului. Dar nu poate nimeni să se ascundă de Dînsul, că „al Domnului este pămîntul şi plinirea lui”. Cine se va ascunde de la Acela care pretutindeni este şi pe toate le împlineşte? Deci, fugind Iona, a mers la Ioppi şi a aflat o corabie mergînd la Tarsis şi a dat chiria şi a intrat într-însa, vrînd să plutească spre părţile unde gîndea. Iar Domnul, vrînd să-l înveţe pe robul său şi să-i îndrepte micşorarea sufletului, a ridicat un vînt puternic pe mare şi s-a făcut o furtună grozavă. Iar corabia în mijlocul valurilor izbindu-se, pătimea de furtună şi era să se sfărîme. Şi se temeau corăbierii şi a strigat fiecare către dumnezeul său, şi au lepădat toate uneltele şi toată încărcarea din corabie în mare, ca să se uşureze (corabia) de dînsele. Iar Iona se pogorîse în fundul corăbiei şi dormea acolo horcăind. Şi a mers la dînsul cîrmaciul şi l-a deşteptat zicîndu-i: „Ce hrăpeşti? Tu nu auzi primejdia ce ne-a cuprins, că pierim? Scoală-te şi te roagă Dumnezeului tău ca să ne mîntuiască pe noi, să nu pierim”.

  Şi a zis fiecare către aproapele său: „Veniţi să aruncăm sorţi şi vom cunoaşte pentru cine este răul acesta asupra noastră; care din noi este mai păcătos la Dumnezeu?”. Şi au aruncat sorţi şi au căzut ei pe Iona. Şi ziseră către dînsul: „Spune-ne nouă pentru ce este răul acesta asupra noastră şi care este lucrul tău; de unde vii şi unde mergi, din ce ţară şi din ce popor eşti tu?”. Şi zise către dînşii (Iona): „Rob al Domnului sînt eu şi cinstesc pe Domnul Dumnezeul cerului, Care a făcut marea şi uscatul. Şi greşind înaintea Lui, m-am temut şi acum fug de la faţa Lui”.

  Oamenii se temeau auzind acestea şi, fiindu-le frică, ziseră către dînsul: „Ce-ţi vom face ţie ca să se potolească marea deasupra noastră?” Fiindcă marea se ridica şi se înălţa mai tulburată. Şi a zis către dînşii Iona: „Luaţi-mă şi mă aruncaţi în mare şi va înceta marea deasupra voastră, că am înţeles că pentru mine este furtuna aceasta aşa de mare asupra voastră”.

  Au luat pe Iona şi l-au aruncat în mare şi s-au micşorat valurile mării. Şi se temură oamenii, cu frică mare, de Domnul, şi au jertfit Domnului jertfă şi-I înălţară rugăciune.

  Domnul a poruncit unui chit mare să înghită pe Iona. Şi a fost Iona în pîntecele chitului trei zile şi trei nopţi, stînd şi rugîndu-se; şi-a întins palmele sale în chipul crucii şi striga către Domnul în necazul său. Iar Domnul, milostiv, „l-a certat pe el, iar morţii nu l-a dat”, că a poruncit chitului şi a aruncat pe Iona pe uscat. Cînd s-a aflat el pe pămînt şi a văzut lumina zilei, cerul, pămîntul şi marea, s-a închinat lui Dumnezeu „Celui ce a izbăvit din stricăciune viaţa lui”.

  Iar după aceasta a fost cuvîntul Domnului către Iona a doua oară, zicîndu-i: „Scoală-te şi mergi în Ninive, cetatea cea mare, şi propovăduieşte într-însa după propovăduirea cea mai dinainte pe care Eu ţi-am grăit-o ţie”. Şi s-a sculat Iona şi a mers în Ninive, iar Ninive era o cetate mare a lui Dumnezeu, ca de trei zile cale. Şi a început Iona a intra în cetate, după o cale de o zi, a propovăduit şi a zis: „Încă trei zile şi Ninive se va prăpădi”. Şi au crezut oamenii niniviteni în Dumnezeu. Au poruncit post şi s-au îmbrăcat în saci, de la cei mari pînă la cei mici ai lor şi a ajuns cuvîntul pînă la împăratul Ninivei, care s-a sculat de pe scaunul său şi a lepădat hainele de pe sine şi s-a îmbrăcat în sac şi a şezut pe cenuşă, dînd poruncă în toată cetatea să păzească postul trei zile nu numai oamenii, ci şi dobitoacele, şi apă să nu bea. Şi s-a îmbrăcat toată cetatea în saci, şi a ţinut post, şi a strigat cu tărie către Dumnezeu, şi s-a întors fiecare din calea sa cea rea, şi s-a căit.

  Deci, văzînd Dumnezeu întoarcerea lor, i-a miluit, şi n-a adus asupra lor relele pe care voia să le aducă. Şi a făcut cu dînşii după negrăită mila sa. Iar după acele trei zile a ieşit Iona din cetate – şi suindu-se pe un munte – şi-a făcut lui o colibă, şi şedea sub dînsa în preajma cetăţii. Şi văzînd că nici un rău nu pătimeşte cetatea, s-a mîhnit cu mîhnire mare şi a zis către Domnul: „O, Doamne, care nu sînt acestea cuvintele mele, pe care le-am grăit, încă fiind eu în pămîntul meu? Pentru aceasta am apucat a fugi în Tarsis, că am cunoscut că milostiv eşti tu şi îndurat, îndelung răbdător, şi mult milostiv. Şi acum, Stăpîne Doamne, ia sufletul meu de la mine, că mai bine este să mor decît să mai trăiesc”. Şi a poruncit Domnul Dumnezeu unei tigve, noaptea, de a crescut deasupra capului lui Iona, ca să-i facă umbră şi să-l acopere pe el de arşiţa soarelui. Şi s-a bucurat Iona de tigvă cu bucurie mare, şi s-a odihnit sub dînsa în ziua aceea, iar în noaptea viitoare, a poruncit Dumnezeu unui vierme să roadă tigva, şi a doua zi s-a uscat tigva şi ardea soarele cu zăduful capul lui Iona şi slăbea cu sufletul Iona, şi se lepăda de sufletul său zicînd: „Mai bine este mie să mor decît să trăiesc”. Şi a zis Domnul Dumnezeu către Iona: „Te-ai scîrbit tu pentru tigvă”? Şi a zis (Iona): „M-am scîrbit eu pînă la moarte”. Şi a zis Domnul: „Tu te-ai mîhnit pentru o tigvă cu care nu te-ai ostenit, nici te-ai îngrijit pentru ea, care într-o noapte s-a făcut şi într-o noapte a pierit, iar Mie oare să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea aceea mare, în care petrec mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care s-au întors către mine şi s-au pocăit?”

  Deci, întorcîndu-se Iona de la Ninive, n-a petrecut în pămîntul său, ci, luîndu-şi pe mama sa, s-a dus în pămîntul Assiriei, în ţara celor de altă seminţie, pentru că zicea: „Numai aşa voi şterge ocara mea, că am minţit proorocind risipirea cetăţii Ninive”.

  Iar după ce a murit mama lui, au îngropat-o pe ea în Libanul Devorin. Iar el, locuind în pămîntul Assiriei, a murit acolo şi a fost îngropat în peştera Kenezeului, fiind înainte de naşterea lui Hristos cu opt sute de ani.

  Iar acum, stînd înaintea lui Hristos Domnul în ceruri şi săturîndu-se de vederea feţii Lui, îl slăveşte pe El cu proorocii şi cu apostolii şi cu toţi sfinţii în veci. Amin.”

  Apreciază

 5. elena_c said, on septembrie 17, 2012 at 2:21 pm

  Dumnezeu si Maica Domnului sa-l apere si sa-i dea putere acestui stalp al credintei noastre ortodoxe.

  Apreciază

 6. mircea.v said, on septembrie 17, 2012 at 2:25 pm

  Pilda de la sfarsit este foarte frumoasa si sugestiva.

  Cuviosul Paisie Aghioritul
  Cuvinte duhovnicesti – vol. 5,
  Patimi si virtuti
  (Editura Evanghelismos, Bucuresti – 2007)


  Din iubirea de sine se nasc toate patimile

  – Gheronda, ce este iubirea de sine?
  – A face pe plac omului tau celui vechi, adica a-l iubi pe omul tau cel vechi. Si lacomia pantecelui si egoismul si incapatanarea si invidia se trag din iubirea de sine. Si, vezi, unul din iubire de sine cauta confortul, tihna personala, fara a tine cont de nimeni. Altul se ingrijeste cu meticulozitate de mancarea sa, de somnul sau, ca nu cumva sa pateasca ceva cu sanatatea. Altul cauta sa fie luat in seama, sa fie apreciat de ceilalti: putin sa nu-i dai importanta sau sa nu-i faci voia, ca reactioneaza imediat: „ De ce nu m-au bagat in seama? iti spune. Am sa le arat eu lor!”. Mai, mai, infricosator lucru este iubirea de sine!
  – Gheronda, cum poate spune cineva: „Pentru Tine santem omorati in toate zilele” ? (Psalmul 43,23)
  – Daca-si jertfeste voia sa de dragul celuilalt. Voia proprie are in ea sinele nostru, are iubire de sine. Cel care nu cerceteaza daca ceea ce il odihneste pe el il odihneste si pe celalalt si incepe cu tot felul de pretentii: „vreau asta, vreau cealalta” sau „de ce nu mi-ai facut aia, de ce nu mi-ai dat asta?”, unuia ca acesta in cele din urma ii tine diavolul isonul.
  – Gheronda, unii, daca nu li se face voia, nu-si gasesc linistea.
  – Cum sa se linisteasca, de vreme ce nu voiesc decat propria lor satisfacere? Daca omul amesteca egoismul sau in tot ceea ce vrea, cum sa-L mai aiba si pe Hristos? Dar daca isi lasa la o parte sinele sau ca sa aiba ceea ce este mai important, adica pe Hristos, atunci le are pe toate. Cand nu-L are pe Hristos, nu are nimic. Daca omul isi leapada sinele, Dumnezeu i le da pe toate intr-un chip minunat.
  – Gheronda, cand ne vorbiti de lepadarea sinelui nostru, eu simt o teama, gandindu-ma ca poate nu rezist.
  – Ei, asta-i buna! Este ca si cum ai spune: „ Daca ma lepad de patimi, ce-mi mai ramane dupa aceea?”. Caci, atunci cand spun sa ne lepadam sinele, inteleg sa scapam de patimi, sa ne dezbracam de omul nostru cel vechi. Unui om matur care are minte ii este putinel greu sa zica: „Nu pot sa ma lepad de sine”. Daca altii iti spun: „Ia barosul si darama zidul acesta!”, iar tu esti invatata cu penita, esti indreptatita sa spui: „Nu pot”. Dar pentru a ne dezbraca de omul nostru cel vechi nu este nevoie de puteri trupesti, ci de smerenie. […]

  Iubire de sine este si dorinta de a manca sau a se odihni cineva mai mult decat ii este necesar. In mod normal, trupului trebuie sa-i dam numai ceea ce are nevoie. Un lucru este dorinta si alt lucru este nevoia. Un lucru este sa vreau sa multumesc trupul si alt lucru este sa-i dau trupului ceea ce are nevoie. Sa presupunem ca am inaintea mea doua mancaruri cu aceleasi vitamne, dar una din ele este mai gustoasa decat cealalta. Daca o prefer pe cea mai gustoasa, asta arata IUBIREA DE SINE. Daca insa nu am pofta de mancare, deoarece sunt bolnavicios, si o prefer pe cea mai gustoasa ca sa o pot manca, acest
  lucru inseamna DISCERNAMANT. […]

  – Gheronda, ce inteles au cuvintele lui Hristos: „Cine va voi sa-si scape sufletul, il va pierde” (Matei, 16,25) ?
  – Ele inseamna ca omul trebuie sa-si „piarda” viata sa, in intelesul cel bun. Sa nu-si pretuiasca viata, sa-si jertfeasca viata pentru celalalt. „Nimeni sa nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui” (I Corinteni 10,24), spune Apostolul Pavel. Toata temelia vietii duhovnicesti aceasta este: sa uit de mine in intelesul cel bun si sa ma gandesc la celalalt, sa particip la durerea, la greutatea celuilalt. Sa nu ma ingrijesc cum sa scap de greutate, ci cum sa-l ajut pe celalalt, cum sa-l odihnesc.
  – Cum imi voi da seama, Gheronda, ce anume il odihneste pe celalalt, ca sa trec la fapta?
  – Daca te pui in situatia celuilalt, atunci vei intelege ce il odihneste pe celalalt. Daca insa ramai inchisa in carapacea ta, cum sa iti dai seama ce il odihneste pe celalalt? […]

  – Gheronda, o sora imi face greutati.
  – Stii ce se intampla? Multi vad ce greutati le fac ceilalti, iar nu cu ce ii ingreuiaza ei pe altii. Au pretentii numai de la ceilalti, nu si de la ei insisi. Insa logica vietii duhovnicesti este sa cercetezi cu ce anume ii ingreuiezi tu pe ceilalti si nu cu ce te ingreuiaza altii pe tine; sa vezi ce anume il odihneste pe celalalt, iar nu ce te odihneste pe tine. Oare pentru odihna am venit in aceasta viata? Pentru viata comoda? Nu am venit in aceasta lume ca sa petrecem bine, ci ca sa scuturam de pe noi tina pacatului si sa ne pregatim pentru cealalta viata.
  Daca ne gandim numai la noi insine si facem doar ceea ce ne odihneste pe noi, dupa aceea dorim ca ceilalti sa se gandeasca la noi, vrem ca toti sa ne slujeasca, vrem ca toti sa ne ajute… adica mereu „vrem” ceva si ajungem la sfarsit sa traim in comoditate. „Mie imi convine astfel”, spune unul, „Mie imi convine altfel” spune altul, si in cele din urma fiecare se odihneste in ceea ce ii convine, dar odihna nu afla, fiindca adevarata odihna vine din odihna celuilalt. […]

  Iubirea de sine ne lipseste de pace si bucurie

  – Din ce cauza, Gheronda, nu-mi gasesc intotdeauna pacea?
  – Nu te-ai eliberat inca de sinele tau, ci esti sclava omului tau cel vechi. Cauta sa-ti arunci sinele, caci altfel te va arunca el pe tine. Cel care are iubire de sine nu poate avea odihna, pace sufleteasca, fiindca nu este liber launtric. […]
  – Gheronda, teoretic imi dau seama cum trebuie sa fiu, in practica insa…
  – Punerea in practica este dificila fiindca prin asta il constrangi pe omul cel vechi. Dar daca nu-l constrangem cu sarguinta pe omul nostru cel vechi, el ne va arunca in aer zidirea duhovniceasca.
  – Gheronda cum este iadul?
  – Am sa-ti povestesc o intamplare pe care am auzit-o. Odata, un om simplu Il ruga pe Dumnezeu sa-i arate cum este Raiul si iadul. Asadar intr-o noapte a auzit o voce in somn spunandu-i: „Vino sa-ti arat iadul!”. Si indata s-a aflat intr-o incapere in care multi oameni stateau in jurul unei mese, iar in mijloc era o oala plina cu mancare. Insa toti acei oameni erau infometati, pentru ca nu puteau manca. Tineau in mana cate-o LINGURA FOARTE LUNGA. Luau mancarea din oala dar nu puteau aduce lingura la gura. De aceea unii bombaneau, altii strigau, altii plangeau…. Apoi a auzit aceeasi voce spunandu-i: „Vino acum sa-ti arat si Raiul!” Si indata s-a aflat intr-o alta incapere, unde multi oameni stateau in jurul unei mese asemanatoare cu cea dintai, iar in mijlocul ei era tot o oala cu mancare, ier ei aveau aceleasi linguri lungi. Insa toti erau satui si bucurosi, pentru ca fiecare lua cu lingura sa mancare din oala SI-L HRANEA PE CELALALT.
  Ai inteles acum cum poti sa traiesti Raiul inca din aceasta viata?
  Cel care savarseste binele se bucura, deoarece este rasplatit cu mangaiere dumnezeiasca. Cel care savarseste raul sufera si face din raiul pamantesc un iad pamantesc. Ai dragoste, bunatate? Esti inger si, oriunde mergi sau te opresti, transmiti Raiul. Ai patimi, rautate? Ai inlauntrul tau pe diavolul si, oriunde mergi sau te opresti, transmiti iadul. Inca de aici incepem sa traim Raiul sau iadul.

  Apreciază

 7. daniel said, on septembrie 17, 2012 at 2:35 pm

  „Cu smerenie şi cu dragoste frăţească îi îndemn pe prigonitorii mei să se pocăiască sincer, să Îl primească pe singurul Domn, Mântuitor şi Salvator, Iisus Hristos, pentru că, altfel, vor pierde şi această viaţă chinuiţi fiind de o concepţie mincinoasă despre lume şi, cea ce este mai înfricoşător, continuarea ei veşnică (…)”.
  Iata fratilor, ca mitropolitul Serafim al Pireului are dragoste frateasca pentru prigonitorii lui, care sunt in acelasi timp dusmanii lui Dumnezeu (dar mai degraba sunt dusmanii lor insisi pentru ca isi primejduiesc mantuirea). Cine sunt cei la care se refera? Sunt evreii, masonii, homosexualii, paganii…
  Deci dragoste, nu ura!

  Apreciază

  • cineva said, on septembrie 19, 2012 at 3:25 am

   @daniel

   bineinteles ca are dragoste, ura nu este crestineasca. Dar de ce revii mereu la acest subiect ca si cum aici s-ar promova ura?

   Apreciază

 8. anon de serviciu said, on septembrie 17, 2012 at 2:35 pm

  http://www.jurnalul.ro/carte/expozitie-arta-masonica-623694.htm

  Apreciază

 9. Cosmin M said, on septembrie 17, 2012 at 3:03 pm

  Adevarat slujitor al Lui Dumnezeu este acest Mitropolit. Pentru asemenea oameni ne mai tine Dumnezeu, un drept tine in spate zeci de mii sau poate chiar sute de mii de pacatosi in fata Lui Dumnezeu.

  Apreciază

  • pcmouse said, on septembrie 17, 2012 at 5:25 pm

   la ce te poti astepta de la psdisti???????
   ma uitam la tv recent politia facea razie la tiganii care isi vindeau cartile din casa pa” pres in targul vitan..cata prosteala pe fata pai la amaratii aia te duci tu sa ii obligi sa plateasca taxa sa intre in targ.la aia care nu au bani de paine?si mi-am adus aminte ca avenit ponta la putere.zic e clar..comunism/bolsevism ca pe vremea lui iliescu.prosteala pt omul de rand iar ei isi vad de furaciuni.aceeasi reteta.tot pe supersarac il jefuieste statul satanist

   Apreciază

  • darius said, on septembrie 17, 2012 at 5:57 pm

   STOP RFID exagerezi. in Coreea de Sud sunt eliminate complet manualele si inlocuite cu tablete, asta dupa ce s-au vazut beneficiile. exista doar avantaje pe langa singurul dezavantaj la noi pe meleaguri, acela de a fi furata tableta unui copil probabil de tigani.
   – greutatea ghiozdanului va fi incoluit cu cateva sute de grame.
   – incap sute de manuale si carti de citit.
   – usurinta si placerea de a citi. posibilitatea de zoom pt. cei cu vedere redusa.
   – posibilitatea de scriere caligrafica cu un pen scurt din plastic sau cu degetul, pt. cei din clasele primare.
   – inlocuirea caietelor, rapiditatea notarii
   – translatorul din toate limbile existente. autocorectarea gramaticala in engleza.
   – remimderul, alarma pt. a-ti aduce aminte de teme sau programarea cand sa se deschida la o anume pagina dintr-o carte pe care o citesti.
   – mp3, camera foto. utile in caz de nevoie. aplicatii scolare diverse.
   – gorilla glass, la noile modele. nu se sparge ecranul daca il scapi si rezista in apa.
   detin un amazon kindle si de cand l-am cumparat il folosesc in fiecare zi, probabil fiind cea mai buna achizitie din ultimii ani.
   daca te impotrivesti tehnologiei punand in fata pe antihrist, propun sa traim in grote ca acum 1000 de ani. trebuie pastrata o anume divizare mentala intre ce-i bun si ce-i rau, chiar daca privim din plan duhovnicesc. iar tableta electronica la scoala nu poate fi decat buna, mai ales ca este prietenoasa cu actuala generatie.
   ***de cand cu piesa „ma-ta are cratima”, am vazut pe forumuri limba romana pocita mai putin.

   Apreciază

   • mircea.v said, on septembrie 17, 2012 at 6:29 pm

    darius,
    cauta pe net niste studii despre efectele calculatorului asupra copiilor (psihic, comportament…) si nu numai, citeste-le, si apoi mai vorbim. Iti dau doar un exemplu. Acum copiii nu mai sant incurajati sa memoreze, sa aiba cunostinte inmagazinate in creierul lor, ca oricum se gasesc pe google. Dar, se stie, cand ai o pr, creierul „rumega” la pr aia si cand dormi. Da’ daca info e pe google si nu in creier, ce sa „rumege”?

    Toate sculele astea sant scule de distrugere a discernamantului de mic. Te vor leguma de mic.

    Pai daca am trai acum in grote, am respira un aer mult mai curat, am manca mancare fara chimicale, am bea apa fara nitrati… Si nici nu ar mai fi asa mult stres. Ce spui de asta?

    Apreciază

   • darius said, on septembrie 17, 2012 at 6:58 pm

    mircea, tableta este cu totul altceva decat un calculator. acest device gen amazon kindle este pur creat pentru citit, avand si alte utilitati care inclina tot spre citit. daca vei avea ocazia sa tii unul in mana vei vedea ca te atrage, chiar daca esti din vechea generatie. aceste tablete cu scop educational nu au internet, cel putin din cate stiu eu. „sculele” astea preced alte scule mai performante cu unicul scop de a-ti usura viata. secolul prezent se defineste prin cel mai simplu acces la cultura, inovatie, lux, usurare pe langa lene, prostie, ignoranta.
    nu te tine nimeni pe net. inca poti trai in grote, beneficind de tot ce ai enumerat. eu vreau sa iau in piept foloasele secolului si sa ma folosesc de ele, pt. a-mi usura viata. daca ma nasteam acum 1000 de ani nu aveam de ales. acum am, si am ales. ca si tine de altfel, scriind la un calculator. asa controlat cum e totul, poti rumega tot ce citesti sau vizionezi. istoria falsa predata in scoli e acum la indemana tuturor, cu si fara propaganda. teoriile conspiratiei, care de obicei sunt teoriile adevarului sunt la orice pas, totul e sa nu fim ignoranti. multumita tehnologiei, am aflat lucruri care nu-mi treceau prin cap. am descoperit carti mistery incredibil de bune. am citit mari duhovnici avandu-i la discretie. predici traduse in engleza din rusa. mi-am facut amici pe langa cei reali, pe forumuri. fac parte din comunitati, particip la intalniri. si multe alte beneficii. daca timpul ma va obliga, ma voi retrage in grota. atata timp cat vietuiesc in 2012, ma adaptez cu placere secolului.
    in ciuda evreilor, oile bipede inca sunt de necontrolat nu cum ar vrea ei(vezi Islanda – referendum la orice, prostest masiv la orice, cea mai veche democratie din lume, si vezi si rezultatele).rasa umana este una de mamaligi captata usor cu entertaining si cu gandirea directionata intentionat catre diverse evenimente, sa nu bage de seama ce se intampla in varful piramidei. unii baga de seama multumita documentarelor peste tot prezente dar nu le gandeste mai mult de doua minute, ca a mai aparut o piesa justin bieber. umanitatea isi alege viitorul. umanitatea vrea sa fie oi controlate de evrei. poti fi razvratit traind in pestera, sau te poti adapta mamaligilor. eu am ales adaptarea.

    Apreciază

   • cineva said, on septembrie 17, 2012 at 7:27 pm

    darius,

    si daca vreodata cade reteaua de internet sau curentul electric s-a terminat cu scoala? Scoala trebuie sa fie independenta de avansurile civilizatiei schimbatoare si decadente. O carte in mana unui copil este o comoara de neinlocuit. Nu trebuie sa ne bazam niciodata pe virtual, ci pe realitate daca vrem ca treaba pe care o facem sa fie temeinica. Probabil ca esti foarte tanar daca aduci astfel de argumente.

    Apreciază

   • oarecare said, on septembrie 17, 2012 at 8:04 pm

    darius cauta profetia lui Mitar Tarabici si vei vedea acolo raul din divaisuri… provoaca autism psihoze dependenta, provoaca lenea gandirii, e o capcana…sunt multe de spus…

    Apreciază

   • darius said, on septembrie 17, 2012 at 8:10 pm

    cineva, da. daca cade curentul s-a terminat scoala, in momentul actual. la amazon kindle tine bateria 48 de ore ascultand intruna carti audio. aprins pt. citit duce lejer 4-5 zile, daca e folosit intruna. pe langa asta, tot apar incarcatoare care folosesc energia solara. asta e viitorul, ca unii din noi vrem sau nu. nu prea inteleg unde bati, pt. ca daca se intrerupe acum curentul si afara e pe inoptat nu vad cu ce ar ajuta cartea intr-o scoala.
    am 34 ani si sunt trecut prin comunismul hidos. psihic am 50 de ani, din cauza copilariei. nu am uitat cand scriam cu creionul produs de PAL Braila caruia i se rupea varful intruna, radierele ana care nu stergeau precedand nuiele peste degete ca am mototolit foaia. datul cu subsemnatul dupa ce grupul nostru spunea bancuri despre tovarasu si un binevoitor ne turna, scoaterea la tabla cand aveam ochii injectati de bolnav ce eram, urmand nota 2 si statul pe hol pana la sf. orelor pt. ca n-am invatat… etc etc.
    din contra, scoala trebuie sa fie intr-un continuu progres si schimbare, progresul tehnologic avand cea mai mare contributie si desigur, banii alocati invatamantului.(vezi Finlanda – cel mai bun sistem educational de pe planeta, scoala de orice nivel platita de stat, cantina cu mancaruri proaspete si fructe, toate gratuit, etc..care e curious sa caute)
    crezi ca daca acel copil invata sa citeasca pe tableta si ii pui cartea in mana, nu stie ce sa faca cu ea? nu-s aceleasi litere? doar pt. ca noi am fost crescuti altfel nu inseamna ca usurarea invataturii de acum nu este benefica. stiu ca e de bun augur sa fii retro, oldschool, vintage sau mai stiu eu ce si poate ca si tableta are limitarile ei, problemele ei, dar intr-o comparatie intre carti si tableta…, e ca si cum as compara cantitatea versus calitatea, in tableta incapand ambele.
    voi faceti ce vreti, eu pt. copilul meu asta doresc.

    Apreciază

   • darius said, on septembrie 17, 2012 at 8:11 pm

    scuzati-mi cacofonia 🙂

    Apreciază

   • cineva said, on septembrie 17, 2012 at 8:40 pm

    darius,

    daca ai 34 de ani, NU ai trecut prin comunismul hidos intrucat la revolutie aveai abia 11 ani. Si ca dovada ca n-ai trecut, ceea ce te-a marcat pe tine era un creoin care nu scria bine si o guma care nu stergea… Altele erau racilele comunismului..
    Iar eu cand spun despre caderea internetului si a curentului nu ma refer la cateva ore cat te tine pe tine cea mai buna baterie din lume, ci ma refer definitiv.
    Argumentele pe care le aduci sunt copilaresti, nu-ti imagina ca varsta ta reala se situeaza undeva pe la 50 de ani, ci mai degraba pe la 18- 22. Aceleasi argumente le aduce si fiul meu care se incadreaza in acea grupa de varsta. Si el NU va vedea kindle, ci cate carti isi doreste iar ipad-ul pe care il are il va volosi strict pentru divertisment, bineinteles fara excese si in limitele bunului simt.
    Deasemeni nu-ti imagina cu atata usurinta ca trecerea de la kindle la grota se face intr-o pocnire din degete… Traiesti deja intr-o lume imaginara din care iti va veni foarte greu, daca vei reusi vreodata, sa te trezesti. Eu ma rog la Dumnezeu ca acest lucru sa se intample cat de curand.

    Apreciază

   • Marcu said, on septembrie 17, 2012 at 11:31 pm

    „iar tableta electronica la scoala nu poate fi decat buna, mai ales ca este prietenoasa cu actuala generatie„… pai da, cum sa nu… si in curand va deveni atat de buna prietena cu copii nostri incat nu se vor mai putea lipsi de ea… si sa te tii atunci////… sa vezi cate compromisuri trebuiesc facute ca sa avem dreptul la bunul nostru prieten TABLETA!!! Iar mai tarziu vor aparea si alte minuni tehnologice chiar si mai prietenoase care -de ce nu- vor actiona pentru noi, ba chiar vor ajunge sa gandeasca in locul nostru… ca doar sun bunele noastre prietene aceste minunatii tehnologice… Iar traiul de acum 1000 de ani nicidecum nu era primitiv… oare noi suntem chiar asa evoluati?… ma intreb si intreb… si de fapt ce inseamna primitiv?… pentru ca nu existau minunile astea tehnologice care inregimenteaza miliarde de oameni si le pun numere -stim noi de ce si stiu si EI- sau pentru ca nu existau minunile tehnologice de distrugere in masa?… si ar mai fi multe, multe exemple

    Apreciază

   • STOP RFID 666 said, on septembrie 17, 2012 at 11:35 pm

    darius

    Cu asemenea argumente inseamna ca e bine sa ne umplem portmoneul de carduri ca doar e mai comod sa platesti cu ele. Nu mai esti obligat sa dai rest, nu mai umbli cu greutati in buzunare si nu-ti mai fura chipurile hotii banii. Dar astea sunt iluzii. Odata ce te-a acaparat tehnologia nu mai poti iesi din ea daca nu intelegi niste fenomene.

    Iata ce profeteste un Sfant………..

    URMARESTE DE LA MINUTUL 1,53

    Apreciază

   • Adi said, on septembrie 17, 2012 at 11:41 pm

    – greutatea ghiozdanului va fi incoluit cu cateva sute de grame.
    Ei si?

    – incap sute de manuale si carti de citit.

    Da încap, dar copii nu le-ar citi și nu le citesc.

    – usurinta si placerea de a citi. posibilitatea de zoom pt. cei cu vedere redusa.

    Ușurință și plăcere da; doar că, după cum o demonstrează și Virgiliu Gheorghe, în prezența unui mediu electronic, creierul uman nu mai funcționează optim.

    – posibilitatea de scriere caligrafica cu un pen scurt din plastic sau cu degetul, pt. cei din clasele primare.

    Caligrafia este un mijloc de educație a personalității și caracterului. Anticii o practicau intens. În lumea noastră însă, caligrafia a decăzut. Puțin mai scriu frumos: trebuie răbdare, atenție, liniște sufletească etc. Oricum, pe o tabletă, nivelul tehnic al stick-ul de plastic nu permite exersarea caligrafiei; nici chiar pe Samsung Galay Tab ori Galaxy Note; de deget ce să mai spunem?

    – inlocuirea caietelor, rapiditatea notarii

    La clasele primare și chiar la gimnaziu, acest avantaj al tabletei este irelevant. În plus, unde ne grăbim? Eu cred că fără tihnă nu se poate face educație.

    – translatorul din toate limbile existente. autocorectarea gramaticala in engleza.

    Această idee s-ar aplica celor care știu măcar limba lor maternă. Până la un nivel serios într-o limbă străină, să recunoaștem că ajungem tot pe la liceu.

    – remimderul, alarma pt. a-ti aduce aminte de teme sau programarea cand sa se deschida la o anume pagina dintr-o carte pe care o citesti.

    Utile pentru pedanți, dar irelevante.

    – mp3, camera foto. utile in caz de nevoie. aplicatii scolare diverse.

    Numai bune de pierdut timpul și distras atenția de la învățat.

    – gorilla glass, la noile modele. nu se sparge ecranul daca il scapi si rezista in apa.
    Foarte scumpe.

    Să nu uităm de:
    accesul la jocuri = pierdere de vreme, distrugerea personalității, incluzând limitarea capacității de efort, a atenției etc (vezi Vrigiliu Gheorghe)

    accesul la pornografie.
    Fără un control proactiv al accesului la pornografie, aceasta este disponibilă online, facil și fără restricții de vârstă. Oare câți din părinții (absenți) ai României de astăzi sunt cpabili să limiteze accesul la pornografie al unui copil?

    Să numai vorbim de costurile enorme ale unui astfel de sistem. Raportul calitate preț, cred că este scăzut.

    Oare unde și-ar încărca tableta un copil dintr-un sat sau oraș, locuind într-o casă fără baie, cu camere vechi, scunde, care au fiecare câte o priză uzată, care curentează când o atingi?

    Să recunoaștem că nu de lecții electronice avem nevoie.
    Condiția morală a părinților, profesorilor și elevilor deopotrivă, contează infinit mai mult.

    Cu respect,

    Apreciază

 10. mishuleu said, on septembrie 17, 2012 at 5:51 pm

  The Telegraph: O armata internationala din 25 de tari e in Golful Persic, gata sa atace Iranul.

  http://stirileprotv.ro/stiri/international/the-telegraph-o-armata-internationala-din-25-de-tari-e-in-golful-persic-gata-sa-atace-iranul.html

  Apreciază

  • F said, on septembrie 17, 2012 at 10:37 pm

   STOP RFID 666 – VEZI SA NU INCURCI PE ” nellule 1980 ” cu ” TheOrtodoxia ”….sunt canale diferite si da, acest PROORTODOX = CANALUL YT ” nellule 1980 ” este un sectar si il cunosc…

   Apreciază

   • STOP RFID 666 said, on septembrie 18, 2012 at 12:21 am

    SECTARISME

    Doamne, eu stateam cu casa prea departe de adunare. (min. 1,54)

    https://saccsiv.wordpress.com/2011/08/15/obligatoriu-de-citit-sfantul-ierarh-nifon-vedenie-despre-infricosata-judecata/

    Sectarii au o imagine deformata despre judecata. Ei cred ca aceasta va fi asa cum este in instantele omenesti.

    Acest ,,ORTODOX” nu deschide gura de frica sa nu-i iasa vre-un porumbel sectar.

    Misiunea lui e sa posteze video sectare, sub ,,masca”, bineinteles.

    F

    DE CE E SECTAR? PENTRU CA A SCAPAT ,,PORUMBELUL” SECTAR, ADUNARE. Crezi in intamplari? Eu nu.

    Apreciază

   • ORTODOX said, on septembrie 18, 2012 at 1:57 pm

    Atat canalul „TheOrtodoxia” de pe YouTube cat si blogul „Lumina pentru candela din suflet” sunt ortodoxe, sunt ale mele. In ele promovez numai invatatura ortodoxa, eu sunt ortodoxa. Nu ma acuzati de sectarism caci faceti o confuzie si o greseala foarte mare. Cercetati articolele pe care le promovez atat pe blog cat si pe canalul de pe YouTube si veti vedea ca sunt total ortodoxe, promovez numai ortodoxia. Cred ca ma confundati, cercetati inainte de a judeca caci va inselati si mai smintiti si pe altii. Cereti ID-ul meu fratelui Saccsiv caci el ma cunoaste si cunoaste si blogul meu. Am sa va las aici un articol pe care chiar fratele Saccsiv l-a preluat de pe blogul meu si l-a pus la el pe site.
    https://saccsiv.wordpress.com/2012/07/09/despre-pacatul-clevetirii-aproapelui/

    Apreciază

   • ORTODOX said, on septembrie 18, 2012 at 2:01 pm

    Atat canalul “TheOrtodoxia” de pe YouTube cat si blogul “Lumina pentru candela din suflet” sunt ortodoxe, sunt ale mele. In ele promovez numai invatatura ortodoxa, eu sunt ortodoxa. Nu ma acuzati de sectarism caci faceti o confuzie si o greseala foarte mare. Cercetati articolele pe care le promovez atat pe blog cat si pe canalul de pe YouTube si veti vedea ca sunt total ortodoxe, promovez numai ortodoxia. Cred ca ma confundati, cercetati inainte de a judeca caci va inselati si mai smintiti si pe altii. Cereti ID-ul meu fratelui Saccsiv caci el ma cunoaste si cunoaste si blogul meu. Am sa va las aici un articol pe care chiar fratele Saccsiv l-a preluat de pe blogul meu si l-a pus la el pe site:
    https://saccsiv.wordpress.com/2012/07/09/despre-pacatul-clevetirii-aproapelui/

    Apreciază

 11. mircea.v said, on septembrie 17, 2012 at 7:18 pm

  darius,

  „Un nou proiect care să modernizeze şcoala folosind cea mai importantă resursă de care poate să dispună şcoala, şi anume Internetul şi resursele informatice”, a declarat Andronescu.

  Citeste studiile facute. Nu e vorba de o simpla tableta pe care doar se lucreaza-citeste-…
  Ci de internet, si stat cu ochii intr-un ecran…
  Asta la copiii, nu la adulti.
  Vezi cum le afecteaza creierul, modul de gandire, comportamentul…
  Informatia multa, daca nu ai profunzime si discernamant mai mult te zapaceste.

  Dar, fiecare cum crede si cum il lumineaza Dumnezeu.
  Ai grija cu „adaptarea cu placere”, ca deja „placerea” incepe sa cam dispara, numai ca unii nu isi dau seama.

  Apreciază

 12. Dante said, on septembrie 17, 2012 at 8:33 pm

  @darius
  cita naivitate din partea ta, sa crezi ca acest progres informational este in folosul omului. Poti tu sa ai o viziune pentru ….100 ani, sa zicem, si sa-mi spui dupa aceea ca aceasta tehnologie te-a ajutat sa te mintui, in esenta, scopul nostru pe pamint?
  Personal, cred ca acest progres stiintific este de natura malefica, menit sa puna OMUL in centrul universului, eliminindu-l totodata pe Dumnezeu. Aceasta lucrare demonica, s-a accelerat odata cu aparitia Renasterii, si face din OM, buricul pamintului.
  Pe parcursul comentariului tau, te-ai contrazis de citeva ori, culminind cu ultima fraza, in care, dupa ce ne faci apologia tehologiei benefice, ne spui ca :”….rasa umana este una de mamaligi captata usor cu entertaining si cu gandirea directionata intentionat catre diverse evenimente, sa nu bage de seama ce se intampla in varful piramidei. unii baga de seama multumita documentarelor peste tot prezente dar nu le gandeste mai mult de doua minute, ca a mai aparut o piesa justin bieber. umanitatea isi alege viitorul. umanitatea vrea sa fie oi controlate de evrei. poti fi razvratit traind in pestera, sau te poti adapta mamaligilor. eu am ales adaptarea „. Pai hotaraste-te, ori e spre folosul omului, ori este spre sminteala?
  Crezi tu, ca in plin avint tehnologic, omul mai e capabil sa discearna ce e bine si ce e rau, in afara de ceea ce ni se vira pe git?

  „…“sculele” astea preced alte scule mai performante cu unicul scop de a-ti usura viata. secolul prezent se defineste prin cel mai simplu acces la cultura, inovatie, lux, usurare pe langa lene, prostie, ignoranta.”
  Deci dupa tine, rostul nostru pe pamint este sa traim in lux, care de multe ori deriva in …lene, prostie si ignoranta.
  Frumoasa gindire, tine-o tot asa in inbuibare, ca si Hristos tot asa a facut, si cu siguranta o sa te mintui.

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

  • darius said, on septembrie 17, 2012 at 8:54 pm

   naivitatea mea nu traieste in pesimism, vazand totul ca pe „uneltele dracului”. dar ipocrizia ta nu vede ca tasteaza pe un calculator conectat la IPv6, in care-mi spune cum e cu mantuirea. sau tableta e mult prea stiintifica decat un calculator, si ca atare trebuie abolita?
   cumperi produse cu coduri de bare pe ele, nu ai cum sa te feresti de ele, codul de bare continand 666. ai probabil telefon, care are un IMEI, cod unic de identificare. esti ascultat, de ceva timp legal. vrand nevrand lucrezi cu banca, adica cu evreul, cu dusmanul tau. la tv la stiri arata in prime time tate goale, la ora 19:00. si alte motive, toate care te vor trimite in grota daca nu te adaptezi. eu sunt orice, numai pesimist nu, ci impacat cu ideea.
   contradictiile mele sunt de fapt constatari. lumea se lasa prea usor invaluita de distractie, fara sa se gandeasca la capul piramidei. si eu ma las dus de val, placandu-mi distractia, filmele, cartile, googleul si altele, dar am indosariat de mult in creier si teoriile conspiratiei despre illuminati si tot soiul de documentare care iti arata clar cu probe, ca nu e bine ce se intampla. singur nu pot sa fac nimic, decat sa iau o turnura de mamaliga, adaptandu-ma. pot sa fac un singur lucru: sa discern si sa ma feresc de informatii cu scop distrugator.
   tu acum traiesti luxul celor care traiau acum 20 de ani. ai calculator, probabil electrocasnice. asta este luxul sfarsitului de secol trecut. lucruri menite sa te educe, sa te usureze. tu intelegi ce vrei, eu stiu mai bine cum ma exprim. nu te opreste nimic sa te inchilni Lui Hristos, dar absolut nimic. progresul tehnologic nu-ti sta in calea mantuirii iar daca poti discerne intr-un lucru cu cip care iti altereaza viata, marturie stand atatia duhovnici, si un lucru benefic pt. viata ta gen calculator. te poti mantui scriind pe saccsiv asa cum te poti mantui citind pe tableta. da, si pe mine ma sperie evolutia stiintei mult prea brusca cu prea multe deodata, dar ma si bucura.

   Apreciază

   • Maria said, on septembrie 17, 2012 at 11:15 pm

    darius,
    Te afli intr-o mare eroare .Ai nevoie sa citesti multe cari duhovnicesti ale marilor invatati duhovnici si atunci vei intelege ce rol au aceste tehnologii sataniste in lume care nu sunt inspirate de Dumnezeu .

    Apreciază

   • STOP RFID 666 said, on septembrie 17, 2012 at 11:58 pm

    Toata aceasta tehnica nebuna, ne va sluji noua… Dezvoltarea mijloacelor de transport cu ajutorul aburilor, cai ferate si vapoare, vuietul trenurilor, miscarea rapida, cu iuteala fulgerului, pana la zapacirea creierului – zgomot, zdranganeala, fluieraturi, gari uriase, cu galagia si larma lor neincetata, CALEIDOSCOPUL IMAGINILOR SI INTAMPLARILOR PERICULOASE, indraznete pana la insolenta, pana la ameteala, pana la avaria unor garnituri intregi de trenuri, cu tot cu incarcatura lor umana… Telegrafe, telefoane, lifturi, aeronave, fonografe si gramofoane… Motoare electrice, tramvaie electrice, lumina electrica… Toate aflandu-se in mainile omului, in posesia intelectului sau, a omului-imparat, stapanul naturii, pe care si-a supus-o… (trufia anarhica a demonului s-a transmis si omului).

    NU MAI EXISTA ARTA INSPIRATA(46), aceasta se afla in stampe, fotografii, oleografii, in reproducerile mecanice, rapide a pozelor nenumarate… Masini de scris, masini de tiparit, masini de cusut, masini de semanat, de treierat, masini de macinat si de copt paine, masini de jocuri, masini de cantat si de vorbit, cinematografe…”

    (V. Aiurit de iuresul tehnicii omul decade in idolatrizarea intelectului)

    „- Jos munca manuala!… A triumfat INTELECTUL. INTELECTUL e imparat, INTELECTUL e stapan, INTELECTUL e mandria omului. Lui vor incepe sa i se inchine, pe el il vor idolatriza. OMUL isi VA RIDICA cu mandrie CAPUL si va cunoaste LIBERTATEA. La ce-i trebuie lui stapan, daca el stapaneste totul? La ce-i trebuie lui sa se supuna cuiva, daca el stapaneste totul? La ce-i trebuie lui sa se supuna cuiva, daca fortele naturii i s-au supus lui? Omul va cunoaste intelepciunea prezicerii din Eden[6] facuta de noi, (diavolii), femeii ascultatoare: «veti sti totul, veti fi ca niste dumnezei».“(47)

    https://saccsiv.wordpress.com/2011/03/14/text-exceptional-marsul-distrugatorului/

    Apreciază

   • crestinul ortodox said, on septembrie 18, 2012 at 1:26 am

    sa taci , cel ce semnezi darius ,
    vezi cum adevarul iese la suprafata ca uleiul , din nou , ca de , nu poate sa stea ascuns la fundul paharului si te cam dai de gol cand te balacaresti in propiile-ti cuvinte ,
    esti cumva vreun lup in dulama de oaie si te-ai saturat sa mai behai si incepi sa-ti dregi glasul cel ragusit …?
    vrei sa tii pas cu tehnologia du-te si tine pasul cu instrumentele necuratului pina ai sa te identifici cu ele , ori instrumentul electronic ori omul cipuit cu semnul fiarei , tot pe acolo sunt ;
    mai rau este la Dreapta Judecata cand cei care au slujit si s-au inchinat la tatal minciunei vor merge cu acesta , in focul vesnic gatit ;
    „plecati de la Mine , blestematilor ca nu va cunosc pe voi cei care ati slujit tatalui minciunei , mergeti cu acesta in focul cel vesnic gatit voua „

    Apreciază

 13. Cosmin M said, on septembrie 17, 2012 at 8:44 pm

  Si mie imi place tehnologia, dar e unealta diavolului. Tot timpul apare ceva nou pentru care sa lucrezi ca prostul sa iti cumperi si sa nu ai timp sa te ocupi de suflet. Scrie si in Marsul Distrugatorului cum e cu tehnologia. Pe langa asta tehnologia te mai si indobitoceste pentru ca face multe lucruri in locul tau. Tehnologia e mana in mana cu antihrist si cine o imbratiseaza il va primi si pe el. Nu multi din cei care adora tehnologia au si citit Vietile Sfintilor sau alte carti ortodoxe ca sa se poata apara.

  Apreciază

 14. minionita said, on septembrie 17, 2012 at 9:05 pm

  E un paradox faptul ca accesul la o cantitate imensa de informatie nu are rezultate prea vizibile in ceea ce priveste calitatea invatamantului. In vremurile de trista amintire iti ieseau ochii din cap cautand materiale pentru un referat sau un eseu. Astazi, si vorbesc despre ceea ce am văzut, oricine poate cumpăra copiuţe, lucrari de licenta sau orice altceva are nevoie. Si in loc sa fie ajutor tehnologia idiotizeaza. Am vazut o femeie plangandu-se ca odorul nu a luat bac-ul ca nu a fost lasat sa copieze. Adica omul ala nu a fost capabil sa ia un 6. Fara nici un fel de ipocrizie, la un nivel normal de inteliugenţa, daca iti scriai singur copiutele si mai citeai de 2-3 ori acumulai suficient incat sa iei un 5 fara nici un fel de ajutor. Eu am avut o experienta care m-a pus pe ganduri: din cauza utilizarii in exces a computerului mi-am dat seama ca incepusem sa ma dezvat sa scriu de mana, ca sa nu mai vorbesc de facut calcule. Ar fi frumos daca s-ar folosi tabletele pentru studiu insa probabil ca din 10 copii, 9 le-ar folosi pentru jocuri sau ca sa caute materiale deocheate pentru studiu. Plus ca din cauza mess-ului toti scriu fatza, shi, brb, btw si lista e prea lunga ca sa epuizez toti termenii. Mintea e un muschi care trebuie exploatat la maxim, altfel se atrofiază. Prin intermediul calculatorului se poate accesa extrem de usor informatia insa majoritatea oamenilor nu sunt interesati decat de un mod de a pierde timpul.

  Apreciază

 15. Dante said, on septembrie 17, 2012 at 9:26 pm

  Asa o fi, oi fi si ipocrit, dar diferenta dintre noi este urmatoarea, eu nu o sa primesc „beneficiile” cardului electronic de sanatate, pe care tu o sa-l accepti, ca pe un dat.
  Calculatorul la care scriu o fi avind el cipuri, dar sint cu totul de alta factura, nu ma reprezinta pe mine ca persoana, tu nu intelegi ca tot acest avint tehnologic este un cal troian in sufletele noastre?
  …Ma rog, ramii si bucura-te in continuare de noile prgrese stiintifice si sa nu care cumva sa ratezi vreunul, cit despre grote, cred ca tie chiar iti va fi foarte greu sa te adaptezi acolo, dupa ce te-ai indestulat cu moda zilelor noastre.

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

 16. Cosmin said, on septembrie 17, 2012 at 10:08 pm

  La ultimele 2 slujbe la care am participat la biserica pe care o frecventez, biserica ortodoxa, ni s-a indicat sa tinem postul Sf. Anton. Cica s-ar tine martea. Din cate banuiesc acest Sfant ar fi catolic. Poate cineva sa imi confirme sau sa imi infirme banuiala. Ajutati-ma cei care sunteti in tema.

  Doamne ajuta!

  Apreciază

  • F said, on septembrie 17, 2012 at 10:32 pm

   Da – acest sfant este catolic……au catolicii si sfinti recunoscuti de Biserica Ortodoxa, dar acestia au trait cu mult inainte de Marea Schisma…asa ca atentie cu ” sfintii ” catolici de dupa aceasta……avem destui sfinti in Romania, Rusia, Grecia, Ucraina…..

   Apreciază

   • Cosmin said, on septembrie 17, 2012 at 11:06 pm

    Multumesc pentru confirmare, vroiam sa mai stiu, daca e corect fata de Ortodoxie, sa ne inchinam acestui Sfant. Ca o mica adaugare, pe una din usile acestei biserici pe care o frecventez, repet, biserica Ortodoxa, am vazut un afis pe care erau anuntate pelerinaje la Medjugorie, care e o alta chestiune ce tine tot de spatiul catolic.

    Multumesc anticipat celor ce ma sprijina cu info.

    Doamne ajuta.

    Apreciază

   • Maria said, on septembrie 17, 2012 at 11:33 pm

    cosmin ,
    Schimba Biserica ,si mergi la o Biserica cu adevarat Ortodoxa ,pt ca din cate se vede aceasta care indeamna in pelerinaj la Medjugorj , nu-i ortodoxa ci ecumenista daca nu chiar catolica .

    Apreciază

   • saccsiv2 said, on septembrie 17, 2012 at 11:39 pm

    pai daca sunt dinainte de Marea Schisma nu se pot numi sfinti catolici, ci sfinti crestini (ortodocsi).

    Apreciază

  • Maria said, on septembrie 17, 2012 at 11:27 pm

   Cosmin ,
   Trebuie sa specifici ce fel de biserica ,daca-i ortodoxa nu exista niciun post inafara de cele patru posturi pe an ,(al Craciunului ,Sf Pasti ,Sfintilor Apostoli si a Adormirii Maicii Domnului )apoi miercurile si vinerile din an ,cat si in zilele din data de 29 august ,14 septembrie si ajunul Bobotezei si bineinteles ,atunci cand vrei sa te impartasesti intre posturile stabilite ,tii trei zile ,din cate stiu eu ,dar aici cum iti spune duhovnicul .
   Dar ce spui tu cu sf Anton ,nu-i de la ortodocsi .

   Apreciază

   • Maria said, on septembrie 18, 2012 at 8:35 pm

    saccsiv2,
    Pana la Marea Schisma din 1054 ,au mai fost si alte schisme si nu putine .
    Scrie despre acestea foarte clar in manualul de Teologie ,Istoria Bisericeasca Universala .
    Aceste schisme au inceput chiar de la primul Sinod Ecumenic din anul 325 ,pana cand au rabufnit in 1054 si s-a numit Marea Schisma , tocmai pentru ca pana atunci ,au fost altele mai mici .
    Biserica Apusului ,totdeauna a fost „pe dos „.

    Apreciază

  • F said, on septembrie 18, 2012 at 12:07 am

   Nu aveti ce cauta la Medjugorje….din cate stiu sunt greco-catolici si nu-mi plac nici ” minunile ” Fecioarei Maria, ce au loc acolo….nu se compara cu minunile ortodoxe sau cu aparitiile Maicii Domnului din Sfantul Munte Athos sau din alte parti……acestia sunt eretici si nu inteleg de ce multi romani merg acolo, fara a gandi catusi de putin – unii prefera sa moara sau sa traiasca la intamplare decat sa gandeasca sau sa se roage Domnului ptr. indrumare…..

   Apreciază

   • ionut ignat said, on septembrie 19, 2012 at 4:11 pm

    @cosmin

    medjugorje este un loc cu multa incarcatura satanica intrucat acolo se arata dracul sub forma „fecioarei maria” cea nascuta din erezia imaculatei conceptii. am si eu pe cineva care a fost acolo in „pelerinaj” si este o persoana de la care am invatat abc -ul ortodoxiei. o tine una si buna ca acolo se arata Maica Domnului! mare inselare!

    acest medjugorje face parte din aceeasi categorie cu fatima, lourdes, maglavit de la noi din tara etc, adica aparitii dracesti !

    poate unii preoti prinsi in duhul lumesc al pelerinajelor-excursii nu isi mai dau seama de latura duhovniceasca a pelerinajului in sine. stim ca multi preoti sunt sau au fost trimisi la studii in tari catolice sau protestante – poate sunt influentati. sau poate sunt pur si simplu inselati si ei si cred ca acolo are loc „minunea”.

    Maicuta Domnului sa ne dea trezvie!

    Apreciază

  • cineva said, on septembrie 18, 2012 at 7:16 am

   Mai incet fratilor si nu va grabiti. Nu exista un sfant Anton ortodox (la noi le zice Antonie, si sunt mai multi, dar nici unul nu a instituit un post al sau). Sfantul Anton cu pricina este ‘sfantul’ Anton de Padova, catolic get-beget intrucat s-a nascut dupa marea schisma.
   Deasemeni martea nu se tine post decat in perioadele de post din calendar, in perioadele stabilite in mod exceptional de episcopi in vreme de necaz sau in manastiri unde se posteste tot timpul anului. Posturile de miercurea si vinerea sunt pentru Hristos: miercuri vanzarea de catre Iuda iar vineri rastignirea. Cei mai sporiti postesc si lunea pentru Maica Domnului. Pentru ce sa postim martea? Martea si joia sunt zile de dezlegare…singurele zile de dezlegare pentru impreunarea trupeasca.

   @Cosmin

   de curiozitate, la ce biserica ai auzit asa ceva? Esti sigur ca era ortodoxa? Desi in anumite zone din Ardeal sau Maramures sunt biserici ortodoxe unde se fac astfel de confuzii grave. Am vazut cu ochii mei.. de fapt uneori e greu de spus daca o biserica e ortodoxa sau greco-catolica.

   Apreciază

   • Cosmin said, on septembrie 18, 2012 at 1:59 pm

    @ cineva

    E biserica Ortodoxa 100%. In judetul Maramures, asa cum ai banuit.

    Multumesc si celorlalti(Maria, F) pentru ca mi-ati confirmat banuielile.

    Trebuie sa am o discutie cu preotul pe aceasta tema, nu pot sa ma abtin, sa tac si sa plec la alta biserica, fara o incercare de a indrepta lucrurile.

    Doamne ajuta!

    Apreciază

  • STOP RFID 666 said, on septembrie 18, 2012 at 4:39 pm

   http://www.gandsislovaortodoxe.mirem.ro/uniatie/limbaanton.html

   Apreciază

   • Cosmin said, on septembrie 19, 2012 at 9:15 am

    @ STOP RFID 666

    Multumesc mult pentru link.

    Doamne ajuta.

    Apreciază

 17. Poporul said, on septembrie 17, 2012 at 11:17 pm

  Apropo de școală…mi se pare că e aberant ceea ce face MAI – miliția în școli.Voi de credeți?

  Apreciază

  • STOP RFID 666 said, on septembrie 17, 2012 at 11:47 pm

   Asa e la americani. Copilul trebuie invatat de mic cu statul politienesc si cu camerele de supraveghere.

   Apreciază

 18. Poporul said, on septembrie 17, 2012 at 11:18 pm

  erată: ce credeți

  Apreciază

 19. F said, on septembrie 18, 2012 at 12:36 am

  Sfantul Ignatie Briancianinov – cartea ” Despre inselare ”, …..” sfintenia ” catolicilor = inselare draceasca, din moment ce nu au HAR.

  Apreciază

 20. gabi said, on septembrie 18, 2012 at 8:16 am

  Vrednic este!
  Sa ne rugam Domnului pentru astfel de ierarhi si la noi in tara.

  Apreciază

 21. Flavian said, on septembrie 19, 2012 at 2:26 pm

  In legatura cu tableta, Florin Stuparu, Dumnezeu sa-l ierte, sugerand ca de oicei esentialul, ii spunea TABLETA MAIMUTELOR, pentru ca si o maimuta poate mari, micsora, lipi prin gesturile respective.

  Apreciază

 22. mihai said, on noiembrie 14, 2012 at 10:39 am

  La 55 de ani abia dacă se mai poate misca/ Citeste povestea cutremuratoare a unui roman care se zbate intre viata si moarte!

  La numai 55 de ani, un român se zbate la limita dintre viaţă şi moarte. El şi-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza numeroaselor afecţiuni grave de care suferă. Drept urmare, banii pentru tratamente sunt din ce în ce mai puţini, iar omul este condamnat la moarte. Citeşte în continuare povestea cutremurătoare a lui Mihai Feraru, aşa cum ne-a relatat-o chiar el într-un mail trimis pe adresa redacţiei. „Ma numesc Mihai Feraru de 55 ani, sunt foarte bolnav din 1994, primul infarct l-am suferit in 1994 eram la serviciu, al doilea infarct l-am suferit in1998, dupa primul infarct am suferit primul accident vascular din trunchiul cerebral, dupa care am ramas cu o paralizie pe partea dreapta asta s-a intamplat in 1995, al doilea accident vascular cerebral l-am suferit in anul 2000, in 2004 am fost diagnosticat cu DIABET ZAHARAT, De atunci si in prezent fac injectii cu insulina de patru ori pe zi, acuma de 2 ani am fost descoperit cu POLIARTRITA REUMATOIDA, am ajuns sa pot merge cam 30-40 m dupa care trebue sa fac o pauza, eu nu pot efectua nici un fel de activitate, capacitatea de munca este pierduta in totalitate, numai bunul Dumnezeu stie ce fel de viata chinuita duc eu zi de zi, mai ales ca duc lipsa de mancare si medicamente, de aceea fac apel pe aceasta cale catre toti oamenii credinciosi care-l iubeste pe Dumnezeu, sa ma ajute si pe mine din putinul lor, iar Dumnezeu si Maica domnului sa le rasplateasca darul inzecit, si cu multa sanatate. Pentru asta eu am un cont deschis la banca; RAIFFAISEN BANK IN ROMANIA ARE NR RO93RZBR0000060001059026 IN LEI .si-n euro nr RO72rzbr0000060004438690.pe nume mihai feraru cod zwift: RZBRROBU”.. eu am ca martor pe DUMNEZEU, ptr ca numai el stie si vede totul, si tot Dumnezeu ne va judeca pe fiecare ptr faptele noastre, Iertati-ma. Adresa mea postala este: Mihai Feraru oficiul postal nr 1 vaslui, casuta postala 95, localitatea vaslui jud vaslui Romania, tel 0040761887298. Doamne ajuta,,, A-R
  Tags:

  accident vascular
  apel umanitar
  bolnav
  capaciatte de munca
  diabet
  sanatate

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: