SACCSIV – blog ortodox

Exista neamuri stricate pe care Dumnezeu le starpeste de pe acest pamant

Posted in SFANTA SCRIPTURA by saccsiv on iulie 6, 2011

Stim cu totii de pacatele strigatoare la cer ale neamurilor din Sodoma si Gomora, ce ajunsesera atat de stricate incat doreau sa-i violeze chiar si pe ingeri …

Iata ce citim in http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=19#1

1. Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot şedea la poarta Sodomei. Şi văzându-I, Lot s-a sculat înaintea Lor şi s-a plecat cu faţa până la pământ

2. Şi a zis: „Stăpânii mei, abateţi-vă pe la casa slugii Voastre, ca să rămâneţi acolo; spălaţi-Vă picioarele, iar dimineaţă, sculându-Vă, Vă veţi duce în drumul Vostru”. Ei însă au zis: „Nu, ci vom rămâne în uliţă”.

3. Iar el I-a rugat stăruitor şi S-au abătut la el şi au intrat în casa lui. Atunci el Le-a gătit mâncare, Le-a copt azime şi au mâncat.

4. Dar mai înainte de a Se culca Ei, sodomenii, locuitorii cetăţii Sodoma, tot poporul din toate marginile; de la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa,

5. Şi au chemat afară pe Lot şi au zis către el: „Unde sunt Oamenii, Care au intrat să mâie la tine? Scoate-I ca să-I cunoaştem!”

„A cunoaşte“ în sensul limbajului biblic: a avea legaturi trupesti …

Iar bunul Dumnezeu i-a nimicit.

   Iata si ce putem citi in http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=7

1. „Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în pământul la care mergi ca să-l moşteneşti şi va izgoni de la faţa ta neamurile cele mari şi multe şi anume: pe Hetei, pe Gherghesei, pe Amorei, pe Canaanei, pe Ferezei, pe Hevei şi pe Iebusei – şapte neamuri, care sunt mai mari şi mai puternice decât tine –

2. Şi le va da Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale şi le vei bate, atunci să le nimiceşti, să nu faci cu ele legământ şi să nu le cruţi.

3. Să nu te încuscreşti cu ele: pe fiica ta să nu o dai după fiul lui şi pe fiica lui să nu o iei pentru fiul tău,

4. Că vor abate pe fiii tăi de la Mine ca să slujească altor dumnezei, şi se va aprinde asupra voastră mânia Domnului şi curând te va pierde.

5. Ci să faceţi cu ele aşa: jertfelnicile lor să le stricaţi, stâlpii lor să-i dărâmaţi, dumbrăvile lor să le tăiaţi şi idolii dumnezeilor lor să-i ardeţi cu foc.

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=20#17

16. Iar în cetăţile popoarelor acestora pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le dă în stăpânire, să nu laşi în viaţă nici un suflet;

17. Ci să-i dai blestemului: pe Hetei şi pe Amorei, pe Canaanei şi Ferezei, pe Hevei, pe Iebusei şi pe Gherghesei, precum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău,

18. Ca să nu vă înveţe aceia să faceţi aceleaşi urâciuni pe care le-au făcut ei pentru dumnezeii lor şi ca să nu greşiţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru.

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=32&cap=34#11

11. Păstrează ceea ce îţi poruncesc Eu acum: Iată Eu voi izgoni de la faţa ta pe Amorei, pe Canaanei, pe Hetei, pe Ferezei, pe Hevei, pe Gherghesei şi pe Iebusei.

12. Fereşte-te să intri în legătură cu locuitorii ţării aceleia, în care ai să intri, ca să nu fie ei o cursă între voi.

13. Jertfelnicele lor să le stricaţi, stâlpii lor să-i sfărâmaţi; să tăiaţi dumbrăvile lor cele sfinţite şi dumnezeii lor cei ciopliţi să-i ardeţi în foc,

14. Căci tu nu trebuie să te închini la alt dumnezeu, fără numai Domnului Dumnezeu, pentru că numele Lui este „Zelosul”; Dumnezeu este zelos.

15. Nu cumva să intri în legătură cu locuitorii ţării aceleia, pentru că ei, urmând după dumnezeii lor şi aducând jertfe dumnezeilor lor, te vor pofti şi pe tine să guşti din jertfa lor.

16. Şi vei lua fetele lor soţii pentru fiii tăi şi fetele tale le vei mărita după feciorii lor; şi vor merge fetele tale după dumnezeii lor şi fiii tăi vor merge după dumnezeii lor.

Sunt multe locuri in Vechiul Testament in care gasim mesaje similare. Este vorba despre mult prea spurcatele neamuri din Canaan, ce ajunsesera sa-si sacrifice copii zeului Baal, sa faca mega orgii in cinstea zeitei Astarte, sa faca tot ce-i uraciune in ochii bunului Dumnezeu.

Si au fost starpiti … Observati va rog insistenta cu care poporul lui Israel este invatat sa nu se amestece cu ticalositele neamuri. Caci ele sunt atat de stricate  incat nu vor vrea sa invete ce-i bun de la israelieni. Ba mai mult, sunt atat de serpesti, incat pana si fiicele lor vor reusi sa strice poporul lui Israel.

E ca atunci cand vrei sa speli niste fecale. Oricata apa folosesti, nu vei reusi. Ba mai mult, daca pui fecale intr-un bazin cu apa, o spurci pe toata. Cand un neam ajunge in halul asta, solutia unica e canalizarea …

Nu-i insa obligatoriu ca nici macar unul sau cativa dintr-un neam spurcat sa nu scape. Un exemplu celebru este chiar desfranata Rahab, care se va desprinde de neamul ei şi va deveni o fiică a lui Israel, înscriindu-se chiar în arborele genealogic al lui Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Cititi va rog despre fapta sa la:

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=41&cap=2#8

Din pacate, chiar si poporul lui Israel s-a stricat dupa moartea imparatului Solomon. Cititi va rog cu atentie si rabdare:

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=31&cap=5#31

20. Spuneţi aceasta în casa lui Iacov, vestiţi-o în Iuda şi ziceţi:  

21. Ascultaţi acestea, popor nebun şi fără inimă! Ei au ochi şi nu văd, urechi au, dar nu aud.  

22. Au doar nu vă temeţi de Mine, zice Domnul, şi nu tremuraţi înaintea Mea? Eu am pus nisipul hotar împrejurul mării şi hotar veşnic, peste care nu se va trece. Deşi valurile ei se înfurie, nu pot să-l biruiască şi, deşi ele se aruncă, nu pot să-l treacă.  

23. Dar poporul acesta are inimă îndârjită şi răzvrătită:  

24. Răzvrătitu-s-au şi s-au dus şi n-au zis în inima lor: “Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, Care ne dă la vreme ploaie timpurie şi târzie şi ne păstrează săptămânile hotărâte ale culesului”.  

25. Fărădelegile voastre au schimbat aceasta şi păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi.  

26. Că se află necredincioşi prin poporul Meu, care pândesc ca prinzătorii de păsări, se ascund la pământ, pun curse şi prind pe oameni.  

27. Cum sunt coteţele pline de păsări, aşa sunt casele lor pline de înşelătorie;  

28. Prin aceasta s-au ridicat şi s-au îmbogăţit ei, s-au făcut graşi şi cu pielea lucioasă şi în rele au trecut orice măsură;  

29. Nu fac dreptate nimănui, nici chiar orfanului, nu dau dreptate săracului şi huzuresc. E cu putinţă oare să nu pedepsesc acestea şi să nu Mă răzbun asupra unui popor ca acesta? – zice Domnul.  

30. Lucruri înspăimântătoare se petrec în ţara aceasta:  

31. Proorocii profeţesc minciuni, preoţii învaţă ca şi ei, şi poporului Meu îi place aceasta. Dar la urmă ce veţi face?”  

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=31&cap=6

1. Fugiţi, fiii lui Veniamin, fugiţi din Ierusalim, trâmbiţaţi cu trâmbiţa în Tecoa şi daţi semne prin focuri la Bethacherem, că iată se iveşte de la miazănoapte o nenorocire şi zdrobire mare!  

2. Pierde-voi pe fiica Sionului cea frumoasă şi gingaşă.  

3. Păstorii vor veni la ea cu turmele lor, îşi vor întinde corturile împrejurul ei şi va paşte fiecare partea sa.  

4. Pregătiţi război împotriva ei! Sculaţi-vă şi haideţi spre miazăzi! Vai! Ziua este spre sfârşit şi iată se lasă umbrele serii.  

5. Dar sculaţi-vă şi hai să mergem noaptea şi să stricăm palatele ei.  

6. Căci aşa zice Domnul Savaot: “Tăiaţi copaci şi faceţi val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate.  

7. Cum aruncă izvorul apă din sine, aşa aruncă şi ea din sine răutate; în ea se aude împilare şi jaf şi pururea se văd înaintea feţei Mele dureri şi răni.  

8. Înţelepţeşte-te, Ierusalime, ca să nu se depărteze sufletul Meu de la tine şi ca să nu te fac pustietate şi pământ nelocuit”.  

9. Aşa zice Domnul Savaot: “Până la sfârşit  se vor culege rămăşiţele lui Israel, cum se culege via; lucrează cu mâna ta şi îţi umple panerul, ca şi culegătorul de struguri.  

10. Cu cine să vorbesc şi cui să vestesc, ca să audă? Că iată urechea lor este netăiată împrejur şi nu pot să ia aminte; şi iată, cuvântul Domnului a ajuns de râs la ei şi nu găsesc în el nici o plăcere.  

11. De aceea sunt plin de mânia Domnului şi n-o mai pot ţine în mine; o voi vărsa deci asupra copiilor pe uliţe şi asupra adunării tinerilor, că vor fi luaţi şi bărbat şi femeie, şi cel în vârstă şi cel încărcat de zile;  

12. şi casele lor vor trece la alţii; tot aşa şi ţarinele şi femeile. Pentru că voi întinde mâna Mea asupra locuitorilor ţării acesteia, zice Domnul,  

13. Pentru că fiecare din ei, de la mic până la mare, este robit de lăcomie şi, de la prooroc până la preot, toţi se poartă mincinos.  

14. Ei leagă rănile poporului meu cu nepăsare şi zic: “Pace! Pace!” Şi numai pace nu este!  

15. Dar se ruşinează ei, oare, când fac urâciuni? Nu, nu se ruşinează deloc, nici roşesc. De aceea vor cădea printre cei căzuţi şi se vor prăbuşi în ziua în care îi voi pedepsi, zice Domnul.  

16. Aşa zice Domnul: “Opriţi-vă de la căile voastre! Priviţi şi întrebaţi de căile celor de demult; de calea cea bună şi mergeţi pe dânsa şi veţi afla odihnă sufletelor voastre.  

17. Pus-am păzitori peste voi şi am zis: Ascultaţi sunetul trâmbiţei!  

18. Iar ei au zis: Nu vom asculta! Aşadar, ascultă, poporule, şi află, adunare, ce are să se întâmple cu aceştia.  

19. Ascultă, pământule: Iată voi aduce asupra acestui popor o nenorocire, rodul cugetelor lor, că n-au ascultat cuvintele Mele şi legea Mea au lepădat-o.  

20. La ce Îmi este bună tămâia care vine din Şeba şi scorţişoara din ţară depărtată? Arderile de tot ale voastre nu le voiesc şi jertfele voastre Îmi sunt neplăcute”.  

21. De  aceea aşa zice Domnul: “Iată pun înaintea poporului acestuia piedici şi se vor poticni de ele deodată şi părinţii şi copiii, vecinul şi prietenii lui, şi vor pieri”.  

22. Aşa zice Domnul: “Iată vine un popor din ţara de la miazănoapte, un popor mare se ridică de la marginile pământului şi ai săi ţin în mână arcul şi suliţa.  

23. Şi sunt cruzi şi neînduraţi; glasul lor mugeşte ca marea şi vin pe cai, gata să lupte ca un singur om, împotriva ta, fiica Sionului”.  

24. Noi am auzit de ei şi ne-au slăbit mâinile de spaimă; ne-au cuprins groază şi dureri ca ale femeii ce naşte.  

25. Să nu ieşiţi la câmp, nici la drum să nu plccaţi, căci sabia duşmanilor şi groaza sunt pretutindeni.  

26. Fiica poporului Meu, încinge-te cu sac şi-ţi presară cenuşă pe cap; tânguieşte-te ca după moartea singurului tău fiu! Plângi amar, că fără de veste va veni pierzătorul asupra voastră!  

27. Turn te-am pus în mijlocul poporului Meu şi stâlp, ca să afli şi să urmăreşti drumul lor.  

28. Aceştia cu toţii sunt răzvrătiţi, îndârjiţi şi semănători de clevetiri; sunt aramă şi fier, toţi sunt nişte stricaţi.  

29. Foalele s-au ars, plumbul s-a topit de foc şi turnătorul în zadar a topit, că cei răi nu s-au ales.  

30. Argint de lepădat se vor numi, că Domnul i-a lepădat”.  

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=31&cap=7

1. Cuvântul ce a fost de la Domnul către Ieremia: “Stai în uşa templului Domnului şi rosteşte acolo cuvântul acesta şi zi:  

2. Ascultaţi cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda, care intraţi pe această poartă ca să vă închinaţi Domnului!  

3. Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Îndreptaţi-vă căile şi faptele voastre şi vă voi lăsa să trăiţi în locul acesta!  

4. Nu vă încredeţi în cuvintele mincinoase care zic: “Acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului”.  

5. Iar dacă vă veţi îndrepta cu totul căile şi faptele voastre, dacă veţi face judecată cu dreptate între om şi pârâşul lui,  

6. Dacă nu veţi strâmtora pe străin, pe orfan şi pe văduvă, nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi nu veţi merge după alţi dumnezei spre pieirea voastră,  

7. Atunci vă voi lăsa să trăiţi în locul acesta şi pe pământul acesta, pe care l-am dat părinţilor voştri din neam în neam.  

8. Iată, vă încredeţi în cuvinte mincinoase, care nu vă vor aduce folos.  

9. Cum? Voi furaţi, ucideţi şi faceţi adulter; juraţi mincinos, tămâiaţi pe Baal şi umblaţi după alţi dumnezei, pe care nu-i cunoaşteţi,  

10. Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea în templul Meu, asupra căruia s-a chemat numele Meu, şi ziceţi: “Suntem izbăviţi”, ca apoi să faceţi iar toate ticăloşiile acelea?  

11. Templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele Meu, n-a ajuns el oare, în ochii voştri peşteră de tâlhari? Iată, Eu am văzut aceasta, zice Domnul.  

12. Mergeri deci la locul Meu din Silo, unde făcusem altădată să locuiască numele Meu, şi vedeţi ce am făcut Eu cu el, pentru necredinţa poporului Meu Israel!  

13. Şi acum, de vreme ce aţi făcut toate faptele acestea, zice Domnul, şi Eu v-am grăit dis-de-dimineaţă şi n-aţi ascultat, v-am chemat şi n-aţi răspuns,  

14. De aceea şi cu templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele Meu şi în care voi vă puneţi încrederea, şi cu locul pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, voi face tot aşa, cum am făcut cu Şilo;  

15. Vă voi lepăda de la faţa Mea, cum am lepădat pe toţi fraţii voştri, toată seminţia lui Efraim.  

16. Tu însă nu te ruga pentru acest popor şi nu înălţa rugăciune şi cerere pentru dânşii, nici nu mijloci înaintea Mea, că nu te voi asculta.  

17. Nu vezi tu ce fac ei prin cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?  

18. Copiii adună lemne, iar părinţii aţâţă focul şi femeile frământă aluatul ca să facă turte pentru zeiţa cerului şi să săvârşească turnări în cinstea altor dumnezei, ca să Mă rănească pe Mine.  

19. Dar oare pe Mine Mă rănesc ei – zice Domnul – şi nu pe ei înşişi, spre ruşinea lor?”  

20. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată se revarsă mânia Mea asupra locului acestuia, asupra oamenilor şi dobitoacelor, asupra copacilor, asupra ţarinii şi asupra roadelor pământului, şi se vor aprinde şi nu se vor mai stinge”.  

21. Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: “Arderile de tot ale voastre adăugaţi-le la jertfele voastre şi mâncaţi carne;  

22. Că părinţilor voştri nu le-am vorbit şi nu le-am dat poruncă în ziua aceea, în care i-am scos din pământul Egiptului, pentru arderea de tot şi pentru jertfă;  

23. Ci iată porunca pe care ţi-am dat-o: Să ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi Îmi veţi fi poporul Meu, şi să umblaţi pe toată calea pe care vă poruncesc Eu, ea să vă fie bine.  

24. Dar ei n-au ascultat glasul Meu şi nu şi-au plecat urechea lor, ci au trăit după pofta şi îndărătnicia inimii lor rele şi s-au întors cu spatele către Mine, iar nu cu faţa.  

25. Din ziua când părinţii voştri au ieşit din pământul Egiptului şi până în ziua aceasta am trimis la voi pe toţi robii Mei – proorocii – şi i-am trimis în fiecare zi dis-de-dimineaţă;  

26. Dar ei nu M-au ascultat şi nu şi-au plecat urechea lor, ci şi-au învârtoşat cerbicia şi s-au purtat mai rău decât părinţii lor.  

27. Şi când le vei vorbi cuvintele acestea, ei nu te vor asculta; şi când îi vei chema, nu-ţi vor răspunde.  

28. Atunci să le zici: Iată un popor care nu ascultă glasul Domnului Dumnezeului său şi nu primeşte învăţătură! Credinţa nu mai este; ea a dispărut din gura lor.  

29. Tunde-ţi părul tău şi-l aruncă, şi ridică plângere pe munţi, că a lepădat Domnul şi a părăsit pe neamul care şi-a atras mânia Sa.  

30. Că fiii lui Iuda fac rele înaintea ochilor Mei, zice Domnul, şi şi-au pus urâciunile lor în templul asupra căruia s-a chemat numele Meu ca să-l pângărească;  

31. Şi au zidit locurile înalte la Tofet, în valea fiilor lui Hinom, ca să-şi ardă fiii şi fiicele cu foc, ceea ce Eu nu le-am poruncit şi ceea ce Mie nu Mi-a trecut prin minte.  

32. De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai chema Tofet şi valea fiilor lui Hinom, ci valea uciderii, şi în Tofet se vor face înmormântări din pricina lipsei de loc.  

33. Şi vor fi trupurile poporului acestuia hrană păsărilor cerului şi fiarelor pământului, şi nu va fi cine să le alunge.  

34. Şi voi curma în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului glasul de bucurie şi glasul de veselie, glasul mirelui şi glasul miresei, pentru că pământul acesta va fi pustiu”.  

Bunul Dumnezeu nu i-a nimicit total, dar pedeapsa lor a fost teribila, ajungand dintr-o mare putere in Orientul Apropiat, intr-o situatie jalnica si in final in robia babiloniana.

Fratilor, nu-i de joaca. Sunt popoare ce, de la o generatie la alta, devin din ce in ce mai stricate, incat pana la urma le starpeste Dumnezeu. Direct sau indirect, printr-un alt popor.

ELITELE inchinatoare la draci stiu foarte bine motivul pentru care bunul Dumnezeu le-a interzis israelienilor sa aiba contact cu neamurile stricate. Stiu foarte bine ca intotdeauna cand pui mere stricate in cos, se strica toate, nu se fac sanatoase cele stricate. Si aici trebuie sa subliniez: cand vorbim de mere nu vorbim de indivizi, ci de neamuri. Cand un neam s-a stricat, atunci e aproape gata. Exceptiile cand se trezesc sunt extrem de rare. Precum cetatea Ninive. Iata ce putem citi la http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=40&cap=3#6

5. Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei mai mici.

6. Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă.

7. Apoi, din porunca regelui şi a dregătorilor săi, s-au strigat şi s-au zis acestea: Oamenii şi animalele, vitele mari şi mici să nu mănânce nimic, să nu pască şi nici să bea apă;

8. Iar oamenii să se îmbrace cu sac şi către Dumnezeu să strige din toată puterea şi fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea şi de la nedreptatea pe care o săvârşesc mâinile lui;

9. Poate că Dumnezeu Se va întoarce şi Se va milostivi şi va ţine în loc iuţimea mâniei Lui ca să nu pierim!”

10. Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele. Şi i-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse şi nu le-a împlinit.

Si mai trebuie sa stim ca bunul Dumnezeu da intotdeauna unui popor o cel putin ultima sansa, inaintea distrugerii. Chiar si Sodomei i-a dat, dar nu s-au gasit in ea nici macar zece drepti. Iata ce putem citi la

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=18#24

32. Şi a mai zis Avraam: „Să nu se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi încă o dată: Dar de se vor găsi acolo numai zece drepţi?” Iar Domnul i-a zis: „Pentru cei zece nu o voi pierde”.

Insa, precum Sodoma, majoritatea neamurilor stricate nu se mai intorc din drumul lor … Sperante mari sunt insa la nivel individual, precum am aratat mai sus in cazul desfranatei Rahab.

Revenind la ELITE si la cosul cu mere, ei cunosc bine neamurile rau stricate si fac tot ce pot (mai ales prin politica corecta) sa le strice mai rau, numind aceasta “pastrarea traditiilor”, dupa care sa le incurajeze imprastierea printre celelalte neamuri. Care neamuri gazda nu au voie sa le educe de bine, caci exista legi ce vorbesc de “dicriminarea minoritatilor” …

Adica se face totul ca marul stricat sa devina putred, iar merele sanatoase din cosul gazda n-au dreptul nici sa spuna ca noul venit e putred, nici sa se fereasca cat de cat de atingerea nefasta.

Ei bine fratilor, dupa ce ati citit aceste randuri, sa ne punem serios intrebarea: cam cat de stricati suntem ca popor? Mai e mult pana sa ajungem precum in exemplele de mai sus? Sau foarte putin?

20 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on iulie 6, 2011 at 7:02 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. mihai4 said, on iulie 6, 2011 at 9:35 pm

  adica: Bancherii lumii prevăd falimentul statelor. Fost şef MI6 – Băncile centrale ar trebui să se folosească de serviciile de spionaj!

  Apreciază

 3. ROmanul said, on iulie 6, 2011 at 10:24 pm

  Iar uniunea europeana este un cos mare in care se doreste amestecarea merelor bune cu cele stricate.

  Apreciază

 4. mihai4 said, on iulie 6, 2011 at 11:05 pm

  http://www.nytimes.com/2011/07/07/business/07currency.html?_r=2&hp As Plastic Reigns, the Treasury Slows Its Printing Presses No cash please. Thank you.”

  😉

  Apreciază

 5. nea Anderthal said, on iulie 7, 2011 at 12:43 am

  Asa este:Dumnezeu pedepseste neamurile care fac pacate strigatoare la cer! L-am auzit pe pr. N.Tanase de la Valea Plopului cind vorbea despre DACI care isi sacrificau copii si ptr. asta Dumnezeu i-a pedepsit in asa fel incit NUMELE LOR A DISPARUT DIN ISTORIE (se gaseste doar in ..cartile de istorie!).La fel sunt :fenicienii(copii sacrificati la Baal/moloch si Ishtar), aztecii,maiasii,etc(toti cu sacrificcii umane) ,celtii(si acestia practicau asta)..etc.Toate aceste neamuri au suferit infringeri zdrobitoare dupa care numele lor a fost sters de pe harta.alte neamuri au disparut mai usor prin asiminare sau amestec cu altele..etc.

  Apreciază

 6. nea Anderthal said, on iulie 7, 2011 at 3:59 am

  off topic
  Ce ziceti de asta?

  http://www.cancan.ro/life-style/utile/mormantul-lui-adolf-hittler-din-cimitirul-evreiesc-16071.html

  Apreciază

  • Matei said, on iulie 7, 2011 at 6:50 am

   Eu stiu ca pe dictator il Chema Hitler cu un „T” nu cu doi…

   Apreciază

 7. r.D.Andrei said, on iulie 7, 2011 at 6:45 am

  Sf.Iustin Popovici despre ce este Biserica:
  http://paterika.wordpress.com/2011/07/06/sf-iustin-popovici-capitole-ecleziologice-v/

  Apreciază

 8. parereamea said, on iulie 7, 2011 at 7:36 am

  Desi nu se spune explicit in articolul de mai jos, am tras concluzia ca Tnuva e companie israeliana care are o cota de 5 % pe piața românească.
  http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/tnuva-boicotata-de-israelieni-pentru-a-ieftini-branza-proaspata-149561.html
  Ce ma mira e de ce apare un astfel de articol, de parca-i intereseaza pe romani ca in Israel niste isteti s-au gandit sa boicoteze Tnuva? Sau e o sugestie sa se faca si la noi la fel?
  Eu am tras doar concluzia ca Tnuva trebuie boicotata total. Nu ca as fi cumparat vreodata de la ei.

  Apreciază

 9. kosk said, on iulie 7, 2011 at 7:41 am

  …cf teoriei elaborata de sora cu blogul” mucenicul” dacii sunt evrei din tribul lui Dan avand ca zeitate pe Moise (zal-molxe), prin urmare noi suntem (indirect) evrei (??) alaturi de danezi, englezi, irlandezi, scoti..
  tare nu?
  http://mucenicul.wordpress.com/2011/07/06/nicolae-carpathia-antihristul-roman-care-nu-deranjeaza-pe-nimeni-nici-macar-pe-ortodocsii-romani-iv/
  saracu densusianu..

  Apreciază

 10. iuly_an210 said, on iulie 7, 2011 at 11:24 pm

  Off topic. Redau un mesaj primit pe e-mail.”Vă rog să daţi şi voi mai departe acest mesaj. Multumesc, Corina Chiriac MERGÂND DINCOLO DE LIPSA DE RESPECT, FILMUL „CORPUS CRISTI” ESTE PE CALE SĂ APARĂ ÎN CINEMATOGRAFE ÎN IUNIE SAU AUGUST. UN FILM DEZGUSTĂTOR ESTE APROAPE GATA SĂ APARĂ MAI ÎNCOLO ANUL ACESTA ÎN AMERICA PREZENTÂND PE MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS, PE APOSTOLI ŞI DISCIPOLI CA HOMOSEXUALI ! CA PIESĂ DE TEATRU ACEST „SCENARIU” A JUCAT DEJA ÎN TEATRE PENTRU O VREME. ÎN LATINĂ, „CORPUS CRISTI” ÎNSEAMNĂ TRUPUL LUI HRISTOS. ESTE O REVOLTĂTOARE BATJOCURĂ LA ADRESA DOMNULUI NOSTRU, MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS. DAR NOI
  PUTEM PRODUCE O SCHIMBARE. IATA DE CE VĂ TRIMET ŞI VOUĂ ACEST E-MAIL. DACĂ FIECARE VA TRIMETE ACEST MESAJ DE PROTEST ŞI LA ALŢII, POATE CĂ ÎMPREUNĂ VOM REUŞI SĂ PREVENIM, SĂ ÎMPIEDICĂM GROZĂVIA CA ACEST FILM SĂ FIE DIFUZAT ÎN AMERICA (ŞI ÎN LUME AŞ ADAUGA EU, C.C.) SA AVEM CURAJUL SĂ NE PREZENTĂM PE FAŢĂ CREDINŢA ŞI SĂ OPRIM BATJOCURA ADRESATĂ ÎMPOTRIVA DOMNULUI ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS. CĂCI ALTFEL, DE CE AM MAI PRETINDE CĂ SUNTEM CREŞTINI? CU RISCUL DE A VĂ DERANJA PUŢIN, VĂ TRIMIT ACEST MESAJ TUTUROR ŞI SPER CĂ VEŢI FI DE ACORD CU MINE, VEŢI APRECIA EFORTUL CELOR CARE AU INIŢIAT ACEST PROTEST ŞI VEŢI TRIMETE VORBA MAI DEPARTE. VA ROG, AJUTAŢI SĂ ÎMPIEDICĂM OFENSA CONTRA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS . NU E VORBA DE VREO PETIŢIE DE SEMNAT, DE UN NUMĂR FIX SAU LIMITĂ DE PERSOANE LA CARE SĂ TRIMETEŢI ACEST SEMNAL DE ALARMĂ… îN PLUS VĂ IA CÂTEVA MINUTE S-O FACEŢI ! POATE MAI PUŢIN
  DE 2 MINUTE. DACĂ NU TE INTERESEAZĂ, SAU NU AI 2 MINUTE SĂ RETRIMIŢI ACEST MESAJ, SĂ NU TE PLÂNGI DACĂ DUMNEZEU NU ARE TIMP PENTRU TINE CĂCI EL ESTE MULT MAI OCUPAT DECÂT PUTEM FI NOI. PERSONAL, CHIAR CRED CĂ E ABSOLUT NECESAR SĂ PROTESTĂM. SE PARE CĂ ANUMITE REGIUNI ALE EUROPEI AU RENEGAT ŞI REFUZAT, DIN FERICIRE, SĂ PRIMEASCĂ SAU SĂ DIFUZEZE ACEST FILM. TOT CE NE TREBUIE ACUM SUNT O GRĂMADA DE RUGĂCIUNI ŞI O GRĂMADĂ DE E-MAILURI. VĂ ROG, DAŢI MAI DEPARTE.”

  Apreciază

  • Iustin said, on iulie 20, 2011 at 1:08 pm

   Pai cu mesaje de astea nu facem publicitate mascata filmului? Asa s-a facut si la Codul lui Da Vinci. Mare valva, mare critica, care de fapt a facut sa creasca audienta filmului. Eu zic ca mai bine sa nu trmitem mailuri si sa nu facem cunoscut titlul acestui film. Daca intr-adevar va deveni celebru abia atunci zic eu ca ar trebui sa-i facem publicitate negativa. Deocamdata e mai bine sa ramana in anonimat sau sa i se dea cat mai putina atentie.

   Apreciază

 11. Alexandru said, on iulie 9, 2011 at 7:18 am

  Parerea mea este ca Dumnezeu va rabda pana la a doua venire cand vom fi cu toti judecati si separati la fel ca oile de cabre.Baal=lucifer=zeul masonilor.

  Apreciază

 12. Alin Cazacu said, on august 7, 2011 at 10:03 am

  Buna ziua,

  Sunt crestin ortodox practicant. Va contactez pe aceasta cale pentru a va semnala – in cazul in care mai este nevoie – noua forma de lupta impotriva Bisericii sfinte, sobornicesti si apostolesti: aparitia asa-zisei „biserici ortodoxe reformate” (http://bisericaortodoxareformata.wordpress.com/), a carei apologie o fac si baptistii (http://www.youtube.com/watch?v=rLopxw7pA4c).
  Am primit acest al doilea link pe e-mail. Credinta mea – exprimata in Crezul nostru ortodox – nu poate fi zdruncinata cu astfel de mizerii, dar v-am contactat considerand ca trebuie luata atitudine, iar Dvs. sunteti dintre cei care o pot face cu folos.
  Dumnezeu sa ne aiba in paza!

  Alin Cazacu

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: