SACCSIV – blog ortodox

Principalii folcloristi si lingvisti romani au fost … evrei

Posted in EVREI by saccsiv on octombrie 18, 2011

   Vorbind aseara cu fratele MUGUR VASILIU despre placile de la Sinaia (despre care puteti citi in numarul 51 al revistei AXA) am ajuns firesc la tema: ELITELE (cum le numesc eu pe acest blog) stiu mai multe despre istoria reala a romanilor decat stim noi romanii.

Dar nu le convinea ce-au aflat, asa ca au luat inca demult masuri in consecinta. Ca atare, intre altele, si-au trimis incepand cu secolul XIX intelectualii sa ne puna pe fagasul necesar. Si astfel am invatat de la ei cum e cu folclorul nostru, cu limba noastra, cu basmele noastre. Si mi-a spus un nume fratele Mugur: Lazăr Șăineanu. Si mi-am amintit si eu de doua, pe care le aveam trecute in EVREI CELEBRI (M – Z)

   Iata ce aflam din http://ro.wikipedia.org/wiki/Laz%C4%83r_%C8%98%C4%83ineanu

Lazăr Șăineanu (n. 23 aprilie 1859, Ploiești – d. 11 mai 1934, Paris) a fost un lingvist și folclorist român, de origine evreiască (numele de familie la naștere: Schein).

Activitate

A fost asistentul la catedră al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. B. P. Hasdeu a avut o mare pasiune pentru cunoașterea sanscritei și a cercetat relațiile dintre literatura veche indiană, filologia și folclorul românesc. Lazăr Șăineanu și Moses Gaster au continuat cercetarea lui Hasdeu în domeniul folclorului comparat. [1] Lazăr Șăineanu s-a stabilit în Franța în anul (1901). În scrierea sa, Basmele românilor, premiată la concursul publicat de Academia Română în 1894, Lazăr Șăineanu a deosebit trei mari tipuri de basme: basme pur fantastice, basme eticofantastice și basme religioase. [2] Lazăr Șăineanu este autorul unui important dicționar enciclopedic Dicționar universal al limbii române (1896) și al unor studii de lingvistică franceză (L’argot ancien și La langue de Rabelais). A inițiat cercetările de stilistică privind studierea argoului românesc, pornind de la studii ale argoului limbii franceze. Lazăr Șăineanu a fost căsătorit cu Cecilia Șăineanu (n. Samitca) (1872 – 1940) și au o fiică, Elisabeta Șăineanu, care a devenit actriță și a folosit numele de scenă Elizabeth Nizan.

Iata si ce aflam din http://ro.wikipedia.org/wiki/Moses_Gaster:

Dr. Moses Gaster (n. 17 septembrie 1856, Bucureşti – d. 5 martie 1939, Abingdon, Marea Britanie), a fost un rabin evreu din România şi Anglia, filolog, istoric literar, publicist şi folclorist,cu deosebire în domeniul limbii şi culturii române şi al studiilor iudaice. Membru de Onoare al Academiei Române a fost totodată un luptător pentru emanciparea evreilor din România şi un important conducător sionist.

Anii de tinereţe

Rabinul Dr. Moses Gaster s-a născut la data de 17 septembrie 1856 în Bucureşti, într-o notorie familie evreiască sefardă, bunicul său fiind unul din conducătorii comunităţii şi fondator de sinagogă, iar tatăl său – consul al Olandei la Bucureşti şi susţinător al ideilor mişcării de culturalizare modernă în rândurile evreilor, Haskala. Moses Gaster a urmat gimnaziul şi liceul în celebre şcoli bucureştene. A avut ca profesori particulari pentru limba ebraică şi studii biblice pe prof.Korn şi pe renumitul orientalist evreu francez Joseph Halévy, care în afară de ebraică, i-a predat şi limba turcă şi l-a introdus în noţiunile semitologiei. În anul 1876 şi-a început studiile la Seminarul Teologic Evreiesc de la Breslau, instituţie inspirată de ideologia ştiinţelor iudaice (germană Wissenschaft des Judentums) a celei de-a doua generaţii de maskilim (iluminiştii evrei) şi a curentului cunoscut mai târziu ca iudaism conservativ, unde i-a avut ca profesori pe Heinrich (Tzvi Hirsch) Graetz, Zacharia Frankel şi David Rosin. În paralel, a învăţat şi la universităţile din Breslau şi Leipzig, acordând o deosebită atenţie studiului lingvisticii, studiilor biblice, limbilor orientale şi romanice. În anul 1877 a obţinut diploma de doctor a Universităţii din Halle cu o teză de lingvistică romanică – despre fonetica istorică a limbii române – sub conducerea renumitului romanist Gustav Gröber. În anul 1881 a obţinut diploma de rabin din partea Seminarului teologic din Breslau.

Activitatea sa în România

În anul 1878, la iniţiativa Prof. Graetz, Gaster s-a alăturat Comitetului Român de la Berlin, care, întrunit în urma războiului ruso-turc, a încercat să lege recunoaşterea independenţei României de acordarea de drepturi civile depline minorităţilor necreştine,respectiv evreilor. Încă în anii studenţiei la Breslau Gaster a colaborat cu articole în domeniul filologiei româneşti la revistele „Junimea” şi „Columna lui Traian” a lui Haşdeu. Întors în România de la studii, mai întâi în 1878, apoi din nou în anul 1881, Gaster a început să se dedice studiului literaturii vechi şi literaturii populare române, a ţinut prelegeri de mitologie comparată la Universitatea din Bucureşti şi a colaborat la importante publicaţii culturale ale vremii. A luat parte la şedinţe ale cercului „Junimea” stabilind relaţii amicale cu Titu Maiorescu, Mihai Eminescu şi alţii. De asemenea, a fost un bun prieten şi colaborator al filologului Lazăr Şăineanu. Casa lui din strada Sticlari din Bucureşti a devenit un loc de întâlnire pentru numeroşi intelectuali din elita română –C.Mille, Al.Odobescu, Al. Macedonski, Haşdeu, Gr.Tocilescu, Maiorescu, Eminescu, şi româno-evreiască – Ronetti-Roman, Adolphe Stern,Lazar Edeleanu şi alţii. În afară de activitatea sa pentru acordarea drepturilor cetăţeneşti evreilor români în spiritul Tratatului de la Berlin, a fost unul dintre fondatorii organizaţiei locale a Hovevei Ţion („Comitetul Central pentru facilitarea emigraţiei evreieşti” în Palestina, cu sediul la Galaţi). În anul 1882 s-a numărat, în această calitate, printre organizatorii celei de a doua aşezări de evrei români în Palestina (Eretz Israel, cea de la Samarin, azi Zikhron Ya’aqov. După ce în 1885 a fost ales membru în societatea Ateneul Român, în mod surprinzător, la scurt timp după aceasta, a fost expulzat din România, în acelaş an, din ordinul guvernului liberal al lui Ion Brătianu, împreună cu principalii lideri de opinie ai presei evreieşti, ca urmare a înfierării de către aceştia a măsurilor legislative restrictive,a abuzurilor administrative şi a propagandei împotriva evreilor.

Activitatea după expulzare, în Anglia

Stabilindu-se la Londra, după o scurtă şedere la Viena, Gaster a ţinut la Oxford ciclul de conferinţe Ilchester despre literatura slavonă. În anul 1887 a fost numit rabin (Haham) al Comunităţii Sefarde. În perioada 18901896 a fost rectorul Colegiului evreiesc „Judith Lady Montefiore” de la Ramsgate, pe care a încercat să-l transforme după modelul Seminarului de la Breslau.

A deţinut importante funcţii academice ca preşedinte al Societăţii de Folclor (Folklore Society), preşedinte al Societăţii Istorice Evreieşti (Jewish Historical Society) , vicepreşedinte al Societăţii Regale Asiatice (Royal Asiatic Society) şi membru al multor altor societăţi ştiinţifice. Rabinul Gaster a fost membru activ al Hovevey Tzion şi al Anglo-Jewish Association. A aderat la mişcarea sionistă politică încă de la începuturile ei şi a fost vicepreşedinte al celui de al doilea, al treilea, al patrulea şi al şaptelea Congres Sionist. Gaster a fost fondatorul şi preşedintele Federaţiei Sioniste Engleze (English Zionist Federation).

Adept al sionismului cultural şi neadmiţând un compromis teritorialist (crearea unei entităţi prestatale naţionale sau autonome evreieşti în alte teritorii decât Palestina) , Gaster s-a implicat în negocierile cu autorităţile britanice privind soarta căminului evreiesc din Palestina. Prima versiune a Declaraţiei Balfour s-a redactat la reşedinţa sa londoneză, la 7 februarie 1917, în prezenţa lui Chaim Weizmann, Nahum Sokolov, James de Rothschild, Mark Sykes şi Herbert Samuel.

Contribuţiile sale la filologia, la folcloristica şi istoria literară românească şi evreiască

Gaster a debutat cu studii de limbă română, dar, întors de la Breslau, interesul său s-a îndreptat spre literatura populară română. El are meritul de a fi autorul primei încercări de sistematizare a folclorului literar românesc în „Literatura populară română”, Bucureşti, 1883. „Chrestomaţia română”, Leipzig, Bucureşti, 1892, a fost considerată mulţi ani lucrare de referinţă în domeniu, făcând cunoscute în mediile de specialitate europene limba şi literatura română, la fel ca prelegerile sale ţinute la Oxford sau studiile publicate în reviste de specialitate.

Adept al metodei comparatiste în studierea folclorului, Gaster a considerat literatura populară slavo-bizantină drept puntea de legătură dintre literatura populară pre şi post-talmudică şi folclorul european. Studiile sale de exegeză biblică şi de literatură populară ebraică din Antichitatea târzie şi Evul Mediu, la fel ca articolele sale dedicate multiplelor domenii ale Ştiinţei Iudaismului, al cărui principal promotor a fost în România, precum şi studiile sale samaritene au fost cumulate în cele trei volume de „Studies and Texts in Folk-Lore, Magic, Medieval Romance, Hebrew Apocrypha and Samaritan Archaeology”, Londra, Maggs Bros, 1925-1928.

Gaster a colaborat la prestigioase publicaţii savante ca „The Archaeological Review”, „Asiatic Quarterly Review”, „Byzantinische Zeitschrift”, „Folk-Lore”, „Journal of Apocrypha”, „Journal of the Royal Asiatic Society”, “Slavonic Review”, Zeitschrift für alttestamentische Wissenschaft”. A semnat în reviste culturale româneşti precum „Bukarester Salon”, Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, „Revista literară”, „Şezătoarea” şi a avut însemnate contribuţii în publicaţii dedicate ştiinţelor iudaice ca „Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums”, “Revue des Etudes Juives”, “Hebrew Union College Annual”, “Anuar pentru Israeliţi” ( al lui Moses Schwarzfeld, împreună cu care a fost expulzat din România) , “Sinai”.

Articole gasteriene au apărut în publicaţii evreieşti precum “The Jewish Chronicle”, “The Jewish Forum”, “The Jewish World”, “Jewish Quarterly Review”, “Ost und West”, “Jewish Tribune”.

Ca lingvist, a susţinut romanitatea poporului român şi latinitatea limbii române în lucrări ca „Stratificarea elementului latin în limba română” sau „Die Nichtlateinischen Elemente im Rumänischen”. Se apreciază că cea mai importantă lucrare în domeniul filologiei este „Crestomaţia română”, lucrare în două volume incluzând reproducerea a peste 200 de texte manuscrise din sec. XVI-XVIII. Ca istoric literar a fost preocupat de vechimea şi periodizarea limbii române, de locul şi importanţa literaturii române şi a îngrijit cea mai bună ediţie din „Povestea vorbei” a lui Anton Pann.

Moses Gaster a elaborat studii despre literatura populară ebraică în lucrări cum sunt „Basme şi istorii talmudice”, „Tractatul talmudic”, „Legende talmude şi legende româneşti” ş.a. A fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 5 martie 1929, „titlu pe care l-a onorat până în ultima zi a vieţii sale, 30 mai 1939”. În anul 1936 a donat Academiei Române întreaga sa colecţie de cărţi vechi şi manuscrise.

Comentariu saccsiv:

   Sa ne amintim si de Heimann Hariton Tiktin:

   Heimann Hariton Tiktin (1850 – 1936), evreu, academician , fondatorul lingvisticii romane moderne . Nascut in Prusia , intr-o familie de rabini , la 18 ani se muta la Iasi , devenind cetatean roman in 1870 . Activ in Junimea . Printre cunoscuti : Mihai Eminescu ( care-l introduce in lexicografia , gramatica , folclorul , literatura si istoria tarii ) , Nicolae Iorga ,  Gheorghe Kirileanu , Titu Maiorescu, Grigore Tocilescu, Alexandru Philippide, A. C. Cuza, Ovid Densusianu , Alexandru Vlahuţă si Bogdan Petriceicu Hasdeu .

In 1900 se converteste la cretinism luandu-si numele de Hariton .

Este interesat de fonetica si gramatica pe care le analizeaza din perspective istorice . Ca si junimistii , era un avocat al transcrierii fonetice . A contribuit frecvent la Convorbiri Literare, a completat gramatica romana in 1883 , a fost cofondator al Societatii stiintifice si literare , a publicat Rumänisches Elementarbuch in Heidelberg , a tradus lucrari ale lui Eminescu si Creanga in germana . Dictionarul Romano – German este inca considerat printre lucrarile autorizate in domeniu .

Si chiar si de Alexandru Graur (1900 – 1988), evreu, important lingvist roman.

Acest Tiktin s-a convertit la crestinism precum Nicolae Steinhardt? Nu stiu, dar nu cred.

Voi ce credeti fratii mei? Au fost toti acestia obiectivi? Sau nu cumva mai degraba si-au executat misiunea?

Mugur Vasiliu chiar se pricepe la acest domeniu asa ca va urma o parte a doua a acestui articol, in care il voi ruga sa expuna pe larg cele ce mi-a spus aseara. Cum e cu basmul cutare, cum e cu personajul cutare. Ce considera ca s-a schimbat, unde s-a umblat, motivul pentru care s-a modificat. Ce anume e basm real si ce anume e inventie. Si alte chestii foarte interesante.

43 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on octombrie 18, 2011 at 8:30 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Claudia said, on octombrie 18, 2011 at 9:24 pm

  Off topic:

  Mi-am adus aminte de copilasii acestia si am zis sa va reamintesc si voua. Sa le mai trimitem si luna aceasta ceva banuti.

  https://saccsiv.wordpress.com/2011/08/23/sa-ajutam-o-mama-cu-trei-copii-care-a-refuzat-sa-avorteze/#comments

  Apreciază

 3. clement said, on octombrie 18, 2011 at 9:46 pm

  In „Dictionarul Universal al Limbei Romane” a cincea editiune, editat in 1925 la editura Scrisul Romanesc, fost Samitca, gasim la pagina 346 pertinete explicatii pentru urmatorele cuvinte:
  jidan – m alt nume dat evreului; slav. iudeu
  jidov – m 1 jida,; jidovul ratacitor, personaj din legendele medievale numit si Ahasverus, condamnat a rataci pana la sfarsitul lumii, fiindca insultase pe Iisus purtandu-si crucea in spinare; 2 pop. urias: de cand cu jidovii si cu tatarii, locutiune ce desemneaza o adanca vechime pe care taranul o atribuie ruinilor stravechi si colosale( Jidova)….
  In editiile din 1896, 1906,1914, 1922 si 1925 ale Dictionarului, substantivul jidan, cu derivatele sale, apare fara nicio specificare pejorativa. Ovreiul (pagina 449) Saineanu a consemnat pentru Istoria Limbii Romane ceea ce alti ovrei, dupa peste un secol, incearca prosteste sa conteste, anume faptul ca lingvistic, un evreu si un jidan sunt tot un drac.

  Apreciază

 4. Toma said, on octombrie 18, 2011 at 10:45 pm

  Elitele intelectualitatii evreiesti sunt foarte interesate de Romania.
  Sunt multe legende legate de limba romana. Iar unele par mai mult decat legende urmarind firul logic.
  Exista si componente mistice oculte in care nu putem intra.

  Cei mai importanti lideri ai lumii vin mereu aici. Si nu vorbim de liderii din vitrina, ci de cei din spatele perdelei vitrinei. Faptul ca vin pe aici nu este o coincidenta. Sunt sute de tari in lumea asta, dar ei aleg Romania.
  Si Romania nu e numele acestor locuri.

  Pentru cei care citesc acest blog si pentru autori vreau sa le subliniez ceva.
  Stiti ca de curand tigan e considerat termen peiorativ. Jidan la fel. Nu si filistin! Cautati in dex (dexonline.ro) si veti gasi o definitie injositoare pentru filistin.
  Surpriza e ca palestinienii nu isi spun palestinieni, ci filistini:
  http://www.google.com/search?q=filisteen&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

  Numele acestei tari nu este Romania. Am spus mai demult asta. Mihai Viteazul era numit Malus Dacus de toti contemporanii care nu vedeau cu ochi buni unirea:
  http://www.dacia.org/daciarevival/articolearticles/articole-in-limba-romana/234-malus-dacus

  Malus Dacus la 1600?

  Apreciază

  • Razvan said, on octombrie 19, 2011 at 8:48 am

   Romania este numele Imperiului Roman de Rasarit, devenit Bizantin dupa ce grecii au „confiscat” dregatoriile importante si cultura (putin inainte de asta, limba greaca s-a numit romaica, ca nu cumva sa ridice suspiciuni ca ar ataca romanitatea imperiului). Noi suntem urmasii etniei stravechi a Imperiului Roman de Rasarit: din punct de vedere genetic traci (nu doar daci, poporul roman nu s-a format doar in granitele Daciei, ci pe o intindere mult mai mare), dpdv cultural-lingvistic latini (romanitatea orientala) si, cel mai important, dpdv spiritual, crestini.
   De ce au abandonat tracii limba daca (traca) si au preluat latina, e o intrebare dificila, dar sunt cateva lucrari in domeniu – do some research:). Bineinteles, vorbita in stil tracic – limba in care stramosul nostru, fericitul Ieronim, a scris Vulgata.
   2 lucruri importante de retinut:
   1. Stramosii nostri au inceput sa preia latina cand s-au convertit la crestinism (ceea ce a fost instant, de pe vremea Sfintilor Apostoli, nu dupa sute de ani ca la alte neamuri – si evident, au fost multi traci care n-au vrut sa se converteasca). N-AU PRELUAT LATINA PT CA AU FOST SUBJUGATI, CI CA ASA AU VRUT (sau ca, fiind crestini, erau exclusi din comunitatile tracice). Si latina lor, a noastra adica, oricum a fost o latina proprie.

   2. Se crede ca si Vlad Tepes se gandea sa infaptuiasca Dacia Mare, ceea ce Mihai Viteazul a reusit pentru putin timp. Cuvantul „Dacia” a fost mereu unul drag romanilor – nu spune nimeni ca stramosii nostri traci si-au renegat firea si mostenirea, doar ca au filtrat-o, au purificat-o de paganism. ASTA NU INSEAMNA CA NOI NU SUNTEM ROMANI, CI DACI [romanii din Istria, urmasi – teoretic – ai Iilirilor (si da, sunt diferente intre iiliri si daci) – ce sa mai zica?]. Toata hipstereala asta cu „noi nu suntem urmasii Romei”, „sa ne intoarcem la adevaratele noastre radacini” si alte chestii napoleonslavesciene duc spre „adevaratul nostru stramos Zalmoxe” si neo-pagansim. Pentru unii nu pare o amenintare, dar ganditi-va ca asociatii ca Dacia Revival sunt sprijinite masiv cu bani din afara, scotand multe lucrari pseudo-stiintifice luate in ras de academicieni straini, dar devorate de yoghini si adepti new-age, sau pur si simplu oameni obisnuiti care au simtamantul firesc al patriotismului, dar gresit directionat.
   Multi cred ca asta e strict „cazul dacilor”, dar si in Bulgaria exista curentul de promovare al „vechii religii bulgare, singura adevarata”, si in Lituania; ca sa nu mai vorbim de Grecia. (vezi si filmul Agora).

   Noi n-aveam cum sa devenim latini din 105 pana-n 271. Alta a fost cauza. Ceea ce n-ar trebui sa mire pe nimeni, istoria noastra e contrafacuta.

   Apreciază

   • Razvan said, on octombrie 19, 2011 at 9:00 am

    Si ca sa fiu in tema cu articolul, ghiciti de cand a inceput istoria noastra sa fie contrafacuta si de catre cine 😀 – poate’s mai multe explicatii, dar care se completeaza una pe alta.

    Apreciază

   • mircea said, on octombrie 19, 2011 at 10:29 am

    Ce spune parintele Staniloaie:

    „….El spune ca aici era colonie romana. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la Roma, de dinainte de cei care s-au format la Roma. Eu zic ca noi suntem protolatinitatea. Nici o limba nu este atat de latina ca limba noastra; este foarte apropiata de limba latina scrisa, aproape toate cuvintele… Si avem cuvintele latine cele mai substantiale, cele mai pline de seva, de exemplu: inima este de la anima, noi spunem Atottiitorul, traducerea exacta dupa „Pantocrator”, in Occident ei zic Atotputernicul: Atotputernicul e mai rece; Atottiitorul parca te imbratiseaza. Noi zicem Tata, ei zic Pater; Tata parca-i altfel… Noi zicem Fecioara, ei zic Virgo, mai fizic asa. Ei zic „regnum” – stapanire, parca mai lumeste; noi zicem imparatie, parca mai plina de taina, de basm asa… imparatie… Noi zicem biserica de la „basiliki”, adica cladirea imparateasca; Hristos e imparatul… ei zic „ecclesia”; iar toti termenii acestia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la noi nu. Si ceva din duhul acesta rasaritean, de taina, se vede in toate cuvintele noastre. Noi nu le-am luat de la Roma; noi avem o limba proprie; latina dar proprie, noi am fost protolatini, aici s-a format latinitatea. Dealtfel, caracterul nostru latin nu e strain de vechimea fiintei noastre de traci: invatatul vienez Tomaschek in lucrarea sa „Uber die Bessen” tiparita la 1880, spune ca besii erau tracii si dincolo de Bosfor se numeau biti, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, dupa ce grecii inving, pleaca (evident ca nu singur, ci cu corabii si cu multime) si intemeiaza Roma. Eu cred ca asta a fost protolatinitatea; a noastra, aici. Dupa aceea a ajuns acolo intrand in legatura cu nemtii, cu barbarii, cu toti; deci latinitatea prima si cea mai curata a fost aici. Sfantul Apostol Pavel a tradus in limba asta care se vorbea aici. De ce noi am ramas latini dupa ce am avut stapanirea armatei romane vre-o suta si ceva de ani?… asa de repede isi pierde un popor limba?… de ce n-au devenit latini grecii; sau cei din Asia Mica, sau cei din Egipt?… de ce numai noi?…

    Tracii acestia se intindeau foarte departe, se intindeau dincolo in Bitinia, pana in Frigia si s-au intins in toti Balcanii, pe urma pana-n nordul Carpatilor. Poate imprejurarile, sau poate nu stiu ce fel al nostru de a fi prea ingaduitori, ne-a imputinat asa teritoriul. Grecii aproape ca i-au desfiintat pe macedoneni, sarbii la fel, bulgarii la fel… Balcescu spune ca atunci cand a ajuns pe un varf de munte in Bulgaria, de jur imprejurul lui erau numai romani.”

    Deci, atat latina cat si limba dacilor si ce vorbim noi azi au ca origine limba tracilor. Stramosii nostri nu au preluat nici o latina. Nici dacii nu au abndonat traca, nici tracii nu au abandonat daca :).
    Dealtfel e logic si de bun simt.

    Apreciază

  • Ioan Pelasgul said, on octombrie 19, 2011 at 9:06 am

   Am niste mici suspiciuni legate de aceste persoane care zic ca suntem Daci( si ca Romanii sunt vorbeau limba dacilor…) ca am gasit si chestii cel putin ciudate la ele.

   Exemplu: „Dacia a fost cucerita in proportie de 14% de Imperiul Roman.”
   I-auzi, pai unu la mana granitele Daciei sunt destul de disputate, unii spun ca Daci era de la Dunarea Mijlocie la Bug si de la Haemus pana Izvoarele Nistrului ,altii ca era de izvoarele Dunarii pana la Bug sau Nipru si de la Vistula Mijlocie( Polonia) pana la Haemus sau granita cu Imperiul Roman.
   Pai in Ambele cazuri Imperiul Roman a cucerit tot ce era la sud de Dunare si cred ca e mai mult de 14% plus ca a mai cucerit si la nord de Dunare, si nu numai provincia Dacia Romana, pentru ca cea mai mare parte a Munteniei si sudul Moldovei faceau parte din Provincia Moesia……
   Am vazut ca pe youtube acest procent este repetat mereu dar nu am vazut nici o harta cu toata Dacia si cu ce inseamna acest 14% pentru cei care au facut clipurile respective.

   Apoi am vazut ca sunt unii tineri care dupa ce citesc aceste carti ajung sa renunte la crestinism si sa practice „religia daca”.

   A se observa:

   http://www.gebeleizis.org/main.htm

   http://www2.nationalisti.ro/

   Oare nu cumva si asta e o diversiune, sa ne distraga atentia de la altceva?

   Apreciază

   • Razvan said, on octombrie 19, 2011 at 11:26 am

    Dacă o afirmă părintele Stăniloaie, înseamnă că aşa o fi. Întrebare: totuşi de ce poetul Ovidiu spune că nu înţelege nimic din ce spun geţii ? Probabil că limbile au avut nucleu comun, dar au evoluat diferit. Bănuiala mea (neverificată, fără pretenţie de argument cu autoritate etc.) e că numerosul popor al tracilor a fost un liant între indienii vechi şi latinitatea occidentală. Alexandru Macedon n-ar fi putut să cucerească atât de mult atât de repede doar cu macedoneni, e ca şi cum Malta ar cuceri Italia şi Germania. Îşi întâlnea pe parcurs fraţii, care treceau sub comanda lui.
    Pt Ioan Pelasgul, de acord cu tine în ce priveşte graniţele Daciei. Nu cred că era mare diferenţă între daci şi traci. Cei care afirmă asta şi spun că noi ne tragem exclusiv din daci, vor să ne limiteze spaţiul etnogenetic – deci geopolitic noi avem treabă doar în spaţiul vechii Dacii, dacă-l avem şi pe acesta (vezi teoria imigraţionistă şi vrăjelile ungurilor), iar „ciudăţenii” ca vlahii (care, apropo, îşi zic(eau) rumâni, rumuni, rămâni) înseamnă că-s alte popoare. (înrudite cu noi, dar ALTELE).

    Apreciază

  • Toma said, on octombrie 19, 2011 at 12:39 pm

   Razvan, Dacia se intindea pe un teritoriu mult mai mare. Pe scuturile regilor danezi era scris Daciae Regis. Ei isi spuneau regi daci.
   Mai mult de atat, provincia din nordul Italiei, care acum se numeste Padova, inainte se numea Padava. Dava?
   Inca un aspect, in Elvetia, exista o populatie numita romansch care vorbeste o limba asemanatoare limbii romane.
   Malus Dacus la fel e de necontestat.

   Preluarea limbii latine de la romani e un mit. Dacii vorbeau o latina vulgara. Dacii erau stramosii romanilor.
   Britanicii au stat 1000 de ani sub romani si vorbesc engleza, nu o limba latina.
   Grecii vreo 500 de ani si vorbesc greaca.
   Dacii nu au stat nici 100 de ani sub romani si brusc le doreau limba? Mai ales ca acestia erau oameni cu coloana vertebrala. Si ca mai mult de 3 sferturi erau daci liberi si traiau in tinuturi care nu erau controlate de romani.

   Vizita Sfantului Apostol Andrei a avut loc inainte ca Dacia sa fie cucerita. Grecii au fost vizitati si ei.
   Dacii nu au imbratisat limba latina ca le-ar fi vorbit Sfantul Apostol Andrei in latina. E O MINCIUNA!

   APOSTOLII AVEAU DARUL DUMNEZEIESC DE A PUTEA VORBI IN ORICE LIMBA, DE A SE PUTEA INTELEGE CU ORICE GRAI DE PE PAMANTUL ASTA.

   Acest lucru nu poate fi negat. Si dacii vorbeau o latina vulgara. Italienii de azi nu se inteleg intre ei. Cei din nord si cei din sud, trebuie sa vorbeasca limba italiana literara ca sa se inteleaga.
   Insa la noi unul de la Chisinau se intelege cu unul Valea Timocului. Exista o unitate a limbii care nu mai este intalnita nicaieri in Europa.

   Dacii au fost primii alesi de Dumnezeu dintre neamuri, de aceea a venit aici Sfantul Apostol Andrei. Si dacii il asteptau pe Sfantul Apostol Andrei. L-au primit si au imbratisat credinta. Au stiut ca Dumnezeu le vorbeste.
   Si acesta e un lucru rar si dosit de istorici.
   Drept dovada Sfantul Apostol Andrei nu a fost batut, torturat, omorat sau crucificat pe acest pamant. Ia vezi daca in Grecia la fel a fost?

   Banuiesc ca ai auzit de tablitele de la Tartaria. Prima scriere din lume. Dacii aveau un alfabet care continea cam 100 si ceva de caractere. Unele caractere puteau reprezenta un cuvant intreg. Ca si la evrei.
   Legenda spune ca lemnul din care a fost facuta arca lui Noe este din Dobrogea. Se spune ca arca a fost gasita pe muntele Ararat si lemnul e din Dobrogea. Si ca unul din fiii lui Noe, pe nume Tiras (sau Tyras) s-ar fi stabilit undeva in zona Tiraspolului de azi. Si ca din el se trag tracii.
   Deci nu e minciuna daca spunem ca limba romana e o limba ingereasca. Dar numele acestor locuri nu este Romania, si nu romani ar trebui sa ni se spuna.

   Civilizatia romana a fost un mit. Doar pentru ca au castigat un razboi nu inseamna ca erau miezul civilizatiei. Ca sa faca un pod peste Dunare, romanii au avut nevoie de serviciile, stiinta si inteligenta unui sirian (sau grec), Apolodor din Damasc.
   A folosit un ciment natural care se intarea sub apa. Unii spun ca s-a modificat cursul Dunarii, dar acestia probabil ca nu stau facut macar o baie in Dunare sa inteleaga forta acestui fluviu. S-au inecat inotatori experimentati in vartejurile Dunarii, dar niste romani sa devieze Dunarea?
   Ciment natural care se intareste sub apa fac azi doar cateva natiuni. Si cel mai bun e cel japonez. Formula e secret comercial. Apolodor stia asa ceva si nu era roman.
   Roma este construita cu aurul dacilor luat prin crima si talharie. Nu merita niciun respect. Italienii poate caci sunt oameni, dar operele construite pe sange nu.

   E o rusine ca tara in care traiesc sa mai poarte inca numele Romei. Si pe cetatenia mea sa scrie roman.
   E o rusine ca numele tarii si al celor ce traiesc in ea, nu onoreaza numele celor care l-au primit pe Sfantul Apostol Andrei.

   Apreciază

   • Razvan said, on octombrie 19, 2011 at 3:47 pm

    Şi eu credeam la fel până să mă lovesc de un fapt istoric: aşa-numiţii vlahi şi-au zis din timpuri străvechi „rămâni”,”romani” şi alte derivate. De ce nu traci sau daci? mai am şi alte preocupări, dar nu ştiu cum se întâmplă că pe acest blog, fac ce fac şi ajung la vlahi 😀 – scuze pt ideile fixe 😀 încă un lucru – că tot e vorba de folclor şi poate un om documentat ca Mugur Vasiliu va acredita ce spun: nu avem colinde, creaţii populare autentice (ne-inspirate de paşoptişti, iluminişti sau alţi masonei din negura timpului) despre Decebal. Sau despre Burebista, Scorillo, Cotizo, etc.
    N-am zis că am făcut abstracţie de moştenirea dacă. Ba chiar cuvântul Dacia ne e foarte drag. Nu degeaba în satele din Apuseni, bătrânii pe patul de moarte spuneau fiilor lor să nu uite că sunt Daci (parcă aşa ţin minte). Da, ştiam de Tiras. De asemenea, genetic, ne tragem şi din alt nepot de-al lui Noe, Peleg (strămoşul, evident, al pelasgilor). Danemarca nu e singurul exemplu. Şi lituanienii cândva şi-au proclamat cu mândrie apartenenţa la familia dacică, la primii lor conducători. Asta nu înseamnă că nu ne putem spune Români. Şi romani nu-şi spuneau doar cei din Roma, ci cei din tot Imperiul Roman de răsărit, în epoca lor de aur, până la emanciparea/”redescoperirea” culturii elene păgâne, când grecii s-au gândit că-s mai cu moţ şi că imperiul trebuie să fie defapt al lor. E un documentar bun pe youtube despre asta – fall of the byzantine empire (în 9 sau 7 părţi). Părerea mea e că noi suntem daci, dar suntem mai mult decât daci. În primul rând creştini, apoi moştenitori de drept ai Imperiului Roman de răsărit zis bizantin, apoi urmaşii tracilor botezaţi în Hristos. Suntem un popor nou şi în acelaşi timp, printre cele mai (dacă nu chiar CEL MAI) vechi din Europa. Avem atât atuurile unui popor vechi: profunzimea, bogăţia spirituală – cel mai bogat folclor, cele mai multe basme, proverbe – înţelepciunea populară; cât şi atuurile unui popor nou: elanul, versatilitatea (învăţăm uşor limbi străine, stă în caracterul nostru să preluăm imediat ceva nou şi să ne schimbăm repede etc) şi încă…lista poate fi completată. Reversul e că avem atât defectele unui popor nou, cât şi ale unuia vechi. E ceva unic în legătură cu poporul nostru, elitele ştiu asta şi acordă mai multă atenţie distrugerii noastre. Ştiu că o să spuneţi că ăsta e naţionalism şi o scuză prostească: ni se întâmplă atâtea rele că suntem buricul pământului. Nu cred că doar noi suntem spuma şi în fond ăsta e un comment pe blog:pot să spun ce cred fără să dau o tonă de argumente pt fiecare afirmaţie 😀 oricum, sunt de acord cu tine că mulţi conducători ai lumii au un interes special aici – [mai mult ca-n altă parte]. Ca dovadă, în perioada interbelică aveam de două oriî mai mulţi masoni ca ţările din jur. (Sau o fi fost asta pentru că suntem noi proşti?) Poţi să verifici informaţia pe net, scuze că nu dau direct linkuri (motive tehnice). Mi-a făcut plăcere să discutăm, au logică argumentele tale, dar din motivele prezentate mai sus, nu le consider adevărate.
    Şi eu sunt Român (nu de la Roma, ci de la Romania) şi Dac în acelaşi timp 🙂 Numai bine!

    Apreciază

   • Toma said, on octombrie 20, 2011 at 4:20 am

    Ma obligi sa repet, Sfantul Apostol Andrei a venit aici cand Dacia nu era ocupata. Si Domnul l-a ajutat sa vorbeasca cu aceia care traiau aici. Practic tu spui ca aceasta minune nu a existat prin faptul ca erau dacii innebuniti dupa limba latina.

    Chestia cu numele de roman/ruman/raman sunt pure aberatii. Iarasi repet, dusmanii acestui popor il numeau pe primul unificator Malus Dacus. Nu i-au spus Malus Romanus.

    Chestia cu imperiul bizantin iarasi nu tine. Nu e o mandrie imperiul bizantin, caci e acel imperiu care i-a prigonit pe crestini la inceput. Ca s-a reformat e alta poveste. Dar dacii au primit Cuvantul Lui Dumnezeu. Ei nu au prigonit pe Sfantul Apostol Andrei. E ditamai diferenta.

    Alt argument e cel cu limba vorbita.

    Romania trebuie curatata de acest nume rusinos. Noi nu suntem legati de Roma, ci Roma de noi.
    Asa au ramas multe nume urate pe chipul acestui pamant.

    Vrei exemplu. Poftim: TELEORMAN
    Are radacini turcesti, DELI ORMAN, si inseamna padurea nebuna. Si se pastreaza inca numele ca asa l-au lasat masonii aia jegosi.

    Te rog sa nu mai imi scrii niciun argument ca nu imi plac, si sunt mincinoase.
    Noi nu suntem bizantini, turci si nici altceva. Aici e Dacia. Iar cine e dac nu e si roman. Cine e evreu nu e si altceva. Si evreu, IN PRIMUL RAND, e acela care se considera pe sine evreu. Poti verifica aceste informatii.

    Cine e dac e doar dac. Poate fi maxim carp, caci tot daci sunt, dar roman/romania e o rusine.
    Voi onora mereu pe Malus Dacus si pe cei care l-au primit pe Sfantul Apostol Andrei. Nu pot onora pe masoni si pasoptisti.

    Deci te rog sa nu mai imi raspunzi ca suntem pe frecvente diferite. Te respect ca om si nu vreau sa o iei personal, dar ma indigneaza ideile tale.

    Apreciază

 5. Petru said, on octombrie 19, 2011 at 2:12 am

  Iudaizarea lumii a inceput de citva timp, dar cu foarte mult „curaj” dupa fatidicul 1848 european. Sunt destule surse in legatura cu acest proces, din Romania ori din lumea intreaga. „Interventia” evreiasca aproape ca nu trebuie demonstrata: toata cultura a fost si este iudaizata, devening cultura moderna (sau post-moderna ori post-crestina…) Interesant de vazut (si auzit!) ce s-a intamplat cu muzica!
  Trebuie amintit ca tot ce este autentic popular (traditional) la un popor are drept sursa intelegerea Creatiei (lumea din jur cu legile ei lasate de Dumnezeu) si Intruparea, Moartea si Invierea Mantuitorului. Toate povestile Romanesti sunt de fapt autentice! Si nu doar simbolistica (numarul 3 spre exemplu: trei fii de imparat, trei printese, trei incercari la care e supus Fat-Frumos, etc.), ci mai ales minunatele intamplari din care Binele invinge, cineva drag invie, raul este complet distrus, „vorba” animalele este inteleasa de cei buni la inima, si lucruri de acest gen care ne trimit direct la calea grea si lunga catre Mantuire! Tot asa si in muzica, doinele si toate vorbele spuse taraganat, citeodata vioi, altadata mai iute, sau mai melodios, si intotdeauna in Duh Ortodox, dar NICIODATA in ritm de sarabanda!
  Omul creaza pentru ca a fost facut astfel de Dumnezeu, si conform constiintei proprii si intelegerii legilor vazute si nevazute, se poate manifesta ca om ADEVARAT. „Un om si un neam sunt om si neam cit au inteles din Evanghelie” – Simion Mehedinti. Asadar, muzica de odinioara indulcea si inalta inimile, fiind complet diferita de muzica lautareasca a prezentului. Vis-a-vis de „folcloristii” nostri se pot adauga multe… Un exemplu foarte semnificativ: in peninsula Balcanica muzicantii evrei (cit si cei tigani) au „introdus” in muzica noastra (cit si a altor popoare) ritmuri mai putin cunoscute, mai ales prin folosirea instrumentelor muzicale cum ar fi acordeonul, vioara, contrabasul, etc. Bineinteles ca numitii „folcloristi” isi studiau propria cultura! Ineresant de remarcat ca tiganii au foarte multe lucruri in comun cu evreii: dansuri, ocupatii, a fi nomad din fire, imbracaminte, cu indeletniciri precum ghicitul („rafinatii” evrei au … cabala), inclinatie de a nu se amesteca cu vecinii, etc… Ca ajungi sa te intrebi, nu sunt cumva tiganii din acelasi neam cu evreii, adica din rindul triburilor pierdute? Adica dupa sclavia Babiloniana, o parte nu au mai gasit calea inapoi spre tara Canaan-ului si s-au paginizat… total.
  Cu muzica acestora sunt multe de spus: urmarind clipurile de mai jos vedem si auzim lalaiala plina de patos (la ambele etnii), sarabanda ritmurilor, lascivitatea miscarilor si multe alte lucruri atit de ametitoare, cu obscuritati si aranjamente greu de explicat altfel decit printr-un soi de ocultism! Sa nu se creada ca acum se face apologia unui popor in dauna altuia, prin prizma culturii! Nici vorba de asa ceva, ci mai curind marturisim Dreapta Credinta in raport cu siretlicurile si nedreptatea omului, stiind ce asteapta Hristos Dumnezeul de la noi toti!
  Te poti intreba, dar oare de ce „seamana” atit de bine acestea de mai jos cu multe din „muzicile” populare ale prezentului din Romania … si de pretutindeni! De ce am fost NOI atit de slabi si nu am continuat in duhul Traditiei Ortodoxe, pentru ca altfel ar fi fost peisajul muzical, si nu doar acesta!
  Iata clipurile:

  http://www.myspace.com/video/vid/2696692

  Apreciază

  • clement said, on octombrie 19, 2011 at 7:55 pm

   Ar trebui sa ascultam din cand in cand din inregistrarile lui Constantin Brailoiu. Adevarul despre originile poporului nostru se regasesc in cantecele arhivate de el si pastrate si in Arhiva Mondiala de Folclor creata de Brailoiu in Elvetia.
   Nu trebuie sa ne mire aptitudinile comune evreilor si tiganilor. Ambele etnii isi au originile in India. Triburile evreiesti au ajuns in Mesopotamia din provincia Goa.

   Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 19, 2011 at 8:22 pm

    clement

    Deci cele 12 triburi ale lui Israel au venit din India si s-au asezat in Mesopotamia.

    Prietene, n-are rost sa mai postezi pe acest blog.

    Apreciază

 6. Cosmin S. said, on octombrie 19, 2011 at 5:39 am

  bun de studiat:

  „INFLUENŢA LIMBII ROMÂNE ASUPRA GRAIURILOR MAGHIARE,VĂZUTĂ DE LA BUDAPESTA”

  aici: http://getica.go.ro/maghiara.htm

  Incerc un rezumat al articolului.

  Eruditul profesor maghiar de la Budapesta Ferenc Bakos demonstreaza cu argumente imbatabile faptul ca limba maghiara are la baza limba româna si contine mii de cuvinte romanesti. La fel se intampla si cu popoarele vecine cu Romania.
  Studiul merge mai departe si demonstreaza cum dictionarele de limba româna au fost create/modificate in sensul dorit de dusmanii ţării noastre dragi. Adica, cuvinte pur romanesti, stramosesti si care sunt imprumutate si de alte popoare vecine cu noi, nu mai sunt considerate ca provenind din daco-româna ci sunt considerate cuvinte de imprumut, neologisme din ex.: din bulgara, din maghiara, rusa…etc.

  ex.”Această eroare de proporţii – nu numai privitor la limba maghiară – pleacă de la Alex. Cihac (1825 – 1887), un ignorant în materie de lingvistică, care, fără nici-o metodă, a luat dicţionarele limbilor vorbite împrejurul României şi, unde a găsit un cuvînt similar cu cel românesc respectiv, fără să ţină seama de diferenţa de sens, de structură, numai pe baza similitudinii de formă, auditive, a declarat că vorba românească provine din limba respectivă. Pe scurt, “metoda” lui Cihac era: şi în ungară, deci din ungară; şi în bulgară, deci din bulgară etc., înstrăinînd, fără noimă şi fără vreo probă, originea a mii de cuvinte româneşti şi numai româneşti.”

  „Pentru prezenţa a foarte numeroase cuvinte româneşti în lexicul maghiar, îi invităm pe aceşti savanţi docţi să urmărească, în continuare, prezentarea admirabilului studiu menţionat mai sus, al eruditului profesor de la Universitatea din Budapesta, Ferenc Bakos.
  Chiar dacă ar putea părea un paradox, cu această operă îl socotim pe Ferenc Bakos unul din cei mai importanţi lingvişti ai limbii române, căci a făcut pentru una din grupele de cuvinte ale limbii române – cele considerate, fără nici o dovadă, ca provenind din maghiară – mai mult decît au făcut toţi lingviştii români luaţi la un loc: prin studii şi cercetări erudite, a restituit adevărul pentru cîteva sute de cuvinte româneşti.

  În dicţionarele româneşti, cîteva sute de cuvinte sînt socotite de origine ungu-rească, ceea ce este fals”

  In concluzie, avem cea mai bogata limba de pe continent (geto-daco-română), din care s-au infruptat toate popoarele.
  Aceasta bogatie culturala a Poporului Român a deranjat pe multi. Asa ca ne-au modificat istoria si dictionarele….

  Apreciază

 7. Guby said, on octombrie 19, 2011 at 6:21 am

  Doamne dă-mi sa întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi.
  Doamne, dă-mi întru totul să mă supun voii Tale Sfinte.
  În tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate. Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, că pentru toate este Sfântă voia Ta.
  În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele. În toate întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul este trimis de către Tine.
  Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.
  Doamne, dă-mi putere să duc povara zilei şi toate câte mi se vor întâmpla în această zi cu pace în suflet.
  Doamne, călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Amin.

  Apreciază

 8. key4truth said, on octombrie 19, 2011 at 6:30 am

  Doamne ajuta! Nu stiu daca este bine pentru un crestin sa judece sau sa condamne un alt om de alta orientare religioasa, si in special de credinta iudaica, ceea ce s-a intimplat, s-a facut cu voia lui Dumnezeu, sa nu uitam ca si Moise, si David si Solomon au fost evrei, si mai ales Domnul IIsus. Cu ce ne incalzeste sufletul aceasta obsesie impotriva evreilor, ca ne conduc lumea, ca ne pun in sclavie, ca ne-au controlat si manipulat din umbra traditiile samd, sa nu uitam ca romanii s-au crestinat destul de tarziu, ca acesti evrei nu au inteles Cuvantul lui Dumnezeu prin Domnul IIsus, este pacatul lor. De ce ne apucam noi acum sa desfacem firul in patru, analizand ceea ce au infaptuit evreii de-a lungul secolelor, ce reprezinta Domnul IIsus ? Iubire, bunatate, iertare, samd.
  Oare noi crestinii nu vrem la randul nostru sa fim iubiti si iertati de Bunul Dumnezeu? Eu zic ca cel mai bun refugiu este in Domnul IIsus si in invataturile sale, faptul ca analizam ceva, sau pe cineva nu ne ajuta cu nimic, se poate schimba ceva? Numai cu voia Domnului!…precum si noi iertam gresitilor nostri…Amin.

  Apreciază

  • saccsiv said, on octombrie 19, 2011 at 7:21 am

   key4truth

   Gresesti.

   Apreciază

  • Mihai said, on octombrie 19, 2011 at 8:29 am

   Domnul nostru Iisus Hristos a fost si este ortodox.

   Apreciază

   • sol said, on octombrie 19, 2011 at 1:35 pm

    @Mihai, Soso
    Mantuitorul a fost Hristos, este Dumnezeu si s-a intrupat in Om, crestini ( ortodocsi ) putem fi numai noi, oamenii, cand alegem sa-L urmam.

    Apreciază

  • clement said, on octombrie 19, 2011 at 6:49 pm

   In urma cu cateva luni, a aparut intaia talmacire din persana in limba franceza a Psalmilor lui Spitama Zarathustra, denumiti GATHAS.
   Zoroastrismul este considerat drept intaia religie monoteista a lumii, iar Zarathoustra a trait in urma cu aproximativ 6000 de ani.
   key4truth, Moise si compania s-au „inspirat” copios din zoroastrism dar l-au adaptat dupa interesele oculte ale semintiei lor. Principiile „gandire buna, vorba buna, fapta buna, existenta in afara minciunii si interdictia de a imprumuta bani” nu puteau fi adoptate si integrate religiei israelite. Avesta ii incomoda, asa cum l-a incomodat pe Alexandru, care a furat tot ce era Scriere Sacra din biblioteca din Persepolis careia i-a dat foc, iar canturile Gathas le-au asimilat si completat cu psalmii impanati cu venin si blesteme, personalizandu-i.
   Scrierile sfinte zoroastriene s-au pastrat in sanscrita, iar Gathas intr-o limba creata special pentru aceste texte. Dupa distrugerea lor, au fost transmise pe cale orala si ulterior traduse in iraniana (persana) moderna.
   Avem oare motive sa ne punem intrebari legate de interesul exceptional pentru sanscrita, manifestat de filologii evrei la care se face referire in articol? Sa nu uitam faptul ca Eminescu insusi studiase sanscrita cu profesorul Weber.
   Volumul „Les Gathas” a fost publicat la editura Albin Michel si in pagina de inceput, traducatorul, Khosko Khazai Pardis, aduce un omagiu celor doi finantatori ai muncii sale de cautare filologica si editare, asasinati la Madrid in 2008. Cartea nu trebuia sa apara. De ce??!
   Un detaliu din biografia lui Zarathustra, oarecum anecdotic pentru istoria actuala, mormantul acestuia se afla la Mazar-e Sharif, in nordul Afganistanului.
   Si pentru ca am adus in discutie aceasta aparitie editoriala, voi aminti si volumul”A sasea si a saptea Carte a lui Moise” in care se precizeaza faptul ca Moshe s-a numit mai intai Hosarsiph si era preot al zeitei Osiris.
   Clement al Alexandriei, scriitor grec,afirma faptul ca Moise era deplin initiat in misterele si stiinta egiptenilor.
   Respectivele Carti, papyrusuri ,au fost pastrate la Muzeul Antichitatii de la Leyde, in Olanda. Acestea fusesera anterior in posesia ambasadorului Suediei la Alexandria. Volumul la care fac referire contine invocari punctuale ale ingerilor si spiritelor si are ca subtitlu” Arta magica a Spiritelor- Secretul Secretelor”. Cartea a sasea incepe cu urmatoarea specificare: „Arta magica a Spiritelor primita de la egipteni de catre Moise.Calea de transmitere a invocatiilor a fost : Moise, Aaron, Chaleb, Josua, David, Solomon si marele preot al acestuia din urma, Sadock”. Tot in Introducere se precizeaza faptul ca aceste Carti oculte (de la 5 la 10) s-au aflat in posesia lui Constantin cel Mare, care le-a transmis Papei Silvestru. Textele sunt traduse de rabinul Chaleb, dupa Biblia de la Weimar.
   Draga kay4truth, nu iti povestesc despre ce este vorba in cele 69 de pagini+22 de sigilii. Ma gandesc ca ti s-ar zdruncina unele convingeri filo-vetero-testamentare daca te-ai apleca serios asupra lecturii.

   Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 19, 2011 at 8:19 pm

    clement

    Mare ratacire ce insiri tu acolo.

    Apreciază

 9. codin said, on octombrie 19, 2011 at 6:35 am

  Uitat-va doar la straiurile si muzica populara ale vecinilor si va veti da seama ca sunt romanesti. Comparati apoi straiurile si folclorul vecinilor cu cele din tinutuirle din care au venit candva (Asia – Mongolia) si veti observa ca nu au nici o legatura.
  Dar un lucru mi-a atras atentia. Ma uitam sa gasesc poze cu portul popular kazaresc si am gasit niste poze, intradevar, care ilustrau traditia straielor purtate de acestia in vechime si am aflat: un fel de cozonac turtit purtat pe cap si perciuni, ca niste suvite, uneori impletite care cad pana pe umeri, toate de sorginte turco-tatara.

  Apreciază

  • Ioan Pelasgul said, on octombrie 19, 2011 at 8:40 am

   Saccsiv a mai spus intr-un articol ca asta cu „evreii sunt cazari” nu prea e adevarata.
   .

   Apreciază

   • codin said, on octombrie 19, 2011 at 7:41 pm

    Ma bucur de ceea ce spui. Ma bucur totodata ca evreii, nefiind nationalisti ca altii, au imprumutat straie turco-tatare. Eu nu am spus ca saccsiv are sau nu dreptate, nici ca evreii sunt kazari. Eu pur si simplu m-am uitat si am vazut o stare de fapt, ceea ce ma uimeste, stiind faptul ca evreii au patimit atat de multe de-a lungul istoriei pentru a pastra religia si traditiile lasate de inaintasi. Asta m-a uimit.

    Apreciază

   • codin said, on octombrie 20, 2011 at 8:34 pm

    Israelitii de care vorbeste biblia nu sunt kazari. Aceia erau rasa negroida si aveau credinta lor si problemele lor. Cineva insa vrea sa le ia istoria, le-a adoptat religia si au manipulat evenimentele istoriei pentru a „se incadra” ei insisi in profetiile scripturilor. E o mare smecherie. Aici se face confuzia. Si vreau sa spun, modest si decent, ca si-au compus o limba aparte, idis,cu scriere diferita fata de cum scriau acei din vechime, au trasaturi rasiale total diferite de cei din vechime, bagaj genetic diferit, costume arhaice diferite si altele. Ei nu sunt „evrei”. Si termenul evreu e larg folosit mai degraba pentru a distinge o credinta si nu un grup etnic distinct. Exista si in regnul animal o asemenea diversiune, cand puii unei specii imita comportamentul altei specii pentru a se cuibarii in culcusul acestora si de a beneficia de atentia si sprijinul „noilor parinti” adoptivi. E simplu si evident.

    Apreciază

 10. Ala said, on octombrie 19, 2011 at 7:52 am

  Am avut un profesor de patrologie la Timisoara extraordinar de bun, din pacate eu fiind mai lenoasa nu mergeam la toate lectiile lui, doar abia mai tarziu prin anul III-IV am realizat valoarea dansului. PRobabil ca unii cititori de aci il cunosc. In fine, la o lectie a abordat si pe junimisti, referindu-se la Eminescu si Creanga. Despre Creanga a zis ca are influiente masonice in opera lui, un exemplu fiind Harap-Alb. Harap stiti ca inseamna Negru. De ce cineva ar avea nevoie sa puna doua antiteze in acelasi nume. Mai ales incearca sa explici aceste chestii la copii.
  Or, Mihai Eminescu a incercat sa conserveze si sa ne descopere tocmai autenticitatea culturii noastre.

  Pai tocmai de atunci ma framanta chestia asta cu povestile si cu basmele populare, intrucat stiu ca ele creaza modele si eroi in imaginatia copiilor nostri. Cand am citit fetelor povestea cu Harap-Alb, inevitabil am ajuns si la intrebarea: Ce inseamna Harap. Nu puteam sa nu le spun traducerea, dar iata o explicatie plauzibila nu am putut sa o dau.

  Frate Sacciv si Mugur Vasiliu, un asemena studiu este extrem de important, fiindca noi nu avem acces la povestile de baza, ca sa ne dam seama ce si cum.

  Apreciază

  • Dragoş Nicu said, on octombrie 19, 2011 at 1:28 pm

   Harap nu înseamnă negru ci înseamnă rob, scalv, care până la Mihail Kogălniceanu erau majoritatea ţigani.

   Dumneavoastră vă referiţi probabil la ARÁP, arapi, s. m. (Pop.) 1. Persoană care face parte dintr-o populație africană negroidă; p. gener. om cu pielea și părul de culoare neagră.

   Apreciază

   • Alexandru(Fulger) said, on octombrie 19, 2011 at 4:59 pm

    Adevarat , harap inseamna rob sau sclav care era in majoritate de culoare iar harap-alb era alb de acea ia pus Spanul numele acesta.

    Apreciază

 11. Vasilica said, on octombrie 19, 2011 at 9:13 am

  Adevarul adevarat .despre Maresalul Ion Antnnescu spus de Comandorul Irtoric JIPA ROTARIU. ,,Ostaşi-îsi incheia Comandantul de Capetenie al Armatei, ordinul.- Sa luptati pentru gloria neamului,,sa muriti pentru vatra parintilor şi a copiilor vostri,..sa cinstiti prin vitejia voastra amintirea lui Stefan cel Mare si a lui Mihai a martirilor si eroilor cazuti în pamantul vesniciei noastre cu gandul tinta la Dumnezeu…Sa luptati pentru dezrobirea fratilor nostria Basarabia si Bucovinei…Pentru cinstirea bisericilor,a vietii si caminelor batjocorite de paganii cotropitori,,Sa luptati pentru a ne razbuna umilirea si nedreptatea..,V-O cere Neamul,Regele si Generalul vostru” http:/www.ziuaveche.ro/exclusiv-zv-întalnirile-zv/Jipa-rotariu-despre-adevarul istoric-cu privire-la-Maresalul Ion Antonescu.

  Apreciază

 12. nea Anderthal said, on octombrie 19, 2011 at 11:07 am

  ..si ce va mira asta? Nu doar la noi *vreii au ocupat asemenea posturi!Cautati si la celelalte neamuri si veti gasi aceiasi problema! Ati uitat ce spunea sf.Petru?
  ps;..”taina faradelegii…”

  Apreciază

 13. Razvan said, on octombrie 20, 2011 at 6:54 am

  pt Toma,

  observ ca n-ai inteles ce am scris, desi am repetat ideile. Am vorbit de Imperiul Roman de Rasarit, care se naste o data cu Sfantul Imparat Constantin cel Mare, cel care pune capat prigoanelor si oficilaizeaza crestinismul. Nu despre Imperiul Roman pagan. Trebuia sa realizezi asta.
  De ce cronicarii nostri vechi (nu ma refer la Dimitrie Cantemir, care era sub influente iluministe, ci la cei VECHI) nu spun ca suntem daci, ci romani ? Ei ar fi trebuit sa stie mai bine, erau mai aproape de adevar. Si repet pt ultima data, asta nu inseamna ca ei ne-au cucerit si dacii au disparut. Pur si simplu dacii suntem noi, sub alt nume. Dacii au fost upgradati. Te supara ca dupa upgrade am preluat numele cuceritorilor, dar nu de asta l-am preluat – asta este varianta oficiala a istoriei noastre si este falsa.
  Repeti intruna ca Sf Ap Andrei ar fi vorbit in limba daca. Asa, si ? O fi vorbit daca, nu neg asta. Dar cauta si tu in istorie si o sa vezi ca cei mai mari prigonitori ai crestinismului au fost tracii. Tu ai o viziune romantica despre Dacii de atunci.. ca si cum l-au primit cu bratele deschise pe Sfantul Apostol Andrei si au trecut cu totii la crestinism. Unii au facut-o, dar altii nu. Cele dintai raiduri asupra stramosilor nostri veneau de la Dacii din nord. (da, se bateau intre ei – erau dezbinati, cam ca toti tracii: defect pe care l-am preluat si noi si ar trebui neaparat sa-l indreptam). Aveau o cultura bogata, dar razboinica. Erau pagani. Si desi Zalmoxe era principalul, nu aveau o religie monoteista. Si cred ca faceau si sacrificii umane. La capitolul conducatori politici (asa cum ii numim noi acum), in afara de regi intelepti ca Decebal sau Burebista, n-au stat foarte bine. Organizarea politica nu era punctul lor forte. Conducatorii lor erau spirituali – ei aveau autoritate si intaietate. Categoric ca primii crestini Daci au fost inainte de 313, chiar din timpul Sf. Apostol Andrei. Dacii care s-au nascut in Hristos au intrat in conflict deschis cu ai lor. Daca ai stii putina istorie, ai stii sigur ca limba traca (daca) era considerata limba sacra – nu aveau voie s-o vorbeasca „profanii”. De aici deducem cum a fost conflictul intre Dacii crestini si ceilalti si care a fost deznodamantul.

  Apropo, NU SF. APOSTOL ANDREI A FOST SINGURUL APOSTOL AL LUI HRISTOS CARE NE-A CRESTINAT. A fost si Sfantul Apostol Filip la noi si ar trebui sa fie la fel de cinstit ca si Sfantul Apostol Andrei. Si Sfantul Apostol Pavel a fost la noi – in partile sudice ale tracilor, acum aflate in nordul Greciei (vezi cetatea Filipi).

  Dupa cum observi, eu de fiecare data vin cu informatii noi pt aceleasi argumente – nu le repet pe aceleasi cu convingerea ca poate daca le spun de suficiente ori, vor fi acceptate.
  Daca nu vrei sa crezi ce spun, te inteleg, ramai cu ale tale. Doar ca e trist sa traiesti cu convingerea ca numele poporului tau nu te reprezinta, ca asa ajungi sa n-ai nicio tragere de inima cand e vorba sa faci ceva pentru Romania (am zis Romania :D). (sper sa nu fie cazul tau 😀 ).

  Eu am terminat de scris pe acest subiect. Iti doresc toate cele bune !

  Apreciază

  • Razvan said, on octombrie 20, 2011 at 7:04 am

   PS (uitasem sa scriu si asta): Mihai Viteazul a fost numit Malus Dacus, Vlad Tepes visa la infaptuirea Daciei Mari si nu a fost singurul. Am spus ca termenul de „Dacia” nu a disparut la noi, ba chiar a fost foarte drag. Dar in acelasi timp, e adevarat ca toti cronicarii straini si ai nostri au declarat ca suntem de neam romanic, mostenitori ai Imperiului (aluia bun, nu aluia pagan). Cuvantul „Dacia” exprima fiinta noastra, dar intr-un mod simbolic. Nu simbolic si sec, cum inteleg occidentalii notiunea de „simbolic”, ci simbolic si viu.
   Si nu, numele de „ramani”, „rumani”, etc, nu sunt aberatii.

   Apreciază

   • daciadacilor said, on august 2, 2018 at 12:02 pm

    Iar Horea era ‘Rex Daciae’.

    Apreciază

 14. […] Principalii folcloristi si lingvisti romani au fost … evrei […]

  Apreciază

 15. […] Principalii folcloristi si lingvisti romani au fost … evrei […]

  Apreciază

 16. daciadacilor said, on august 2, 2018 at 12:01 pm

  Si uite cum, ceea ce n-a reusit armata romana acum 2000 de ani, si anume latinizarea poporului dac, a reusit (b)elita alogena ca pret pentru unirea celor trei tari romane. Si au reusit si tiganizarea folclorului autentic romanesc prin diversele talente etnice. Fiindca, nu-i asa?!, chiorul este rege in tara orbilor. Si atunci orbesti poporul pentru ca chiorul sa aiba sanse.

  Apreciază

 17. […] Principalii folcloristi si lingvisti romani au fost … evrei […]

  Apreciază

 18. […] Principalii folcloristi si lingvisti romani au fost … evrei […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: