SACCSIV – blog ortodox

SINODIKON – De ce nu se rosteste randuiala Duminicii Ortodoxiei pe la romani? De ce nu se actualizeaza periodic cu noile erezii?

Posted in manastirea Petru Voda, ORTODOXIE, Romania, SINODIKON by saccsiv on martie 6, 2012

«Anatema celor care fac rugaciuni in comun cu ereticii si prolifereaza panerezia ecumenista. Anatema!(se zice de 3 ori)
Anatema masonilor si masoneriei! Anatema! (se zice de 3 ori)

Anatema papistasilor! Anatema!
Anatema penticostalilor! Anatema!
Anatema yoginilor! Anatema!
Anatema bioenergeticienilor si homeopatilor! Anatema!
Anatema iehovistilor! Anatema!
Anatema celor ce practica karate, rei ki, acupunctura! Anatema!
Anatema ghicitorilor si inselatilor vrajitori! Anatema!
Anatema mormonilor! Anatema!
Anatema celor ce l-au primit pe papa in Biserica si nu s-au pocait de aceasta! Anatema!
Anatema baptistilor! Anatema!
Anatema celor care fac rugaciuni in comun cu ereticii si prolifereaza panerezia ecumenista. Anatema!
Anatema masonilor si masoneriei! Anatema! (se zice de 3 ori)

Anatema celor ce spun ca noi crestinii ortodocsii ne-am inchina la acelas “dumnezeu” la care se inchina papistii, protestantii, evreii si musulmanii! Anatema!

Tuturor ereticilor Anatema!

Anatema= in afara granitelor Bisericii- in afara invataturii Bisericii Ortodoxe- taiati din Trupul lui Hristos, lipsiti de comuniunea cu sfintii si Biserica, in mana satanei.»

   Via Apologeticum preiau integral articolul De ce nu se rostește rânduiala Duminicii Ortodoxiei pe la români, așa cum se face în întreaga Ortodoxie? Cu atât mai mult, de ce nu se actualizează periodic cu noile erezii? CÂTEVA GÂNDURI ȘI TRADUCERI ALE SINODIKON-ULUI ORTODOXIEI CARE SE CITEȘTE ÎN DUMINICA ORTODOXIEI

Se poate observa în Romania și în alte țari că modul în care se raportează cineva la Sinodiconul Ortodoxiei este ca un barometru al ortodoxiei credinței sale. Nu o dată am auzit la ecumeniștii de astăzi că nu este bine și frumos să anathematizeze Biserica pe cineva sau ceva etc. Dincolo de iubirismul și relativismul afirmațiilor acestora, trebuie spuse câteva lucruri.

Articolul de față nu răspunde la întrebările din titlu – care rămân mai mult retorice. Știu că există un răspuns pentru întrebările acestea, știu că unii au și studiat un pic problema lipsei Rănduielii pe la români, și îi invit cu această ocazie să publice sau măcar să semnaleze la secțiunea „Comments” eventuale linkuri către texte lămuritoare. Dacă ne trimit ceva vrednic de publicare, vom și publica. Desigur, unul dintre răspunsurile evidente este ecumenismul în diferitele sale forme, mai vechi și mai noi…

Salutăm re-editarea în Moltifelnic de către Mănăstirea Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil – Petru Vodă a rânduielii vechi folosite la noi și pe care, deocamdată, o recomandăm ca variantă ortodoxă și filologic: http://apologeticum.wordpress.com/2010/02/21/sinodicon-ul-ortodoxiei-randuiala-din-duminica-biruintei-ortodoxieiprima-duminica-din-postul-mare/

Pentru o variantă istorico-critică mai dezvoltată (ediția clasică istorico-critică este cea a lui Jean Gouillard), în traducerea profesorului diac. Ioan I. Ică jr (însă filologic sunt ridicate obiecții la adresa cuvintelor alese; un exemplu ar fi calchierea franțuzită „Memorie eternă” în loc de „Veșnică pomenire” în variantă tipărită anii trecuți la Editura Deisis) am găsit pe net postarea aceasta sau aceasta.

Vedeți și această traducere a păr. Dan Bădulescu (via limba engleză; de asemenea, încărcată pe un site și aici) și textul însoțitor lămuritor:

«Textul Sinodiconului Ortodoxiei a fost mult alterat de-a lungul secolelor, mai ales din cauza adăugării de material şi nume după restaurarea icoanelor din 843. Aceasta este situaţia textului ce este tipărit în mod curent în Triodul actual. Unii dintre ortodocşii contemporani mai zeloşi au inclus chiar condamnări ale unor lucruri cum ar fi „pan-erezia ecumenismului”. Este probabil imposibil să reconstruim exact textul original. Totuşi British Library posedă un manuscris, (BL. Additional 28816) scris în 1110 sau 1111 de monahul Andrei de la mânăstirea Oleni din Morea, care ne poate da o idee a scopului şi conţinutului originalului. În opinia lui Jean Gouillard, editorul ediţiei critice a Sinodiconului, „manuscrisul londonez este cu siguranţă unul din cei mai buni martori ai formei originale şi pur constantinopolitane ale Sinodiconului”. Manuscrisul îi era necunoscut atunci când a alcătuit ediţia sa şi a fost în consecinţă ignorat la modul general.

Acest text al Sinodiconului este scris la sfârşitul unui manuscris al Faptelor Apostolilor, Epistolelor şi Apocalipsei, cu titlul oarecum derutant „Definiţia [Horos] celui de-al 7-lea Sf. Sinod”. Textul Sinodiconului este scris frumos cu roşu şi negru şi ne-a parvenit însoţit de notaţia ecfonetică. Textul a fost intenţionat pentru a fi cântat cu solemnitate, aşa cum se citesc Apostolul sau Evanghelia, şi nu pur şi simplu citit. O serie de nume, mai ales cele ale lui Simeon Stâlpnicul şi Teodor Studitul, au o importanţă deosebită. Cuvintele „Dumnezeu să dea pace împărăţiei lor. Împărate ceresc, apără-i pe cei pământeşti!” sunt după cât se pare, specifice acestui manuscris. Cele 7 paragrafe numerotate sunt numerotate astfel pe marginea manuscrisului.

Traducerea întregului text (în engleză) este făcută de profesorul Andrew Louth, şi este folosită aici cu amabila sa permisiune, editată ca să corespundă cu aceea a BL. Adiţionalul 28816 de Arhimandritul Efrem, şi cu adăugirea în subsol a referinţelor scripturistice. Manuscrisul însuşi nu marchează în vreun fel special pasajele scripturistice. Cuvintele dintre parantezele drepte sunt adăugate de traducător (-ul englez) pentru a clarifica mai mult. Traducerea de mai jos a fost aranjată astfel ca să reprezinte, pe cât posibil, înfăţişarea manuscrisului, cu paragrafele şi rubricile sale. În manuscris apar litere mari de marcare.»

Desigur, tocmai faptul că nici nu poate fi recuperat textul originar, din sec. IX, pentru faptul că acesta a fost actualizat de multe ori în secolele următoare, ne arată faptul că și astăzi textul rânduielii ar trebui nu doar rostit, dar și actualizat. O altă variantă aici, cu niște actualizări binevenite la adresa ereziilor contemporane, incusiv cele generate de mișcarea ecumenistă, de ce New Age și practicile aferente:

«Anatema celor care fac rugaciuni in comun cu ereticii si prolifereaza panerezia ecumenista. Anatema!(se zice de 3 ori)
Anatema masonilor si masoneriei! Anatema! (se zice de 3 ori)

Anatema papistasilor! Anatema!
Anatema penticostalilor! Anatema!
Anatema yoginilor! Anatema!
Anatema bioenergeticienilor si homeopatilor! Anatema!
Anatema iehovistilor! Anatema!
Anatema celor ce practica karate, rei ki, acupunctura! Anatema!
Anatema ghicitorilor si inselatilor vrajitori! Anatema!
Anatema mormonilor! Anatema!
Anatema celor ce l-au primit pe papa in Biserica si nu s-au pocait de aceasta! Anatema!
Anatema baptistilor! Anatema!
Anatema celor care fac rugaciuni in comun cu ereticii si prolifereaza panerezia ecumenista. Anatema!
Anatema masonilor si masoneriei! Anatema! (se zice de 3 ori)

Anatema celor ce spun ca noi crestinii ortodocsii ne-am inchina la acelas “dumnezeu” la care se inchina papistii, protestantii, evreii si musulmanii! Anatema!

Tuturor ereticilor Anatema!

Anatema= in afara granitelor Bisericii- in afara invataturii Bisericii Ortodoxe- taiati din Trupul lui Hristos, lipsiti de comuniunea cu sfintii si Biserica, in mana satanei.»

Ultimele link-uri prezintă, deci, la un loc traduceri ale diferitelor variante ale Sinodikon-ului, variante generate de faptul că în diferite epoci au fost adăugate noi anatheme asupra noilor erezii. Puteți vedea varianta din secolul XIV, în care spun puse și condamnări la adresa adversarilor isihasmului etc. Să nu uităm că ereticii de azi sunt în continuare edversari ai isihasmului, ai învățăturii despre Dumnezeu, energiile necreate și îndumnezeirea omului. Catolicii și protestanții (incusiv diversele secte apărute în secolul XIX și mai apoi) au în continuare aceste probleme. În schimb, unii simt nevoia sa facă rugăciuni în comun cu ei.

Acum, revenind, trebuie spus că Sinodul BOR, prin Pastorala sinodală din anul acesta (2012), aduce aminte despre tradiția ortodoxă de a citit Anathemele asupra ereziilor și începătorilor ori adepților lor, apelând la un citat din Păr. Dumitru Stăniloae. Desigur, slujba Sinodikon-ului Ortodoxiei este și o slujbă de rugăciune pentru întoarcerea la Ortodoxie a celor căzuți în erezii și, de asemenea, este o slujbă de pomenire a celor care au apărat Dreapta Credință de-a lungul timpului!:

«Duminica Ortodoxiei e ziua a șaptea a Bisericii, odihna ei sărbătorească după victoria asupra haosului spiritual, prin așezarea temeiurilor adevărate ale existenței umane. Duminica Ortodoxiei este astfel, în fiecare an, sărbătoarea dreptei credințe în întregul ei, sărbătoarea biruinței adevărului revelat împotriva schimonoselilor mincinoase ale omului. De aceea se citește în Duminica Ortodoxiei lista tuturor ereticilor și se rostește anatema asupra lor (Părintele Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2005, p.51).»

Cu toate acestea, intervine întrebarea: este o încălcare a iubirii de Dumnezeu și de aproapele rostirea  anathemelor? Rânduiala cuprinsă în Moltifelnicul re-editat de Petru Vodă este împresurată  și cu ectenii și rugăciuni pentru întoarcerea Lumina Adevărului – adică la Ortodoxie – a ereticilor.

Iată câteva considerente legate de acest termen, considerente preluate dintr-un articol dedicat acestei teme (semnat Radu Alexandru), deși pot fi făcute unele comentarii și completări la adresa celor afirmate acolo (de exemplu, faptul că, în realitate, Rânduiala aceasta se face în fiecare parohie, nu doar în catedrale, sau amintirea necritică a nefastului moment al ridicării necanonice a anathemelor din 1054 asupra ereziilor papiste [în realiatate, niciodată nu se poate ridica anathema de pe niște erezii!]):

«Anatema in Sfanta Scriptura

In Septuaginta, anatema a fost folosit cu doua sensuri: (1) ceva care este inchinat lui Dumnezeu si (2) ceva care este indepartat din cauza pacatului, a raului. In Levitic 27:28 anathema este traducerea ebraicului herem, un termen ce face referire la un ceva interzis, intangibil pentru oameni; caci jertfele aduse lui Dumnezeu nu puteau fi folosite pentru alt scop, erau dincolo de atingerea oamenilor. Astfel, anatema a ajuns sa insemne, in timp, mai degraba ceva separat, exilat, de neatins, decat jerfa propriu-zisa.

In Noul Testament anatema avea sa insemne indepartare, cum ar fi in Faptele Apostolilor 23:12, 23:14, 23:21 sau in Epistola catre Galateni 1:8-9.

Anatema in istoria Bisericii

In primele secole crestine, iar mai apoi in definitiile sinodale, anatema avea sa insemne o sanctiune severa indreptata spre cei care profesau comunitatilor crestine erezii. Dreptul de anatema din sanul Bisericii crestine a ereticilor si a celor ce nu respecta invatatura morala si dogmatica a fost stabilit de Sinoadele Ecumenice prin formula: “Sa fie anatema”.

Primul sinod unde este folosit cuvantul anatema e Sinodul de la Elvira din anul 306.

Un alt exemplu il reprezinta anatemele Sfantului Chiril al Alexandriei impotriva lui Nestorie din anul 431.

Cel mai cunoscut exemplu de anatematizare este cel care a stat la baza separarii dintre Biserica crestina din Rasarit si cea din Apus, prin actul de excomunicare (anatema) dat de papa Nicolae I (858-867), in 863, impotriva lui Fotie, patriarhul de la Constantinopol, deoarece acesta nu recunoaste Filioque. Fotie, la randul sau, excomunica (anatematizeaza) pe papa Nicolae I intr-un sinod tinut la Constantinopol, in 867 si nu-l mai recunoaste ca papa, condamnand in aceslasi timp si Biserica Romei, pentru ca trimisese misionari catolici in Bulgaria si introdusese si aici, in Simbolul credintei, formula Filioque. […]

Anatematizarea urmareste indreptarea

Sensul propriu al cuvantului anatema, in greca veche, desemna ceva care a fost separat spre a fi ridicat. Cuvantul este compus din “ana” – o prepozitie ce indica o miscare ascendenta -, respectiv “thema” – parte separata.

Proclamarea anatemei in Biserica are in vedere pe de-o parte, paza celor dinlauntrul Bisericii de invataturile gresite, iar pe de alta, salvarea ereticilor, pocainta si mantuirea lor. […]

Anatema lui Hristos

Tot mai multi oameni percep anatematizarea ca fiind un act “fundamentalist” al Bisericii. Din contra, noi spunem ca reprezinta un act fundamental, care, ca si in cazul unui organism viu, asigura mentinerea imunitatii interioare, pastrarea sanatatii.

Oricat de neplacut sau de dur ar suna in urechile omului modern – care si-a luat prostul obicei de a vorbi despre Ortodoxie ca despre ceva greu si plicticos – trebuie sa acceptam realitatea: in Biserica, “mladita” uscata este taiata, “smochinul neroditor” este blestemat. Daca nu in istorie, de catre Biserica, atunci, in mod sigur, de catre Hristos la Judecata Universala: “Duceti-va de la Mine, blestematilor, in focul cel vesnic, care este gatit diavolului si ingerilor lui” (Matei 25, 41).»

Îmi aduc aminte că am citit undeva un text al unui sfânt (parcă Ignatie Briancianinov) despre folosul duhovnicesc al rostirii cuvântului anathema, cuvânt cu putere multă de a îndepărta gândurile de erezie și hulă din mintea puțin credincioasă o multora. Căci există și dracii teologi, dracii de Dumnezeu hulitoarelor erezii… Oare din acest motiv este atât de neplăcută rostirea acestui cuvânt de către unii, chiar „teologi” „post-patristici” ce se cred mai ortodocși și mai plini de iubire către eretici decât Sfinții Părinți? Poate și decât Hristos Însuși, care este Capul Bisericii, iar Biserica (prin Scripturi, Sf. Tradiție și Sinoadele Ecumenice primite de pleroma bisericească) este gura Sa?

85 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on martie 6, 2012 at 1:57 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

  • dogmaticaempirica said, on martie 7, 2012 at 2:34 am

   Pentru cei care nu înțelege dimensiunea duhovnicească a rostirii anathemei în fiecare an de către întreaga Biserica, explică minunat Sf. Igantie Briancianinov:
   http://dogmaticaempirica.wordpress.com/2012/03/06/sf-ignatie-briancianinov-predica-la-duminica-ortodoxiei-despre-folosul-anathemei/

   Apreciază

  • dogmaticaempirica said, on martie 7, 2012 at 4:32 am

   Saccsiv, am făcut un UP GRADE la text, cu unele explicații istorice și alte precizări. Dacă dorești, actualizează, te rog, textul, aflat la aceeași adresa: http://dogmaticaempirica.wordpress.com/2012/03/05/de-ce-nu-se-rosteste-randuiala-duminicii-ortodoxiei-pe-la-romani-asa-cum-se-face-in-intreaga-ortodoxie-cu-atat-mai-mult-de-ce-nu-se-actualizeaza-periodic-cu-noile-erezii-cateva-ganduri-si-traducer/

   Apreciază

  • Elena said, on ianuarie 24, 2015 at 1:47 am

   pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel afirma in textul de mai jos, crestini din biserica ortodoxa si mireni aparținând bisericilor mai jos enunțate, ar crede in „același” Dumnezeu….

   Doamne pazeste si luminează viitori noi preoți sa poată înțelege adevarul, dacă vor fi pregătiți de acest preot, profesor si încă si doctor!

   Saccsiv,va rog, ne puteți spune părerea despre aceste rugăciuni in comun, vezi anunțul de mai jos!

   Rog pe bunul Dumnezeu sa va aibă in paza; iar pe toti crestinii ortodocsi sa-i ferească de erezii, si sminteli din acestea.

   16 Ianuarie 2015
   Saptamana de rugaciune pentru unitatea crestinilor (Mitropolia Sibiului)

   În comunităţile de creştini din Arhiepiscopia Sibiului vor avea loc rugăciuni comune în cadrul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor. La Sibiu, programul va fi deschis de o slujbă religioasă oficiată în Catedrala mitropolitană din cetatea transilvană, în prezenţa clericilor şi credincioşilor din Bisericile istorice.

   În perioada 19-26 ianuarie are loc în fiecare an un program de rugăciune pentru unitatea creştinilor. În cadrul săptămânii de rugăciune, clerici şi credincioşi din Bisericile istorice se întâlnesc şi participă la slujbe religioase oficiate în locaşurile de cult ale comunităţilor implicate în această manifestare spirituală, meditează asupra unor teme biblice şi ţin predici legate de chemarea tuturor creştinilor din lume de a fi împreună-mărturisitori ai Sfintei Treimi.

   Tema din acest an a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor este luată de la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 7: „Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-mi să beau“.

   La Sibiu, programul spiritual din acest an este deschis duminică, 18 ianuarie, prin slujba Vecerniei de la Catedrala mitropolitană din Sibiu, oficiată de slujitorii locaşului de cult, în prezenţa reprezentanţilor cultelor istorice din oraş.

   Programul va continua marţi, 20 ianuarie, în locaşul de cult al Bisericii Reformate (calvinistă), iar joi, 22 ianuarie, creştinii din Sibiu se vor ruga împreună în Catedrala romano-catolică din centrul istoric al cetăţii transilvane. În ultimele două zile, sâmbătă, 24 ianuarie, respectiv duminică, 25 ianuarie, slujbele religioase vor fi oficiate în biserica evanghelică-Johanniskirche şi în biserica greco-catolică-“Ursulinelor“.

   La fiecare slujbă religioasă, unul dintre reprezentanţii cultelor prezente va rosti un cuvânt meditativ legat de tema din acest an şi despre importanţa unităţii creştinilor în zilele noastre.

   „Această săptămână de rugăciune pentru unitatea creştinilor ne apropie mai mult de celelalte confesiuni şi ne oferă posibilitatea să ne cunoaştem mai bine. Este foarte important în zilele noastre, când lumea este atât de frământată, ca noi, toţi cei care credem în acelaşi Dumnezeu, să dăm dovadă de unitate şi de înţelepciune „, ne-a spus pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel.

   Colecte la Braşov

   Şi la Braşov, cele şapte confesiuni istorice din oraş participă în perioada menţionată la programul de rugăciune comună. În cadrul unei conferinţe de presă organizată la Parohia Evanghelică Luterană din Braşov, reprezentanţii celor şapte Biserici – Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), Biserica Reformată, Biserica Evanghelică Luterană maghiară, Biserica Evanghelică C.A (germană) şi Biserica Unitariană – au vorbit despre bucuria întâlnirii credincioşilor în această săptămână şi au menţionat că se vor face colecte în fiecare seară pentru a sprijini activităţile medicale din Hospice-ul „Casa Speranţei“ din Braşov.

   „Este altceva când participi, cu toţi fraţii împreună, la serile de rugăciune. Asta pentru a ne cunoaşte mai bine şi a ne respecta. În aceste zile de rugăciune să lăsăm puţin la o parte ceea ce ne diferenţiază şi să fim împreună“, a spus reprezentatul Bisericii Evanghelice Braşov, prim-preotul Christian Plajer.

   Rugăciunile încep în fiecare seară la ora 18.00, ne-a spus protopopul de Braşov, Dănuţ-Gheorghe Benga, după următorul program: duminică, 18 ianuarie, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime“ – Tocile, luni la Biserica Evanghelică Maghiară, marţi la Biserica Evanghelică Germană (Biserica Neagră), miercuri la Biserica Reformată, joi la Capela Ortodoxă „Sfântul Mina“ de la Spitalul Tractorul, vineri la Biserica Unitariană, sâmbătă la Biserica greco-catolică „Sfântul Petru“ şi Duminică la Biserica romano-catolică „Sfinţii Petru şi Pavel“.

   Apreciază

 2. Valentin said, on martie 6, 2012 at 2:10 pm

  Pai cred ca ar fi nimerit sa le punem aceste intebari celor din Dealul Patriarhiei…Daca le trimitem veun email cu intrebarile astea, crezi ca vom capata vreodata raspuns? Astea pentru ei sunt…spam…

  Apreciază

  • Elena said, on ianuarie 14, 2015 at 1:50 pm

   Ah, Valentin, cu expresia „spam” ai dăruit cel puțin unei credincioase câteva min. de amuzament ;
   cu toate ca, aceste reușite lupte masonice in cadrul clericilor, provoacă noua credinciosilor ortodocsi multă mâhnire in suflet.
   Dar ne rugam neîncetat, si ne rugam si pt. toti mărturisitorii dreptei credințe ortodoxe. Amin!

   Mulțumim -admin- , și Dumnezeu sa va pomeasca in împărăția Lui.

   Apreciază

 3. Ioan C. said, on martie 6, 2012 at 2:14 pm

  Anatemele în Sfânta Scriptură

  http://iisusestedomnul.wordpress.com/2012/01/01/anatema/

  Apreciază

 4. Laurențiu Dumitru said, on martie 6, 2012 at 2:27 pm

  Tocmai l-am anatemizat pe avva Rafail Noica

  Părinte, putem folosi remediile homeopatice?
  De multe ori am zis oamenilor: Da, dar vedeti cu cine aveti de a face. Cred că trebuie în acest caz rugăciune, si nu numai cu cele homeopatice. În general, în lumea noastră, învitregită de Dumnezeu, mai important este homeopatul decât homeopatia – ca răspuns la întrebare. Aceasta e valabil si în toate celelalte domenii, si în medicina clasică. Dacă omul este mai integru (ce este aceea integritate, Domnul să definească), esti în mâini bune, dacă nu, prin homeopatie, ca si prin alopatie, ca si prin orisice, poti să primesti rele.
  Homeopatia mi-a plăcut fiindcă am găsit în ea o stiintă în care Dumnezeu nu se dezmintea, ca, până la urmă, să văd că stiinta deloc nu dezminte pe Dumnezeu, decât atunci si acolo unde omul vrea să-l desfiinteze. În al doilea rând, homeopatia, mai mult decât alte viziuni terapeutice, exprima, îngâna în multe feluri, în multe aspecte, teologia si viata noastră ascetică, ortodoxă.. Homeopatia vine de la cuvântul „homios” din limba greacă, care înseamnă asemănător, si de la „patos” – patimă, suferintă. Ideea e că vindeci asemănătorul cu asemănătorul si nu cu contrarul. Dacă ai insomnii îti dă un remediu care ti-ar da insomnii dacă nu le-ai avea, dar acum, că nu le ai, te trezeste! Si invers, de exemplu, cafeaua lucrează ca somnifer, în anumite conditii. Am avut experientă vie.
  Ce m-a impresionat este că acest cuvânt apare de câteva ori în imnologia din lunea din Săptămâna Mare, în limba greacă. Se zice de Domnul Hristos, care a pătimit asemenea nouă, iar cuvântul în limba greacă este „homeopafis” – „asemănător ai pătimit”. Dar cuvântul se poate întrebuinta si în alte scopuri religioase, sau în vrăji si mai stiu eu ce – ferească Dumnezeu. De aceea zic eu că este important în mâinile cui esti.

  (fragment dintr-o conferinta)

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 6, 2012 at 3:06 pm

   Laurențiu Dumitru

   HOMEOPATIA – ratacire NEW AGE. Hahnemann, fondatorul homeopatiei, a fost MASON …

   https://saccsiv.wordpress.com/2010/10/31/homeopatia-%e2%80%93-ratacire-new-age-hahnemann-fondatorul-homeopatiei-a-fost-mason/

   Articolul zilei (03.06.2011): HOMEOPATIA, o noua inselare

   https://saccsiv.wordpress.com/2011/06/03/articolul-zilei-03-06-2011-homeopatia-o-noua-inselare/

   Apreciază

   • Laurențiu Dumitru said, on martie 7, 2012 at 11:59 am

    Frate Saccsiv, cunosc acele texte si sunt binevenite. Gandul meu era altul. Aceste updateuri vor crea discutii nesfarsite, cine, cum si in ce situatie poate sa introduca noi erezii peste cele din hotararile sinodale. Am dat doar un exemplu de parinte cu nume bun, antiecumenist, anticatolic, dar sunt si altii.
    Sub incidența „updateului” cad și păr. marturisitor si antiecumenist Amfilohie Brânză (susținător și prieten al dr. Pavel Chirilă, medicul homeopat), parintele Evloghie de la Nera (ctitorie de dr. Chirila) cu obstea, par. marturisitor Mihai Andrei Aldea (cu al sau cuvant despre pro-karate) etc. Si inca, daca vom cauta la fiecare cuvant rostit de cineva, vom gasi pricini in a da pe multi anatemei. Nu sunt doar ecumenisti, cum s-ar crede. Acestia insa se pot apara zicand că Biserica n-a legiuit soborniceşte în privinţa asta. Poate ca ar retracta, daca Biserica ar legiui soborniceste, dar inca nu a facut-o.
    II spuneam si fratelui Marian (autorul textului postat), in privat, vezi, se intampla o situatie, pe de o parte ii laudam pe unii si-i socotim ortodocsi, apoi, tacit, pentru anumite scaderi/scapari/vorbe eterodoxe ii anatemizam (nenominal). Spre exemplu, IPS Teofan a spus ca catolicii au taine valide. Si nu stiu daca a retractat. Slujba Sinodiconului il anatemizeaza. Dar daca face misiune in Africa, il laudam, deci devine bun. Sa nu fiu inteles gresit, cred ca slujba Sinodiconului trebuie facuta, e parte integranta a traditiei Bisericii dreptmaritoare. Slujba este cea de aici: http://www.mdn.md/index.php?view=viewarticle&articleid=4654 Dupa cum spuneam si mai jos, traducerea părintelui Dan este cea a Tomosului (hotărârii sinodale) de la 843, si e improprie uzului liturgic (adică lipsesc din ea ecteniile, rugăciunile, indicaţiile tipiconale ş.a.).

    Apreciază

   • saccsiv said, on martie 7, 2012 at 12:27 pm

    Laurențiu Dumitru

    Frate, parintele Aldea nu e pro karate. Mai citeste te rog o data:

    https://saccsiv.wordpress.com/2011/11/18/parintele-mihai-andrei-aldea-indeamna-la-practicarea-artelor-martiale-atentie-insa-nu-a-celor-orientale/

    N-am auzit la parintele Amfilohie un cuvant pro homeopatie.

    Inteleg ce spui, dar acelea sunt erezii, rataciri, sminteli, dracisme, indiferent daca s-a lamurit sau nu toata lumea. Nu putem face concesii de dragul nici unui preot.

    Apreciază

   • Maria said, on martie 7, 2012 at 4:59 pm

    Laurentiu Dumitru,
    Spui :” I P S Teofan a spus ca ,catolicii au taine valide „.?
    Nu cred asa ceva niciodata !!!

    Apreciază

   • dogmaticaempirica said, on martie 13, 2012 at 11:34 pm

    M-al fi bucurat să spui și ce ți-am răspun atunci, tot în privat.: Sinodul este cel care se află în măsură să caterisească pe cineva. Până atunci, lăudăm ceea ce este bun și atragem atenția la ceea ce nu este bun, fără să aruncăm la guinoi în corpore. Nu văd unde este neînțelegerea. În plus, din câte se știe, Acordul de la Balamand a fost primit de întregul Sinod BOR la acea vreme (adica acum circa 20 de ani) și bântuie astăzi multe minți din Romania. Asta nu înseamnă că nu putem să-i încurajăm în cele bune pe mai marii nostri, atunci când avem de ce. Tocmai asta îi va convinge că nu suntem niște oameni orbi, lipsiți de discernământ, îi va convinge de sinceritatea noastră.
    Oricum, m-aș bucura să fiu anunțat și eu când se pomenește pe bloguri de discuții particulare și încă trunchiat… nu să aflu întâmplător și la multă vreme după.
    Pace și bucurie!

    Apreciază

   • saccsiv said, on martie 14, 2012 at 8:36 am

    dogmaticaempirica

    Iertare, cui i-ai spus in privat?

    Apreciază

   • dogmaticaempirica said, on martie 13, 2012 at 11:36 pm

    *m-aș fi bucurat
    În plus, am adăugat clar că, dincolo de discuțiile noastre teologice, orice adaosuri la anatheme ar trebui mai întâi pecetluite ierarhic/sinodal.
    Măcar de s-ar rosti cele care deja există! 🙂

    Apreciază

   • dogmaticaempirica said, on martie 14, 2012 at 12:01 am

    Rostirea anathemelor are și rol profilactic!
    Dacă ai nostri le-ar rosti, ar semna cu mai mare grija acorduri ecumeniste, ar afirma cu mai mare grijă anumite lucruri. Greu este s-a faci rânduiala Sinodokonului și apoi să declari orice pe la o comisie de dialog mixt. Greșesc?
    Vedeți ce am scris aici:
    http://dogmaticaempirica.wordpress.com/2012/03/12/interesanta-randuiala-video-cu-anatemele-mitropolitului-serafim-de-pireu-printre-cei-dati-anatemei-papa-benedict-al-16-lea-rabinii-musulmanii-iehovistii-si-ecumenisti/
    Iertați!

    Apreciază

  • cineva said, on martie 6, 2012 at 5:45 pm

   „avva” Rafail Noica? Nu suntem noi romanii cam grabiti? Cititi viata Sfantului Iacob (din 4 martie) care la 65 de ani, dupa o viata induhovnicita si luminata in care a facut minuni nemaivazute, a cazut in curvie si crima! Nu va mai grabiti atata cu periatul oamnilor pana n-au murit inca si nu si-au scris definitiv sfintenia la Dumnezeu! Cum il numiti avva pe un parinte inca in viata si deci supus greselii?
   Iar dovada ca inca poate gresi este insasi parerea lui despre homeopatie.

   Apreciază

   • Laurențiu Dumitru said, on martie 7, 2012 at 11:37 am

    Avva nu e corespondent al apelativului cuvios sau sfânt, ci este un cuvânt împrumat de la evrei și e un mod de adresare respectuos față de povățuitorii noștri duhovnicești. Dincolo de conotatiile vetero si nou testamentare, cuvantul avva e sinonim cu grecescul gheron/gheronda sau slavonescul stareț.

    Apreciază

   • cineva said, on martie 7, 2012 at 5:40 pm

    @Laurentiu Dumitru

    imi pare rau sa te contrazic insa eu n-am intalnit acest apelativ decat in legatura cu Sfintii Parinti din Pateric. Gheronda da, staret da, dar avva nu. Sunt gata sa accept ca gresesc daca poti sa furnizezi cateva exemple.

    Apreciază

  • dogmaticaempirica said, on martie 13, 2012 at 11:39 pm

   Corectura:
   M-aș fi bucurat să spui și ce ți-am răspuns atunci, tot în privat: Sinodul este cel care se află în măsură să caterisească pe cineva. Până atunci, lăudăm ceea ce este bun și atragem atenția la ceea ce nu este bun, fără să aruncăm la gunoi in corpore. Nu văd unde este neînțelegerea. În plus, din câte se știe, Acordul de la Balamand a fost primit de întregul Sinod BOR la acea vreme (adica acum circa 20 de ani) și bântuie astăzi multe minți din Romania. Asta nu înseamnă că nu putem să-i încurajăm în cele bune pe mai marii nostri, atunci când avem de ce. Tocmai asta îi va convinge că nu suntem niște oameni orbi, lipsiți de discernământ, îi va convinge de sinceritatea noastră.
   Oricum, m-aș bucura să fiu anunțat și eu când se pomenește pe bloguri de discuții particulare și încă trunchiat… nu să aflu întâmplător și la multă vreme după.
   Pace și bucurie!
   Și iertare!

   Apreciază

   • Laurențiu Dumitru said, on martie 14, 2012 at 6:57 pm

    Nu am reluat discutia noastra aici, era o trimitere la un lucru pe care l-am mai spus. Atat. Neintelegerea, mai bine zis ciudatenia, apare in situatia aceasta de duplicitate in raportarea noastra, in general vorbind, la una si aceeasi persoana. Unui ierarh cu cuget eretic, cum stim unul prin Banat, ii cantam Pre Stapanul si arhiereul nostru, ca peste o zi sau doua sa-l anatemizam cu ereticii. Pai ori e una, ori e alta. Sau, mai bine incepem sa facem diferenta clara intre eretic (cel din afara bisericii) si ortodoxul cu cuget eretic, dar despre a carui vina si cadere nu s-a exprimat inca oficial Biserica sau, cum s-a mai intamplat, „a fost iertat”. Iar cel „iertat” trebuie cisntit dupa demnitatea sa sau anatemizat?
    Oricum, avand in vedere ca multi arhierei si preoti au fost spalati pe creier cu ideile de la Balamand, mi se pare o utopie a crede ca s-ar gasi vreun curajos ca IPS Serafim de Pireu, care sa-si anatemizeze colegii de sinod cu cuget ereticesc.
    Stii ce mi-a spus candva un arhiereu cu suflet curat si marturisitor cand l-am intrebat deschis de ce nu se incearca indreptarea unor lucruri care tulbura poporul? A zis: „Bine ar fi, dar eu sunt mic in sinod”. Majoritatea ierarhilor, din pacate, se socotesc asa, „mici in sinod”. Singurul care avea curaj sa se impotriveasca la o adica era IPS Bartolomeu, dar a plecat la Domnul. Trebuie sa intelegem aceste realitati exact cum sunt si, pe cat posibil, sa se actioneze fix unde sunt problemele.
    E discutabil daca e ok a lauda ceea ce e bun la cei care au cuget eretic, pentru ca oamenii se smintesc, nu stiu cum sa se mai raporteze la ei. (Nu cred ca pune vreun blog antisistem vreo pastorala a IPS Nicolae Corneanu, desi poate fi deosebita, bine intocmita). Domnul sa ne dea tuturor sa-l slavim drept.

    Apreciază

   • dogmaticaempirica said, on martie 14, 2012 at 10:11 pm

    Mărturisesc că nu m-am gândit niciodată atât de dur la IPS Teofan (deși nu l-am „menajat”), mai ales pentru că el era tinerel pe vremea Balamand-ului și a Chambessy-ului. Dar unii îl găsesc direct responsabil. Eu aș vedea și pe alții mai de sus decât el la acea vreme ca fiind responsabili. El era, cum zici ca zicea cineva, „mic in sinod”, fără putere…
    Acum nu mai e mic.
    EU TOT AȘTEPT SĂ SE ÎNTÂMPLE CEVA CU EL!
    În schimb, dacă este să luăm în serios faptul că tot sinodul și-ar fi dat acordul, ar trebui să nu mai semnalăm nimic din cele bune făcute de ei.
    Eu plec de la premiza că cel care face misiune, cel care spirjină misiunea, nu poate fi 100% ecumenist. Pentru că misionarismul și ecumenismul se bat cap în cap. De aceea, încă nădăjduiesc. Poate sunt naiv…
    Oricum, uitasem de filmarea celebră de la TVR în care spunea ce spune despre sacramentele catolice. Însă și așa, deși nu știu despre cine vorbești că azi cânta celui din Bana și mâine îl anatematiza (chiar nu înțeleg cine făcea asta), pot să spun că există o diferență între cazul Corneanu și Mitropolitul Teofan, între împărtășirea cu ereticii și refuzul public al pocăinței (articolul din revista catolică), pe de-o parte, și niște afirmații de acum 20 de ani despre care nici nu știu ce crede (dar care cer lămuriri la fel de publice precum emisiunea TVR!), pe de altă parte.
    Laurențiu, ai uitat și tu predica ținută de IPS Bartolomeu la Liturghia de Duminică, a doua zi după moartea Papei Ioan Paul II? Mai ții minte ce grozăvenii a spus, că l-a pomenit pe Papa la Vohodul Mare și că a explica în predică faptul că Papa era și el episcop egal cu oricare episcop din sinodul BOR?
    Eu nu am vorbit cu el niciodată. Își schimbase opinia exprimată în acea predică? Mult m-a frământat asta. Eu știu că primise la potir și niște greco-catolici la un moment dat. Așa ceva, însă, nu au auzit despre IPS Teofan…
    Greșesc?

    Apreciază

   • dogmaticaempirica said, on martie 14, 2012 at 10:14 pm

    *Banat
    etc. Nu am timp să scriu si sa corectez. Iertare si somn usor!

    Apreciază

 5. Valentin Dorneanu said, on martie 6, 2012 at 2:40 pm

  văd că dai anatema și pe Hristos.
  tu ești omul diavolului

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 6, 2012 at 3:11 pm

   Valentin Dorneanu

   Bai noaptea mintii, unde ai citit asa ceva?

   Apreciază

 6. Student said, on martie 6, 2012 at 2:44 pm

  Saccsiv, iti trimit cateva linkuri cu niste poze de la o biserica Român-Ortodoxa din SUA.

  http://www.spproc.org/images/events/LadAuxAnniv6NOV11/LadiesAuxAnniv6NOV11_019a.jpg

  In timpul slujbei acesti enoriasi stau jos, si au banci, exact ca la catolici. Este normal asa ceva intr-o biserica ortodoxa?

  Acesta este site-ul bisericii respective http://www.spproc.org/index.htm

  Doamne ajuta!

  Apreciază

  • Ioan C. said, on martie 6, 2012 at 3:59 pm

   Si la mine la tara sunt banci, dar sunt suta la suta ortodocsi cei ce merg la Biserica.
   Unii oameni sunt batrani, si la ora sunt scaune pentru cei in varsta.

   Apreciază

   • Ioan C. said, on martie 6, 2012 at 3:59 pm

    Erata: oras.

    Apreciază

   • Student said, on martie 6, 2012 at 4:32 pm

    Da este normal sa fie scaune in biserica, dar de-a lungul peretilor(pentru batrani si bolnavi), si nu in mijlocul bisericii, ca la catolici. Asa nu mai ai posibilitatea sa ingenunchezi. Mie personal mi-ar fi rusine sa stau la Sfanta Liturghie jos pe banca ca un olog, cand mi-a dat Dumnezeu picioare sanatoase.

    Apreciază

  • studentperole said, on martie 6, 2012 at 4:49 pm

   Si la Biserica Ortodoxa din Dallas, la fel sunt bancile.

   dar ce are banca cu religia, frate? atata timp cat in biserica se tine slujba ortodoxa cu credinciosi ortodoxi…
   Hai sa nu facem din tantar, armasar.

   Daca imi iau masina cu 9 locuri, inseamna ca sunt pocait?

   Apreciază

   • saccsiv said, on martie 6, 2012 at 5:14 pm

    studentperole

    Mergem la biserica sa participam, nu ca spectatori. De aceea consider ca nu-s bune bancile.

    Apreciază

   • studentperole said, on martie 6, 2012 at 7:15 pm

    saccsiv

    La partea asta cu ascultatul sunt si eu de acord, insa daca preotul bisericii vrea sa puna banci, in loc de scaune, nu inseamna ca a trecut de partea catolicilor sau mai stiu eu ce.
    Nu scaunele si bancile fac din oameni ortodocsi sau catolici…

    Apreciază

   • agerstress said, on martie 7, 2012 at 7:17 pm

    Cum ar fi daca ar pune in locul bancilor paturi, sa stea oamenii in pat cu cate o perna sub cap, eventual, sa traga si o plapuma pe ei ca-i frig afara si sa asculte/vizioneze slujba???
    O trasatura importanta a ortodoxiei este, dupa cum spunea si fratele saccsiv, participarea. Sa stai in picioare cand se cuvine sa stai in picioare si sa ingenunchiezi cand se cuvine sa ingenunchiezi, sa te inchini asa cum se cuvine, ca te afli acolo inaintea Lui Dumnezeu, in Biserica nu inaintea lui Dan Puric la Polivalenta.
    Spre deosebire de ortodocsi, catolicii, care L-au exilat pe Hristos din cladirea careia ii zic ei biserica isi permit orice ca oricum… „Stapanul nu-i acasa”…

    Apreciază

  • cineva said, on martie 6, 2012 at 5:50 pm

   @student,

   nu numai acea biserica din America are banci, ci TOATE bisericile din America au banci. Explicatia este simpla: bisericile nu au fost construite ortodoxe, ci au fost cumparate sau de cele mai multe ori inchiriate de la alte culte. Dar chiar daca ai banca in biserica nu te obliga nimeni sa stai jos. Asta nu mi se pare cea mai grava problema, ca si daca n-ai banca in biserica si stai in picioare dar cu gandul aiurea tot nu esti mai indreptat decat cel care sta din neputinta jos, dar cu gandul la Dumnezeu. Ba din contra.

   Apreciază

  • Maria said, on martie 6, 2012 at 9:10 pm

   Nu poate fi aceea ,o biserica ortodoxa .Ce cauta mesele acelea ,in fata altarului ?Asa au catolicii .
   Banci la fel ,au si Grecii in biserici ,dar aici ,nu se disting usile ingeresti si nici usile imparatesti de pe catapeteasma ,toate sunt la fel ,daca totusi sunt .Si preotul trebuie sa stea in altar sa slujeasca ,nu in naos precum diaconii .Nu se stie ce slujba face ,pt ca nu-i imbracat in stihar .
   Foarte interesante fotografii !!!

   Apreciază

   • Maria said, on martie 6, 2012 at 9:23 pm

    Nu sunt de acord ca intr-o biserica ortodoxa ,sa fie banci asezate in rand ,ca intr-o sala de sedinte .
    Una este sa stai intr-o strana (cei batrani sau mai neputinciosi )si alta este sa stai in banca ,asa ca la un spectacol .
    Atunci pt ce este nevoie sa mai mergem la biserica ?Stam acasa si ascultam slujba la radio.
    Sa stai in banca in timp ce se Jertfeste Mantuitorul ?Cand trebuie sa stam in genunchi si cu capul la pamant ?

    Apreciază

 7. STOP RFID 666 said, on martie 6, 2012 at 2:49 pm

  Stai frate usor, ca dezmortesti toate mintile ,,luminate”. Iar vrei sa vina marii postitori si sa spuna ca nu e bine in post sa te pui rau cu dracu? Sunt o gramada de anateme ce trebuiesc date dar nu trebuie sa deranjam ca suntem baieti cuminti, nu?

  Apreciază

 8. STOP RFID 666 said, on martie 6, 2012 at 2:55 pm

  STATUL ARE GRIJA DE NOI

  http://piatza.net/cutii-pentru-aruncat-copiii/

  Apreciază

 9. bisericadinsuflet said, on martie 6, 2012 at 6:34 pm

  „Anatema celor ce spun ca noi creștinii ortodocșii ne-am închina la acelaș “dumnezeu” la care se inchina papistii, protestantii, evreii si musulmanii! Anatema!”
  Îți dai seama ce spui??? ORTODOCȘII AU UN DUMNEZEU AL LOR! fără legătură cu Dumnezeul evreilor, chiar dacă Iisus era evreu!!
  Amice, cu tot respectul, ABEREZI!
  ANATEMA S-MI FIE MIE DE PE ACEST SITE DE ERETICI! Amin.

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 6, 2012 at 6:45 pm

   bisericadinsuflet

   Ce zici tu acolo?

   Apreciază

  • daniel said, on martie 6, 2012 at 7:57 pm

   bisericadinsuflet,
   Prietene, citeste cartea parintelui Serafim Rose ,,Ortodoxia si religia viitorului,, si vei vedea ca noi ortodocsii NU avem acelasi Dumnezeu cu papistasii (catolicii), protestantii, evreii si musulmanii.

   Apreciază

   • Monica said, on martie 6, 2012 at 8:41 pm

    Si totusi cand Iisus mergea la templu la al carui Dumnezeu se inchina si il Numea Tata?
    Cand Ne-a poruncit sa iubim pe Dumnezeu nostru din toata inima si din tot sufletul pe care Dumnezeu ne indemna sa-l iubim?

    Apreciază

   • saccsiv said, on martie 6, 2012 at 10:28 pm

    Monica

    E vorba de evreii actuali, ce merg in sinagoga satanei:

    Sfantul IOAN GURA DE AUR despre IUDEI: popor blestemat ce SE INCHINA SATANEI, iar sinagoga lor este casa de desfrau …

    https://saccsiv.wordpress.com/2011/04/18/sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-iudei-popor-blestemat-ce-se-inchina-satanei-iar-sinagoga-lor-este-casa-de-desfrau-poate-pricep-si-naucii-neoprotestanti-ce-promoveaza-teoria-cu-kazarii/

    Apreciază

   • agerstress said, on martie 7, 2012 at 7:58 pm

    Desi vorbesc despre acelasi Dumnezeu, evreii nu mai vor sa-L recunosaca pe Cel Adevarat ci prefera sa-si fabrice un dumnezeu imaginar, un inlocuitor modelat dupa poftele lor.
    Cum i-a lasat Moise putin timp nesupravegheati au si dat buzna sa-si faca vitelul de aur. Acum sunt mai subtili dupa ce au vazut ce au patit stramosii lor cu vitelul de aur si cauta sa-l inlocuiasca pe Dumnezeu cu un idol virtual, nematerial, inchipuit si in mod prea evident diferit. Pana si apelativul folosit de patriarhii din vechime in adresarea lor catre Dumnezeu il evita folosind un surogat relativ.
    Desi cu gura pretind ca se-nchina Lui Dumnezeu (sau cel putin asa ne traduc ei noua), in realitate Il resping si cu inima lor se inchina de fapt lui „mamona”.
    Daca s-ar supune cu adevarat Lui Dumnezeu, ar face voia Lui Dumnezeu si ar respecta legea Sa, cel putin cea data prin Moise. Dar desi se numesc mozaicani, nici macar pe Moise nu-l urmeaza si la cat sunt de indaratnici, foarte putini dintre ei se vor mantui in cele din urma, dupa cum e scris si in Apocalipsa.

    Unii dintre ei folosesc cu multa viclenie aceasta confuzie, poate, poate vor reusi sa smulga din gura ortodocsilor un cuvant de hula. Sa nu cadem in aceasta capcana.

    Apreciază

  • danutza said, on martie 6, 2012 at 9:27 pm

   pai de ce suntem noi eretici? stii ce inseamna erezie?
   eretici sunt toti cei plecati din biserica lui Hristos ( incepand cu papistasii). Dumnezeul ortodocsilor este Dumnezeul cel Adevarat, in Treime laudat si slavit: TATAL,FIUL SI SFANTUL DUH.
   filioque este prima si cea mai mare erezie a papistasilor.

   Apreciază

  • saccsiv said, on martie 7, 2012 at 7:35 pm

   bisericadinsuflet

   Vad ca mi-ai dedicat un articol:

   http://bisericadinsuflet.wordpress.com/2012/03/06/saccsiv-blog-radical-dar-in-favoarea-cui/

   Pe care-l inchei cu fraza:

   „Să înțelegem că CATOLICII NU SUNT CREȘTINI iar Ortodocșii sunt singurii creștini?”

   Cei gresit numiti catolici sunt eretici:

   Mitropolitul Serafim de Pireu: “PAPEI BENEDICT AL XVI-LEA, ANATEMA!”

   https://saccsiv.wordpress.com/2012/03/06/mitropolitul-serafim-de-pireu-papei-benedict-al-xvi-lea-anatema/

   O carte veche, utila acum: PAPALITATEA ERETICA (editie noua, traducere revizuita)

   https://saccsiv.wordpress.com/2010/11/03/o-carte-veche-utila-acum-papalitatea-eretica-editie-noua-traducere-revizuita/

   „PAPA E DUMNEZEU” … Prof. Ioan Vladuca – Despre ereziile papistasesti

   https://saccsiv.wordpress.com/2011/03/28/%e2%80%9epapa-e-dumnezeu%e2%80%9d-prof-ioan-vladuca-%e2%80%93-despre-ereziile-papistasesti/

   Te arati extrem de mirat cum de ortodocsii nu se inchina aceluiasi Dumnezeu cu evreii, catolicii, musulmanii, etc.

   Prietene, ai lacune mari si ca atare ar trebui sa citesti mai mult si sa scrii mai putin. Mai ai enorm de invatat pana sa incepi sa-ti dai cu presupusul.

   Apreciază

   • bisericadinsuflet said, on martie 12, 2012 at 10:30 pm

    În calitate de eretic în curs de convertire, vin la tine (sau la cine dorește/poate să mă îndrume) cu următoarea problemă EXISTENȚIALĂ:
    PS Daniel a participat anul trecut la un forum ecumenic http://www.basilica.ro/ro/stiri/bdialog_teologic_si_cooperare_practica_intre_bisericib_6702.html. În urma acestei acțiuni și atitudini (din ce în ce) mai mulți preoți (printre care și duhovnicul meu) participă la astfel de acțiuni la nivel local și propovăduiesc ecumenismul, de ex.: http://www.argument-cs.ro/content/%E2%80%9Efoaia-gov%C3%A2ndarului%E2%80%9D-%C5%9Fi-unificarea-bisericilor-cre%C5%9Ftine. Această învățătură, primită din partea preoților m-a determinat să am reacția de mai sus. Ce pot să înțeleg de aici? PS Daniel este eretic și demn de anatema sau cei care anatemizează ecumenismul (promovat și de PS) sunt eretici?
    Problema de care m-am poticnit este: cum procedăm în continuare? Acceptăm învățăturile pe care ni le oferă preoții care ne îndrumă (de care ne leagă viața zilnică întru Hristos) sau nu? În cine să ne mai încredem că ne îndrumă corect? Ce este de făcut?
    Te rog pe tine personal sau pe cei care sunt în legătură cu preoți/călugări/pustnici care pot răspunde la aceste întrebări să le cereți un sfat și să ne luminați.
    Doamne ajută!
    PS: îmi cer iertare pentru atitudinea necreștină avută anterior

    Apreciază

 10. ANONIM said, on martie 6, 2012 at 8:29 pm

  http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2012/03/misiunea-ciresarii-si-diversiunea.html
  Misiunea “Ciresarii” si diversiunea “Duminica Ortodoxiei”

  – Prozelitism penticostal de ziua Ortodoxiei in duh ecumenist – sub semnul depasirii barierelor interconfesionale, cu participarea pr Constantin Necula si binecuvantarea a doi ierarhi ortodocsi. Toate acestea la putin timp dupa trecerea Episcopiei Oradiei sub Mitropolia Sibiului.

  Duminica, 4 martie 2012, in sala de conferinte a fundatiei penticostale “Ciresarii” din Beius, a avut loc conferinta sustinuta de pr Constantin Necula despre ortodoxie. Cei care au avut acces la internet au ascultat intreaga conferinta in direct.

  Apreciază

 11. danutza said, on martie 6, 2012 at 9:23 pm

  Dumnezeu este in treime laudat si slavit. papistasii, prin ruperea din biserica, au pierdut succesiunea apostolica. prin filioque pun Sfantul Duh in pozitie de inferioritate. asadar, ei nu se inchina Dumnezeului cel adevarat. nici evreii ( care Il au doar pe Tatal, nici musulmanii).

  Apreciază

 12. danutza said, on martie 6, 2012 at 9:24 pm

  protest in fata min economiei impotriva exploatarii gazelor de sist. printesa caragea a fost ridicata de politie. pacat ca n-au fost decat 15 oameni.bulgarii au reusit sa anuleze licitatia, deoarece au protestat.

  Apreciază

 13. Patricia said, on martie 6, 2012 at 9:28 pm

  Ce mai va place sa strecurati tintarul,si sa inghititi camila!mai sint si oameni bolnavi si obositi de la munca ce au nevoie sa stea pe scaun in biserica.De exemplu eu am o hernie de toata frumusetea si dureri groaznice,si nu pot sta in picioare.Cred ca nu devin Catolica daca ma asez pe scaun in timpul slujbei.si citi nu sint ca mine?Dar sarim imediat cu observatii in loc sa ne pocaim si sa ne vedem birna din ochiul nostru.Sintem crestini numai cu numele caci cu fapta vedem si observam cele ale aproapelui si imediat il judecam si il catalogam,dar nu ne uitam cum sa-l ajutam.

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 6, 2012 at 10:35 pm

   Patricia

   Noi vorbim de mere, iar tu de pere. Stai jos daca esti bolnava.

   Apreciază

  • danutza said, on martie 7, 2012 at 11:08 am

   si eu am dubla hernie si probleme mari de circulatie venoasa. totusi, Dumnezeu imi da putere si stau in picioare sau in genunchi, pt ca pot si pt ca mi-e rusine cand vad femei batrane stand in picioare .
   daca totusi nu-ti permite sanatatea, nu-i bai sa stai pe scaun, dar eu consider ca e un gest de recunostinta, smerenie si pocainta sa stai in picioare sau in genunchi la Sfanta Liturghie.
   noi nu suntem de acord ca toata lumea sa stea pe bancute la slujba, ca la un spectacol ( eventual sa te ia si somnul), caci venim sa participam activ la sfanta slujba, nu sa privim prestatia preotilor.
   la papistasi, lipseste spiritul de smerenie si pocainta, de aceea stau pe banci.
   tu faci cum crezi si cum iti da dezlegare duhovnicul. cred ca te-ai grabit cu aprecierile.

   Apreciază

   • doktoru said, on martie 8, 2012 at 1:01 am

    Cred ca mai simplu si pe intelesul tuturor este sa spui ca noi ,crestinii ortodocsi,ne inchinam la Dumnezeu iar restul lumii este amagita de draci… daca spui ca noi ortodocsii avem alt Dumnezeu cu logica lor bolnava or sa creada ca sunt mai multi Dumnezei ,fiecare cu Dumnezeul lui…

    Apreciază

 14. miturimoderne said, on martie 6, 2012 at 9:39 pm

  Doamne ajuta!

  Exista un singur Dumnezeu, la care ne inchinam noi, Ortodoxii.

  Restul se inchina la … lucruri sau draci.
  Nu exista tocmeala in legatura cu subiectul acesta.

  Daca am avea acelasi Dumnezeu cu evreii de ex., inseamna ca Dumnezeu este mincinos, de vreme ce unora le spune ca Iisus a venit acum 2000 de ani, iar altora le spune sa-l mai astepte. Nu se poate. La fel si cu musulmanii. Ori este Iisus Salvatorul nostru ori cainele de Mahomed.
  Iar a spune ca Dumnezeu este acelasi pentru toti, iar noi oamenii interpretam gresit lucrurile si ca toti suntem frati … nu este adevarat. Iubirea intre frati poate sa se faca numai in Adevar.

  Ori Ortodox, ori nu. Nu se poate ca 2 sau mai multe religii sa fie adevarate. Numai o religie poate sa fie cea dreapta, iar aceasta este numai Ortodoxia.

  Daniel

  Apreciază

 15. Maria said, on martie 6, 2012 at 10:05 pm

  Monica,
  Ai tu ce ai si nu esti lamurita cu templul vechiului testament si cui se rugau iudeii in vremea aceea .
  In acea vreme ,toti iudeii se rugau in templu pt ca aceea era „biserica „legii vechi si se rugau la Dumnezeu Tatal Fiul si Sf Duh ,adica Sfintei Treimi la care ne rugam si noi astazi .Numai ca ,Dumnezeu Fiul a coborat pe pamant si s-a facut Om ,ca sa ne rascumpere din pacat .Dupa Patimire si Inviere ,omul inviaza dupa moarte ,asa cum a Inviat Domnul .Din moment ce iudeii nu L- au recunoscut ca fiind Dumnezeu atunci ,ei nu-L recunosc nici acum ca Fiul lui Dumnezeu caruia i s-a dat de catre Tatal toata puterea in cer si pe pamant .
  Iudeii nu se mai inchina Sfintei Treimi ,adica lui Dumnezeu ,pentru ca nu-l recunosc pe Mantuitorul si tin legea lui Moise .Noi ortodocsii tinem legea noua lasata de Hristos si care a lasat Biserica in locul Templului din legea veche .Numai Biserica cu Tainele ei aduc mantuirea .
  Deci ,NU EXISTA DUMNEZEU , DECAT IN SFANTA TREIME ,TATAL ,FIUL si SFANTUL DUH .
  Deci ,in legea vechiului testament se inchinau in templu ,iar acum ,ne inchinam in Biserica si tinem legea noua ,lasata de Mantuitorul si ne inchinam Sfintei Treimi ,acel templu devenind pagan ,pt ca nu-l mai are pe Hristos ,ci doar Biserica ortodoxa-l are pe Hristos .

  Apreciază

  • Maria said, on martie 6, 2012 at 10:58 pm

   Pana cand vor fi scuturati de Dumnezeu ,ca sa-si revina din rataciri .

   Apreciază

  • Monica said, on martie 7, 2012 at 11:25 am

   Poate ca ai dreptate Maria dar eu nu ma refer la sinagogile din lumea asta ci in particular la Templu de la Ierusalim.
   Si nu pentru ca sa ma inchin eu acolo cum probabil crezi tu, dar pentru mine personal doar stiind ca Iisus a calcat locul acela cu Sfintele Sale Picioare mi-e destul ca sa il privesc cu respect si teama si nu am sa il pot numi cate zile voi avea pe pamant ca un loc al satanei sau sinagoga a satanei.
   Ceva nu ma lasa ,nu pot.
   Multumesc pentru stradania ta de a ma lamuri in aceasta problema.

   Apreciază

   • cineva said, on martie 7, 2012 at 5:55 pm

    oh da Monica, locurile, lucrurile si oamenii se pot spurca. Chiar daca picioarele Mantuitorului au calcat acele locuri, necredinta sataniceasca a evreilor le-a spurcat. Daca nu ar fi fost asa Dumnezeu n-ar fi lasat templul sa se darame si nici sa fie calcat in picioare de pagani.. Si ce dovada mai clara vrei ca acest lucru este cu putinta decat ceea ce s-a intamplat cu Iuda? In Iuda a intrat satana imediat dupa ce s-a impartasit din mana Mantuitorului. Deci daca asta a fost cu putinta cu un suflet, si un orice suflet, ci al unui Apostol, cum nu va fi cu putinta unor ziduri?
    Iti imaginezi cumva ca daca sfintele locuri ale crestinilor de la Ierusalim sau Betleem vor fi spurcate de antihrist vor ramane sfinte? Te asigur ca nu. Si suntem avertizati sa nu mai mergem acolo si sa nu mai intram nici chiar in biserici dupa ce jertfa cea fara de sange va inceta si se va propovadui in ele invatatura straina tocmai pentru ca vor fi spurcate. Fii atenta cu veneratia asta absurda pentru ziduri pentru ca asa cred si evanghelistii si din acest motiv ii sprijina orbeste pe jidani in planurile lor de distrugere a lumii.

    Apreciază

 16. daniel said, on martie 6, 2012 at 10:47 pm

  Pai pe buna dreptate articolul de fata nu raspunde la intrebarile din titlu!
  Se intreaba teologii daca sinodiconul mai corespunde cu originalul? Dar in BOR nic macar nu se mai citeste!!! De ce nu se citeste? De ce nu se mai ragaseste in cartile de cult? Cine a hotarat sa-l scoata si cand?
  Prea multi iau hotarari in numele romanilor. Si ierarhi si politicieni si masoni si ce-or mai fi ei. Pana cand??

  Apreciază

 17. oarecare said, on martie 6, 2012 at 10:53 pm

  fratilor va spun sincer ca pe zi ce trece nu reusesc sa gasesc putina dragoste in comentariile voastre. cand dadeau sfinti nostri episcopi anatemei pe cineva o faceau cu lacrimi in ochii punandu-si chiar sufletele pentru cei inselati. nici nu m-ar mira daca Hristos ne-ar lua mintile si am ajunge cu totii yoghini,musulmani sau catolici plini de cipuri. si iata ca si dupa 2000 de ani tot nu intelegem cuvintele Mantuitorului ” Mila voiesc si nu jertfa” la fel ca fariseii fatarnici. normal ca trebuiesc date anatemele dar nu in duhul acesta cum il cereti voi. cine isi doreste cel mai mult duhul asta, oare Dumnezeu sau diavolul ? cu cata ravna cereti anatema altora….pt un adevarat traitor ortodox, sarbatoarea de asazi trebuia sarbatorita cu lacrimi de rugaciune pt cei anatematizati.

  danutza poate ar fi bine sa meditezi la cuvintele Mantuitorului. Nu uita ca El a lasat cele 99 de oi pentru cea ratacita, nu a dat-o anatemei.
  cunosc preoti care nici nu ar putea rosti anatemele din multa lor dragoste pentru oameni.
  nu ma intelegeti gresit. am convingeri ortodoxe, stiu pe ce lume traiesc, am duhovnic la Petru Voda si va spun cu mana pe inima ca Dumnezeu este iubire, nu jihad.
  ce semanam aia culegem.
  iertati-ma si pomeniti-ma.
  Doamne ajuta !

  Apreciază

  • cineva said, on martie 7, 2012 at 2:19 am

   @oarecare

   da frate ai dreptate, asa ar trebui sa fie. Dar in timpurile noastre cand anatemele pur si simplu nu se mai dau, turma este pradata de rataciti.. Si mai-nainte de-a plange pentru eretici pastorii au datoria sa-i pazeasca pe drept-credinciosi care au ramas ca sa nu se piarda si ei din cauza invataturilor mincinoase.
   Hristos a lasat 99 de oi ca sa o caute pe cea ratacita, ca atunci doar una singura era ratacita iar celelalte 99 dreptcredincioase. Acum insa sunt 99 de oi ratacite la una dreptcredincioasa iar pastorul are datoria sa stea cu ea si s-o apere, nu s-o lase si sa riste s-o piarda si pe aceea..

   Apreciază

  • danutza said, on martie 7, 2012 at 11:26 am

   nu inteleg ce ai cu mine? cu ce te-am deranjat?
   am dat eu anatemei pe cineva? sau am zis ca e bine sa s e faca? cine sa fiu eu sa spun asta? nu eu hotarasc.
   sa stii ca anatemele au rostul lor si daca biserica hotaraste sa le dea, atunci o face cu scopul indreptarii. ereticii au fost intotdeauna anatema, ca sa nu mai spun ca sf Nicolae l-a si plamuit pe ereticul arie. daca ar fi facut-o in zilele noastre, ati fi spus ca nu e bland, ca nu e rabdator, ca nu asa in invatatura, ca e prea manios, etc.
   si sa mai stii ca tot din iubire incercam sa aratam care e greseala . daca nu mi-ar pasa de ceilalti, m-as multumi sa citesc si sa trec mai departe. cand vezi ca se stramba credinta sau cand vezi rataciri, trebuie sa vorbesti, nu sa taci, caci e dovada de iubire si fata de semenul tau si fata de Dumnezeu.
   daca tu intelegi ca e jihad ce facem noi aici, cred ca ar trebui sa citesti mai atent comentariile sau sa te consulti cu duhovnicul si sa ne dai de veste daca gresim.
   nu stiu la care cuvinte sa meditez; asa, in general sau la anumite cuvinte? care e pilda cu cele 99 de oi si cu oaia ratacita? daca ai timp, te rog sa mi-o povestesti.
   multumesc si iertare daca te-am ofensat.
   ps: ca sa te pomenim, ar trebui sa stim cu cine stam de vorba. ai si un nume, nu?

   Apreciază

 18. Maria said, on martie 6, 2012 at 11:27 pm

  oarecare ,
  Dar de ce nu cred in adevarata credinta si duc in ratacire si pe altii ?Ca nu ar mai fi Anatema .
  Ereticii contrazic legea lasata de Hristos si slujesc satanei ,de aceea sunt Anatema .
  Le place sa stea in alta „tabara „,in cea a minciunii si nu in cea a adevarului .
  Dumnezeu a dat libertate deplina omului , sa aleaga binele de rau .De ce ratacitii nu se intorc la bine ,
  pt ca Evanghelia este cunoscuta si propovaduita in lumea intreaga ?
  Ei si-au facut legea lor si credinta lor ,ignorand adevarul si vor sa rataceasca de la adevar ,pe toti oamenii .
  Tot Mantuitorul spune ca daca vrei sa indrepti pe cineva ,sa-i spui odata , de doua ,de trei ori si daca nu intelege ,sa-l spui bisericii si daca nici de biserica nu-ntelege ,sa-ti fie tie ca un dusman .
  Deci ereticii sunt dusmanii Ortodoxiei si ai lui Dumnezeu ,pt ca slujesc celui rau .

  Apreciază

  • oarecare said, on martie 7, 2012 at 10:38 am

   maria iti raspund din propria experienta ca unul ce am fost la catolici. cu toate ca am fost botezat de mic ortodox, tatal meu a trecut la catolici prin cununie. eu am fost purtat pe la catolici, unde m-am implicat in diferite activitati in cadrul „bisericii” si am avut parte din „tainele” lor. insa cand Bunul Dumnezeu a binevoit sa ma intoarca, mi-a aratat unde este dragostea care nu cade niciodata, dupa care toti insetam. sa nu gandesti ca fara ajutorul Duhului Sfanti ai stii tu cum sta treaba cu Dumnezeu. si daca catolicismul slujeste satanei majoritatea catolicilor o fac din nestiinta si nu din rautate.

   „De ce ratacitii nu se intorc la bine ,
   pt ca Evanghelia este cunoscuta si propovaduita in lumea intreaga ?”

   pai daca sunt rataciti, inselati trebuiesc luminati. mama mea s-a botezat ortodox la 50 de ani. stii tu ce inseamna asta ? stii tu prin ce a trecut, cate ispite si cata smerenie i-a trebuit? fratele meu s-a botezat la 22 si a trebuit sa isi paraseasca iubita cu care era de 4 ani. crezi tu ca i-a fost usor? sotia mea s-a botezat ortodox la 23 de ani. crezi tu ca i-a fost usor cand familia era catolica? tatal meu s-a cununat ortodox cu mama anul trecut, la 52 de ani. stii tu cat s-a smerit el?

   tu credezi ca cei inselati sunt si rau intentionati? Doamne ……bine a spus Sfantul Apostol Pavel „…..daca dragoste nu am, nimic nu sunt ”
   iarta-ma si Doamne ajuta!

   Apreciază

   • danutza said, on martie 7, 2012 at 11:36 am

    sunt rataciti pt ca din traditie sunt in ratacire. sa multumiti bunului Dumnezeu ca a ingaduit sa veniti la dreapta credinta. este cel mai mare dar.
    sunt convinsa ca cei din familia ta au avut mult de indurat ca sa faca pasul acesta, dar e bine ca au avut vointa.
    erau in ratacire, dar cineva i-a luminat. pe de o parte , iar pe de alta parte si ei au vrut sa fie luminati, caci altfel persistau in erezie.
    vezi, asta e problema. multi se nasc in ratacire, dar cauta adevarul care este in Hristos si ajung inevitabil la ortodoxie ( cazul par Noica, Par Rose, par Badulescu si a multor convertiti la ortodoxie).
    important este sa vrei sa gasesti adevarul. tu si ai tai ati vrut, dar multi eretici nu vor. si nu e bine. asa ca nu poti sa-i luminezi ( de fapt, sa le deschizi mintea, ca de luminat ii lumineaza doar Dumnezeu).
    eu cunosc musulmani care au trecut la ortodoxie. iti dai seama in familiile lor ce a fost?
    si sunt f f smeriti si traitori, un model pt noi, multi ortodocsi din tata-n fiu si care credem ca suntem credinciosi.
    inca o data, daca nu am avea dragoste fata de cei rataciti, nu ne-ar pasa. i-am lasa in pace. dar pe mine ma doare sufletul pt fiecare ratacit si incerc atat cat ma pricep sa discut cu el si sa-l indrum sa citeasca din scrierile sfintilor parinti si sa vorbeasca cu un duhovnic.
    daca nu i-as iubi, i-as lasa in pace. nu mi-ar pasa…..

    Apreciază

   • daniel said, on martie 8, 2012 at 11:05 am

    Eu cred ca daca vor auzi ereticii ca sunt anatemizati ( de fapt ei se anatemizeaza singuri prin renuntarea la dreapta cerdinta) se vor intreba de ce spun asta ortodocsii si vor cerceta mai cu staruinta sa vada care este adevarul. Prin slujba sinodiconului se aduce aminte de faptul ca toti ereticii sunt despartiti de Biserica, de Hristos si aruncati cu propria lor voie in mana satanei. Nu e o lipsa de iubire anatemizarea, este o atentionare, o exprimare a adevarului, o informare pentru ei si pentru noi. Cei care s-au nascut in credinte eretice, sigur ca nu sunt vinovati ei de asta, dar au constiinta, au mijloace de informare. Se pot intreba care este adevarul. Se pot ruga sa le arate dumnezeu adevarul! Dar daca nu le spune nimeni ca ei sunt in erezie? Daca nu aud ca sunt cazuti sub anatema? Tocmai de aceea e important sa se oficieze aceasta slujba. Sfintii parinti au stabilit totul in consens si sub indrumarea Duhului Sfant. Nimic in ortodoxie nu e la intamplare!

    Apreciază

 19. basil said, on martie 7, 2012 at 5:18 am

  -ca tot a venit vorba de homeopatie ,am inteles(din surse sigure ) ca in unele manastiri din pacate si nefericire unele maici se ocupa cu bioenergie si saracii oameni vin crezand ca se vindeca ,da se umplu de energii :)) -draci ,pe langa curvie, exploatare si ura au mai aparut si astea homeopadia si bioenergia ,acuma eu cand vedeam cate o maica prin Bucuresti pe la biserici o judecam ca umbla fara de randuiala dar stau sa ma gandesc oare ce au gasit prin manastiri nu cumva le-a speriat si ca sa nu isi piarda de tot sufletul au ales sa vina in lume traind ca niste maici ????!!

  Apreciază

 20. Vasilica said, on martie 7, 2012 at 7:47 am

  ”Decî cea ce ati auzit de la început, în voi sa ramana, de va ramane în voi, cea ce ati auzit de la inceput, veti ramane si voi in Fiul si în Tatal” (I In. 2, 24)

  Aceasta înseaoa ca cel care nu ramane in invataţura descoperita de Dumnezeu şi lasata noua ca mostenire de Hristos prin sfhntii Apostoli, VA FI STRAIN TREIMII DUMNEZEIESTI ŞI DATATOARE DE VIATA SI VA PIERI PE VECI…

  ”Bunule Iisuse Hristoase ! În Biserica Ta sunt oameni care nu sunt Apostolii Tai …si care nu se roaga Tie:
  … ei au uitat de Ierusalim si au acceptat Geneva,unde au creat noi table ale legíi. Dar tu Geneva care te-ai inaltat pana la Ceruri,vei coborî în iad”
  (Din cuvantul patriarhului Ierusalimului Timotei la sarbatoarea cinciizecimii 1985)

  Apreciază

 21. Laurențiu Dumitru said, on martie 7, 2012 at 11:34 am

  Slujba Sinodiconului este cea de aici: http://www.mdn.md/index.php?view=viewarticle&articleid=4654
  Traducerea părintelui Dan este cea a Tomosului (hotărârii sinodale) de la 843, care e improprie uzului liturgic (adică lipsesc din ea ecteniile, rugăciunile, indicaţiile tipiconale ş.a.).

  Apreciază

  • Radu Delacruce said, on martie 7, 2012 at 10:38 pm

   Se vorbea despre banci in biserica. Iata un punct de vedere :De ce nu avem banci in biserica ?
   Stranile sunt un dar spre odihna neputintelor !
   Strana este un obiect de cult, el aflandu-se in biserica si fiind sfintit odata cu sfintirea acesteia. Stranile din lemn, frumos sculptate, avand pe ele cruci si vulturi bicefali, insirate de-a lungul peretilor bisericii, ne sunt tuturor cunoscute. Din pacate insa, nu toti mai cunoastem si rostul acestora.
   Cand omul zilelor noastre intra in biserica si vede stranile, el nu se poate gandi decat la un singur lucru, si anume la „scaune”. Doar lucrarea diavolului de inselare nu este alta decat a perverti toate intelesurile si a denatura adevaratele sensuri ale lucrurilor. Stranile nu sunt insa doar niste simple scaune, fiecare om avand dreptul la un asemenea „loc privilegiat”. Din pacate nici macar crestinii nu mai inteleg rostul acestor locuri de odihna a neputintelor trupului.
   Aceasta intelegere gresita a lucrurilor o vedem acolo unde, in multe biserici, s-a ajuns la practica straina dreptei credinte, ca fiecare sa isi monopolizeze cate un astfel de „scaun”. Daca un crestin nou venit in parohie se aseaza intr-o strana oarecare, aproape cu siguranta, putin mai incolo, el va fi ridicat – politicos sau nu – de catre „un domn” sau de catre „o doamna”, posesori „de drept” ai acelui loc.
   Ce este strana? Strana este un pogoramant facut oamenilor din dragoste, iar nu ceva absolut necesar vietii liturgice si cei duhovnicesti. Strana este un loc al celor neputinciosi cu trupul, iar nu al tuturor. Strana este locul unde se vede dragostea lui Dumnezeu fata de om si fata de neputintele acestuia. Bancile si scaunele sunt bune pentru batrani si pentru bolnavi, caci ei nu se pot jertfi mai mult decat atat, neputand tine pasul cu cei tineri.
   Strana / stranile sau „de ce bisericile noastre nu au banci” ?
   Bisericile nu sunt pline de banci, precum salile de teatru sau de cinematograf, deoarece aici nu avem spectacol, ci jertfa, dragoste si Impartasanie, aici avem despatimire, lupta cu patimile si nevointa, aici avem mangaiere, unire cu Dumnezeu si cu semenii. Precum Persoanele Sfintei Treimi sunt una, tot asa sunt chemati si oamenii sa devina una, iar aceasta mai greu se poate realiza stand pe scaune, fiecare pe „bucatica” lui de banca, decat stand in picioare, umar langa umar, intr-o unire din ce in ce mai mare.
   Daca L-am vedea pe Hristos pe Cruce, am mai putea sta pe scaun, in fata Lui ?!
   Cu siguranta, nici un crestin nu ar mai avea indrazneala de a sta asezat pe scaun, in acel moment. Oricat de nuputincios ar fi trupul omului, el s-ar nevoi pentru un ceas ori doua in a sta drept, in picioare, sau in genunchi, in acele momente minunate.
   Hristos este pe Cruce, in fata noastra, doar ca nu mai avem noi inimi simtitoare. Mergem la biserica fara sa simtit faptul ca Fiul lui Dumnezeu se aduce neincetat Jertfa pentru pacatele noastre. Oare cum ne privesc Tatal si Duhul Sfant, atunci cand noi stam pe scaune, asezati cat mai comod, si privim aproape mecanic randuiala slujbei ?! Cred ca se uita la noi cu mila si cu durere, datorita impietririi inimilor noastre.
   In fata Sfantului Altar, unde se afla Trupul si Sangele Domnului, nu poti sta pe scaun sau pe banca, atata timp cat nu te-au parasit puterile trupului. A sta pe banca in fata lui Dumnezeu, fiind in putere si nesuferind de nici o neputinta mare, este lipsa de bun simt. Daca atunci cand intra in camera directorul sau un inspector de serviciu, imediat te ridici in picioare, cu atat mai mult, atunci cand Hristos se jertfeste pe Sfanta Masa, nu poti si nu ai voie sa stai „comod”. El este pironit, iar omul nostru sta pe scaune cu spatar, cat mai comod.
   In catacombe nu cred ca erau banci, nici scaune. Nu cred ca acei crestini, care asteptau din clipa in clipa mantuirea, ar fi simtit nevoia de a sta pe scaune. Tot asa, nici noi nu ar trebui sa simtim nevoia de a sta jos in timpul Sfintei Liturghii.
   Spun aceasta deoarece stiu ca mai toti dintre noi putem face aceasta. Daca ar fi sa stam la o coada, la magazin, pentru un produs aflat la reducere, ori la un meci de fotbal, cu siguranta nici nu am simti oboseala din picioare sau spate. Aceasta este lucrarea diavolului, care ne da sa ne simitim tare neputinciosi, atunci cand incercam sa stam la toata slujba.
   In unele dintre tarile apusene, in bisericile nou-construite, s-au pastrat bancile, specifice acelor locuri. Aceasta se datoreaza insa oamenilor de acolo, care nu sunt obisnuiti cu smerenia popoarelor ortodoxe, nici cu nevointa acestora, si carora le-ar fi fost mai greu fara unele mici mangaieri trupesti. Cand vor intelege insa dragostea lui Hristos, vor renunta singuri la banci.
   Dupa cum zicea un prieten: „Daca Adevarul este propovaduit, nu ne vom tulbura din cauza unor banci.” Sunt biserici, mai ales in Ardeal, dar si in alte locuri, unde s-au introdus banci si scaune foarte multe. Nu cred ca prezenta in sine a bancilor este un lucru daunator, insa laxismul si delasarea pe care acestea ajung sa le „propovaduiasca” pot fi tare daunatoare.
   Pentru aceasta, este bine a pastra dreapta credinta intru toate, pana in cele mai mici detalii ale ei. Sunt multe lucruri al caror inteles nu il mai cunoastem, insa mintea si inima noastre trebuie „schimbata”, iar nu cele pe care nu le mai pricepem. Astfel, daca astazi primim o mica inovatie, maine ne tenteaza o alta, iar poimaine inca vreo doua-trei, uite asa, incet incet, ajungem sa schimbam totul. Si apoi ce vom face, ne vom mai numi oare „pastratori ai dreptei credinte” ?!
   Statul in picioare ajuta la pastrarea atentiei si adunarea mintii !
   A sta in picioare ajuta foarte mult la pastrarea mintii in biserica, la adunarea inimii si la lupta cu gandurile. Trezvia este cu mult mai usor de pastrat in momentul in care trupul sta drept, in picioare. Sezand pe scaun, crestinul trebuie sa lupte mai mult cu imprastierea mintii si cu ratacirea inimii spre fel de fel de planuri lumesti, fiind asezat cu trupul intr-o pozitie mai comoda.
   A sta jos in timpul sfintelor slujbe nu ne este de folos. Statul cat mai comod nu-ti poate da stare de smerenie si inima simtitoare fata de Jertfa ce are loc in Sfantul Altar, ba mai mult, iti poate da chiar moleseala si stare de somn. Sa ne intrebam : Cum am sta daca L-am vedea pe Hristos in fata noastra ?!

   Apreciază

   • Elena said, on ianuarie 14, 2015 at 3:09 pm

    Bine ai scris frate;
    doamne iartă-ne pe noi, ca mulți n-au înțeles poate mult timp ortodoxia, dreapta credința, sau chiar dacă exista Dumnezeu, deoarece comunismul ( alta arma a masoneriei) ne-a spălat creierele din pruncie.
    Dar cine caută adevarul cu ardoare si se roaga din adincul sufletului, cu inima „sincera” la bunul Dumnezeu, Milostivul si Mântuitorul i-i va „arata” adevarul oaiei lui rătăcite. Cine primește adevarul va simți nevoia de mulțumire catre Dumnezeu, deoarece aceasta este und Dar. Cu smerenie sa multumim Domnului, toti cei ce înțeleg dreapta credința,o trăiesc, si o mărturisesc pentru aceste daruri.

    Doamne miluieste, pomeneste si mantuieste toti arhiepiscopii, preotii, monahii si monahiile, tot clerul si crestinul ortodox mărturisitor, in Împărăția ta. Amin!!!

    Apreciază

 22. STOP RFID 666 said, on martie 8, 2012 at 2:57 pm

  Mai sunt su alte rataciri…….

  -credinta in extraterestrii
  -superstitiile care abunda si la ortodocsi
  -credinta in reincarnare
  -primitea cipurilor in acte
  -mileniul sectar
  -inchinarea la stiinta
  -horoscopul
  -citirea in nu stiu ce
  -inchinarea la idolii moderni.

  Apreciază

 23. Laurențiu Dumitru said, on martie 8, 2012 at 4:39 pm

  pentru Maria :

  Apreciază

 24. Maria said, on martie 8, 2012 at 6:29 pm

  Laurentiu Dumitru ,
  Am mai vazut acest interviu, atunci cand IPS l-a dat cu ani in urma si nu reiese din raspuns ,afirmatia ca tainele catolicilor sunt valide ,ci da raspunsul la intrebarea :Care din confesiuni recunosc sf Taina a impartasaniei si care nu o recunosc .Este clar ca si catolicii RECUNOSC ,Sf Taina a impartasaniei ,ca si noi ordodocsii ,ceea ce alte confesiuni n-o recunosc .Dar nu a afirmat IPS Teofan ,ca ceea ce fac catolicii este si valid si nici nu s- a referit la Tainele lor in general ,acestea fiind mai multe ,nu numai Taina Sfintei Euharistii .
  Cu alte cuvinte ,a vrut sa faca o diferenta intre catolici si alte confesiuni ,care sunt foarte departe de crestinism ,catolicii totusi , fiind mai aproape in doctrina de ortodoxie ,decat ceilalti .(cred in Sf Treime ,Maica Domnului , Sfinti etc ).
  Deci ei RECUNOSC ,dar ,fac totul pe dos ,sau nu fac ceea ce RECUNOSC .

  Apreciază

 25. Laurențiu Dumitru said, on martie 9, 2012 at 7:28 am

  Nădăjduiesc din toata inima să ai dreptate, desi „cele doua biserici cred ca…” e o formulare nepotrivita, caci e doar „una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica”. În plus sunt aproape 20 de ani de la această emisiune, oamenii se mai schimbă. Am ascultat un fragment dintr-o conferinta de-a sa unde da un raspuns echilibrat in chestiunea ecumenismului. Vlădica Teofan chiar este un om duhovnicesc și un ierarh vrednic. Discutia pornise insa de la altceva, nu mai revin, nu cred ca e cazul. Domnul sa dea tuturor luminare sa-l cinstim drept, in duh si-n adevar.

  Apreciază

  • Maria said, on martie 9, 2012 at 1:14 pm

   Laurentiu Dumitru,
   Ar fi bine pt Biserica noastra sa fie toti ierarhii din tara ,precum IPS Teofan .Daca sunt 20 de ani de la acel interviu ,sigur si-a pierdut din substanta .Il cunosc foarte bine de cand a fost instalat ca mitropolit al Moldovei .
   Este foarte smerit ,bun si sfatuitor cu toata lumea ,a indepartat „modernismul ” si ecumenismul din biserica ,
   a implinit tot ce era ” gol „dinainte ,este un traditionalist autentic in credinta ortodoxa si este un om foarte apropiat de lume .Nu-i plac laudele ,nu vrea covoare si lux de la usa pana la altar ,nu vrea paznici care se interpun intre IPS-SA si credincoisii care cer binecuvantare asa cum era inainte,nu alunga saracii si cersetorii din biserica sau din curte asa cum era inainte ,nu vrea becuri electrice in altar (pe toate le-a schimbat ) ci lumanari din ceara curata ,nu-i place publicitatea ,filmarile indraznete din timpul sf Liturghii asa cum era inainte , (se filma tot timpul si intra oricine , chiar in Altar fara pic de jena in timpul sf Liturghii ),nu se mai pun scaune in biserica (asa ca inainte ) la sarbatorile sf Parascheva ,care ocupau toata biserica si erau rezervate pt diferite oficialitati si straini din alte religii , ( toti dormeau in scaune de plictiseala ),dupa care se inchidea usa si era pazita de jandarmi .Pelerinii stateau afara in ploaie si sf Liturghie era savarsita doar in fata acestor invitati .Acum slujba tinandu-se afara intr-un altar de vara frumos amenajat si invitatii ,tot afara impreuna cu pelerinii .
   Si sunt foarte multe de spus cu privire la schimbarile in bine ,facute de IPS-SA .
   De aceea am intervenit cu acel raspuns la comentariul tau de pe blog ,pt ca m-i s-a parut o nedreptate .
   Si sa stii ca este foarte greu sa aduci randuielile si credinta din manastiri si biserici de mir, la nivelul credintei de acum ,sa zicem ,25 de ani , atunci cand cineva (fiind ecumenist ) s-a luptat pt a le demola, intr-o perioada de 18 ani .

   Apreciază

   • Laurențiu Dumitru said, on martie 9, 2012 at 4:20 pm

    Frumoase rânduri și gânduri. Mulțumesc. Mă bucur de toate aceste rânduieli care spun multe vrednicia unui ierarh.

    Apreciază

 26. Andrei said, on noiembrie 16, 2012 at 2:06 pm

  „Nimanui dintre crestini sau clerici nu-i este ingaduit sa intrebuinteze anatema, nici chiar in gluma, caci face mare pacat; numai Sfintul Sinod poate folosi aceasta anatema, dupa ce a epuizat toate mijloacele de indreptare si cel vinovat a fost judecat si osindit public, pentru fapte contra adevarurilor lui Dumnezeu si a Bisericii Sale.” – citat din Pravila Bisericeasca, ed. a 3-a, editata de parohia Valea Plopului, jud. Prahova; autor: ieromonah Nicodim Sachelarie; paragraful 38, pag.14
  Mai mult nu am de spus.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: