SACCSIV – blog ortodox

„Biblia”, varianta Cornilescu – un fals, o inselare a sectantilor

Posted in SECTE by saccsiv on august 11, 2012

Citez integral articolul: Biblia Cornilescu – un fals, o inselare, o modalitate de indreptatire a ereziilor

Toate grupările eterodoxe, în speță protestante și neoprotestante laudă cu cerbicie Biblia în traducerea lui Cornilescu și o prezintă ca pe o mare realizare a modernității. În cele ce urmează vom vedea contrariul și vom înțelege de ce această făcătură nu este altceva decât instrumentul de îndoctrinare sectară a unor oameni care nu sunt preocupați de duhul și de adevărul credinței. Bogdan Mateciuc ne prezintă mai jos succesiune de dovezi impotriva acestui fenomen sectar care încearcă fără frică de Dumnezeu să falsifice înțelesurile scripturistice după bunul lor plac doar pentru a lovi în adevăr și a susține teorii străine de Dumnezeu și Biserica Lui cea adevărată:

Dumitru Cornilescu s-a născut din părinti crestini ortodocsi, în comuna Slasoma, jud. Mehedinti, la data de 4 aprilie 1891. Tatăl său era învătător, iar mama casnică. Amândoi bunicii lui fuseseră preoti.

Dumitru urmează scoala primară în comuna natală, sub îngrijirea tatălui său. După terminarea scolii primare, pleacă la Bucuresti pentru a urma cursurile Seminarului Teologic Ortodox, încercând să continue traditia preotească din familia sa.

În această perioadă, în loc să se aplece asupra bogatei literaturi crestine multi-seculare a Bisericii Ortodoxe, tânărul Cornilescu intră în contact cu cărti neoprotestante si începe să devină mai întâi curios, apoi atras de crestinismul simplificat si denaturat prezentat în acestea.

După terminarea seminarului, urmează cursurile Institutului Teologic Ortodox din Bucuresti. Deja credinta sa este impregnată de ideile neoprotestante, în mintea lui Biserica Ortodoxă având nevoie de niste treziri religioase asa cum au avut loc în America secolului 19. Devine tot mai încredintat de ideea – asa cum avea să relateze mai târziu, după ruperea de dreapta credintă – că crestinii ortodocsi din ziua de astăzi sunt cu totii într-o stare duhovnicească proastă, necesare pentru îndreptare fiind niste cărti simple, într-un limbaj accesibil tuturor. Îsi însuseste tot mai multe idei protestante si îsi clădeste, pornind de la ele, o mântuire proprie, individuală si rationalistă, separată de Trupul lui Hristos si de părtăsia cu Sfintii lui Dumnezeu.

Între 1912-1916 frecventează biserica „Cuibul cu barză” din Bucuresti, unde preotul Tudor Popescu începuse să propovăduiască idei religioase protestante. Prin „noutatea” oferită, Tudor Popescu devine un model pentru studentul Cornilescu, de la acesta învătând a predica.

Iată cum definea cunoscutul filosof si gazetar Nae Ionescu activitatea din acea perioadă a lui Cornilescu:

„De trei ani se continua stăruitor, la „Cuibul cu barza”, actiunea evanghelizatoare, eminamente neortodoxă, a preotilor T. Popescu si D. Cornilescu, prin predici si prin cărti pe a căror copertă sfânta cruce este încălecată de coroana bizantină a unei regine de sânge englez.”

Tudor Popescu începuse să elimine pasaje din Sfânta Liturghie, potrivit cu ideile lui de „înnoire” a Bisericii. De pildă, nu mai spunea în cadrul slujbei „Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieste-ne pre noi” si nici „Pentru rugăciunile sfintilor părintilor nostri…”

Aceasta este perioada în care Cornilescu începe să traducă în limba română scrieri protestante considerate de el utile pentru trezirea religioasă a românilor ortodocsi.

De la această activitate până la ideea „necesitătii” unei noi traduceri a Sfintelor Scripturi nu a fost decât un pas. Cu o falsitate remarcabilă, Cornilescu avea să povestească ulterior cum si-a dat el seama că românii nu se pot întoarce la Dumnezeu din cauză că limba română folosită în Sfânta Scriptură era una greoaie. Relatările protestante care îl prezintă pe Cornilescu ca pe un mare teolog contin afirmatia absolut eronată că în acea perioadă, Bibliile românesti erau scrise cu caractere chirilice!

Imediat după absolvire începe „traducerea” Bibliei. Este sustinut în această actiune de printesa Rallu Calimachi, de religie protestantă, adeptă si ea a unei noi traduceri – moderne – a Scripturilor. Ea îi oferă găzduire în castelul ei de la Stâncesti, jud. Botosani, unde Cornilescu realizează, timp de patru ani, noua sa traducere, ajutându-se de traducerile protestante în limbile engleză, franceză si germană. Dincolo de erorile de traducere, pe care le vom prezenta mai jos – cauzate de necunoasterea suficientă a limbilor originale scripturale, dar si de anumite înclinatii protestante – Cornilescu preia din versiunile protestante însăsi structura pe cărti a Sfintelor Scripturi (eliminând cărtile deutero-canonice de la sfârsitul Vechiului Testament).

Astfel, în 1920, el publică la Bucuresti „Cartea Psalmilor sau Psaltirea Împăratului David”, un an mai târziu văzând lumina tiparului întreaga Scriptură în versiunea Cornilescu.

Traducerea Cornilescu contine numeroase greseli, iar însusi stilul traducerii conduce la pierderea adâncimii de întelesuri din traducerea ortodoxă. Iată câteva dintre cele mai importante aspecte în care traducerea Cornilescu s-a îndepărtat de adevăr:

Mântuirea. O problemă majoră este felul în care redă Cornilescu versetele legate de mântuirea celor credincioşi (Mat. 24:13, Ioan 10:9, F.A. 2:40…). În timp ce în traducerea ortodoxă „mântuirea” are un sens ce implică o priveghere, o luptă pe parcursul întregii vieţi, în traducerea lui Cornilescu citim despre creştini că „sunt mântuiţi” sau „sunt deja pe calea mântuirii”, în spiritul învăţăturii neoprotestante că mântuirea este încheiată, că are o dată calendaristică precisă în viaţa credinciosului şi că este sigură. Pe baza unei rugăciuni de acceptare a jertfei Mântuitorului, omul ar avea Raiul asigurat.

„Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim [toís dé sozoménois], este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18) devine la Cornilescu:
„dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.”

La fel şi citatul: „Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc [en toís sozoménois] şi între cei ce pier” (2 Corinteni 2:15), devine le el:
„cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei care sunt pe calea pierzării.”

Înţelesul cel adevărat al mântuirii îl dă chiar Hristos când spune: „Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, cei ce se mântuiesc [olígoi hoi sozómenoi]? Iar El le-a zis: Nevoiţi-vă [agonízesthe] să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea.” (Luca 13:23-24)

În zadar Cornilescu modifică pasajul: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” căci răspunsul: „Nevoiţi-vă să intraţi…” elimină orice idee de mântuire exterioară, raţională, automată, extrem de sigură, fără vreo conlucrare – prin nevoinţa, lupta şi osteneala faptelor – din partea celui ce caută poarta cea strâmtă.

De aceea Scriptura ne vorbeşte despre o mântuire [hoi sozómenoi] care trece prin nevoinţă [agonízesthe], de o mântuire care cere o continuă înfrânare a trupului, de o mântuire care se poate strica şi pierde dacă faptele „trupului” nu mai oglindesc credinţa „sufletului”: „Iar tot cel ce se nevoieşte, de toate se înfrânează [pás dé ho agonizómenos pánta engrateúetai]. Şi aceia adică ca să ia cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. Eu drept aceea aşa alerg, nu ca cum nu aş şti; aşa dau război, nu ca cum aş fi bătând văzduhul. Ci îmi chinuiesc trupul meu [hypopiázo mou tó sóma] şi îl supun robiei; ca nu cumva altora propovăduind, însumi să mă fac netrebnic.” (1 Corinteni 9:25-27)

În originalul grecesc, creştinii se mântuiesc [en toís sozoménois] în cadrul unui proces duhovnicesc prin care sufletele lor sunt încă supuse ispitirii, au nădejdea, nu siguranţa mântuirii, conform Apostolului: „Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă [katá skopón dióko], la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus.” (Filipeni 3:13,14)

Traducerea eronată folosită de Cornilescu conduce în mod inevitabil la o contradicţie faţă de cuvintele lui Pavel, prin care arată că nu este mântuit şi că încă aleargă după cunună.

Aceeaşi înţelegere ortodoxă despre mântuire se regăseşte şi la Apostolul Petru: „Şi de vreme ce dreptul abia se mântuieşte [δίκαιος μόλις σῴζεται], cel necredincios şi păcătos unde se va arăta?” (1 Petru 4:18) în opoziţie cu interpretarea protestantă care încearcă din nou diluarea textului: „Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?”

Modificări în Vechiul Testament.
„Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Acesta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.” (Facere 3:15) „Acesta” [autós], adică Iisus Hristos, schimbă radical întregul înţeles, aducând mesajului un caracter profetic clar, fiind legat de vestirea de peste veacuri de la 1 Ioan 3:8. Cornilescu însă traduce: „aceasta [ea] îţi va zdrobi capul…”, pierzând cu totul latura mesianică a textului.

Aceeaşi cenzură se constată şi asupra pasajului: „nu numai cu pâine trăieşte omul, ci cu tot Cuvântul [epí pantí rhémati] care iese din gura Domnului” (Deuteronom 8:3), care în varianta Cornilescu devine: „ci cu tot ceea ce iese din gura lui Dumnezeu”, lipsa termenului cuvântul [rhéma] tăind orice legătură semantică şi profetică cu lógos – Logosul Întrupat – Iisus Hristos.

Şi pentru a fi totul limpede, textul de mai sus se regăseşte şi la Matei 4.4, unde dialogul dintre Hristos şi diavolul este redat întocmai după Biblia ortodoxă Septuaginta şi nu după traducerea lui Cornilescu.

Sau în alt loc în Septuaginta: „Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit [thysían kaí prosphorán ouk ethélesas, sóma dé katertíso moi].” (Psalmi 39:9) Traducerea lui Cornilescu prezintă denaturări majore: „Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile.” (Psalmi 40:6) Cenzurarea profeţiei nu este doar evidentă, ci şi lipsită de orice logică.

Tradiţia.
O altă schimbare a textului care nu îi face cinste lui Cornilescu este traducerea selectivă a cuvântului care apare în Noul Testament cu referire la traditii. În 2 Tesaloniceni 2: 15, citim în traducerea lui Cornilescu: „Asadar, fratilor, rămâneti tari si tineti învăţăturile pe care le-ati primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.”

Cuvântul tradus aici „învătăturile” este cuvântul grecesc paradosis, acelasi cuvânt care apare si în textul din Matei 15:2, 3, unde Iisus îi ceartă pe iudei pentru că respectă mai mult niste porunci omenesti în dauna poruncilor lui Dumnezeu. Cornilescu, având anumite prejudecăti împotriva traditiei ortodoxe, a preferat sa folosească un alt cuvânt. Ce spune de fapt textul din Tesaloniceni? Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credinciosi sa tina traditia pe care au preluat-o de la el. Aceasta traditie era atât scrisa, cât si orală.

Preoţia.
La Evrei 7:24, în Biblia ortodoxă (traducerea IPS Bartolomeu Anania) se poate citi: „dar Iisus are o preotie netrecătoare prin aceea că El rămâne în veac”, pe când în traducerea Cornilescu scrie „Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preotie, care nu poate trece de la unul la altul”. Citatul este folosit de protestanti pentru a justifica necredinta lor fată de succesiunea apostolică.

Chipurile cioplite.
Textul ortodox „rusinati cei care se închină chipurilor cioplite” devine în traducerea Cornilescu „rusinati cei care se închina icoanei”.
În Apocalipsa, „chipul fiarei” devine pentru Cornilescu „icoana fiarei”. Icoana e totusi un termen care apare mult mai târziu. In textul original (grecesc, masoretic, manuscrisele de la Marea Moarta) nu apare. La Cornilescu însă apare.

Ultimul Adam.
În Biblia ortodoxă, Iisus Hristos este mentionat si ca „ultimul Adam” (ESCHATOS ADAM – în greacă, conform 1 Corinteni 15:45). Cornilescu traduce eronat si foloseste „al doilea Adam” pentru Iisus, si nu Ultimul, cum indică termenul eschatos.

Naşterea din nou.
În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discutia Domnului Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: „Dacă nu se naste cineva de sus, nu poate să vadă împărătia lui Dumnezeu”.
Cornilescu, traducând în fapt după versiunile protestante engleză si franceză ale Bibliei (neoprotestantii îl laudă totusi ca pe un erudit al limbilor vechi), scrie „dacă nu se naste cineva din nou…”, pentru a face potrivirea cu doctrina neoprotestantă a nasterii din nou a crestinului, în urma unei rugăciuni spontane, care marchează totodată si încheierea mântuirii.
Textul original grecesc – gennisi anothen – înseamnă „să se nască de sus”. De altfel, la versetul 4, unde Nicodim întreabă cum poate să se nască un om bătrân, Cornilescu adaugă de la sine „…din nou”.

Mia de ani.
În cartea Apocalipsei, capitolul 20, Cornilescu traduce din Biblia engleză, nu din originalul grecesc. În timp ce în original se vorbeşte despre „mii de ani”, Cornilescu traduce „o mie de ani”, aliniindu-se astfel ereziei neoprotestante a „împărăţiei de o mie de ani”.
Dacă el ar fi fost, aşa cum încearcă să-l prezinte neoprotestanţii, un erudit în limbile ebraică şi greacă, în mod evident ar fi văzut şi înţeles originalul grecesc! (Interesant faptul că, la linkul indicat mai sus, deşi textul grecesc vorbeşte despre „mii” („o mie” la plural), traducerea englezească foloseşte tot „o mie”.)

De asemenea, Cornilescu nu este constant în privinţa unor cifre din Vechiul Testament. La 2 Împăraţi 8:26, Ahazia are 22 de ani, iar la 2 Cronici 22:2, are 42 de ani. Există şi alte exemple.

Din cauza erorilor grosolane, noua traducere nu a întârziat să producă reactii. Asa cum am mentionat mai sus, simplificarea si modernizarea exprimării s-au făcut în dauna întelesurilor duhovnicesti.

În vara anului 1923, Dumitru Cornilescu şi Tudor Popescu îsi petrecut concediul împreună, la Blankenburg, în Germania, unde Cornilescu mai fusese cu alt prilej. Cunoscuse acolo un pastor protestant, Moderson, care organiza în fiecare vară cursuri „biblice”. De altfel, acest Moderson făcea si el parte dintr-o dizidentă din propria biserică si tinea aceste cursuri „biblice” anume pentru a-si propovădui ideile personale. Între Moderson şi Tudor Popescu se leagă o oarecare prietenie, părintele Popescu alunecând astfel si mai mult pe panta rătăcirii sectare.

Pentru atenuarea disputelor iscate de traducerea sa, Patriarhul Miron Cristea îi recomandă lui Cornilescu să plece pentru o vreme din tară. Cornilescu îi urmează sfatul si pleacă în Elvetia, unde va rămâne până la sfârsitul vietii (survenit în anul 1975), sustinut fiind de printesa Calimachi si rupt complet de dreapta învătătură crestină.

Astăzi, protestantii si neoprotestantii din România îl prezintă pe Dumitru Cornilescu ca pe o mare personalitate – „un mare teolog ortodox care s-a întors la Dumnezeu prin citirea Bibliei într-o limbă accesibilă”. Relatările lor contin, pe lângă informatii eronate (Cornilescu a fost ba preot, ba călugăr ortodox), si afirmatii tendentioase în genul „Cornilescu s-a pocăit si a fost dat afară din Biserica Ortodoxă”. Cititorul este făcut să înteleagă că în Biserica Ortodoxă nu sunt permise pocăinta si întoarcerea la Dumnezeu!

În ceea ce priveste calitatea de „teolog” a lui Dumitru Cornilescu, trebuie spus că nu orice posesor al unei licente în Teologie este si theologos. Numai cel ce cunoaste pe Dumnezeu este în măsură să vorbească drept despre El. Altfel, chiar si Florin Buhuceanu, liderul homosexualilor din România, trece tot drept „teolog”, având si el o diplomă în Teologie Ortodoxă.

După părerea părintelui Cleopa, prezentată în cartea „Pelerinul român” de pr. Gh. Băbut, Dumitru Cornilescu a fost o persoană ce a căutat să profite financiar de ajutorul sectantilor, traducerea sa nefiind decât o făcătură bună doar a sminti ortodocsii.

În loc de încheiere:
Am citit traducerea lui Cornilescu de mai multe ori, înainte de a citi traducerea ortodoxă. Limbajul simplu m-a ajutat să înteleg învătăturile de bază ale Sfintelor Scripturi. Când am început însă să citesc traducerea ortodoxă, am rămas uimit de frumusetea si de bogătia duhovnicească a textului. În mod deosebit, Epistola către Evrei, în varianta ortodoxă, oferă – prin exemplele de răbdare si stăruintă ale patriarhilor Vechiului Testament – întelesuri mult mai profunde în ceea ce priveste mântuirea ca proces de durată în viata credinciosului.

Cititi va rog si:

Cum salvam pe cei cazuti in capcana ereticilor papistasi, protestanti etc.

22 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. ticalin said, on august 11, 2012 at 8:00 pm

  Excelente punerile in paralel, insoțite de textul original. De asta au nevoie sectantii spre a se lamuri.

  Apreciază

 2. STOP RFID 666 said, on august 11, 2012 at 8:28 pm

  NASA – VINDEM GOGOSI – IA UITATI-VA LA CE SE UITA TREI MILIOANE DE OAMENI

  Apreciază

 3. ortprot said, on august 11, 2012 at 10:52 pm

  Ortodoxa: Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt!
  Iar El a zis: ASA ESTE, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.

  Cornilescu: „Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

  Apreciază

  • crestinul ortodox said, on august 12, 2012 at 8:44 pm

   DA !
   pai cu cine sa lupte dracul , ce sa se lupte intre ei, corb la corb nu-si scoate ochii sau un Sfant a spus ‘drac pe drac nu are sa scoata niciodata ‘ si astfel sectarii sunt pe drumul spre iad , astia sunt deja amanetati , vanduti la iad ;
   cand s-au lepadat de ORTODOXIE , s-au vandut necuratului , astfel si-au sters si dreptul de a fi in IMPARATIA CERURILOR , de a fi pentru ca suntem trecuti fiecare in Cartea Vietii prin Sfantul Botez Crestin Ortodox ;
   a fost sters acest drept , pentru ca acestia singuri si-au ales aceasta soarta blestemata de a se lepada de DUMNEZEU ADEVARAT de Credinta Adevarata cea CRESTIN ORTODOXA !
   un mare pacat este acesta al lepadarii de DUMNEZEU , daca nu ma insel este pacat impotriva DUHULUI SFANT este pacat al hulei si doar BUNUL DUMNEZEU ii mai poate intoarce de pe calea iadului , pe acestia care s-au lepadat de DREAPTA CREDINTA , Credinta Crestin Ortodoxa , pe acestia care s-au lepadat de DUMNEZEU !
   ei , cam aceeasi situatie este si pentru cei care accepta actele cu cipuri si cipurile ;
   asemeni cei ce accepta actele cu cip , sa nu creada ca sunt DOAR premergatoare pierderii BOTEZULUI SFANT CEL ORTODOX , vine necuratu si gandurile sunt astfel ‘ei mai am pina la pecete pot sa mai dorm , sa ma distrez , sa traiesc viata ca doar una am ‘ , in felul acesta se gandeste SAU ‘dar cum sa traiesc , am copii de crescut ‘ sau ‘fac ce face lumea ‘ GRESIT TOTAL , totul ti-a fost dat DE DUMNEZEU omule , in aceasta lume , daca DUMNEZEU DE SUS , CREATORUL A TOATE , nu ar fi binevoit sa ti dea nu ti le dadea !

   SA NU va inselati amarnic in aceasta gandire , ‘cum traiesc far , sau fac ce face lumea ‘ SI
   ‘daca lumea merge intr-o prapastie nevazuta unde arde focul iadului , tot acolo mergi cel care gandeste astfel ?’ pntru ca noi inca nu vedem cu acesti ochi trupesti , dar celor car li s-a dat a vedea si cu ochii netrupesti Au Vazut ce este iadul si ce estesi inseamna lepadarea de DUMNEZEU !

   Aceste acte cu cip sunt Clar Lepadare de DUMNEZEU si FACIND ACEST PAS IMENS SPRE iad APOI vine antihristu , cu slugile lui toti dracii SI prin antihristii , slugile lui spurcaciune se lupta , te doboara ca doara Te-ai lepadat de DUMNEZEU ADEVARAT si ‘te boteaza ‘ cu cipul care este pactul final de indracire a omului sau mai bine spus este IADUL !
   observati si la cei care merg la sectari , ii lasa sa se acomodeze sa le impartaseasca ratacirea , adica sa se indeparteze de DUMNEZEU ADEVARAT , DE MAICA DOMNULUI ,prin pactul lepadarii de DUMNEZEU , MAICA DOMNULUI , DE SFANTA CRUCE , de SFINTII SI PLACUTII LUI DUMNEZEU , aratati de Insasi DUMNEZEU pe acest pamint cu Minuni Savarsite si vin cu mare indarjire toti dracii intre timp ii ametesc si ii hipnotizeaza cu ‘ochii dracului ‘ adica bani , stare buna , ca de necuratu ofera de toate in schimbul pierderii unui suflet de la Imparatia Cerurilor !
   IAR apoi , sunt ‘botezati ‘ in botezul sectarilor ceea ce inseamna tot un fel de pecete a dracilor pentru cei dusi pe drumul spre iad ;
   SI sa se stie Clar de cei care mai au inca ‘dubii ‘ si nu vor sa stie ADEVARUL se lucreaza intai prin lepadare de DUMNEZEU , de Botezul Crestin Ortodox , desi nu te intreaba nimeni nimic SI chiar dracul nu te intreaba daca te lepezi sau nu ci doar te indeamna , te impinge la acceptarea acestor acte cu cip , adica sa accepti sa te lepezi de DUMNEZEU fara intrebari concrete , sa accepti ca numele tau , Numele de Botez Crestin Ortodox , prin a ta semnatura fie vandut iadului si sa fie idem cu identitatea iadului , adica 666,
   si apoi ‘normal’ ca acceptand sa te lepezi de DUMNEZEU , esti jucarie in mana celui rau si doar stanta sau pecetea mai ramine sa-ti puna si chiar vei merge singur si o vei cere , pentru esti sub controlul celui rau , INTRUCAT de DUMNEZEU ADEVARAT , te-ai lepadat omule !
   BUNUL DUMNEZEU sa ne Lumineze mintile si sa nu orbim intratata INCAT SA NU MAI VEDEM si CE TREBUIE SA VEDEM ,
   LUMINA SI ADEVARUL ,in veci

   Apreciază

   • Elena said, on martie 8, 2013 at 2:28 pm

    ‘pentru ca suntem trecuti fiecare in Cartea Vietii prin Sfantul Botez Crestin Ortodox’ – oare? Tu asa ai fost trecut acolo?

    Apreciază

 4. timisorean1 said, on august 11, 2012 at 11:00 pm

  Necesara postarea, multumim

  Apreciază

 5. marian said, on august 12, 2012 at 12:53 am

  Netanyahu Decision to Attack Iran ‘Almost Final’

  Israeli PM, DM Looking at Attack Right Before US Vote
  http://news.antiwar.com/2012/08/10/netanyahu-decision-to-attack-iran-almost-final/

  Syrian, Jordanian Troops Clash Along Border

  Jordan Troops Hit Border Outposts
  http://news.antiwar.com/2012/08/10/syrian-jordanian-troops-clash-along-border/

  Apreciază

 6. Doktoru said, on august 12, 2012 at 2:40 am

  De ce comentariile sunt in asteptare ? Au nevoie de revizii finale sau de aprobare ? Ori putem sa comentam ori nu ?!!!

  Apreciază

  • saccsiv2 said, on august 12, 2012 at 7:50 am

   sunt la moderare

   Apreciază

  • supika said, on august 13, 2012 at 8:54 pm

   apare doar ce trebuie sa apara..ca in comunism 🙂 si doar ce e in duhul ortodoxiei ,nu prea ai ce comenta 😉

   Apreciază

 7. Valentin Dorneanu said, on august 13, 2012 at 10:17 pm

  imi sunt afișate și mie doar unele comentarii. recunosc despre cele neafișate am și eu unele dubii sau rețineri… poate – dacă ei sunt chiar sinceri și creștini ortodocși – îmi vor face chiar un bine până la urmă nedând toate zisele mele

  Apreciază

 8. Vaisamar said, on august 14, 2012 at 8:11 pm

  Cu Bogdan Mateciuc am avut nu cu mult timp în urmă un schimb epistolar pe marginea traducerii unor termeni din NT. Domnia sa constituie un caz tipic de perseverență în ignoranță, chiar și când bibliști ortodocși de prestigiu îl contrazic. Mare adevăr conține zicala: „A little knowledge is a dangerous thing”.

  http://vaisamar.wordpress.com/2011/08/29/despre-perseverenta-in-ignoranta-studiu-de-caz-3/

  Apreciază

 9. Vaisamar said, on august 14, 2012 at 8:17 pm

  „Mia de ani.
  În cartea Apocalipsei, capitolul 20, Cornilescu traduce din Biblia engleză, nu din originalul grecesc. În timp ce în original se vorbeşte despre “mii de ani”, Cornilescu traduce “o mie de ani”, aliniindu-se astfel ereziei neoprotestante a “împărăţiei de o mie de ani”.
  Dacă el ar fi fost, aşa cum încearcă să-l prezinte neoprotestanţii, un erudit în limbile ebraică şi greacă, în mod evident ar fi văzut şi înţeles originalul grecesc! (Interesant faptul că, la linkul indicat mai sus, deşi textul grecesc vorbeşte despre “mii” (“o mie” la plural), traducerea englezească foloseşte tot “o mie”.)”

  Cine face afirmații ca cele de mai sus se compromite în mod definitiv, fiindcă dovedește că nu are habar nici de gramatică, nici de istoria gândirii creștine. Puneți mâna pe o gramatică solidă și o să vedeți că „chilia” nu poate însemna decât o mie! Din acest motiv și unii scriitori creștini timpurii au susținut hiliasmul! Nu vă cunoașteți nici propria tradiție timpurie, dar aveți pretenția să-l criticați pe Cornilescu!

  Apreciază

 10. Vaisamar said, on august 14, 2012 at 8:20 pm

  aparabatos – „netrecător” sau „netransmisibil”? (Ev. 7:24)

  Termenul aparabatos se întâlneşte în Noul Testament doar în Evrei 7:24, cu referire la preoţia lui Hristos. Parafraza folosită de Cornilescu pentru a traduce acest termen („care nu poate trece dela unul la altul”) a fost criticată de teologii ortodocşi, care văd aici o formulare tendenţioasă al cărei rol este să pună sub semnul întrebării preoţia specială a celor hirotonoţi în diverse trepte ale ierarhiei bisericeşti ortodoxe.
  Totuşi, echivalentul propus de Cornilescu nu este o creaţie proprie, ci un împrumut din două posibile surse: versiunea SEGOND („un sacerdoce qui n’est pas transmissible”) sau lexiconul THAYER („unchangeable, and therefore not liable to pass to a successor”), despre care ştim că a stat pe masa de lucru a lui Cornilescu. În orice caz, sensul preluat de Cornilescu nu pare să fie atestat nicăieri în literatura greacă. Înţelesurile lui aparabatos în literatura clasică sunt: „inviolabil” (despre o lege); „inexorabil” (despre soartă); „neschimbător” (despre cursul stelelor); „infailibil” (despre matematicieni); „constant” (despre evlavie); „nealterabil” (ca termen tehnic în context juridic). În contextul cap. 7, el ar trebui tradus cu „permanent” sau „netrecător”.

  Când analizăm tradiţia biblică românească în acest punct, descoperim cu surprindere că perifraza „care nu mai trece la altul” se întâlneşte şi la GAL. 1938, prin intermediul căreia a pătruns în NT. 1951 şi în BIBL. 1968.

  Schimbarea s-a produs odată cu NT. 1979, care a introdus „netrecătoare” (termen întâlnit şi la ANANIA). Alţi echivalenţi folosiţi pentru acest termen sunt: rămîitoriu NT. 1648, nepetrecătoare BIBL. 1688, veacinică MICU, neîncălcata BIBL. 1874, nestrămutată NITZ. 1897, BIBL. 1911, CORNIL. 1931, veşnică BIBL. 1914.

  Apreciază

 11. kifa7 said, on august 14, 2012 at 11:20 pm

  Necesara postarea, multumim !

  Apreciază

  • Vaisamar said, on august 18, 2012 at 11:39 am

   Necesară? Nu știu cât e de necesară. Dar plină de erori și dezinformări sigur este.

   Apreciază

   • timo74 said, on august 31, 2012 at 9:53 am

    Vaisamar, mai sus am citit: „“Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Acesta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.” (Facere 3:15) “Acesta” [autós], adică Iisus Hristos, schimbă radical întregul înţeles, aducând mesajului un caracter profetic clar, fiind legat de vestirea de peste veacuri de la 1 Ioan 3:8. Cornilescu însă traduce: “aceasta [ea] îţi va zdrobi capul…”, pierzând cu totul latura mesianică a textului.”

    Am aflat ca esti tare in ebraica…deci, in ebraica este „acesta” sau „aceasta”?

    Apreciază

 12. Ioan C. said, on septembrie 4, 2020 at 1:44 pm

  „Toate cuvintele Domnului”

  A venit deci Moise şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi legile. Atunci a răspuns tot poporul într-un glas şi a zis: „Toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!”
  (Ieșirea/Exodul 24,3)

  Învățații protestanți au curățat, spun ei, textul Biblei de adaosurile ulterioare, făcute în Antichitatea Târzie și în Evul Mediu, deși nu s-a păstrat un document scris exact de mâna Apostolilor.
  Dar aceste adaosuri sunt la fel de necesare precum titlurile capitolelor, care sunt introduse tot pentru lămurirea textului.
  Ba mai mult, adaosurile fac parte din tradiția vie, că ne spun, de exemplu, la finalul epistolelor Apostolului Pavel prin cine au fost trimise acestea, pentru că referirea se face la persoane concrete, cunoscute de către creștinii contemporani cu Apostolii și de la acei creștini avem acele informații pe care protestanții le cred în plus.
  Și nu ar fi bai că protestanții vor să ajungă la textul original, dar ei nu încetează să ciopârțească textul biblic și să tot taie din el și nu e speranță că se vor opri curând.Ba și traducerea textului nu o mai facem azi în mod literal (cuvânt cu cuvânt) sau cât mai aproape.
  Iar această ciopârțire o întâlnim mai mult în cazul Noului Testament, decât în cazul celui Vechi.
  Iată de ce prezentăm aici două versiuni ale Noului Testament și care urmează Textul Bizantin, devenit Textus Receptus, iar nu Textus Criticus (cel al criticilor protestanți de azi).
  Adaosurile din ambele vesiuni sunt marcate cu litere italice (înclinate).
  Prezentăm aceste versiuni cu scanări anume alese, în care apar două pagini de carte pe o coală A4, adică să nu avem multe pagini de printat, spiralat și de manevrat.

  1. Noul Testament din Biblia 1914
  (îl avem între paginile 673-279 din documentul în format PDF, nu ale cărții)
  Click pentru a descărca și selecta: https://cititorulhome.files.wordpress.com/2020/06/biblia-editia-sinodala-1914.pdf

  2. Noul Testament (Evangheliile și Faptele Apostolilor) din Biblia 1874
  (Între paginile 29-90 din documentul în format PDF, nu ale cărții)
  Click pentru a descărca și selecta: II. P. 29-90 PDF

  3. Noul Testament (continuarea la Fapte, Epistolele, Apocalipsa) din Biblia 1874
  (întregul document de aici)
  Click pentru a descărca: III. Tot

  De reținut!
  Preferăm pentru citit Noul Testament Din Biblia 1914, întrucât folosește ortografia fonetică (se citește cum se scrie), nu cea etimologică. Dar ambele versiuni (Biblia 1914 și Biblia 1874) nu au un caracter confesional explicit (adică textul nu a fost aranjat astfel încât să se susțină mai ușor o doctrină teologică sau alta). Unde nu înțelegem textul din Noul Testament al Bibliei din 1914 ne uităm în textul paralel din Noul Testament al Bibliei din 1874.
  De notat că „fuști” (Biblia 1914) și „fuscei” (Biblia 1874) înseamnă „bâte”, iar „uimire” înseamnă și „extaz” în ambele versiuni.
  Totuși, în 1 Corinteni 15, 5 e vorba de „doisprezece” Apostoli, în Biblia 1914, iar nu de unsprezece, că așa și întâlnim în Noul Testament ortodox din 1905 și în Comentariul la Epistola I către Corinteni a Sf. Ioan Gură de Aur.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: