SACCSIV – blog ortodox

Romania – incotro? (partea 6)

Posted in ISTORIE by saccsiv on martie 13, 2012

Comerţul exterior al României a fost transformat într-o sursă de venituri a jefuitorilor avuţiei naţionale.

Întrucât funcţionarii comerţului exterior românesc au fost de origine etnică evreiască

[…]

Operaţiuni frauduloase în comerţul exterior al ţării noastre, au fost provocate şi de grupul condus de Donah Andrei, directorul general al Agro import – Export, grup care a păgubit economia ţării cu 300 milioane lei – echivalent în dolari – sustragere care a fost depusă la o bancă din Elveţia.

Prin sentinţa dată, vinovaţii au fost condamnaţi la moarte, pedeapsa care a fost comutată şi după puţin timp, aceştia se aflau în Israel

[…]

În perioada comunismului ceauşist, organele centrale ale Securităţii Române au reabilitat complet Mişcarea Legionară

[…]

Prin Hotărârea № 1, din 17 aprilie 1989, M.A.N., a consemnat lichidarea datoriei externe, realizare economică care s-a menţinut până la sfârşitul anului respectiv.

Prin aceeaşi Hotărâre s-a precizat că în viitor nu vor mai fi solicitate credite străine

[…]

Comentariu saccsiv:

   Mai sus sunt cateva paragrafe din materialul VI. România – încotro? pe care il preiau integral mai jos:Tată ceresc, Iisuse Hristoase şi Maică Precista, vă rugăm să nu luaţi mâna ocrotitoare de pe necăjitul neam românesc şi să ne ajutaţi:
– să înţelegem şi să înlăturăm minciuna şi nedreptatea şi să îndepărtăm lucrarea vrăjmaşului din ţară şi din afara ţării;
– să cunoaştem trecutul, să refacem prezentul şi să pregătim viitorul neamului pentru mântuire şi bună orânduiala în ţară;
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin!

H Regimul de exploatare comunistă: 23 august 1944 – 22 decembrie 1989

b. Perioada Nicolae Ceauşescu

După decesul lui Gh. Gheorghiu – Dej, conducerea regimului comunist din România a fost preluată de Nicolae Ceauşescu pentru 9.040 zile, adică perioada 20 martie 1965 – 22 decembrie 1989.

Din perioada noului conducător comunist, fac parte şi următoarele acţiuni politice cu consecinţe neclarificate până în prezent:

01 Prin articolul 3 din Constituţia din 21 august 1965, regimul comunist din ţara noastră a legiferat conducerea întregii societăţi de către Partidul Comunist Român (74), fără să fie prevăzute:

 • răspunderile care revin cadrelor comuniste care au fost împuternicite să organizeze creşterea puterii economice şi sociale a ţării noastre;
 • pedepsele care se aplică cadrelor comuniste în cazul scăderii nivelului de trăi a majorităţii populaţiei;

Pentru această legiferare prin Constituţie, conducerea întregii societăţi româneşti de către activiştii comunişti, fără nici o răspundere din partea acestora, nu au fost prezentate informaţii oficiale nici pentru:

 • motivarea eliminării răspunderilor juridice şi morale ale comuniştilor care au fost desemnaţi pentru conducerea societăţii române;
 • motivarea înlăturării trecutului istoric al neamului nostru, pentru un prezent internaţionalist.

02 Prin Legea № 18 din 24 iunie 1968 s-a dispus măsuri pentru controlul provenienţei unor bunuri de către persoane fizice, dacă:

 • sunt informaţii sau indicii că există o vădită disproporţie între valoarea bunurilor acesteia şi veniturile sale , şi
 • nu se justifică dobândirea licită a bunurilor.

În cazul acestui fel de infracţiuni nu au fost publicate oficial informaţii nici la sfârşitul anului 1989, măcar pentru:

 • cazurile aflate în curs de cercetare la comisiile care au funcţionat pe lângă fiecare tribunal judeţean;
 • cazurile care au fost trimise de comisiile judeţene spre soluţionare la judecătoriile în raza cărora era domiciliul persoanei în cauză;
 • cazurile de infracţiuni care au fost înaintate organelor de procuratura pentru cercetare;
 • stadiul acţiunilor de judecată sau de anchetă a cazurilor respective, la sfârşitul anului 1989;
 • lista nominală a persoanelor care nu au justificat provenienţa bunurilor, cu valoarea acestora.
 • cazurile nominale de demnitari a căror bunuri au fost supuse cercetării comisiei formată din doi delegaţi de la Tribunalul Suprem, un procuror de la Procuratură Generală, un delegat de la Ministerul Finanţelor şi un deputat – cu valoarea bunurilor cercetate şi valoarea bunurilor nejustificate, de demnitarii în cauză;
 • situaţia juridică la sfârşitul anului 1989 a bunurilor nejustificate, valoarea acestora şi identitatea demnitarilor respectivi;
 • nominalizarea cazurilor de ne justificare a bunurilor stabilite de Tribunale şi Procuraturi judeţene, cât şi de instanţele supreme, în sarcina demnitarilor – în anul 1989.

03 După anul 1964, Securitatea a creat o imensă reţea de informatori şi colaboratori, a căror număr nu se cunoaşte exact, cifrele avansate oscilând între 300.000 şi 1.000.000 de persoane (15-265)

Pentru înţelegerea sistemului de represiune fizică şi sufletească practicat de regimul comunist împotriva populaţiei româneşti, este necesară, publicarea oficială a următoarelor minime informaţii:

 • efectivele de informatori şi colaboratori existente în ţara noastră la sfârşitul anului 1964, pe judeţe;
 • efectivele de informatori şi colaboratori, în medie anuală, până în anul 1989, pe judeţe;
 • efectivul de informatori şi colaboratori ai securităţii, la sfârşitul anului 1989, pe judeţe;
 • volumul fondurilor alocate pentru recompensă informatorilor şi colaboratorilor în anul 1989, onorariile acordate şi fondurile rămase neconsumate, la sfârşitul anului respectiv, pe instituţiile securităţii centrale şi locale.

04 În epoca de exploatare comunistă a României au fost organizate aproape două milioane de arestări politice, acţiuni în urma cărora au decedat în închisori în jur de 300.000 de oameni.

Printre aceste victime se numără şi peste două mii de slujitori ai cultelor, în mare parte aparţinând credinţei creştin-ortodoxă (75-831)

Până în prezent, oficial, nu a fost dat publicităţii informaţii pentru perioada 1944 – 1964 şi perioada 1965 – 1989 , măcar pentru;

 • numărul total al arestaţilor politici, pe judeţe;
 • numărul total al condamnaţilor la moarte dintre arestaţii politici – şi numărul celor executaţi în cele două perioade;
 • numărul total al arestaţilor politici care au decedat în închisori;
 • efectivul total al deţinuţilor politici care au fost eliberaţi din închisori;
 • numărul total al preoţilor creştin – ortodoxia şi din celelalte culte, care au fost arestaţi, condamnaţi la moarte, executaţi şi a celor eliberaţi;

05 După Congresul al XI – P.C.R., din luna noiembrie 1974, Elena Ceauşescu devine primvice-priministru, funcţie pe care o va deţine 15 ani, adică până la 22 decembrie 1989 (75-152), fără a exista informaţii oficiale, pentru:

 • pregătirea sa şcolară şi profesională;
 • ocupaţia părinţilor săi şi originea lor etnică;
 • funcţiile deţinute după 23 august 1944 în organele comuniste de conducere;
 • principalele obiective interne şi externe pe care le-a realizat în funcţia principală pe care a preluat-o în guvernul român.

06 Comerţul exterior al României a fost transformat într-o sursă de venituri a jefuitorilor avuţiei naţionale.

Întrucât funcţionarii comerţului exterior românesc au fost de origine etnică evreiască (67-88) sunt necesare următoarele informaţii măcar pentru anul 1989:

 • numărul total al funcţionarilor din cadrul ministerului respectiv, alte ministere şi din cadrul unităţilor producătoare de produse şi servicii pentru export, pe instituţii şi pe localităţi;
 • numărul total al funcţionarilor de etnie israelită, din cel cuprins la punctul anterior.

07 Direcţia de cercetări penale din Departamentul Securităţii, a solicitat organelor procuraturii, emiterea unor mandate de arestare, pentru fapte săvârşite în sectorul comerţului exterior din care aproximativ 30 de persoane au ajuns după gratii (67-89)

Pentru faptele penale săvârşite în cadrul comerţului exterior, cât şi pentru pedepsirea acestora, nu au fost date publicităţii oficiale nici informaţii privind:

 • numărul persoanelor arestate pentru infracţiuni economice săvârşite în activitatea de comerţ exterior, măcar în perioada 1980 – 1989, pe ministere, pe localităţi şi pe etnii;
 • numărul persoanelor condamnate în perioada respectivă pentru infracţiuni săvârşite în activitatea comerţului exterior, pe ministere, pe localităţi, pe etnii;
 • lista nominală a celor 30 de funcţionari care au fost condamnaţi pentru asemenea infracţiuni şi unităţile la care erau salariaţi;
 • lista nominală a învinuiţilor pentru comiterea de infracţiuni în comerţul exterior, a celor în curs de anchetă penală şi a celor în curs de judecată pentru asemenea fapte – existente la sfârşitul anului 1989.
 • lista nominală la sfârşitul anului 1989, a infractorilor din sectorul comerţului exterior, care erau în curs de executare a pedepselor penale, volumul pagubelor provocate statului român şi etnia acestor infractori.

08 Operaţiuni frauduloase în comerţul exterior al ţării noastre, au fost provocate şi de grupul condus de Donah Andrei, directorul general al Agro import – Export, grup care a păgubit economia ţării cu 300 milioane lei – echivalent în dolari – sustragere care a fost depusă la o bancă din Elveţia.

Prin sentinţa dată, vinovaţii au fost condamnaţi la moarte, pedeapsa care a fost comutată şi după puţin timp, aceştia se aflau în Israel (67- 89), neexistând informaţii oficiale nici pentru:

 • componenţa formaţiei de infractori care au operat în cadrul unităţii economice respective şi funcţiile pe care le-au îndeplinit;
 • conţinutul sentinţei de condamnare la moarte a vinovaţilor şi volumul pagubelor provocate de aceştia;
 • conţinutul documentului emis pentru eliberarea din închisoare a acestor infractori şi a documentului emis de statul nostru pentru aprobarea părăsirii ţării de către aceştia;
 • volumul pagubelor care trebuiau recuperate de la vinovaţii respectivi, la data plecării acestora din România şi modul cum a fost încasat;

09 La Conferinţa preşedinţilor consiliilor populare, din 3 – 4 martie 1988, şeful Statului Român a declarat măsura reducerii radicale a satelor româneşti, de la circa 13.000, la 5.000 – cel mult 6.000 de sate ( 66 – 179), hotărâre pentru care nu exista informaţii oficiale privind:

 • motivarea desfiinţării a peste 7000 de sate tradiţionale româneşti;
 • programul analitic privind desfiinţarea satelor, pe judeţe şi comune;
 • destinaţia populaţiei satelor care urmau a fi desfiinţate, după proletarizarea locuitorilor acestora.

10 Deţinutul politic Steinhardth, a executat aproape cinci ani de închisoare, adică de la începutul anului 1960 şi până la mijlocul lunii august 1964.

La 15 martie 1960, după catehizare, a fost botezat în celulă, la credinţa creştin – ortodoxă, de părintele Mina, alt puşcăriaş (77-82), neexistând informaţii şi explicaţii nici pentru:

 • faptele politice săvârşite de arestatul Steinhardth;
 • motivarea maiorului Jak Simon, de la conducerea închisorii, pentru ameninţarea că va ucide cu mâna sa pe evreul legionar Steinhardth (77-34)
 • identitatea celor 29 legionari, printre care se afla şi Steinhardth în momentul eliberării lor din închisoarea Gherla;
 • data primirii oficială la Mănăstirea Rohia, a monahului Nicolae Steinhardth;
 • susţinerea că „libertatea, egalitatea, fraternitatea reprezintă o lozincă, iar revoluţia franceză a fost o catastrofă (77-107);
 • ideea că în lumea aceasta, în care împărat este diavolul, contabilitatea e stăpânirea (77-286);

11 În perioada comunismului ceauşist, organele centrale ale Securităţii Române au reabilitat complet Mişcarea Legionară (27-142);

Din această operaţiune politică, nu au fost publicate oficial informaţii nici pentru:

 • instituţia centrală care s-a pronunţat pentru această hotărâre politică, şi conţinutul documentului respectiv;
 • măsurile dispuse de conducerea statului comunist pentru reabilitatea legionarilor ucişi şi a celor care au fost arestaţi şi condamnaţi;
 • efectivul legionarilor reabilitaţi, pe localităţi;
 • restituirea documentelor şi a bunurilor mobile sau imobile care le-au fost confiscate;

12 Prin Hotărârea № 1, din 17 aprilie 1989, M.A.N., a consemnat lichidarea datoriei externe, realizare economică care s-a menţinut până la sfârşitul anului respectiv.

Prin aceeaşi Hotărâre s-a precizat că în viitor nu vor mai fi solicitate credite străine(78 -1, 2).

În cazul celor două probleme economice de fond, cuprinse în documentul respectiv, nu există informaţii oficiale, fiind deci necesare măcar următoarele:

 • identitatea organizaţiilor externe creditoare, cu volumul datoriilor achitate de ţara noastră, până la mijlocul lunii martie 1989;
 • identitatea ministerelor, centralelor şi întreprinderilor datornice, din ţara noastră, cu volumul datoriilor externe adunate, până la mijlocul aceleiaşi luni;
 • volumul creditelor externe, identitatea creditorilor externi şi a debitorilor din ţara noastră la sfârşitul anului 1989;

13 – Marea Adunare a R.S.R., a emis Hotărârea din 27 octombrie 1989 privind:

 • aprobarea Raportului guvernului privind realizarea planului naţional unic pe primele 9 luni din anul respectiv;
 • măsuri pentru îndeplinirea prevederilor pe trim. IV şi întregul an 1989 (76-1).

Asupra activităţii economice desfăşurata, în anul 1989, nu au fost publicate oficial informaţii nici pentru:

 • prevederile programului economic stabilit pentru primele trei trimestre ale anului 1989, pe ministere, alte organe centrale şi locale şi planul economic pentru trim. IV pe aceleaşi componente;
 • gradul de realizare a prevederilor programului economic, pe aceleaşi organisme economice şi pentru aceeaşi perioadă;
 • lista nominală a miniştrilor şi a directorilor generali din ministerele economice şi din organismele economice centrale şi locale care conduceau economia ţării noastre.

14 Cu ocazia desfăşurării Congresului al XIV-lea al P.C.R., a fost aprobată şi o Rezoluţie în care au fost incluse şi următoarele obiective:

 • finalizarea până în anul 2000 a programului naţional de irigaţii şi îmbunătăţiri funciare;
 • aplicarea fermă în toate sectoarele economiei naţionale a principiilor: autoconducerii, autogestiunii şi a autofinanţării.
 • asigurarea în continuare a unui raport just de 1 la 4, 5 între retribuţiile mici şi cele mari ( 79 -5).

Pentru obiectivele menţionate, lipsesc şi informaţiile oficiale privind:

 • programul cantitativ naţional de irigaţii şi a celui de îmbunătăţiri funciare;
 • suprafaţa lucrărilor de irigaţii şi de îmbunătăţiri funciare realizate până la sfârşitul anului 1989, pe judeţe;
 • suprafaţa lucrărilor de irigaţii şi de îmbunătăţiri funciare care urmau a fi îndeplinite până în anul 2000, pe judeţe;
 • gradul de aplicare a principiilor privind autoconducerea, autogestiunea şi autofinanţarea în cadrul sectoarelor din economia naţională la sfârşitul anului 1989, cu nominalizarea unităţilor care nu au îndeplinit criteriile respective;
 • lista nominală a miniştrilor şi a directorilor de centrale care au primit în trim. IV – 1989, salarii mai mari de 4, 5.

15 Prin Legea № 3 /1988, privind încheierea şi executarea contractelor economice a fost reglementata şi activitatea de comerţ exterior, cu următoarele categorii de contracte:

 • contracte externe cu parteneri străini;
 • contracte economice interne pentru realizarea operaţiunilor de export, import şi cooperare economică internaţională, încheiate de unităţi economice producătoare de mărfuri pentru export, sau beneficiare de importuri cu întreprinderi de comerţ exterior (80).

Pentru activitatea de comerţ exterior din anul 1989 lipsesc şi informaţiile oficiale privind:

 • volumul valoric al produselor expediate clienţilor externi -volumul celor plătite de aceştia şi situaţia datoriilor la sfârşitul anului, cu nominalizarea clienţilor respectivi;
 • ultimul raport întocmit de Consiliul de miniştrii în cadrul obligaţiei sale de a analiza lunar modul de încheiere şi stadiul executării contractelor economice şi a celor de comerţ exterior.

16 Cu Legea № 11 /1988, a fost emis Planul naţional unic de dezvoltare economico – socială a ţării noastre pe anul 1989 (81).

Din programul de dezvoltare economico – socială în cauză, nu au fost publicate informaţii oficiale pentru perioada 1.I – 30. XI 1989 nici pentru:

 • gradul îndeplinirii prevederii de creştere a venitului naţional cu 8-9%;
 • creşterea productivităţii muncii în industria republicană cu 7-8%;
 • realizarea unui volum de investiri de 300 miliarde lei;
 • darea în folosinţă a 160.000 apartamente din care 40.000 în mediul rural, pe judeţe.
 • activitatea desfăşurată de Consiliul Suprem de Dezvoltare Economică şi Socială pentru analiză şi control a gradului de realizare a sarcinilor de plan fizice şi valorice şi măsurile stabilite pentru mobilizarea rezervelor existente;
 • activitatea desfăşurată de Consiliul de miniştrii, prin analize periodice şi control riguros asupra modului de îndeplinire a planului naţional unic – şi măsurile dispuse, ca ministerele şi celelalte organe centrale şi consiliile populare judeţene să realizeze integral prevederile de plan pe anul 1989.

17 În întreaga perioadă de stăpânire comunistă, în România nu au fost publicate informaţii privind:

 • inventarierea bogăţiilor naturale ale solului şi ale subsolului
 • inventarierea şi modul de gestionare a resurselor economice din ţară şi din exterior;
 • inventarierea patrimoniului în cazul frecventelor modificări care au avut loc în structura ministerelor cu caracter economic.

18 Despre structura Nomenclaturii nu exista informaţii oficiale. Într-o lucrare publicată în anul 2008, s-a făcut aprecierea ca în această structură comunista nu au intrat în anul 1985 mai mult de 20.000 de familii (15-264).

Pentru cunoaşterea cadrului organizatoric comunist superior, este necesară publicarea oficială a următoarelor informaţii măcar pentru sfârşitul anului 1989:

 • efectivul cadrelor comuniste cuprinse în categoria respectivă, sexul, pregătirea profesională şi funcţiile deţinute;
 • lista nominală a nomenclaturiştilor care au funcţionat în instituţiile centrale şi funcţiile acestora;
 • lista nominală a nomenclaturiştilor care şi-au părăsit posturile după 22 decembrie 1989;
 • lista nominală a nomenclaturiştilor arestaţi, după 22 decembrie 1989, faptele comise şi pedepsele primite.
SURSA INFORMAŢIILOR
Nr. crt. Titlu Pag. Autor Editura Anul
1 Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare în România 143, 185, 189, 194, 456, Editura academiei R.S.R. Bucureşti 1983
2 Istoria loviturilor de stat in România, volumul I 232, 239, 336 Alex Mihai Stoenescu International Publishing Company 2006
3 Constituţia din 1923 În dezbaterea contemporanilor 25,81,443 Humanitas, Bucureşti 1990
4 O istorie sinceră a poporului român 262, 279, 282, 307, 332, 333, 348, 359, 360, 466, 467 Florin Constantin Univers Enciclopedie Bucureşti 1997
5 Casa Regală – volumul I – 1866-1900 17,18,65,129 Arhivele Naţionale ale României Bucureşti 2003
6 Burghezia română 126, 131, 134, 218 Stefan Zeletin Humanitas Bucureşti 1991
7 Opere economice 367 P.S. Aurelian Editura Academiei R.S.R. 1967
8 Istoria loviturilor de stat în România volumul II 124, 127, 176, 188, 211, 214, 232, 237, 246, 312, 313, 314, 316, 322, 324, 327, 380 Alex Mihai Stoenescu International Publishing Company 2006
9 De ce a fost sacrificat Eminescu ? 93, 94, 97 Theodor Codreanu Editura ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 2001
10 Studii 489, 530 G. Zane Editura Eminescu 1980
11 Răscoala ţăranilor de la 1888 10, 152 Constantin Corbu Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1978
12 Istoria Dreptului Românesc volumul I 172 Editura Academiei R.S.R. Bucureşti 1980
13 Istoria Dreptului Românesc volumul II – partea intai 255, 308 Editura Academiei R.S.R. Bucureşti 1984
14 Istoria Dreptului Românesc volumul II – partea a doua 183, 233 Editura Academiei R.S.R. Bucureşti 1987
15 Neam fără noroc – sau blestemul lui Zamolxe 98, 110, 164, 178, 191, 209, 236, 247, 255, 263, 264, 265, 352 Alexander E. Ronnett Editura Vicovia Bacău 2008
16 Stenogramele şedinţelor Consiliului de miniştri – Guvernarea Ion Antonescu volumul I 191, 206, 538 Arhivele Naţionale ale României Bucureşti 1997
17 Casa Regală volumul II – 1901-1930 205, 207, 216, 262, 280 Arhivele Naţionale ale României Bucureşti 2004
18 Relaţiile agrare şi mişcări ţărăneşti în România 196, 558, 572, 585 Institutul de Istorie ”N. Iorga” al Academiei R.S.R. Editura Politică 1967
19 Reforma agrară din 1921 în România 146, 231, 307, 342, 352 D. Sandu Editura Academiei R.S.R. Bucureşti 1975
20 Sub trei dictaturi 42 Lucretiu Pătrăşcanu Editura Politică Bucureşti 1970
21 Pentru legionari volumul I 20, 21, 28, 97, 114, 235, 273, 322, 364 Corneliu Zelea Codreanu Editura Scara Bucureşti 1999
22 România, cu şi fără Antonescu 209, 291, 293, 335 Gheorghe Buzatu Editura Moldova Iaşi 1991
23 Magazinul istoric 24 octombrie 2008
24 Amorurile principelui Carol de Hohenzolern Gabriel Perrenii Editura Omnes 1971
25 Armata, mareşalul şi evreii 52, 59, 105, 166, 201, 448, 449, 484 Alex Mihai Stoenescuv Rao International Publishing Company 1998
26 Casa Regală volumul III – 1930-1937 77, 113, 144, 178 Arhivele Nationale ale Romaniei Bucureşti 2005
27 Istoria loviturilor de stat în România volumul III Cele trei dictaturi 13, 121, 122, 123, 139, 142, 256, 311, 398, 399, 538, 539, 543, 553, 562, 660, 661, 669, 671, 672, 674 Alex Mihai Stoenescu Rao International Publishing Company 2006
28 Viaţa economică şi politică a României 1933-1938 100, 130, 131, 282 Emilia Sonea • Gavrilă Sonea Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1978
29 România în perioada revoluţiilor naţionale din Europa (1919 – 1944) – Mişcarea legionară 44, 81, 102, 103, 112, 118 Michele Rallo Sempre Bucureşti 1999
30 Viaţa politică şi procesul lui Iuliu Maniu volumul I 129, 130, 262 Cicerone Ioanitoiu Bucureşti 1997
31 Viaţa politică din România 1918 – 1944 150 Ioan Scurtu Editura Albatros Bucureşti 1982
32 Era Libertăţii Statul Naţional Legionar volumul I 102, 113, 116, 121, 201 Horia Sima Editura Gordian Timişoara 1995
33 Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu (mai 1938) 223, 224, 225, 226 Kurt W. Treptow – Gheorghe Buzatu – Iaşi 1994
34 Istoria Gărzii de Fier 1919 – 1941 Mistica Ultranationalismului 10, 11, 261, 283, 292 Francesco Veiga Humanitas Bucuresti 1993
35 Mişcarea legionară – în texte originale şi imagini 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 Editor Lucian Borleanu Editura Lucman Bucureşti
36 Legiunea ”Arhanghelul Mihail” 208 Armin Heinen Editura Humanitas Bucureşti 1999
37 Destinul Miscarii Legionare 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Stefan Aparaschivei Editura Gama 1996
38 Casa Regală volumul IV – 1938-1947 VIII, X, 106, 240 Arhivele Nationale ale Romaniei Bucureşti 2006
39 Capitalul strain in societatile anonime din Romania, in perioada interbelica 118 Constantin Bogdan – Adrian Platon Editura Academiei R.S.R. Bucureşti 1981
40 Casa Regală şi afacerile cu devize 1935 – 1940 volumul IV 26, 97 Costin Murgescu Editura Academiei R.S.R. Bucureşti 1970
41 Garda de Fier – organizaţie teroristă de tip fascist 62, 63, 131 Mihai Fatu – Ion Spalatelu Editura Politică Bucureşti 1980
42 Istoria politică şi militară a razboiului României contra Rusiei Sovietice 58 General Platon Chirnoaga Editura Fides Iaşi 1997
43 Era libertăţii – Statul Naţional Legionar volumul II 76, 82, 116, 119, 125, 126, 129, 131 Horia Sima Editura Gordian Timişoara 1995
44 Evreii sub regimul Antonescu 77, 311, 312, 335 Radu Ioanid Editura Hasefer a F.C.E.R. Bucureşti 1997
45 Arhivele totalitarismului 32 Revista Institutului Naţional pentru studiul totalitarismului Anul I № 1/1993
46 Legionarii noştri 178, 179 Ion Coja Editura Kogaion Bucureşti 1997
47 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri – Guvernarea Ion Antonescu volumul II 58, 181, 359, 755 Arhivele Naţionale ale României Bucureşti 1998
48 Noica şi Mişcarea Legionară 256 Sorin Lavric Humanitas Bucureşti 2007
49 Mareşalul Antonescu şi Catastrofa României 108, 171 Eduard Mezincescu Editura Artemis Bucureşti 1993
50 Evreii sub regimul Antonescu 48 Radu Ioanid Editura Hasefer Bucureşti 1997
51 Hitler, regele Carol şi mareşalul Antonescu – Relaţiile româno-germane 1938 – 1944 271, 279, 280, 285 Andreas Hillegruber Humanitas Bucureşti 1994
52 Procesul lui Ion Antonescu 178, 196, 477 Editura Eminescu 1995
53 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri – Guvernarea Ion Antonescu volumul IX 27, 42, 429 Arhivele Naţionale ale României Bucureşti 2006
54 Preliminarii politico – diplomatice ale insurecţiei române din august 1944 92, 133, 461, 462, 464, 468, 478, 479 A. Simion Editura Dacia Cluj 1979
55 Monitorul Oficial № 299 17-XII-1941
56 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul III 381, 433 Arhivele Naţionale ale României Bucureşti 2001
57 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri – Guvernarea Ion Antonescu volumul VII 250 Arhivele Nationale ale Romaniei Bucureşti 2003
58 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri – Guvernarea Ion Antonescu volumul VIII 625 Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2004
59 Stenogramele şedintelor Consiliului de Miniştri – Guvernarea Ion Antonescu volumul X 518 Arhivele Naţionale ale Romaniei Bucureşti 2007
60 Jurnal 151 Constantin Sanatescu Editura Humanitas Bucureşti 1993
61 23 august 1944 – documente 1944 – 1945 volumul III XXI Direcţia Generală a Arhivelor Statului Centrul de studii şi cercetări de istorie şi teorie militară Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1985
62 23 august 1944 – documente 1944 – 1945 volumul IV 542 Direcţia Generală a Arhivelor Statului Centrul de studii şi cercetări de istorie şi teorie militară Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucuresti 1985
63 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul V 226 Arhivele Nationale ale Romaniei Bucureşti 2005
64 România ca o pradă 305, 315 Radu Theodoru Editura Alma
65 România la cumpăna istoriei 308, 309, 357, 385, 386 Ion Suta Editura Enciclopedică Bucureşti 1991
66 România sub regimul comunist 26, 31, 54, 114, 121, 179 Dennis Deletant Biblioteca Sighet, Fundatia Academia Civica Bucureşti 1997
67 Mari crime împotriva naţiunii române – Contribuţia unor minorităţi naţionale la bolşevizarea României 30, 32, 33, 34, 76, 77, 78, 79, 85, 88, 89 Neagu Cosma Bravo Pres 1995
68 Sovietizarea României – Percepţii angro-americane 1944 – 1947 106 Ion Chiper – Florin Constantin – Adrian Pop Iconica Bucureşti 1993
69 Dezvoltarea economică a României 1944 – 1964 26, 116 Academia R.P.R. – Institutul de cercetări economice Editura Academiei R.P.R. Bucureşti 1964
70 Monitorul Oficial № 33 din 10 februarie 1945 1945
71 Monitorul Oficial № 128 din 5 iunie 1946 1946
72 Anul 1948 – instituţionalizarea comunismului 509, 512, 514 – 519, 832 – 839 Fundaţia Academia Civică 1998
73 Instaurarea comunismului – Între rezistenţă şi represiune 06, 213 – 278, 384, 434 Fundaţia Academia Civică 1995
74 Buletinul Oficial al R.S.R. № 1 din 21 august 1965 1965
75 Anii 1973 – 1989 Cronica unui sfarşit de sistem 152, 831 Analele Sighet – 10 Fundaţia Academia Civică 2003
76 Buletinul Oficial I , № 39 din 1 decembrie 1989
77 Jurnalul fericirii 34, 82, 107, 151, 286 N. Steinhardt Editura Dacia Cluj 1991
78 Buletinul Oficial I , № 13 din 18 aprilie 1989 1989
79 Buletinul Oficial I , № 38 din 30 noiembrie 1989 1989
80 Buletinul Oficial I , № 18 din 2 aprilie 1989 1989
81 Buletinul Oficial I , № 62 din 7 decembrie 1989 1989
82 Anuarul statistic al României – 1990 105, 630 – 645 Comisia naţionala pentru statistică 1990
83 H.C.M. № 1557/1973 1973
84 H.C.M. № 73/1975 1975
85 H.C.M. № 76/1975 1975
86 H.C.M. № 189/1976 1976
87 Decretul № 358/1976 1976
88 Decretul № 322/1979 1979
89 Decretul № 220/1976 1976
90 Politice 63 H.R. Patapievici Humanitas Bucureşti 1997
91 Treptele tranziţiei spre capitalism 36, 37 Silviu Brucan Nemira 1999
92 Stâlpii noii puteri în România 144 Silviu Brucan Nemira 1996
93 Pagini inedite din istoria dreptului vechi românesc 30, 153 – 203 Andrei Radulescu Editura Academia Română Bucureşti 1991
94 Echipa de sacrificiu – Din culisele guvernării postrevoluţionare 5.I.1990 – 5.II.1991 16, 69, 70, 115 Editat de ”România azi” S.A. Bucureşti 1992
95 România: revoluţia încâlcită 175, 176 Nestor Rates Editura Litera Bucureşti 1994
96 Revoluţia trăită 58 Ion Iliescu Editura redacţiei publicaţiilor pentru străinătate 1995
97 Monitorul Oficial II – Dezbateri Parlamentare Senat № 205 din 10 noiembrie 1995 – Senat
98 Cuget Ortodox № 9 (anul II) iulie – august 2009 15 Editat de Mănăstirea Sfântul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului, Suceava 2009
99 Cuget Ortodox № 8 (anul II) mai – iunie 2009 4 Editat de Mănăstirea Sfântul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului, Suceava 2009
100 Dicţionarul enciclopedic român volumul II D –J 210 Editura Politică Bucureşti 1964
101 Garda de Fier, în ancheta Tribunalului de la Nürberg 7 Mihail Fotin Enescu Fundatia culturală ‚”Buna Vestire Sibiu 1996
102 Geneza revoluţiei române de la 1848 39, 43 Gheorghe Platon Editura Junimea 1980
103 Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Franc-Masoneria 27, 45, 102, 128, 129, 130, 158, 166, 167, 267 Dr. N. C. Paulescu Bucureşti 1913
104 Scrieri politice 344, 382, 395, 424, 456, 502 C. Rădulesc Motru Editura Nemira 1998
105 România – la cumpăna istoriei 374, 381, 386, 387 Ion Suta Editura Ştiinţifică 1991
106 Naţionalişti, antinaţionalişti, O polemică cu publicistică românească 35, 87, 96, 105, 106, 116, 117, 172 Gabriel Andreescu Polirom Iaşi 1996
107 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 3, 4, 32, 70, 110, 113, 124, 133, 134, 137, 139, 140 Consiliul Naţional de acţiune împotriva Corupţiei şi Crimei Organizate „Cartea Albă a crimei organizate şi a corupţiei 1998 1998
108 O. U. G. Nr. 21/ 20.V.1997 Legea Nr. 140/24. VII.1997 1997
109 Legea Nr. 271/ 29.V.2001 2001
110 Razboiul nevăzut III&mbsp;Politica Filo-Sionistă a României În faţa Europei şi a lumii editia a-II-a 75, 376, 398 Cornel Dan Nicolae Carpathia Cartea Secretă 2006
111 Constituţia României Articolele: 82, 90, 108, 109
112 Naţionalism – sau Democraţie 150, 179 Aurel C. Popovici Editura Albatros Bucureşti 1997
113 Neoiobăgia Studiu economico- sociologic al problemei noastre agrare 33 C. Dobrogeanu- Gherea Editura Librăriei Socec Bucureşti 1910
114 Democratia hienelor Spionaj, sange si teroare 4, 28 Colonel (R) Florian Garg Editura „Obiectiv Craiova 2002
115 Contribuţia unor minorităţi naţionale la bolşevizarea României 6, 7 Neagu Cosma Editura Bravo Press 1996
A Armistiţiul din 1944 si implicaţiile lui 8, 9 Cornel Coposu Editura Gandirea Romaneasca Bucureşti 1990
B Anuarul Statistic al Romaniei 1937-1938 1937-1938
116 Istoria Bisericii Ortodoxe Române Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu Editura Episcopiei Dunării de Jos Galaţi 1996

Cititi va rog si:

Romania – incotro? (partea 1)

Romania – incotro? (partea 2)

Romania – incotro? (partea 3)

Romania – incotro? (partea 4)

Romania – incotro? (partea 5)

 

4 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on martie 13, 2012 at 12:25 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

  • Alexandru(Fulger) said, on martie 13, 2012 at 3:00 pm

   Hai sa incercam sa o amanam dinou , sa impartim fluturase , sa facem o petitie.

   Apreciază

 2. pongogonzo said, on martie 14, 2012 at 6:04 am

  Reblogged this on pongogonzo.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: