SACCSIV – blog ortodox

MULTI EVREI SE VOR INTOARCE IN TIMPUL ANTIHRISTULUI. Iata si ce scrie in Sfanta Scriptura

Posted in antihrist, APOCALIPSA, EVREI by saccsiv on iunie 1, 2012

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 11:

1. Întreb deci: Oare lepădat-a Dumnezeu pe poporul Său? Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din urmaşii lui Avraam, din seminţia lui Veniamin. 

2. Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul Său, pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu ştiţi, oare, ce zice Scriptura despre Ilie? Cum se roagă el împotriva lui Israel, zicând: 

3. „Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută să-mi ia sufletul!”. 

4. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? „Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal”. 

5. Deci tot aşa şi în vremea de acum este o rămăşiţă aleasă prin har. 

6. Iar dacă este prin har, nu mai este din fapte; altfel harul nu mai este har. Iar dacă este din fapte, nu mai este har, altfel fapta nu mai este faptă. 

7. Ce este deci? Nu tot Israelul a dobândit ceea ce căuta; ci cei aleşi au dobândit, iar ceilalţi s-au împietrit, 

8. Precum este scris: „Dumnezeu le-a dat duh de amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până în ziua de azi”. 

9. Iar David zice: „Facă-se masa lor cursă şi laţ şi sminteală şi răsplătire lor! 

10. Întunce-se ochii lor ca să nu vadă şi spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna!” 

11. Deci, întreb: S-a poticnit, oare, ca să cadă? Nicidecum! Şi prin căderea lor, neamurilor le-a venit mântuirea, ca Israel să-şi întărâte râvna faţă de ele. 

12. Dar dacă greşeala lor a fost bogăţie lumii şi micşorarea lor bogăţie neamurilor, cu cât mai mult întreg numărul lor! 

13. Căci v-o spun vouă, neamurilor: Întru cât sunt eu, deci, apostol al neamurilor, slăvesc slujirea mea, 

14. Doar voi izbuti să aţâţ râvna celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii dintre ei. 

15. Căci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor la loc, dacă nu o înviere din morţi? 

16. Iar dacă este pârga (de făină) sfântă, şi frământătura este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt. 

17. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi tu, care erai măslin sălbatic, ai fost altoit printre cele rămase, şi părtaş te-ai făcut rădăcinii şi grăsimii măslinului, 

18. Nu te mândri faţă de ramuri; iar dacă te mândreşti, nu tu porţi rădăcina, ci rădăcina pe tine. 

19. Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. 

20. Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate, iar tu stai prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci teme-te; 

21. Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu te va cruţa. 

22. Vezi deci bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: Asprimea Lui către cei ce au căzut în bunătatea Lui către tine, dacă vei stărui în această bunătate; altfel şi tu vei fi tăiat. 

23. Dar şi aceia, de nu vor stărui în necredinţă, vor fi altoiţi; căci puternic este Dumnezeu să-i altoiască iarăşi. 

24. Căci dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire sălbatic şi împotriva firii ai fost altoit în măslin bun, cu atât mai vârtos aceştia, care sunt după fire, vor fi altoiţi în însuşi măslinul lor. 

25. Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi taina aceasta, ca să nu vă socotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor. 

26. Şi astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: „Din Sion va veni Izbăvitorul şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov; 

27. Şi acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor”. 

28. Cât priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi din pricina voastră, dar cu privire la alegere ei sunt iubiţi, din cauza părinţilor. 

29. Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi. 

30. După cum voi, cândva, n-aţi ascultat de Dumnezeu, dar acum aţi fost miluiţi prin neascultarea acestora, 

31. Tot aşa şi aceştia n-au ascultat acum, ca, prin mila către voi, să fie miluiţi şi ei acum. 

32. Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare, pentru ca pe toţi să-i miluiască. 

33. O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât sunt de nepătrunse căile Lui! 

34. Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? 

35. Sau cine mai înainte I-a dat Lui şi va lua înapoi de la El? 

36. Pentru că de la El şi prin El şi întru El sunt toate. A Lui să fie mărirea în veci. Amin! 

Iata si ce scrie Sfantul Lavrentie:

Mulţi evrei care au trăit cu adevărat după legea lui Moise, nu vor primi pecetea lui antihrist. Ei vor sta în aşteptare, urmărindu-i toate activităţile lui. Ei ştiu că strămoşii lor nu L-au recunoscut pe Hristos drept Mesia, dar aici va lucra Dumnezeu, căci ochii lor se vor deschide şi ei nu vor primi ştampila lui satana, iar în cel de-al unsprezecelea ceas îl vor recunoaşte pe Iisus Hristos drept Mesia, vor trece la ortodoxie, iar pentru credinţa lor se vor mântui.

Cititi va rog mai multe la:

PROFETIA Sfantului LAVRENTIE DE CERNIGOV despre ANTIHRIST

   Pana atunci insa, majoritatea pregatesc de zor terenul venirii antihristului:

Sfantul IOAN GURA DE AUR despre IUDEI: popor blestemat ce SE INCHINA SATANEI, iar sinagoga lor este casa de desfrau … Poate pricep si naucii neoprotestanti ce promoveaza teoria cu kazarii

Mitropolitul Serafim de Pireu: MESIA ASTEPTAT DE RABINI ESTE ANTIHRIST

VIDEO (si trascriptul): RABINI despre SFARSITUL VREMURILOR si … MESIA

 

19 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on iunie 1, 2012 at 4:00 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Mălin said, on iunie 1, 2012 at 5:05 pm

  Tot in legatura cu un verset al Sf. Apostol Pavel de la (Rom. 11. 26) unde se spune ca „atunci tot Israelul va fi mantuit” referitor la acest verset exista o talcuire a Sf . Andrei cel Nebun pentru Hristos pe care o redau aici:

  După împlinirea timpului împărăţiei neamurilor, spun unii că Dumnezeu va reînfiinţa statul israelitean, ca să domnească pe pământ până ce se va întregi neamul al şaptelea, adică până la sfârşitul lumii. Şi aduc drept mărturie următorul loc de la Isaia: „Şi în zilele cele de apoi va ridica Domnul steag pentru neamuri şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Israil şi va strânge la un loc pe cei împrăştiaţi ai lui Iuda în Sfânta Cetate Ierusalim. Şi va fi Israil ca în ziua ieşirii din pământul Egiptului”(Is. 11, 12-16). Ei aduc drept mărturie de asemenea şi pe Apostolul Pavel, care spune; “Când va intra tot numărul neamurilor, atunci întregul Israil se va mântui” (Rom. 11, 25-26).

  Aşa spune Scriptura, în timp ce mucenicul Ipolit adaugă că după venirea lui Antihrist, se vor rătăci mai întâi iudeii. De altfel, aceasta a adeverit-o mai-nainte şi Hristos, spunându-le: “Eu am venit în numele Tatălui Meu şi nu Mă primiţi pe Mine; de va veni altul în numele lui, pe acela îl veţi primi” (In. 5, 43).

  Este foarte dovedit că va aduna iarăşi pe israeliţi în Ierusalim şi le va da iarăşi câte au avut mai întâi. Şi aceasta, ca să ruşineze pretextul lor de până atunci, cum că pierzarea lor se datorează risipirii. Ar fi putut adică, în ziua Judecăţii, să se apere în felul următor înaintea lui Hristos: „Dacă ne-ai fi adunat în Ierusalim şi ne-ai fi dat din nou câte aveam, atunci am fi crezut în Tine, de vreme ce n-ar mai fi existat pricină ca să pizmuim neamurile, care au fost preferate atât de mult, în paguba noastră”.

  Aşadar, se vor aduna toţi împreună şi vor redobândi cele de care s-au lipsit, dar vor rămâne în aceeaşi necredinţă. Şi atunci, cum se vor mântui, când în aceeaşi vreme va veni în mijlocul lor Antihrist şi vor crede cu toţii în el, potrivit cu cuvântul Domnului ?
  Dumnezeu nu minte: “Eu sunt Adevărul” propovăduieşte prin Fiul Său Cel Unul Născut. Aşadar, prin restabilirea lor, vor fi lipsiţi în chip desăvârşit de această îndreptăţire.

  Zicând Apostolul Pavel că se vor mântui, nu se referă la faptul că se vor mântui de pedeapsa cea veşnică, ci din rătăcirea de atâţia ani printre străini, de ocara celorlalte popoare şi de ruşinea cea nespusă. Adică se vor aduna în patria lor şi se vor izbăvi de robia, de jugul şi de batjocura pe care le-au suferit atâţia ani. Însă nu se vor izbăvi de iadul cel veşnic. Dacă nu i-a convins întristarea să creadă în Hristos, cum îi va convinge harul pe care lor încă li se pare că îl mai au, dar din care, de fapt, au căzut în mod jalnic ?

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

  Tot in legatura cu versetul pe care l-am mentionat mai sus au existat unele comparatii facute de marii oameni duhovnicesti intre acest verset de la (Romani 11. 26) unde se spune ca „tot Israelul se va mantui” si versetul de la ( Isaia 10, 22) in care se spune ca doar „o ramasita se va mantui”

  Despre acest lucru vorbeste si Parintele Cleopa facand trimitere la talcuirea marelui Sfant Epifanie de Salamina – care era evreu la origini – facuta despre acest verset, parintele Cleopa spune ca a citit talcuirea la aceste versete a acestui sfant dar nu da mai multe detalii, sau probabil a fost taiata din video…
  https://saccsiv.wordpress.com/2009/09/29/video-in-1995-parintele-cleopa-spunea-ca-antihristul-avea-deja-18-ani-%E2%80%A6/

  Eu am cautat aceasta talcuire dar nu am gasit-o nicaieri …

  Trebuie tinut cont ca Israel in Biblie poate avea mai multe intelesuri, uneori denumirea nu e strict referiretoare la un anumit stat ci Israel = popor a lui Dumnezeu, popor bineplacut lui care face voia lui Dumnezeu,

  Chiar Sfintii Parintii vorbesc despre Ortodoxie (tarile ortodoxe) ca fiind Noul Israel, dar exista intr-adevar in biblie si unele versete unde se face referire la Israelul istoric istoric si la semintiile lui..

  Apreciază

 3. nea Anderthal said, on iunie 1, 2012 at 5:06 pm

  …doar Enoh si Ilie ii vor converti pe javrei la adevarata credinta.Daca mai fac raBinii vizite multe la Dan din Deal atunci acel moment este din ce in ce mai aproape!
  ps;daca lucurile merg tot asa peste citiva ani va apare purtatorul de cuvidn a lui Dan din Deal(tov. Stoika) si va spune ca si sodomitenii sunt fratii nostri si trebuie sa-i ‘iubim’..etc

  Apreciază

 4. un_mare_pacatos said, on iunie 1, 2012 at 5:31 pm

  O stire bomba!. Ca si in presa greaca,Russia Today scrie ca incepand de azi pe celebrul terminal economic Bloomberg afaceristii pot face tranzactii cu moneda greceasca drahma!!! Sa nu uitam ca in urma cu o saptamana o banca japoneza a anuntat ca pe 2 sau 3 iunie Grecia ar putea iesi din zona euro, iar alte banci sau alte structuri economice dau 18 iunie,dupa o zi de la alegerile grecesti, drept ziua de iesire a Greciei din zona euro. Ramane de vazut cand va iesi Grecia din zona euro,dar in mod mod cert se va intampla in viitorul foarte apropiat.

  Stirea :

  Are we there yet? ‘Greek Drachma’ on Bloomberg ticker

  Traders around the world have been staring at their Bloomberg screens, hardly believing their eyes. The electronic information platform has been showing details for possible Greek Drachma trading.

  The Bloomberg helpdesk described it as „an internal function which is set up to test.”

  The news comes in the wake of the heated discussions over the future of the euro zone and the membership of Greece. While many experts insist that Greece should leave the Euro and default, some suggest it should remain the union and introduce a parallel currency to the Euro to repay the country’s debt.

  The Head of the European Investment Bank Werner Hoyer said on Tuesday that Greece will be able to remain a member of the union. “Greece will have the opportunity to solve the huge problems that it is facing. Continuing support from the EU will contribute to this, in case, of course, the very Greeks would want that,” Hoyer said.

  And a survey at the weekend showed that Greeks prefer to stick to the Euro and not revert to the old drachma.

  The Greek Drachma details have now been taken down from the Bloomberg service.

  stirea completa : http://rt.com/business/news/greek-drachma-bloomberg-trades-769/

  Apreciază

  • un_mare_pacatos said, on iunie 1, 2012 at 5:41 pm

   Se poate verifica si pe site-ul lor http://www.bloomberg.com/markets/currencies/, la sectiunea de mai jos numita „Currency Converter” uitandu-se la casuta „From” se poate gasi moneda greaca Drahma avand initiala GRD.

   Interesanta valoarea drahmei:

   1000 drahme grecesti = 2,9343
   1 euro = 340,7996 drahme

   Apreciază

   • un_mare_pacatos said, on iunie 1, 2012 at 6:02 pm

    Pe langa faptul ca se pot face tranzactii cu moneda drahma in viitorul apropiat, presedintele partidului Syriza care va fi de altfel castigatorul alegerilor legislative din 17 iunie,are un program interesant de guvernare . Iata lista :

    -nationalizarea bancilor
    -inghetarea privatizarilor
    – salariul minim la 751 euro
    -anularea tuturor datoriilor
    -reducerea TVA-ului la alimente
    -indemnizatia de somaj pentru 2 ani
    -desfiintarea taxelor speciale pentru pensionari si someri cu venituri mici
    -suspendarea imediata a reducerilor sociale
    -o posibila extindere a zonelor exclusiv economice de la 6 mile la 12 mile(stire preluata de pe alt site)

    stirea in greaca : http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=143289&catid=9

    Apreciază

   • un_mare_pacatos said, on iunie 1, 2012 at 6:26 pm

    Asa-i cum stim ca de obicei pe jidani si pe mongolii turci, acestia vor face in aceasta luna cateva exercitii militare,in special Fortele Aeriene in zona Marii Mediterane de Est.

    In zilele 4-8 iunie Fortele Aeriene turcesti vor face exercitii in apropierea insulelor Kastelorizo si Rhodos,iar jidanii intre 4- 7 iunie in sudul zonei Lasithi si a insulei Kastelorizo . Apoi in zilele 12-13 iunie turcii vor face alte exercitii,de data asta de cautare si salvare in preajma zonei Famagusta,in Ciprul turcesc.

    stirea completa : http://greeknation.blogspot.gr/2012/06/blog-post_5758.html

    Apreciază

   • nea Anderthal said, on iunie 1, 2012 at 6:30 pm

    @megalo-pacatosu’
    Abureala mare amice!Daca te uiti la convertor vezi si francul francez si marca germana,etc.Adevarul e ca site’ul ala rusesc este si multa vrajeala.Postul este „biased” cu o vadita propaganda „putiniana”
    ps:pe siteul lui „Bula-mberg” nu scrie nimic de ce spui tu.

    Apreciază

   • un_mare_pacatos said, on iunie 1, 2012 at 7:00 pm

    @nea Anderthal

    Ai dreptate,acum am observat ca mai sunt si marcile nemtesti si francul francez in Currency Converter,DAR Russia Today vine cu niste poze credibile din tranzactiile interne si online electronice si nu din interfata site-ului propriu zis

    Apreciază

 5. lp said, on iunie 1, 2012 at 5:57 pm

  ww.ziarelive.ro/stiri/parintele-iustin-parvu-a-fost-operat-la-clinica-de-ortopedie-a-spitalului-judetean-constanta.html

  Apreciază

 6. cineva said, on iunie 1, 2012 at 6:02 pm

  Talcuirea versetului ‘Şi astfel INTREGUL Israel se va mântui, precum este scris: “Din Sion va veni Izbăvitorul şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov;’ am citit ca este urmatoarea: INTREGUL desemneaza ramasita casei lui Israel care se va intoarce impreuna cu neamurile infiate de Hristos, adica cu crestinii evlaviosi.

  Apreciază

  • Mălin said, on iunie 1, 2012 at 6:52 pm

   @cineva

   Unde ai citit asta, ?

   Te intreb deoarece talcuirile trebuie sa vina de la sfinti oameni duhovnicesti harismatici nu de la teologii modernisti care de obicei sunt foarte slabi pregatiti si scoliti pe la tot felul de scoli din zilele noastre care au inceput sa scoata carti cu talcuiri si analize pe texte patristice si care „stiu de toate”…

   Adevaratele talcuiri pentru versetele biblice sunt cele primite de la Duhul Sfant, si pentru asta au existat oameni luminati de dumnezeu in diferite timpuri nu teologii din zilele noastre care nici nu au trairea acelora si nici macar un verset din biblie nu pot sa-l descrie duhovniceste daramite sa mai faca si talcuiri..

   Deci mai ales in zilele noastre cand au aparut o gramada de carti la librarii gen sophia etc trebuie sa fim doarte atenti la ce citim pentru ca au aparut tot felul de teologi care scriu tot felul de carti..

   Apreciază

   • cineva said, on iunie 2, 2012 at 2:04 am

    @Malin

    Nu am citit nici un teolog modernist, tot ce stiu este de la Sfintii Parinti, din scrierile sfintilor si ale catorva oameni induhovniciti care inca nu au fost sfintiti pe pamant, precum parintele Cleopa, Arsenie Boca si alti cativa ca ei. Deci interpretarea pe care am parafrazat-o vag din amintire, nu este de la oarecare teolog. Imi este insa greu sa localizez exact cine a spus sau unde am citit. Am sa ma straduiesc sa caut si sa-mi amintesc iar daca gasesc am sa postez aici.

    Apreciază

   • doktoru said, on iunie 2, 2012 at 1:09 pm

    Asa si cum pe vremea Sf Ilie Profetul cand zicea ca nu mai este niciunul care sa se inchine lui Dumnezeu totusi Dumnezeu a zis lui Ilie ca mai sunt 7000 de oameni care nu si au plecat genunchiul lui Baal iar Ilie nu ii stia ,asa si pe vremea antihristului vor fi cativa care in sfarsit vor recunoaste pe Iisus Hristos de Mantuitor si Dumnezeu. Ca o paranteza la cele spuse in legatura cu ramasita aceea pomenita de Profetul Isaia ,pe vremea lui Ilie erau in jur de 3milioane aproximativ de iudei,de unde vedem ca cei 7mii nestiuti de Ilie ci doar de Dumnezeu ,reprezentau sub 1 la suta ,mai exact 0,28la suta din totalul populatiei din vremea aceea de unde putem trage concluzia ca si de data asta ramasita este foarte mica ,de fapt doar de vreo sapte ori mai mare decat ceea din timpul lui Ilie.

    Apreciază

 7. Mălin said, on iunie 1, 2012 at 7:26 pm

  O convorbire a Parintelui Iosif Vatopedinul cu un episcop rus in care parintele face niste profetii despre faptul ca Grecia va fi atacata de rusi cand nu va avea un guvern adevarat

  Ηχητικό ντοκουμέντο : ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός συνομιλεί με Ρώσο επίσκοπο γι’ αυτά που έρχονται

  “Θα κινηθούν οι Εβραίοι και θα ερεθίσουν τους Τούρκους να εισβάλουν εις την Ελλάδα. Οι Τούρκοι θα μπούνε στην Ελλάδα γιατί δεν έχομεν κυβέρνηση εμείς. Τότε θα αρχίσουν τα δεινά. Τότε θα κινηθεί η Ρωσία επίτηδες για να προλάβει. Τότε θα κατέβει η Ρωσία εδώ. Θα σπρώξει πίσω τους Τούρκους. Θα γυρίσει και προς τα μέρη της Παλαιστίνης.”

  http://www.trilulilu.ro/video-evenimente/the-prophecies-of-elder-joseph-of-vatopedi

  Apreciază

  • un_mare_pacatos said, on iunie 1, 2012 at 7:41 pm

   O mica greseala,Grecia va fi atacata de turci nu de rusi.

   Da,este adevarata acea convorbire si este extrem de cunoscuta in randul crestinilor greci. Ramane de vazut daca e vorba de acest guvern interimar sau de urmatorul guvern interimar de dupa alegerile din 17 iunie in care din ce arata ultimele sondaje de opinii , rezultatele vor fi aproape asemanatoare ca cele din luna trecuta ,dar cu un usor avans de 1% pentru Syriza fata de partidul concurent ND si din aceasta cauza e foarte probabil sa nu se ajunga la nicio intelegere nici de data asta.

   Apreciază

   • Mălin said, on iunie 1, 2012 at 9:16 pm

    Da asa este,
    Ma gandeam la episcopul rus si am scris rusi in loc de turci ;))

    Apreciază

 8. Maria said, on iunie 2, 2012 at 4:26 pm

  Se spune ca Grecia va fi atacata de turci si isi va lua teritoriile inapoi ,impreuna cu Constantinopolul (Istambul).

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: