SACCSIV – blog ortodox

Caricatura zilei (07.05.2012): Micul bandit s-a gasit sa jefuiasca marii banditi ce conduc bancile …

Posted in CARICATURI by saccsiv on mai 7, 2012

20 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on mai 7, 2012 at 11:46 am

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. RadaLucian Stelian said, on mai 7, 2012 at 11:50 am

  Salut Saccivule uite un filmulet,dar trebuie traducere din greaca,engleza,spaniola

  http://www.catastroika.com/indexfr.php

  Apreciază

 3. stef said, on mai 7, 2012 at 11:55 am

  Se trece la microciparea soldatilor din armata sua – DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency –
  In articol se speculeaza deja scenariul ciparii intregii populatii-

  „DARPA is at it again. This time, the Defense Advanced Research Projects Agency has announced plans to create nanochips for monitoring troops health on the battlefield.

  Kate Knibbs at Mobiledia reports the sensors are targeted at preventing illness and disease, the two causes of most troops medical evacuations.
  What seems like a simple way of cutting costs and increasing efficiency has some people concerned that this is the first step in a “computer chips for all” scenario.

  Bob Unruh at WND reports one of those opponents, Katherine Albrecht, co-author of Spychips says “It’s never going to happen that the government at gunpoint says, ‘You’re going to have a tracking chip. It’s always in incremental steps. If you can put a microchip in someone that doesn’t track them … everybody looks and says, ‘Come on, it’ll be interesting seeing where we go.’”

  From WND:

  She said it was expected that captive audiences, such as prisoners and troops, would be the first subjected to the requirement, which would make it easier for the general populace to accept it as well. “It’s interesting,” she said. “I’m stunned how this younger generation is OK. They don’t see the problem. … ‘Why wouldn’t everyone want to be tracked?’”

  But she said Americans will have to decide to say no to incremental advances, or by the time officials finally roll out the idea of chips for all, whether they want them or not, it will be too late to decide. “The analogy that I draw is [that of a train], and if I’m in California and I do not want to wind up in New City, every stop brings me closer,” she said. “At some point I have to get off the train.”

  DARPA is calling the effort ”a truly disruptive innovation,” that could help the U.S. fight healthier and more efficiently than its adversaries.”
  http://www.pakalertpress.com/2012/05/07/the-us-military-wants-to-microchip-troops/

  Apreciază

 4. ioan said, on mai 7, 2012 at 1:28 pm

  obs. 1 – intrebare la radio erevan : e adevarat ca si evreii fac semnul crucii ? raspuns : da, numai ca ca la capete o ” smenuiesc ” la dreapta. obs. 2 – cum recita un jidan din Eminescu : pe langa plopii fara sot adesea eu treceam. as fi trecut si printre ei dar ce ghisaft aveam.

  Apreciază

 5. STOP RFID 666 said, on mai 7, 2012 at 2:26 pm

  Sf. Ioan Gurã de Aur – Despre femeile care poartã podoabe de aur si se împodobesc

  Domnul nostru Iisus Hristos, dupã învierea Sa, li S-a arãtat mai întâi femeilor. Una dintre ele era si Maria Magdalena, desfrânata despre care se scrie în Evanghelii. Despre acest mare pogorãmânt al lui Dumnezeu cãtre femei, Sf. Ioan Gurã de Aur exclamã:
  Uitã-te cum si Domnul, prin femei, binevesteste ucenicilor! Domnul – lucru pe care l-am spus adeseori – ridicã la cinste neamul cel mai dispretuit, neamul femeiesc, îi dã bune nãdejdi si-i vindecã durerea.Care dintre voi n-ar vrea sã fie ca acelea si sã cuprindã picioarele lui Iisus? Puteti si acum, toti câti vreti! Puteti sã-I cuprindeti nu numai picioarele, ci si mâinile si capul acela sfânt, împãrtãsindu-vã, cu cuget curat cu înfricosãtoarele taine. Nu numai aici pe pãmânt;ci Îl veti vedea si în ziua aceea a judecãtii, cu slava aceea nespusã, când va veni cu popor de îngeri, dacã veti vrea sã fiti iubitori de oameni, dacã veti vrea sã fiti milostivi si veti auzi nu numai aceste cuvinte
  : “Bucurati-vã!”
  , ci si cuvintele acelea:
  “Veniti,binecuvântatii Pãrintelui Meu, de mosteniti împãrãtia cea gãtitã vouã de la întemeierea lumii”
  (Matei 25, 34). Fiti, dar, milostivi, casã auziti aceste cuvinte! Iar voi, femeilor, care purtati bijuterii de aur si ati vãzut drumul acestor femei, lepãdati, chiar târziu, boala poftei dupã aur! Deci, dacã doriti sã fiti cu acele femei, schimbati podoaba cu care sunteti împodobite cu podoaba milosteniei. Spune-mi, ce folos ai de pe urma acestor podoabe pretioase, de pe urma hainelor tesute cu aur?- Mi se bucurã si mi se veseleste sufletul de ele!- Eu te-am întrebat de folos, iar tu mi-ai vorbit de pagubã. Nimic nu este mai pãgubitor ca a te interesa de bijuterii de aur, a te bucura de ele si a-ti lipi inima de ele. Robia aceasta cumplitã ajunge si mai amarã când îti face plãcutã robia. De care faptã se va îngriji vreodatã cum trebuie, când va nesocoti grijile lumesti cum se cuvine, o femeie care socoteste cã meritã sã se bucure când e legatã cu aur? Cel care se bucurã cã stã în închisoare nu va voi niciodatã sã scape de închisoare. Tot asa si femeia aceasta; ca un prizonier de rãzboi, robitã de aceastã poftã rea, nu va suferi sã audã cu dorul si râvna cuvenitã vorbindu-i-se de cele duhovnicesti si nici nu va face vreo faptã bunã. Care, dar, îti este folosul de pe urma podoabei acesteia, de pe urma acestei moliciuni?- Îmi fac plãcere bijuteriile!- Iarãsi mi-ai vorbit de pagubã si de pierzare!- Dar mã cinstesc mult cei ce mã vãd.- Si ce-i cu asta? O altã pricinã de stricãciune, care te face când înfumuratã, când obraznicã. Haide, darã, îngãduie-mi sã-ti arãt eu pagubele, odatã ce tu nu mi-ai spus folosul.Care sunt, dar, pagubele ce ti le aduc bijuteriile? Grija e mai mare decât plãcerea. Din pricina asta multi din cei ce te vãd – negresit dintre cei legati de pãmânt – se bucurã mai mult decât tine, care porti aurul si bijuteriile. Tu te împodobesti cu podoabe care-ti aduc griji; aceia îsi desfãteazã privirile fãrã sã aibã vreo grijã. O altã grijã apoi. Esti umilitã si invidiatã de toti. Vecinele si prietenele, piscate de invidie, se înarmeazã împotriva bãrbatilor lor si dezlãntuie împotriva ta rãzboaie cumplite. Pe lângã aceste pagube, altele: îti cheltuiesti tot timpul liber si toatã grija cu gãtelile; nu te lipesti cu toatã inima de faptele cele duhovnicesti; esti plinã de înfumurare, de obrãznicie si slavã desartã; esti legatã strâns de pãmînt si se taie aripile si în loc de vultur, ajungi câine si porc. Încetând de a te mai uita si a zbura la cer, cauti în jos ca porcii; si, cotrobãind prin gãurile pãmântului dupã aur, sufletul tãu îsi pierde bãrbãtia si libertatea.Spui cã-si întorc oamenii privirile spre tine când te arãti în oras? Dar tocmai pentru asta n-ar trebui sã porti aur, ca sã nu ajungi spectacol de teatru, ca sã nu intri în gura tuturor bârfitorilor. Nici unul din cei ce-si întorc privirile spre tine nu te admirã, ci-si bat joc de tine cã-ti plac podoabele, cã esti o înfumuratã, cã esti o femeie vanitoasã. Dacã te duci la bisericã, nu pleci de acolo fãrã vreun folos sufletesc, ci cu mii si mii de cuvinte de batjocurã, de ocãri si de blesteme, nu numai de la cei care te vãd, ci si de la profet. Isaia, cel cu mare glas, îndatã ce te vede strigã:
  “Acestea zice Domnul cãtre fetele cele îngâmfate ale Sionului: “Pentru cã au umblat cu grumajii ridicati, pentru cã au fãcut cu ochiul, pentru cã-si târãsc hainele cu pãsitul picioarelor, pentru cã joacã din picioare, Domnul va dezveli podoaba lor si în locul mirosului celui plãcut va fi praf si în loc de brâu se vor încinge cu funie”
  (Isaia 3,15. 23). De acestea vei avea parte si tu, în loc de podoabã. Cã aceste cuvinte n-au fost spuse numai pentru fetele Sionului, ci oricãrei femei care face ca ele. Împreunã cu profetul Isaia stã acuzator si Pavel, spunând lui Timotei sã porunceascã femeilor
  “sã nu se împodobeascã cu împletituri de pãr sau cu aur sau cu mãrgãritare sau cu haine scumpe”
  (1Timotei 2,9). Deci, în orice imprejurare, îti este vãtãmãtoare purtarea de bijuterii; dar mai cu seamã când te duci la bisericã, când treci printre sãraci. Dacã ai cãuta sã te învinuiesti amarnic pe tine însãti, n-ai putea-o face mai bine decât îmbrãcandu-te cu astfel de haine si podoabe, semn de cruzime si neomenie.Gândeste-te câte stomacuri flãmânde lasi cu podoabele acestea, câte trupuri dezbrãcate, cu luxul acesta drãcesc! Cu mult mai bine ar fi sã hrãnesti sufletele celor flãmânzi decât sã-ti gãuresti lobul urechilor si sã atârni de urechi, degeaba si fãrã de rost, hrana a mii si mii de sãraci. Este oare o slavã sã fii bogat? Este oare o laudã sã porti pe tine bijuterii de aur? Chiar dacã podoabele acestea ar fi câstigate prin muncã cinstitã, totusi vina ta este nespus de mare; gândeste-te însã cât de covоrsitoare este atunci când sunt câstigate cu necinste si nedreptate! Spui cã-ti sunt dragi laudele si slava? Dezbracã aceastã podoabã plinã de batjocurã si toti te vor admira si te vei bucurasi de slavã si de plãcere curatã; asa însã esti batjocoritã si-ti pregãtesti cu ele multe prilejuri de supãrãri. Dacã ierti vreuna din ele gândeste-te câte necazuri îti pricinuiesti! Câte slujnice nu-s bãtute, câti oameni nu sunt necãjiti, câti nu sunt arestati, câti nu sunt întemnitati! Din pricina podoabelor acestora, judecãti, anchete, mii si mii de blesteme si învinuiri; femeia este blestematã si învinuitã de bãrbat, bãrbatul de prieteni, iar sufletul de el însusi.- Dar bijuteriile nu se pierd!- Tocmai acest lucru nu este usor! Dar chiar dacã le-ai feri totdeauna e pierdere si asa pãstrate dau multã bãtaie de cap, multã grijã si scârbã si nici un câstig. Ce venit aduc ele în casã? Ce folos celei ce le poartã? Nici un folos, ci multã urâtenie si învinuiri din toate pãrtile. Cum vei putea sãruta si cuprinde picioarele lui Hristos când esti împopotonatã asa? Hristos Îsi întoarce fata de la aceastã podoabã. De aceea a primit sã Se nascã în casa teslarului; dar, mai bine spus, nici în casa aceea, ci într-o colibã si într-o iesle. Cum vei putea sã-L vezi pe El când nu ai frumusetea cea poftitã de El, când nu porti podoaba plãcutã Lui, ci una urâtã de El? Când te apropiide El nu trebuie sã fii împodobitã cu astfel de haine, ci îmbrãcatã cu virtute. Gândeste-te ce este în definitiv aurul? Nimic altceva decât pãmânt si cenusã. Bagã-l în apã si s-a fãcut glod! Gândeste-te si rusineazã-te când faci din glod stãpân, când lasi toate si stai lângã aur,când îl porti si-l plimbi pretutindeni, chiar când te duci la bisericã, atunci când mai cu seamã ar trebui sã fugi de el. Nu s-a zidit biserica ca sã-ti arãti în ea bogãtia aceasta, ci bogãtia cea duhovniceascã. Tu însã, ca si cum te-ai duce la paradã, nu la bisericã, asa te împodobesti din cap pânã în picioare; imiti pe cele de pe scenã si porti pe tine gunoiul acesta vrednic de batjocurã. Din pricina asta sufletele multora se vatãmã, iar dupã terminarea slujbei de la bisericã, în case si la mese, ai sã auzi pe cei mai multi vorbind tocmai de gãtelile acestea. În loc sã spunã: “Profetul si apostolul au spus cutare si cutare”, vorbesc de luxul hainelor, de mãrimea pietrelor scumpe si de toatã împopotoneala celor ce se îmbracã asa. Aceste discutii vã fac si pe voi si pe casnicii vostri lenesi spre milostenie. Nici unul din voi n-ar dori sã rupã repede ceva din aurãriile acestea si sã hrãneascã un flãmând. Cum ai putea hrãni pe un altul cu pretul uneia din aceste bijuterii, când tu însãti vrei mai degrabã sã duci o viatã amarã decât sã-ti vezi împutinate podoabele? Multe femei se uitã la bijuteriile lor ca la niste fiinte si tin la ele mai mult decât la copiii lor.- Doamne fereste! mi se rãspunde.- Arãtati-mi asta! Arãtati-mi-o prin fapte, pentru cã eu vãd cã acum lucrurile stau cu totul astfel. Care femeie, stãpânitã tare de dragostea de giuvaericale, si-a prefãcut în bani giuvaericalele ca sã smulgã din ghearele mortii sufletul unui copil? Dar pentru ce vorbesc de sufletul unui copil? Care femeie si-a rãscumpãrat cu ele sufletul ei pierdut? Dimpotrivã, vãd cã multi îsi vând în fiecare zi sufletul de dragul bijuteriilor. Dacã li se imbolnãveste trupul fac tot ce pot, dar dacã vãd cã li se stricã sufletul, nu fac nimic, ci privesc cu nepãsare si sufletul lor si sufletul copiilor lor ca sã le rãmânã giuvaericalele, care pier cu timpul si ele. Pui pe tine aurãrii în valoare de mii de talanti, iar mãdularul lui Hristos nu are nici hrana cea de toatã zilele. Stãpânul de obste al universului a dat deopotrivã tuturor si cerul si cele din ceruri si masa cea duhovniceascã. Tu însã nu-i dai Lui nici pe cele pieritoare, ca sã fii legat necontenit cu lanturile acestea cumplite. Din pricina aceasta miile si miile de pãcate, din pricina aceasta bãrbatii ajung niste desfrânati, pentru cã voi,femeile, nu-i faceti sã trãiascã crestineste, nu-i faceti sã filosofeze, ci-i învãtati sã le placã podoabele cu care se împodobesc femeile stricate; din pricina aceasta si cad repede în bratele desfrâului. Dar dacã i-ati învãta sã dispretuiascã astfel de podoabe si sã le facã bucurie castitatea, evlavia si smerenia, n-ar fi prinsi cu atâta usurintã în ghearele desfrâului. Poate sã se împodobeascã asa desfrânatele! Ba, chiar mai mult decât atata, dar nu pentru bãrbatii vostri!Obisnuiti dar pe bãrbatii vostri sã le placã podoaba aceasta duhovniceascã, pe care n-o pot vedea la desfrânate. Mã întrebi cum îl poti face pe bãrbatul tãu sã capete acest obicei? Îndepãrteazã de la tine gãtelile si giuvaericalele si pune-ti podoaba cea duhovniceascã. Asa îti vei feri bãrbatul de orice pericol, iar tu vei fi pretuitã. Dumnezeu te va milui, toti oamenii te vor admira si vei avea parte si de bunãtãtile cele viitoare, cu harul si cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Cãruia slava si puterea în vecii vecilor,Amin.

  Apreciază

  • Cathalin said, on mai 14, 2012 at 9:38 am

   Bogatia duhovniceasca e cea care conteaza , dar din pacate oficialilor de pe la noi le cam place „zambetul ” aurului si nici nu se sfiesc sa-l expuna public fie prin straiele bisericesti fie in particular.

   Apreciază

 6. acelas said, on mai 7, 2012 at 2:54 pm

  pana si bulgarii s-au prins .. . Numai noi nu. Sau mai bine zis si la noi, toata lumea, dar nimeni nu are curaj sa spuna in schimb nimic .. Bravo bulgarilor! Ma mir cu de pe ei niciun evreu nu i-a taxat, precum in ungaria..

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/bulgarii-nu-sunt-de-acord-cu-fmi-da-sfaturi-proaste-tarilor-in-criza-980141.html

  sarbii saracii in schimb sunt in plin proces de spalare pe creier.. 

  http://www.cotidianul.ro/victorie-neasteptata-a-proeeuropeanului-tadic-in-serbia-181760/ 

  de necrezut.. . macar la nivel „declarativ”, de asumare publica, si tot ar fi o diferenta. Sa vedem cat ii tine..!?

  http://www.gandul.info/politica/andrei-marga-ministru-desemnat-la-externe-politica-externa-a-romaniei-trebuie-sa-fie-elaborata-dupa-consultarea-parlamentului-si-de-ce-nu-a-populatiei-in-largime-9600702 

  sau 

  pare o mica raza de lumina, sau macar o lipsa de disperare in a pune in aplicare decizii proprii trendului „big-brother”, implementat de elitele mondiale. Posibil sa fie o simpla intamplare, dar tot e bine .

  http://www.cotidianul.ro/noul-ministru-propus-la-educatie-e-impotriva-camerelor-video-la-bac-181781/ 

   . 

   

    

  Apreciază

 7. acelas said, on mai 7, 2012 at 4:11 pm

  bruma de verticalitate la romani nu tine nici o zi 

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/ministrul-propus-pentru-educatie-este-emotionant-ceea-ce-ne-asteapta-in-urmatoarele-6-lu-980.html 

   alta, mai grava. Ce ministru au putut sa pastreze in guvernul nou anuntat! te doare capul .. (se vede treaba ca au fost presiuni straine..) 

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/leonard-orban-intarzierea-legii-big-brother-ne-costa-peste-30000-euro-pe-zi-980287.html 

   .

  Apreciază

 8. bogdan said, on mai 7, 2012 at 5:05 pm

  HRISTOS A INVIAT frate saccsiv e prima oara cand scriu un comentariu aici desi urmaresc zilnic acest site de aproape un an , iti cer ajutorul intr-o probelma grava 5-6 indivizi plati urmeaza sa ma rupa in bataie stiu cine a comandat si stiu ca nu vor avea probleme la politie fiid si ei cumparati . PE doi ii stiu dar toti sunt din aceiasi localitate .Cei care i-au platit pe baieti au procese cu mama in legatura cu granita dintre proprietati .Daca ti-as spune ca stiu cand trebuie sa fiu aranjat nu m-ai crede. Nu vreau sa te incarc cu detali .Daca situatia nu era as de grava nu ti-as fi scris , din ce am auzit orcine m-ar bate va fi recompensat cu 80 ron si nu va pati nimic la politie .Unul din cei care a comandat linsajul mi-a spus in fata ca voi fi batut ,nu sunt un bataus si pana acum nu am participat la nici o bataie .Simt de parca as fi ciobanul roman din miorita.Tata e un betivan si nu am priteni care ar putea sa ma ajute intr-o astfel de situatie.Ca sa merg la comandantul politiei am nevoie de dovezi sau martori care sa confirme ce ti-am povestit ceea ce eu nu am si as avea si mai multe probleme din partea militienilor. Au fost mai multe tentative din partea baietilor sa ma aranjeze dar stiam ce pun la cale si m-am ferit de ei.Pune-te in situatia mea stiind ce te astepta sa patesti ,acum sunt vanat dar orcind pat deveni vanatorul dar stiu ca nu e crestinesc ce as putea face celor care imi vor raul .Esti poate singurul ajutor la care sper in afara de DUMNEZEU.Sunt din judetul Neamt si locuiesc la cativa km de Piatra Neamt.Prin minte imi trec tot felul da ganduri necurate,daca nu as crede in IISUS acum cativa dintre baieti ar fi aranjati definitiv de mine.Nu sunt suparat atat de tare pe cei care i-au platit si nici pe cei care vor sa ma bata cat sunt dezamagit total pe militieni.Daca nu ma vor prinde pe drum sa ma bata sunt sigur ca vor intra peste mine in curte sau in casa.Am nevoie din parea ta de un sfat crestinesc si de un ziarist incoruptibil din Neamt ,pana marti seara am nevoie de un raspuns din partea ta oricare ar fi .Daca stiii vreu frate din zona mea care ar ptea sa ma ajute in vreu fel ar fi binevenit.Telefonul imi este ascultat iar neamurile vor sari in sus de bucurie daca voi pati ceva .Daca vrei sa vorbim la telefon sa imi spui sa iti dau nr. DOAMNE IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU MILUIESTE-MA pe mine pacatosul.

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 7, 2012 at 5:32 pm

   bogdan

   Nu prea cred multe din cele ce scrii acolo, dar asta conteaza mai putin.

   Te duci in audienta la judet la comandantul politiei si ii povestesti. Tot la Piatra Neamt cauti ziare locale si le povestesti si lor. Apoi transmiti cum stii tu dusmanului ca ai anuntat pe cei de mai sus.

   Si in primul rand rugaciune.

   Apreciază

 9. RadaLucian Stelian said, on mai 7, 2012 at 5:38 pm

  Eu am stat la Piatra Neamt de la varsta de 15 ani,si cred tare ce zice bogdan,numa cate am auzit si am vazut pe acolo iooooooooooi Doamne.Bogdane,du te la Piatra Neamt cum o zis sacciv.Si de sunt corupti acei politisti,dute frate la bucuresti,la televiziuni si cere ajutorul

  Apreciază

 10. adriandirnescu said, on mai 7, 2012 at 6:01 pm

  Interesanta si amuzanta caricatura. Si eu in timpul liber desenez cu creionul portrete si caricaturi. Puteti vedea cate ceva la http://www.cucreionul.wordpress.com in alta ordine de idei si consider important de raspandit urmatoarea informatie. Am primit pe mail un documentar care nu trebuie ratat si este si tradus, daca putetzi descacati ca nu se stie cat va rezista . http://filmedocumentare.com/solutii-locale-pentru-o-dezordine-globala/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+FilmeDocumentareOnline+%28FilmeDocumentare.com%29 Saccsiv, daca credeti de cuvinta puteti pune acest documentar intr-un articol viitor . Sanatate, Doamnea ajuta !

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 7, 2012 at 6:24 pm

   adriandirnescu

   HRISTOS A INVIAT!

   Daca-mi vine vreo idee de caricatura pentru vreun articol, poti incerca?

   Apreciază

   • adriandirnescu said, on mai 7, 2012 at 6:33 pm

    Adevarat, a inviat ! Pot incerca dar sa ma anuntati din timp pentru ca am un program incarcat. Oricum sper sa va pot fi de folos. Va apreciez munca si cred ca merita sa incercam sa facem ceva pentru acest blog, care cum putem. Doamne ajuta !

    Apreciază

 11. adriandirnescu said, on mai 7, 2012 at 6:04 pm

  Sanatate, Doamne ajuta !

  Apreciază

 12. bogdan said, on mai 8, 2012 at 6:37 pm

  frate saccsiv ce sa-i spun am nevoie de probe de martori nu am asa ceva voi ajunge sa dau declaratii tot militienilor care sunt cumparati si s-ar putea sa aranjeze chiar ei in sectie pentru ca as avea tupeu sa declar ca sunt corupti AM NEVOIE DE UN ZIARIST INCORUPTIBIL PENTRU CA CEEA CE VREAU EU SA FAC APROAPE CA MA VOI SACRIFICA DOAR CA SA AM PROBE DAR AM NEVOIE DE UN ZIARIST CARE SA NU POATA SA FIE CUMPARAT NU POT SA MERG DIN REDACTIE IN REDACTIE PENTRU CA SUNT SIGUR CA MI SE VA INTINDE O CURSA CU UN ZIARIST PLATIT IL INTELEG PE PC MOUSE DAR TRAIM IN ROMANIA UNDE NUMAI AERUL NU POATE FI FURAT AM SA INCERC SA GASESC STIREA CARE ITI VA CONFIRMA INTAMPLAREA CU VASCUL

  Apreciază

 13. […] Caricatura zilei (07.05.2012): Micul bandit s-a gasit sa jefuiasca marii banditi ce conduc bancile … […]

  Apreciază

 14. […] Caricatura zilei (07.05.2012): Micul bandit s-a gasit sa jefuiasca marii banditi ce conduc bancile … […]

  Apreciază

 15. […] Caricatura zilei (07.05.2012): Micul bandit s-a gasit sa jefuiasca marii banditi ce conduc bancile … […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: