SACCSIV – blog ortodox

IPS Vladimir, Mitropolitul Moldovei despre raportul ONU si atacul direct la adresa Bisericii Ortodoxe prin „drepturile minoritatilor religioase si sexuale”

Posted in IPS VLADIMIR by saccsiv on martie 14, 2012

   Iata PASTORALA ÎPS VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove:

PASTORALA

Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR

 din milostivirea lui Dumnezeu Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos,

Evenimentele din ultima perioadă ne îndeamnă să vă adresăm un mesaj de chemare la apărarea credinţei strămoşeşti şi a Bisericii Ortodoxe.

Reprezentantul Organizației Națiunilor Unite  Heiner Bielefeldt a prezentat, în luna martie a anului curent, un raport privind libertatea religiei în Republica Moldova. Autorul s-a arătat îngrijorat de „statutul privilegiat al Bisericii Ortodoxe din Moldova”, care după părerea acestuia, direct sau indirect ar leza drepturile reprezentanţilor altor culte. Astfel, el recomandă insistent Guvernului să ia o poziţie de lider „asigurând o legislaţie solidă împotriva discriminării”, cu toate consecinţele de rigoare: combaterea urii inter-religioase şi înlesnirea înregistrării altor culte conform standardelor internaţionale. Totodată s-a arătat nemulţumit de tergiversarea adoptării legii cu privire la combaterea discriminării.

Ne miră şi ne indignează aceste recomandări. Venite din afara ţării, ele poartă un caracter de dictat.

Considerăm că pretenţiile expuse de Heiner Bielefeldt întru aşa-zisa apărare a minorităţilor religioase şi sexuale urmăresc de fapt încălcarea drepturilor majorităţii cetăţenilor ortodocşi din Moldova.

Poporul nostru s-a manifestat pe parcursul istoriei ca fiind paşnic şi primitor. Şi aceasta datorită faptului că credinţa creştină l-a format şi l-a modelat chiar de la origini. Poate Bielefeldt are pretenţii şi la afirmaţia lui Mihai Eminescu „Biserica este maica poporului nostru”? Iar această afirmaţie a fost simţită adânc de marele geniu şi luată din realitatea vieţii. Şi dacă democraţia înseamnă respectarea voinţei poporului, de ce propunerile înaintate de Bielefeldt doresc cu orice preţ încălcarea ei?

În modificarea legislaţiei pentru înlesnirea pătrunderii lejere a diverselor culte în Republica Moldova întrevedem un atac direct la adresa Bisericii Ortodoxe din Moldova şi a poporului ei dreptcredincios, împotriva cetăţenilor acestei ţări.

De fapt, programul propus de reprezentantul ONU nu constă atât în apărarea drepturilor minorităţilor religioase sau sexuale, cât în slăbirea şi ruinarea credinţei ortodoxe, fiind o continuare subtilă a ateismului militant început în anii 40. Căci precum atunci se duceau lupte împotriva adevăratei credinţe, la fel se luptă şi acum. Atunci părinţii şi semenii noştri erau ridicaţi cu forţa şi duşi în Siberii sau împuşcaţi pe loc pentru credinţă, acum se lucrează subtil şi perfid prin adoptarea unor legi anticreştine. Metodele sunt diferite, scopul acelaşi: subminarea Ortodoxiei şi distrugerea moralei.

Biserica, fiind mireasa lui Hristos, este iubitoare de oameni. Ea nu urăşte pe nimeni, povăţuind oamenii pe calea mântuirii şi chemându-i la pocăinţă. Menirea ei a fost şi va rămâne să spună lucrurilor pe faţă şi să nu accepte răspândirea şi promovarea fărădelegii. Ea, ca o maică iubitoare, îşi apără copiii săi de bezna căderilor în păcat, amintindu-le necontenit cuvintele apostolului: „Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (I Cor. 6, 9-10).

Biserica nu discriminează pe nimeni, ea fiind cea mai tolerantă instituţie. Biserica îl primeşte în sânul său pe fiecare om care vine cu gând curat de pocăinţă şi de întoarcere la Dumnezeu, fie el ucigaş, fie desfrânat, fie homosexual. Asta pentru că Biserica, întemeiată pe Evanghelia lui Hristos, prin tainele dumnezeieşti şi mijloacele pe care le posedă este spitalul sufletelor omeneşti. Istoria Bisericii înregistrează nenumărate cazuri de revenire la Dumnezeu, de transfigurare totală a omului păcătos în om cuvios şi drept, primul fiind, în istoria nouă, tâlharul de pe cruce.

Aşadar, insinuările şi imputările adresate Bisericii Ortodoxe sunt fără temei, agresive şi neadevărate.

Trebuie să se ştie, că glasul Bisericii nu va înceta nicicând să numească virtutea virtute, păcatul păcat, iar fărădelegea fărădelege. Or, anume aceasta este deranjant pentru cei ce militează de la cele mai înalte tribune pentru aşa-zisa egalitate în drepturi. Şi faptul că s-a ajuns aici nu este întâmplător. Vina o poartă nu doar reprezentanţi ai ONU sau ale altor structuri externe, ci întreaga noastră societate, inclusiv intelectualitatea, reprezentanţi ai culturii, care a pregătit terenul pentru astfel de vizitatori.

Rolul decisiv a fost jucat aici de mijloacele puternice ale presei, televiziunii şi internetului. Activiştii bine plătiţi ai acestor trâmbiţe ale apocalipsei au lucrat şi continuă să lucreze foarte iscusit împotriva propriilor fraţi şi surori, împotriva sufletelor omeneşti, împotriva a tot ce are mai preţios omul pe pământ – credinţa în Dumnezeu şi viaţa conform acesteia. Zi de zi, oră de oră ele ţes mreaja lepădării de Tatăl Ceresc şi a uitării scopului final al vieţii pământeşti a omului. Proiectele şi programele realizate de aceste instituţii nu sunt doar anticreştine, amorale, ci şi antinaţionale.

Ultimii douăzeci de ani au fost anii în care s-a lucrat intens la modelarea unui tip nou de om: om fără credinţă în Dumnezeu, fără repere morale, fără dragoste de patrie şi fără de valori adevărate. „Meritul” jurnaliştilor şi formatorilor de opinie este grandios în această lucrare malefică.

Ce vedem noi astăzi la televizor, ce citim în ziare, ce publicitate observăm pe străzile oraşelor şi satelor noastre? Ştiri proaste, cu omoruri oribile, cu îndemnuri la păcat, la viaţă în lux şi plăceri. Estetica urâtului, răului şi desfrâului invadează casele şi sufletele noastre.

Este semnificativ şi totodată firesc că din limbajul utilizat azi în mijloacele de informare în masă au dispărut cuvintele şi expresiile cu o încărcătură aparte, cum ar fi: credinţă, dragoste de Dumnezeu, dragoste de aproapele, patrie, suflet, pocăinţă, feciorie, castitate, milostenie, faptă bună, cuviinţă, modestie, smerenie, ispită ş.a. În schimb zilnic auzi la radio sau la televizor astfel de cuvinte ca succes, astrologie, omor, sex, trafic de fiinţe umane, modă, pedofilie, atac terorist, sinucidere, homosexualitate ş. a.

Care este ţelul agresării zilnice cu texte şi expresii lipsite de valoare, dacă nu reducerea telespectatorului, ascultătorului sau cititorului la condiţia individului, care în masă va forma o turmă îndobitocită, fără gânduri şi aspiraţii înalte, fără idealuri şi fără frică de Dumnezeu.

Mass-media, lipsită de valori perene, promovează ceea ce o caracterizează pe ea însăşi: iubirea de bogăţie şi de averi, distracţiile ieftene, păcatele şi viciile. Toate acestea, ambalate atrăgător, au menirea să distragă atenţia oamenilor de la adevăratele probleme, să-i menţină în drogul uitării şi al nepăsării. Adresându-ne către lucrătorii acestor instituţii, nu ne rămâne decât să exclamăm împreună cu prorocul Isaia: „Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină” (Isaia 5, 20).

Totodată, nu vom greşi afirmând, că şi creştinii de rând îşi au partea lor de vină în tot ce se întâmplă la ora actuală în ţară, faptul că s-a ajuns ca oaspeţi nepoftiţi să-şi permită să vină şi să ne poruncească cum să trăim şi cum să ne auto-administrăm. Moleşeala şi indiferenţa, lenea şi lipsa de vioiciune sunt doar unele dintre trăsăturile creştinului de azi. Cu regret, sunt mulţi care consideră că cineva de sus le va rezolva problemele, inclusiv şi pe cele duhovniceşti. Că nu este nevoie să se implice în acte ce ţin de apărarea credinţei, în acte caritabile sau în acte de promovare a valorilor ortodoxiei. Deseori cerinţele credinţei sunt înfăptuite din inerţie, din obicei, fără implicare plenară. Adevăratul creştin însă este un ostaş al lui Hristos. El nu poate vieţui fără a se interesa cu tot sufletul de trăirea ortodoxă, de diversele pericole care o pasc, de moştenirea lăsată copiilor şi nepoţilor săi. El se roagă şi totodată luptă pentru mântuirea sa şi a semenilor săi.

Să nu uităm nici pentru o clipă, că pentru credinţa pe care am moştenit-o şi care ne duce în Împărăţia cerului s-a plătit scump, s-a plătit cu sângele şi jertfa strămoşilor noştri. Suntem oare noi demni de jertfa lor?

Fiecare la locul său de muncă şi de trai să fie creştin adevărat, nu să-şi pună mască de creştin, ci să-l doară inima pentru tot ce se întâmplă în casa lui, în ţara lui, cu semenul lui, şi astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului şi a sfinţilor care s-au nevoit pe acest pământ binecuvântat, vom ţine piept invaziilor de tot soiul, inclusiv a veneticilor numiţi mai sus. Căci dacă Dumnezeu este cu noi, cine ne poate sta împotrivă? Nelucrând însă la ogoarele sufletelor noastre, să nu ne mirăm că şi noi, prin nepăsarea noastră, ne vom face părtaşi la răspândirea răului, la răspândirea ereziilor distrugătoare de suflete şi a fărădelegilor de tot felul, şi până la urmă la pregătirea terenului pentru venirea lui antihrist în lume.

De aceea vă îndemn la trezire, la rugăciune şi post, la studii şi lecturi ale Sfintei Scripturi şi ale sfinţilor părinţi, dar şi la acţiune: nu permiteţi ca drept-măritoarea credinţă să fie călcată în picioare.

Fiţi fierbinţi şi statornici în credinţa lui Hristos, opuneţi-vă răului şi el va fugi de voi!

Altă cale nu există.

Cu arhiereşti binecuvântări ,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

CHIȘINĂU 13 MARTIE 2012

   Cititi va rog si:

VIDEO: IPS VLADIMIR, Mitropolitul Moldovei, vrea CANONIZAREA lui VALERIU GAFENCU

 

21 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on martie 14, 2012 at 9:42 am

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. ORTODOX said, on martie 14, 2012 at 10:37 am

  Treptele nevoinţei

  Apreciază

  • Marius said, on martie 14, 2012 at 11:22 am

   Multumesc!
   Doamne ajuta!

   Apreciază

  • cineva said, on martie 14, 2012 at 6:26 pm

   Fratilor ortodocsi, mai lasati odata filmuletele astea straine de duhul ortodoxiei! Ortodoxia nu este vizuala si NU SE POATE PUNE PE MUZICA. Nu va lasati pacaliti de cuvintelele frumos intocmite din text, pentru ca tot aranjamentul duhneste a erezie. Indemnuri pe muzica? Flori, lacrimi si baloane? Nu asa fratilor, nu asa…
   Credinta noastra este autentica si nu trebuie s-o alteram, ea nu miroase a flori ci a lumanari si tamaie..
   Scrie la un moment dat: ‘daca nu esti curat in inima ta, fii curat macar in trupul tau’. Voi va dati seama ce oroare cuprinde aceasta afirmatie? Cand toti parintii invata ca nu trupul este important, ci sufletul. Cum poate cineva care se pretinde ortodox sa spuna ca e ok sa ai sufletul murdar cata vreme esti curat cu trupul? Acesta este catolicism sau chiar mai rau, acesta invata ca penitenta fizica este deasupra curatirii sufletesti si este o abominatie din punct de vedere ortodox. Sau ‘De nu plangi imbraca-ti in jale fata ta’ ? Adica cum, fii fariseu???
   Ca o regula generala fratilor, nu exista filmulet sau pdf ortodox. Nu exista, si nu se poate sa existe pentru ca arta si ortodoxia nu sunt compatibile.

   Apreciază

  • cineva said, on martie 14, 2012 at 6:58 pm

   Precizare:

   In ce priveste textul filmului marturisesc ca am gresit. El face parte din volumul X al Filocaliei si apartine Sfanului Isaac Sirul. Fiind scos din context m-am inselat asupra lui. Si ca dovada ca poate insela in filocalie este data o scurta explicate a parintelui Staniloae referitoare la pasajul: „De nu plîngi în inimata, îmbracă-ţi în jale măcar faţa ta”: El spune: „Aceasta nu e făţărnicie, căci voieşti sincer să plîngi, dar încă nu poţi. Făţarnic e cel ce o face aceasta ca să înşele pe alţii. Adeseori trebuie să ne forţăm cu trupul ca să producem în suflet stările corespunză-toare.
   Deci pentru aceasta am gresit si imi cer iertare. Dar toate celelalte idei din postarea de mai sus le mentin: ortodoxia nu se poate pune pe muzica si imagine.

   Apreciază

 3. Din Nou Ortodox said, on martie 14, 2012 at 10:47 am

  Reblogged this on Basilica Ortodoxa.

  Apreciază

 4. ionel said, on martie 14, 2012 at 12:26 pm

  unde este si un mitropolit din romania sa ne spuna toate astea???
  sunt curios ce vor face „smecherii” in privinta lui IPS Vladimir sau poate nnu il considera periculos pentru ei.

  Apreciază

 5. Victoria said, on martie 14, 2012 at 12:38 pm

  Puterea si adevarul este în mîna lui Dumnezeu. Slava ţie Doamne şi-ţi mulţumim pentru un mitropolit adevarat vrednic.

  Apreciază

 6. acelas said, on martie 14, 2012 at 12:52 pm

  corect, dar lucrurile sunt mult mai complicate ..

  mitropolitul se stie, este acela apartinand Bisericii Ruse, Biserica care isi mentine dominatia in teritoriu, inclusiv in materie de credinta si apartenenta eclesiala, prin presiuni politice inumane ..

  sa citamn dintr-un material gasit pe net, semnat de patriarhul Teoctist de atunci, lui Alexei al Rusiei de atunci (se pare ca acest episcop a avut, sau chiar mai are, intalniri repetate cu „episcopi” schismatici de la noi, adica cu stilistii, doar de dragul ca sunt pe „calendar vechi”, in realitate ei fiind rupti total de Trupul Bisericii, si totodata intretinand o atmosera tensionata pe teritoriul Romaniei cu acesti stilisti, dandu-le apa la moara intr-un mod nepermis pt o Biserica drept-credincioasa si cu care avem comuniune dintotdeauna)

  ” Ceea ce însă ne produce un adânc sentiment de tristeţe, este atitudinea Înalt Prea Sfinfitului Arhiepiscop VLADIMIR, acum Mitropolit de Chişinău, faţă de clerul şi credincioşii ce-şi manifestă dorinţa legitimă a unor legături mai strânse cu Biserica Mamă – Patriarhia Română. Deoarece un mare număr de preoţi şi credincioşi şi-au manifestat, în mod sincer, aceste sentimente cu totul sfinte, au fost supuşi unei prigoane barbare, Prea Sfinţia Sa fiind chiar depărtat violent şi samavolnic din reşedinţa din oraşul Bălţi. Şi din acest motiv, Prea Sfinţitul Episcop PETRU a făcut apel la Patriarhia Română, după ce el s-a plâns Sanctităţii Voastre, dar fără rezultat.

  Inalt Prea Sfinţitul VLADIMIR a manifest, de asemenea, atitudine de nerespect faţă de obligaţia canonică de a nu avea nici un fel de legături cu grupurile schismatice, rupte din trupul Bisericii Ortodoxe. Astfel, a invitat, ca oaspeţi de onoare, în luna noiembrie 1992, doi «arhierei» schismatici din România. Această atitudine contravine flagrant cu declaraţia de la Constantinopol a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, din martie 1992, care prevede că «este necesar ca toate Sfintele Biserici Ortodoxe locale, fiind în solidaritate deplină unele cu celelalte, să condamne aceste grupuri schismatice şi să se abţină de la orice comuniune cu ele, oriunde s-ar afla acestea».

  ––––

  restul articolului se poate citi la …

  http://teoctist.info/MitropoliaBasarabiei.asp

  Rusii par sa nu se schimbe deloc, in urma „pelagrei” bolsevice ce s-a abatut asupra lor. Continua metodele staliniste in continuare, inclusiv in materie de credinta si apartenenta clericala. Acel taram, in care s-a nascut Valeriu Gafencu si alti martiri ai neamului romanesc, ce au trecut f usor Prutul, practic fiind aceeasi neam, limba si destin, acel taram apartine Romaniei dintotdeauna, si ea in mod normal si cat se poate de categoric ar trebui sa aiba o apartenenta, inclusiv in plan bisericesc, fata de Tara-Mama, adica Patriarhia Romana. Rusine lor !

  Apreciază

  • Ala said, on martie 14, 2012 at 2:05 pm

   acelas. Problema este foarte delicata ca sa poata fi epuizata intr-un singur comentariu sau cateva. Eu am absolvit studiile in Romania, PReotul de care sunt atasata la fel, ulterior casatorindu-se cu o romancuta. Traiesc in RM. Si totusi au ales sa slujeasca la Mitropolia Moldovei. Oare de ce? Cei care simt romaneste, ar putea sa il aiba ca duhovnic pe acest preot. Pentru a simti romaneste nu este necesar sa apartii de o anumita structura care se declara pe fata romaneasca. Sa intreb eu la randul meu cat de roman este patriarhul Daniel, odata ce este si mason? Ori in timp ce comunistii interziceau folosirea de termenul de limba romana la noi in tara, tocmai Mitropolia Moldovei a fost aceea care si-a editat site-ul si toate scrisorile in limba romana, mentionand cu claritate limba romana si nu „limba de stat”. Ar trebui sa cunoasteti ca insusi Patriarhul Teoctist la o adunare de studenti basarabeni a recunoscut ca regreta reactivarea Mitropoliei Basarabiei, fiindca acest lucru a dus la si mai multa dezbinare si confruntare sociala in Republica Moldova, or, lucrul bun se vede dupa roadele sale. Daca roada acelui lucru este cearta si dezbinare, atunci faceti si singuri concluziile.
   Va rog sa ma iertati, dar cu siguranta ar trebui sa traiti aici zi de zi pentru a simti pe propria piele fiecare lucru.
   Dumnezeu sa ne ajute sa gasim taria si puterea in ceea ce ne uneste -ortodoxia.

   Apreciază

   • acelas said, on martie 14, 2012 at 3:28 pm

    da, intr-adevar, reactivarea mitropoliei Basarabiei este un lucru discutabil, adica in termeni de „oportun” sau nu. Dar asta nu inseamna ca obligatoriu lucrurile sunt la fel si din punct de vedere al adevarului istoric. Insusi termenul de „re-activare” indica faptul ca altadata, in trecut, aceast teritoriu d.p.d.v. eclesial a apartinut Bisericii Ortodoxe Romane.

    corect, Patriarhul Daniel o fi mason, sau poate apartine de structuri mult superioare chiar masoneriei, asta se vede din ceea ce face saptamanal si din „bineturile” politic-corecte cu care-si trateaza prietenii, oamenii politici sau alte institutii. Numesti ca prin asta, daca apartine unor astfel de sctructuri, nu ar fi un bun roman. Corect, dar asta nu indreptateste pe nimeni sa declare, pe acest lucru povestit de tine, sa considere de aici ca Mitropoolia Basarabiei ar trebui sa apartina Rusiei si nu Romaniei. Ce legatura au una cu alta? Una-i una, alta-i alta. Daca tu faci prostii nenumarate, asta inseamna ca trebuie sa te deposedez si de proprietatile tale?

    pt ca vorbeai de limba. Asa este, site-ul acestei Mitropoli apartinand de Biserica Rusa, este redactat fireste, in limba romana. Dar tocmai aici este problema, caci limba asta o vorbesc si scriu chiar si politicienii stalinisti care reprezinta interesele Rusiei, gen Voronin etc, dar tocmai aici e buba: ei permanent au spus despre aceasta limba scrisa, ca de fapt nu este „romana”, si alta, „moldoveneasca” !! Auzi ineptie ! Cand limba vorbita aici si dincolo de Prut este exact aceeasi ! 100% aceeasi.

    este o strategie din partea lor, din partea politicienilor rusofili (mai bine zis, stalinisto-fili, scuze poporului rus ! care n-are in sine nici o vina pt „pelagra” jidoveasca ce s-a abatut asupra sa la inceputul sec XX), este o strategi incepan chiar cu acesti politicieni sa scrie in alfabet latin, adica in limba despre care stim cu totii ca este limba romana, caci pt ei ar fi fost infinit mai greu, chiar imposibil ! sa mai fie intelesi de popor, care nu-si insusise prea mult limba rusa, iar o rusificare brutala, in materie de limba, din partea politicienilor gen Voronin ar fi produs o mare greutate si antipatie din partea populatiei, care se obisnuise prea mult cu limba vorbita, cea pe care noi o numim „romana”. Deci ar fi fost in dezinteresul total al lor !

    numai ca ei fac altceva, accepta limba, dar niciodata nu accepta oficial ca ea este romana ! Ci ca acolo se vorbeste limba „moldoveneasca”, ceea ce deducem cu nu e aceeasi. Pe cand ea este absolut aceeasi, scrisa, si doar la pronuntie, aceleasi cuvinte sufera un anumit accent.

    arata-mi dar, unde pe siteul acestei Mitropolii care apartine de Rusia, desi se scrie in alfabetul latin, adica in limba roamana, se specifica, recunoscand oficial !, ca acolo site-ul este redactat intr-o limba romana, si nu „moldoveneasca” ? Unde ? Asa ceva oficial, nu sed va intampla niciodata, inclusiv pe un site al Mitropoliei Moldove apartinand Rusiei, pt simplu motiv ca ea este manevrata si monitorizata, de la distanta, de Rusia politica!

    ma doare sa vad ca din religie se face troc si interes politic in Basarabia, desi poate ca acolo ar fi preoti buni ! Trebuie sa vina dar un moment cand lucrurile ar trebuie sa revina la normal, la fel ca si cu problema teritoriala, nu crezi? nu ti-ai dori ?

    ma doare sa vad ca si o canonizare precum cea a iubitului nostru sfant Valeriu Gafencu, pe care ne-o dorim cu totii, precum si a altor intelectuali interbelici membrii ai „garzii” – care sunt sfinti indubitabil prin minunile ce le-au savarsit – si nu numai, mai inainte ca Patriarhia noastra, condusa de daniel sa o faca, ceea ce sincer, din nefericire, cred ca nu se va intampla niciodata, se vede de pe acum care sunt pozitiile idiferente si iresponsabile ale acestuia fata de acest subiect, aceasta canonizare a acestor deja sfinti, a devenit intai de toate moneda de manevra, de presiune a Patriarhie Ruse prin Mitropolia Moldovei, fata de Patriarhia Romana! Si asta am sa i-o spun chiar si parintelui Savatie Bastovoi, pe care pur si simplu il ador ! Dar in emisiunea sa, de acum cateva luni, s-a desprins destul de clar sentimentul ca sfintirea lui Valeriu Gafencu il intereseaza pe Mitropolitul Vladimir atat timp cat ea face presiune si discrediteaza Patriarhia Romana, vezi, Tara Romaneasca! vezi o atare alipire a Basarabiei fata de aceasta „haina” Tara Romaneasca! Altfel, cine n-ar dori canonizarea cat mai urgenta a sfantului inchisorilor, Valeriu Gafencu?

    Romania impreuna cu teritoriul Moldovei de astazi a fost inteauna un deziderat neconditionat la Garzii, iar pe timpul acestora Romania chiar asa a si existat ! Adica asa cum stau de drept lucrurile si in realitate!

    fa-ma te rog, sa nu-mi fie rusine de acest deziderat in care eu mai cred inca, pana si astazi !

    Apreciază

 7. Mihail4A said, on martie 14, 2012 at 2:35 pm

  Domnule ”acelasi” , vad ca sunteti foarte melancolic cu privire la mai multe lucruri. Acuma nu as vrea sa insir aici un roman cu greselile facute de ierarhi nostri si nici nu ma simpt apt sa fac asta, dar diferenta dintre acest Mitropolit si Ierarhii de la noi este enorma. Dn-voastra sustineti aici ca Ips sa a gresit facand comuniune cu stilisti, bun acum eu va intreb cei de la noi nu au gresit facand comuniune cu eretici mult mai periculosi??? Daca admitem ce ziceti dn-voastra, treaba e la egal sa zicem asa, insa cand vine vorba de marturisit ierarhi nostri sunt inexistenti, pe cand acest ierarh, sta drepti in fata dusmanului aparandu-si credinta, fara ai fi frica de moarte. Credeti ca nu stie ce riscuri si-a asumat facand aceasta pastorala??? Eu cred ca stie sigur, de aceea cred ca pozitia Ips ar trebui salutata, respectata si preluata de toti credinciosi ortodoxi, asa dupa cum ne indeamna si Ips sa. Astept cu nerabdare sa aud si vocea unui Episcop ortodox rostind adevarul!!! Doamne ajuta!

  Apreciază

  • acelas said, on martie 14, 2012 at 3:37 pm

   miahail4A

   nu justifica un rau, cu un alt rau !

   adica daca cineva a facut o prostie, trebuie sa fac si eu tot o prostie (nedreptate), ca sa i-o platesc !

   daca avem ierarhi slabi, vanduti, cum in primul rand este daniel, care nu e vrednic de Biserica Ortodoxa Romana, asta nu inseamna ca Biserica Romana trebuie deposedata de proprietatile ei, care i-au apartinut dintotdeauna, din istorie ! Una-i una, alta-i alta ! Va rog, discernamant !

   nici criminal daca esti, faci detentie 25-30 de ani, chiar mai mult, dar nimeni nu te deposedeaza de proprietatile ce-ti apartin. Este un drept moral, pe care instinctiv ar trebuie sa il inteleaga fiecare om. Daca nu, nu.

   salut si eu initiativa IPS Vladimir cu privire al e.u., minoritati religioase etc. Eu am semnalata doar faptul ca uneori acest mitropolit se foliseste de unele adevaruri (deci in alte situatii decat aceasta !) doar pt a sadi „lehamite” in sufletul moldovenilor despre Romania, si eventual un sentiment de rusine ca ar putea apartine candva acestui popor .

   Apreciază

   • acelas said, on martie 14, 2012 at 3:41 pm

    (deci vezi cazul „Valeriu Gafencu”)

    Apreciază

 8. daniel said, on martie 14, 2012 at 4:17 pm

  De acord cu ce spune mitropolitul, dar… Din cate stiu, Eminescu a spus: ”Biserica Ortodoxa este maica poporului roman”, nu maica poporului nostru! La care popor se refera mitropolitul? El ignora acest cuvant si se crede pastorul unui popor aparte, diferit de cel roman. Nu stiu de ce nationalitate e, poate e rus. Dupa dreptate, el ar trebui sa pastoreasca doar pe rusii si ucrainenii din Basarabia. Ceilalti ar fi trebuit sa fie in Mitropolia Basarabiei!!! Insa pentru pacatele noastre, Dumnezeu la inzestrat cu un ”popor” al lui…

  Apreciază

 9. acelas said, on martie 14, 2012 at 10:55 pm

  revin, caci poate am fost prea rautacios ..

  eu nu contest ca oameni ca acest mitropolit si multi alti preoti, cu toate ca sunt dirijati si monitorizati fara a lor voie in activitatea lor, ei insisi in plan personal si duhovnicesc sa-si faca munca cum trebuie, cu mult har si daruire, cu harnicie si constiinta de sine. Si bravo lor ! Celor care au declarat aici retoric ca „poate multi si l-au facut deja ca duhovnic pe parintele” le cer iertare ! Nu trebuie sa sadesc vreun duh de neincredere sau de circumspectie fata de sfintiile lor, caci banuiesc ca isi fac treaba in mod cinstit, cu frica de Dumnezeu. Slava Domnului !

  de aceea, uitati ce am mai adaugat mai sus, ci doar vreau sa retineti esentialul a ceea ce am avut de spus, doar atat : poate candva timpurile si lucrurile se vor schimba si pt acesti ierarhi, preoti, si mai ales , tot atunci, teritoriul Moldovei, cu tot cu Mitropolie, va reveni la Tara-Mama, acolo unde ii era locul dintotdeauna. Amin !

  Apreciază

 10. […] IPS Vladimir, Mitropolitul Moldovei despre raportul ONU si atacul direct la adresa Bisericii Ortodox… […]

  Apreciază

 11. […] IPS Vladimir, Mitropolitul Moldovei despre raportul ONU si atacul direct la adresa Bisericii Ortodox… […]

  Apreciază

 12. cristian said, on septembrie 20, 2014 at 10:36 am

  bai Heiner Bielefeldt satanist infect si putrezit al organizatiei satanice numite ONU,vreau sa iti aduc aminte si sa fie inteles pentru toti satanisti si toate organizatiile sataniste din lume,caci Biserica Ortodoxa adica Casa lui Dumnezeu si crestinismul nu vor muri niciodata si oricat veti vrea sa prigoniti acesata cununa Dumnezeiasca numita crestinism si oricat veti incerca sa distrugeti aceste doua ramuri Sfinte sa stiti ca Bunul Dumnezeu va mai da cate o palma din cand in cand ca sa va aduca aminte ca el este Stapanul Lumi si Facator viata.Voi nu sunteti in fata lui Dumnezeu decat praf si nici praf nu sunteti.blestematilor sa nu uitati Baphomet al vostru este un tap handicapat si urat iar Luciferul vostru la care va inchinati este un microb infect in fata lui Dumnezeu si incurand Dumnezeu il va starpi la sfarsitul lumi asa cum o va face si cu voi.veti arde in ghena focului la olalta cu draci, pentru ca prigoniti Biserica lui Dumnezeu si Cuvantul Lui.PLECATI DE LA MINE BLESTEMATILOR.

  Apreciază

 13. […] IPS Vladimir, Mitropolitul Moldovei despre raportul ONU si atacul direct la adresa Bisericii Ortodox… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: