SACCSIV – blog ortodox

INTERVIU cu Parintele IUSTIN PARVU: despre cipuri, pecetluire, necesitatea unitatii celor ce se opun si mucenicie

Posted in 666, APOCALIPSA, CIPURI, Iustin Parvu, ORTODOXIE, SEMNUL FIAREI by saccsiv on februarie 26, 2011

Citez din articolul Viata tehnica naste monstri, Interviu cu Parintele Justin:

Interviu cu Părintele Justin, realizat de monahia Fotini, 17 februarie 2011

Părinte, asistăm la o pasivitate generală şi la o paralizie a voinţei poporului român, încât aproape nu mai este nicio reacţie, nici atitudine faţă de toate aceste bombardamente anticreştine. Cum se explică acest fapt?

Asta şi pentru că sărmanul popor nu mai ştie ce să creadă, nu mai are încredere în niciun lider politic, în niciun formator de opinie, nici în Presă sau televiziune. De aceea este aşa de rece şi indiferent la tot ce apare. Această stare de lucru este de altfel şi indusă, programare la care s-a lucrat cu multă sârguinţă, astfel încât să desfiinţeze modelele şi elitele unui popor şi să strice reperele oamenilor. Acum are mai multă credibilitate în faţa omului de rând cel care ştie să ofere mai bine pâine şi circ. Se mai trezeşte câte unul din somnolenţa asta şi, supărat, caută să facă o mică revoluţie. Dar revoluţia asta ţine numai până la Dealul Patriarhiei sau de la Cotroceni şi de acolo se împrăştie, nu mai rămâne nimic din revolta lui; rămâne el singur revoluţionar. Păi ce era o grevă altădată? Înspăimânta tot poporul, prin seriozitatea şi hotărârea protestatarilor. Acum sunt atâtea diversiuni că nu mai ştii pentru cine şi ce protestezi de fapt; acum nu mai ai încredere nici în fratele de lângă tine.

Mă uitam că foarte puţini medici au protestat împotriva regimului inuman sanitar prin care Ministerul Sănătăţii desfiinţează sute de spitale, introducând în schimb cardul de sănătate cu cip electronic…

Este o realitate tristă – intelectualii noștri au fost şi rămân cei mai slabi în atitudine, fricoși, cedează uşor, să îşi menţină posturile. Am observat asta şi în închisoare – mult mai uşor mărturiseau oamenii simpli decât intelectualii; intelectuali erau câţiva, dar omul simplu pătrundea mai repede cu inima realitatea lucrurilor. Intelectualul nu are exerciţiul luptei, al greului, el s-a obișnuit cu un salariu, cu o stare bună materială şi s-a retras astfel din orice acţiune. Ei s-au aliniat partidelor politice în primul rând ca să-şi apere moşiile, averile.

Bine, dar salariile medicilor acum sunt foarte mici…

Ei, medicul acum e ca şi popa. Are el salariul mic, dar are şi salariul mare, pe care îl ia din buzunarele necăjitului, şi se îmbogăţeşte fără să aibă el salariul mare. Medicul nostru de azi nu mai are spiritul sacrificiului. Acum, pentru că au salariile mici, dau bir cu fugiţii în străinătate, unde să câştige mai mult, dar până la urmă şi statele occidentale vor ajunge la starea în care ne aflăm noi, nu va mai dura mult nici la ei, pentru că are grijă socialismul european de realizarea acestui plan. Sistemul a lucrat ca pe ţăran să îl tâmpească, iar pe intelectual să îl compromită. Păi capacitatea ruşilor de inteligenţă este foarte redusă, datorită alcoolului cu care au fost „hrăniţi” de către comunişti. Că dacă îi întrebai unde e Berlinul, îţi spuneau: „aici, după deal”. Copiii de beţivi ajung, sărmanii, majoritatea nişte analfabeţi, reduşi mintal.

Medicul a şi fost un factor prin care Sistemul şi-a realizat şi își realizează în continuare lucrarea satanică de decimare a populației prin vaccinuri şi alte otrăvuri chimicale.

Această calitate de toleranţă a avut-o românul dintotdeauna sau e recent dobândită?

Măi, nici vorbă, nu era românul nostru aşa. Păi Ştefan cel Mare a avut luptători din aceștia? Toleranţa a pătruns prin secolul 18 când a început omul să se degradeze moral, prin influenţa masonilor care au pus ochii pe frumuseţea aceasta a ţării noastre şi care au făcut orice au putut să ne dezmoştenească de bogăția Ortodoxiei. Bunătatea ţăranului a dat greş aici, pentru că nu şi-au dat seama ce înseamnă să vină un străin în ţara ta. Iar tinerii care au încercat să orienteze poporul în perioada asta ’22 – ’44 , să îl pună pe un drum bun, au fost denigraţi, ucişi de marea familie masonică carolingiană (Carol al II-lea). Atât răsăritenii cât şi occidentalii au fost nişte persecutori puternici ai ideii româneşti, ai neamului nostru. Şi azi când aud occidentalii de poporul român, e ca şi cum auzi de un călugăr din Petru Vodă. Se duce un călugăr din Petru Vodă undeva şi îl întreabă de unde este – „Aaaa… de la Petru Vodă”? Îţi întoarce spatele şi pleacă. Poporul este bine prelucrat mai întâi în şcoală, apoi în armată, şedinţe şi conferinţe prin care îţi aplicau o educaţie de aşa manieră încât nu puteai să mai vezi altfel decât ca un membru de partid. Nu crezi în nimic decât în ce îţi spune Partidul. Partidul gândea, Partidul conducea, Partidul era totul în viaţa poporului român.

Acum intelectualii noştri au văzut că e bine să ai o casă frumoasă, să mergi la băi, în staţiuni, în străinătate… şi nu mai au ei timp să ia atitudini de apărarea a neamului şi astfel ajung şi ţăranul şi intelectualul unelte ale „burgheziei”, de pe urma cărora ei trăiesc.

Dar cum poate totuşi un intelectual, care vrea să își depăşească condiţia asta mizeră, să iasă din ea?

Nu poate ieşi decât dacă are o elită intelectuală conducătoare, dar cu aşa paraziţi de conducători paraziți ies şi subalternii, medici sau primari, sau învăţători. Mai ales că nu e uşor să conduci poporul român, pentru că el are o rădăcină ortodoxă şi o sensibilitate aparte; tipicul masoneriei nu se aplică la poporul român cu o cultură şi spiritualitate atât de complexe şi bogate. Ca şi altădată, omul e cumpărat, condus de simţul de slugărnicie. Faţă de alte popoare românul nostru are o figură de amărât, chircit; unde îl vezi – stă cu pălăria în mâna şi cu capul de supus se închină la d-l secretar, la d-l primar, cu plecăciune până la pământ. Dar această slugărnicie s-a imprimat şi în viaţa bisericească. Păi grecul stă cu mâinile la spate şi aşa se uită şi la preşedinte şi la mitropolit, nu se pleacă chiar ca o slugă. A fi slugarnic nu înseamnă că respecţi Biserica. Respecţi Biserica dar cu demnitate, nu înseamnă să devii o râmă să lingi toate cizmele. Când am mers cu câţiva români în Sfântul Munte să ne închinăm la icoane, păi făceam metanii mari la fiecare icoană, cu trei închinăciuni în mijlocul bisericii, apoi sărutam mâna la stareţ, aşa cum se face la noi – se uitau foarte miraţi grecii la noi. Ei se închinau mai degajaţi şi nici vorbă să se ducă la stareţ, să se întoarcă înapoi. Noi suntem aici sub influenţa asta slavonească ce a format un alt soi de om, care ne-a adus la starea asta de deformare cu „smerenia”. Această aşa-zisă smerenie a luat naştere în urma terorii. Pe noi ne caracterizează acum frica şi ateismul. Românul nostru ştie să mai facă doar bancuri. Îmi povestea un cetăţean aici un banc ce circulă prin popor. Cică: „Un anume preşedinte merge să consulte o vrăjitoare. Vrăjitoarea închide ochii şi îi spune:

– Vă văd trecând pe un bulevard foarte mare, într-o maşină decapotabilă şi lumea strigând de bucurie.

Preşedintele zâmbeşte şi o întreabă:

– Deci mulţimea este fericită?

– Da, ca niciodată!

– Şi oamenii aleargă după …maşină?

– Da, aleargă în jurul mașinii, ca nebunii. Poliţiei îi este foarte dificil să facă loc mașinii.

– Sunt şi oameni care poartă drapele?

– Da, drapele şi bannere cu cuvinte de speranţă pentru un viitor mai bun.

– Chiar aşa? Şi oamenii strigă, cântă?

– Da, oamenii strigă fraze de speranță: Oh! De-acum încolo totul va fi mai bine! Poporul este în sărbătoare.

– Şi eu, eu cum reacționez la toate astea?

– Nu pot sa vad! Coşciugul este închis”.

Ei, cam aşa se amăgeşte bietul român, cu un banc, cu o glumă, dar să facă el ceva concret, o faptă eroică – nu.

Şi cei în care mai zvâcneşte încă o viţă de român, o viţă nobilă, cum pot depăşi această frică şi să îi poată mobiliza şi pe ceilalţi?

Nu se poate mobiliza acum nimic, pentru că nu ai ajuns nici măcar până acasă şi ei te-au şi depistat ce lucrezi şi ce vrei să faci tu. Ce era securitatea altădată şi ce este acum, vă daţi seama cu mult mai avansată. Nu are cine să se opună acum partidului, atâta vreme cât copiii celor ce ar avea un cuvânt de spus sunt în Germania, în Franţa, studiază, burse, toate pe seama poporului român…

Cu cardul de sănătate cum e bine să procedăm, că se trezeşte omul cu el la poştă şi trebuie să semneze pentru el?

Nu îl primim deloc. Nu semnaţi pentru el, ci îl trimiteţi prin poştă de unde a venit. Trebuie să fie un act de mărturisire al nostru şi este şi pentru ei o ocazie să vadă că poporul se opune în masă.

Dar de ce credeţi, părinte, că persecuţia asta electronică este mai antihristică decât celelalte persecuţii păgâne, în care te obligau să te închini şi la idoli?

Pentru că şi viclenia vrăjmaşului e mai mare conform cu vremurile în care trăim. El are mii de ani de experienţă şi e normal să îşi desăvârşească metodele de ispitire a lumii. Toate fenomenele care se aplică în istoria omenirii sunt în raport cu gradul de civilizaţie al omului. Observaţi acum la ce nivel de cunoaştere a ajuns ştiinţa, după cum s-a dezvoltat tehnica. Cu cât e mai performantă tehnica oamenilor, cu atât şi persecuţia este mai ascuţită şi mai subtilă. Şi pe oamenii aştia îi vad ca pe nişte slugi ale satanei şi eu aşa şi cred – cei care folosesc tehnica asta în rău, în defavoarea omului, sunt nişte înaintemergători ai lui antihrist.

Nu vedeţi cum au ştiut să protesteze grecii în jur de 15 mii de oameni împotriva actelor cu cip, şi numai pentru faptul că ulterior, oricând ei pot adăuga la acele informaţii din cip şi cifra 666?

Măi, eu am visat acum într-o noapte, după ce am venit de la Sfânta Liturghie, la o jumătate de oră după ce adormisem, şi am avut trei vise la rând chinuitoare cum erau pecetluiţi oamenii de către slujitorii lui antihrist. Îi adunau de pe stradă şi într-un laborator al lor îi pecetluiau forţat cu un cip electronic de mărimea unui sâmbure de prună. Bineînţeles că nu trebuie să dăm crezare viselor. Dar vedeam un lucru foarte interesant – cei care erau câte doi sau mai mulţi la un loc reuşeau să scape să rămână nepecetluiţi, dar cei care erau singuri, erau uşor răpiţi şi pecetluiţi. Şi spun aceasta, nu că sunt eu vizionar – nici vorbă! – cred însă că dacă vom crea o unitate duhovnicească şi ne vom opune împreună, Domnul îşi va face milă cu noi. Pentru că singuri nu vom rezista şi de aceea ei şi urmăresc să ne dezbine unul de altul. Dragostea şi rugăciunea vor avea multă putere şi tehnica lor va deveni neputincioasă, după cum spune şi Domnul în Evanghelie: „Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”(Mt. 18:20). Ei folosesc acum şi mijloace hipnotice. Nu vedeţi cum tehnica asta îl face pe om să nu mai poată dormi, să nu mai poată judeca, să obosească foarte repede? Această tehnică asupra psihicului uman are efect mai puternic decât alcoolul, e un drog periculos.

Consideraţi că pecetluirea este aproape?

Pecetluirea nu este chiar aproape, dar nici prea departe. Oamenii trăiesc acum într-un confort şi ateism, încât beau, mănâncă şi nu îi mai interesează de îi judecă Dumnezeu sau nu. Ei fac glume şi se amuză – ei, astea sunt poveşti popeşti. Dar nu este aşa. Tot ce s-a scris în Scriptură trebuie să se împlinească negreşit şi sunt evidente toate aceste fenomene premergătoare. Lumea a ajuns la culmea desfrâului şi imoralităţii, încât homosexualii şi criminalii au ajuns modelele societăţii. Eu văd că şi mentalitatea copilului este foarte mult schimbată, pentru că mamele îşi lasă copiii să petreacă foarte mult timp la calculator şi la televizor, care îi transformă pe bieţii copii în nişte monştri. Îmi povestea o mamă aici că băieţelul ei de patru ani, după ce a venit de afară de la joacă, îi spune mamei: Păi, mămică, eu am să iau pe Anişoara. Păi unde auzeai aşa ceva pe vremea mea? Nu se pomenea aşa ceva. Structura sufletească şi organică a copilului nu este pentru această tehnică satanică, că îl distrugi pe el la anii ăştia. Nu vedeţi chipul unui copil curat, sănătos, cu o educaţie creştină – cât de frumos arată şi ce judecată are? Dar ia-l dintr-o familie de desfrânaţi, de răutăcioşi – parcă şi copilul arată ca un monstru. Viaţa tehnică naşte monştri.

Părinte, dar celor care vor fi pecetluiţi forţat li se socoteşte lepădare?

Foarte puţini vor scăpa nepecetluiţi, dar dacă vom fi pecetluiţi cu forţa nu noi vom răspunde, ci ei. Important e să nu cedezi şi să ştii să mori martir. Asta este important.

Şi cum înveţi să mori martir?

Nu te supui la niciun soi de încercare. Dar aici are un rol şi partea spirituală. Cu cât eşti mai pregătit duhovniceşte, şi raţiunea îţi va fi mai puţin atinsă sau degradată, şi vei avea şi puterea de mărturisire. Toată viaţa creştinului trebuie să fie o pregătire pentru a şti să moară martir. Dacă vă uitaţi la copii veţi vedea întipărit pe chipul lor instinctul de a fi asemenea lui Dumnezeu. Întrebam aici un copil mic: ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Şi el îmi răspunde: Sfânt vreau să mă fac! Copilul are sădit în el această forţă de a-şi desăvârşi sufletul. De la copii trebuie să învăţăm foarte mult cum să fim, „căci ca unora ca acestora este împărăţia cerurilor”. „Până nu veţi fi ca aceştia nu veţi intra în împărăţia lui Dumnezeu” – adică cu sufletul curat, cu curaj şi naturaleţe. Copilul este aşa de nevinovat că pentru el totul este sfânt.

Cum vă explicaţi faptul că noi, pe măsură ce avansăm în cunoaştere, ne îndepărtăm de Dumnezeu, când de fapt cunoaşterea ar trebui să ne apropie?

Asta e valabil pentru cei slabi, care mai mult se afundă în cunoaştere, pentru că nu au smerenie, cercetează cu mândrie. Trebuie să ne temem pururi să nu ne părăsească Dumnezeu şi să nu cădem în mrejele vrăjmaşului. Fără această frică sfântă de Dumnezeu cădem în înşelările minţii noastre. Să ne îngrijim să nu slăbească puterea noastră sufletească şi să nu cădem pradă răului.

Părinte, sunt unele persoane care se îndoiesc de această realitate a cipului, şi consideră că dacă cipul ar fi cu adevărat o problemă aşa gravă de mântuire, Dumnezeu ar lucra prin sfinţii săi şi ar vesti oamenilor exact ce să facă, cu argumente clare şi fără îndoială, că nu lasă Dumnezeu Biserica Lui fără povăţuire.

Eu consider că acesta însuşi e un semn că sfârşitul este aproape, prin faptul că nu mai avem proroci şi apărători sfinţi ai adevărului ortodox. Este o lipsă de povăţuitori, predicatori care să spună poporului de la amvon ce are de făcut. Nu, acum preotul trebuie să predice după cum îi dictează partidul, nu după cum îi spune Duhul. Mai are el habar de Duhul? Păi cum să mai lucreze aşa Dumnezeu, prin astfel de capi stricaţi? Ei dansează şi cu musulmanii şi cu ereticii şi vrem ca Dumnezeu să grăiască prin ei. Dar bietul om cade pradă tuturor minciunilor.

Cum vedeţi această măsură a Uniunii Europene, şi implicit a Guvernului, prin care ni se scot din farmacii plantele şi medicamentele naturiste, pe motiv ca au efecte adverse şi nu există o testare a plantei la nivelul populaţiei, dar în schimb ei introduc o substanţă extrem de toxică, initium, în culturile de cartof, ceapă, roşii şi alte legume, fără niciun fel de testare.

Este o măsură de distrugere a omului cum mai spuneam. Iar românul nostru nu deschide gura, acceptă încă şi ca pe ceva bun, aşa în inconştienţa şi prostia lui. El mănâncă tot ce i se oferă pe piaţă. Dacă ar pune otravă la pliculeţe şi pe aceea ar manca-o. Îmi amintesc în ’44 când au venit ruşii cu porumbul ăsta furajer, aparent mai frumos şi cu nişte grăunţe mai mari. Şi ţăranul nostru a aruncat porumbul moldovenesc, care era dulce şi mult mai sănătos. Şi a venit porumbul acesta furajer rusesc şi a înlocuit tot porumbul nostru, fără să grăiască unul ceva. Ţăranul nostru se uita şi se minuna: A, păi uite, măi, ăsta e porumb adevărat! Dar nu este o problemă asta aşa de mare dacă nu mai găsim plante medicinale în farmacii, că şi aşa numai sănătoase şi medicinale nu erau – că românul nostru ştie să culeagă şi singur de pe la ţară, de pe câmp, muşeţel, pătlagină şi usturoi. E bine să ne învăţăm să nu mai primim otrăvurile lor din medicamente, ci să căutăm să ne tratăm noi singuri, prin ierburile şi rădăcinile pe care le-a lăsat Dumnezeu. Pentru că nu am voie să mă sinucid, bineştiind că multe din medicamentele şi alimentele lor sunt pline de otravă.

În cele din urmă vă urăm şi noi Mulţi ani sănătoşi şi de acum înainte, odată cu împlinirea vârstei de 92 de ani şi dacă ne puteţi spune cum simţiţi acest an al sfinţiei voastre faţă de ceilalţi?

Ei, maică, anii grei pentru mine au trecut. Anii bătrâneţii care mi s-au adăugat, au însemnat durerile şi necazurile acestui popor. Dacă tu nu te gândeşti doar pentru tine, atunci ajungi să te confunzi cu nevoile şi greutăţile aproapelui. Aşa că eu chiar dacă sunt la 92 de ani, trăiesc totodată vârsta celui de lângă mine, fie că sunt 25 de ani, fie că sunt 45 de ani. Şi anii pentru mine nu mai sunt ani… Noi dirijăm timpul în raport cu nevoinţa noastră faţă de Dumnezeu. Sfârşitul lumii este sfârşitul nostru, pentru că păcatele noastre cheamă mai degrabă mânia lui Dumnezeu. Şi cu cât te nevoieşti mai mult pentru celălalt, cu atât eşti mai tânăr.

(din Revista ATITUDINI, Nr. 15)

Cititi va rog si:

Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos” (despre vaccinare, evrei, preoti, politicieni si sistemul antihristic)

Interviu cu Părintele IUSTIN PARVU: Noi mergem tot cu MUCENICIA! Deznădejdea este numai a omului lipit de material. Vor cădea toţi cei care sunt legaţi de cele pământeşti

PROFETIA Sfantului LAVRENTIE DE CERNIGOV despre ANTIHRIST

37 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. @Daniel-George said, on februarie 26, 2011 at 1:37 pm

  Saccsiv, frate drag. mi-am schimbat e-mailul, nu reusesc sa postez. Imi scrie ” Comentariu in asteptare” Te rog, daca trebuie sa-mi dai tu un accept. Da-mi-l si apoi sterge acest comentariu.
  Iti multumesc pentru ajutor!

  Apreciază

 2. saccsiv said, on februarie 26, 2011 at 1:42 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 3. gerik64 said, on februarie 26, 2011 at 2:38 pm

  Foarte interesant.Daca un vis se repeta de 3 ori inseamna. ca este de la Dumnezeu.Cred ca parintele a spus ca numai uniti putem invinge deci trebuie sa ne organizam in grupuri mai mari mai mici dar sa nu luptam individual.Pe scurr sa ne unim fortele.

  Apreciază

 4. daniel said, on februarie 26, 2011 at 2:45 pm

  Dumnezeu sa-l tina cat mai mult aici, cu noi, pe parintele Iustin Parvu. Romanii au nevoie de el!

  Apreciază

 5. GABRIEL din Canada said, on februarie 26, 2011 at 3:27 pm

  visul e sigur de la Dumnezeu, nici nu incape indoiala

  Apreciază

 6. GABRIEL din Canada said, on februarie 26, 2011 at 3:28 pm

  ma refer la visul parintelui

  Apreciază

 7. Ioan C. said, on februarie 26, 2011 at 3:45 pm

  ” Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.”
  ( Efeseni 6, 12).

  Apreciază

  • Ioan C. said, on februarie 26, 2011 at 3:51 pm

   Cat despre visul parintelui:
   ” Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa.”
   ( Faptele Apostolilor 2, 17).

   Apreciază

 8. gerik64 said, on februarie 26, 2011 at 4:01 pm

  Sfinti parinti au spus ca visele sunr unele de la noi unele de la diavoli si unele de la DumnezeuCa sa nu cadem in inselare un vis venit de la Dumnezeu trebuie sa se repete de 3 ori si sa fie identic.Parintele a subliniat ca a visat de 3 ori ca sa pricepem de unde vine visul. Adica si el la verificat mai intai.

  Apreciază

 9. Iones said, on februarie 26, 2011 at 4:31 pm

  Ciuma lui Caragea „secera” 300 de bucureşteni pe zi:
  http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Bucuresti-Ciuma_lui_Caragea-_300__de_victime_pe_zi_0_433157234.html#commentsPage-1

  Apreciază

 10. Aurora said, on februarie 26, 2011 at 5:38 pm

  Dumnezeu isi arata marea Sa mila pentru noi prin cuvintele pe care ni le spune Parintele Iustin. Visul care s-a repetat de 3 ori este un avertisment la ce va fi. Trebuie sa ne unim. Sa ne cunoastem, sa ne strangem mainile si sa ne unim cugetele in rugaciune. Dumnezeu si Maica Domnului sa ne adune !

  Apreciază

 11. SeRgIu said, on februarie 26, 2011 at 6:42 pm

  DACA NU NE VOM UNII NE VA CASAPI CATE UNUL PE RAND PANA NE ELIMINA PE FIECARE…..UNITI IN HRISTOS VOM BIRUI. DOAMNE AJUTA!

  Apreciază

 12. dante said, on februarie 26, 2011 at 6:52 pm

  Inteleg, ca daca lupta se va duce individual, va fi cu siguranta pierduta, iar daca mai multi se vor uni, atunci inca mai avem speranta. Concluzia…fratilor, oarecum coincide cu dorinta noastra de a ne intilni si de a crea legaturi intre noi. Asadar, sa ne rugam la Dumnezeu sa-l tina in putere pe Parintele Iustin, iar noi sa ne putem aduna in jurul lui ca niste pui pe linga closca. Este unul dintre putinele bastioane ale ortodoxiei de la noi din tara.
  Doamne ajuta!!

  Apreciază

  • Ayan said, on februarie 26, 2011 at 8:10 pm

   Asa gandesc si eu … Nu sunt coincidente inspiratiile pe care le avem , visul parintelui .
   Doamne ajuta !

   Apreciază

  • @Daniel-George said, on februarie 27, 2011 at 10:16 am

   Dante, uneori stau sa ma gandesc… Majoritatea Stalpilor poseda o varsta inaintata. Cred ca-i mai lasa Dumnezeu pentru noi, insa cand ii va lua… o sa ramanem cam pe cont propriu.
   Cred cu tarie ca trebuie sa pretuim impreuna fiecare clipa vietii noastre petrecuta cu acesti Parinti.
   Lucrurile se vor inrautatii, ei vor pleca sus iar noi ramanem o masa amorfa, tampita de sistem.

   Apreciază

 13. natalia said, on februarie 26, 2011 at 8:29 pm

  Singuri sunt slabe sansele sa rezistam prigoanei pt ca cei din jururl nostru nu din motive lumesti daca nu sunt intr-un cuget cu noi si nu inteleg pericolul vor incerca sa ne perverteasca…sa ne traga in groapa in loc sa fie invers si noi prin exemplu personal sa marturisim si sa-i convingem.Trebuie sa ne cunoastem si sa ne sustinem…caci timpul trece.Doamne ajuta!

  Apreciază

 14. SINGUR said, on februarie 26, 2011 at 8:35 pm

  Preluat de pe Apologeticum @ Darius Un mare magnat al titeiului – un mason de rang înalt din grupul Bilderberg este bolnav în stadiu terminal si se afla in SUA. El si-a deschis inima plina de remuşcări in fata pastorului Lindsay Williams săptămâna trecută. El i-a relatat pastorului unele dintre evenimentele care vor veni pentru noi toţi în anul următor, printre care si faptul ca înainte de preluarea lumii de catre Noua Ordine Mondiala, vom fi condusi de către China, rasa cu piele galbenă.
  Dar, desigur, Adevaratii Stapanitori sunt Bancherii Illuminati, care vor rămâne în umbră pentru ca preluarea chineza sa apara in prim plan! Urmeaza un rezumat al celor spuse de el, care include, de asemenea, si alte dezvăluiri şi fapte date noua de către mass-media alternativa care nu este controlată de masoni.
  1 – O lovitura asupra Iranului în termen de 2 ani şi [razboiul] care se va răspândi peste tot!
  2 – Dolarul american va fi cu siguranta mort până în 2012 – valute vor fi lipsite de valoare deoarece EI vor introduce o noua Unica Moneda Globala. Lumea aşa cum o ştim acum va fi complet diferita în 2012. Complotul distrugerii valutelor este in curs asa ca retrageti-va banii din Banci si cheltuiti-i ACUM!
  “Chinezii sunt cei puternici” – China este Noua Ordine Mondială.
  Liderii impreuna cu America vor fi redusi la statutul de Lume a Treia! Timothy Geithner secretarul Trezoreriei Statelor Unite vorbeste fluent chineza! (KEVIN RUDD fostul prim-ministru al Australiei si actualmente ministru de externe vorbeste fluent mandarina-n.editor). În termen de cel mult doi ani nu vom mai recunoaşte America. Elitele au schimbat mult Cronologia ( orarul planului de atac-n.m.). După 2 ani vom fi atât de săraci, incat nu vom putea nici să ne mai răzvrătim!
  3 – Aurul şi Argintul sunt singurele pe care te mai poti baza – conversia activelor şi a numerarului in aur- Urgent! Nu lânceziti pentru ca Illuminati au de gând sa prabuseasca în continuare bancile, foarte curând. Intrăm într-o depresie prin care vom deveni cu TOTII cu adevarat săraci în termen de doi ani de acum – atitudine de ţăran şi mod de viaţă ţărănesc .. Nu depindeti de Imobiliare, Active ( averi, mosteniri, investitii, etc.-n.m)!
  4 – Petrolul brut va fi de $ 150 – $ 200 pe baril în următoarele câteva luni!
  5 – Băncile orchestreaza Criza Ipotecilor Bancare, care va fi reglementata prin Actul care a fost validat de Congresul SUA cu doua saptamani in urma si care permite bancilor sa ia casele fara a avea Imputerniciri. Dacă aveţi o ipotecă, achitati-o ACUM sau vindeti-va casa pentru a vă putea permite să plătiti integral pentru o alta locuinţă – chiar dacă cu banii rezultati din vanzare o să cumparati doar o baracă. Asiguraţi-vă că locuinţa dumneavoastra umila este plătita – milioane de oameni isi vor pierde casele!
  6 – Legea Sănătatii data de Obama este un instrument de control scris de către bănci şi pus în aplicare de către societăţile de asigurare! Preluarea controlului de catre Guvern asupra- armelor de foc, eutanasiei, etc.- este ascunsa în aceasta lege.
  7 – Guvernul SUA a dat, cu mulţi ani în urmă, Canalul Panama Chinei – o strategie a Consiliului de Relaţii Externe (CFR) şi a Comisiei Trilaterale!
  8 – China deţine toate porturile greceşti!
  9 – China detine 90% din toate mineralele rare ale Pamantului – componente pentru tehnologii, arme, etc. China produce 80% din componentele armelor pentru armata SUA. SUA se afla la Mila Chinei!
  10 – China este cel mai mare extractor de Resurse Minerale Naturale, la nivel mondial. Ea detine mai mult de jumătate din exploatarile miniere din Australia. China detine exploatari miniere în Africa, SUA, Orientul Mijlociu, Canada! China deţine un monopol de 90% asupra tuturor Mineralelor Rare ale Pământului!
  11 – China face tranzactii în toate monedele, devenind bogata in numerar, astfel încât ea poate cumpara / vinde în orice monedă.
  12 – Rusia este cel mai mare producator de petrol şi gaze. Trebuie sa pandim China şi Rusia. Americanii nu vor câştiga niciodata un război împotriva lor, deoarece SUA si-a mutat toata industria sa de producţie în China!
  13 – Elitele, globalistii doresc o criza in Orientul Mijlociu în câteva luni. Goldman Sachs Bank, City Bank şi FMI sunt deja în Iran – au mers pe uşa din dos ca să spunem aşa, în scopul de a le paraliza financiar înainte ca EI sa atace. De asemenea, trebuie să fiti conştienţi de faptul că SUA / Europa au vândut computere cu viermi (virusi) Iranului – o lovitura deliberata. Deci, vedem cum Iranul este în curs de “aranjare” asa cum a fost si Irak ul- se fac pregătiri pentru un atac împotriva Iranului în câteva luni!
  14 – Proiectul Devil’s Mesia ( Mesia Diavolului). Magnatul bolnav in stadiu terminal a spus:
  “A trebuit sa ne descotorosim de Dumnezeu pentru a aduce Noua Ordine Mondială “. El a mai spus că Mesia Diavolului înseamnă perversiune totala, deoarece EI (Illuminati) nu-l pot aduce pe Mesia Diavolului la un Popor Drept (un popor cu frica lui Dumnezeu)! Deci, acum ştim de ce homosexualitatea, avortul, eutanasia, pornografia, rochiile desfrânate, vrăjitoria sunt impuse cu forţa asupra omenirii – pentru a pregăti venirea lui Antihrist!!!
  15 – Illuminati fac presiuni pentru a institui “One World Religion” (O Religie Unica a Lumii).
  Consiliul Naţional al Bisericilor (Consiliul Mondial al Bisericilor) este finanţat de aceste organizatii masonice – Fundatiile Rockefeller, Carnegie si Ford. Este interesant de observat că Comunităţile Religioase sunt un factor-cheie în ceea ce priveşte Falsul Ecumenism împins de aceste Consilii şi Fundaţii. Iniţiativele Bazate pe Cler au preluat majoritatea bisericilor din Statele Unite. Te doare mintea atunci când reflectezi asupra modului în care Iniţiativele religioase luate in numele Cuvântului Domnului au fost riguros deturnate în anumite părţi ale SUA, Irlanda şi în special în Arhiepiscopia Westminster! Astfel de iniţiative religioase conduc doar spre o Biserica ATOTCUPRINZATOARE! De-ajuns, oameni buni!
  16 – Ordonanţe (hotărâri locale) au fost adoptate în unele districte ale SUA care il împuternicesc pe Seriful districtual să vină şi să puna lacătul pe o biserică chiar si în cazul în care se face o reclamaţie împotriva acestei biserici (pastor), pentru ca a vorbit împotriva homosexualităţii, a unei rochii desantate, etc ! Ei pot prin aceste ordonanţe să închidă biserici în afara oricărui proces legal – la fel ca si China!
  17 – “Trebuie să avem propriile noastre [Mijloace] Media Nationale pentru a aduce Noua Ordine Mondială!” Pe care le au deja – cu o corporatie mass-media detinuta de o colectivitate masonica Civilizaţia este distrusa in mod premeditat. Elitele controleaza China şi Rusia, dar şi pe Preşedintele şi Congresul SUA. Congress are going to try and ram through the Cyber Security Act and the Carbon Tax Act. Congresul vrea să încerce şi sa bage pe gat Cyber Security Act şi CarbonTax Act. Contribuabilul american va fi rugat sa salveze tara din ghearele Crizei ipotecare, ceea ce va aduce pe tava în jur de 3 trilioane marilor bănci. Băncile mari distrug băncile mici care încearcă să salveze economiile noastre, dar Băieţii Mari, Illuminati evrei care sunt Mega Zarafii Globali nu PERMIT asa ceva. Numele jocului lor este CONTROL – al banilor, al casei si masinii tale – al intregii tale vieţi!
  Comentariul meu: Chiar daca nu credem in aceasta asa-zisa marturisire cu limba de moarte, exista alte stiri, oficiale, care se pliaza exact pe unele dintre aceste informatii.

  Apreciază

 15. Fulger said, on februarie 26, 2011 at 8:46 pm

  Sa ne traiasca parintel Iustin. Pot spune ca oameni au inceput sa creada ca lucrurile se vor linisti in viitorul apropiat dar tot nu il acepta pe Dumnezeu , sunt oameni care se trezesc si incearca sa schimbe viitorul prin mijloace lumesti dar ei mai mult il ajuta sa se implineasca. Ca exemplu Alex Jones si cei care il urmeaza sunt oameni care incearca sa opreasca inevitabilul.

  Apreciază

 16. Iones said, on februarie 26, 2011 at 9:29 pm

  Are dreptate Parintele Iustin, grecul este foarte demn.

  La noi se falseaza foarte mult si credinta si evlavia si „smerenia”.

  E multa slugarnicie, si multa falsitate in credinta.

  Pai cand am fost la greci de hramul Sfantului Ioan Rusul nu vedeai balamucul de la noi sa se calce oamenii in picioare ca sa ajunga la Sfintele Moaste, toata lumea astepta frumos in liniste, torul era organizat si a mers totul foarte repede.

  Cu toate ca la greci nu sunt bisericile asa pline ca la noi acolo cea mai mareparte din oameni cunoaste ce si cum e treaba cu credinta si poporul sau.

  La noi vezi multi oameni in biserica dar e si multa superstitie si mult spectacol sunt amestecati crestinii cu superstitiosii.
  Stiu oameni care cu toate ca merg la biserca practica si alte rataciri, practici yoghine si altele asemenea.

  Asa ca ar fi bine ca toti sa stie un lucru, credinta nu sta in numar ci in calitate.
  La fel cum nici rugaciunea nu sta in cantite, ci in calitate.

  Apreciază

 17. mircea said, on februarie 26, 2011 at 9:34 pm

  Replica din film american:
  „Cu cat se intimpla mai multe, cu atat oamenii observa mai putin”.

  Sa le dea Dumnezeu sanatate Parintilor nostri!

  Apreciază

 18. ana said, on februarie 26, 2011 at 9:49 pm

  Off topic:
  Uitandu-ma pe internet am gasit acest site:
  http://despremasonerie.go.ro/congresul.html
  Va dau ultimul paragraf.
  „Sclavia copiilor, jefuirea bogatiilor din Lumea a Treia, somajul, propaganda pentru libertatea drogurilor, abrutizarea tineretului natiunilor, ideologia „respectului de libertati individuale ” difuzata in sanul Bisericilor iudeo-crestine si in interiorul natiunilor-state, obscurantismul considerat ca baza a mandriei, conflictele interetnice si ultima noastra realizare, „restrictiile bugetare „, toate acestea ne permit in sfarsit sa asistam la implinirea ancestrala a „visului” nostru, instaurarea ” Noii Ordini Mondiale”.”

  Deci totul e pe fata,nu? Nu e niciun secret pt ce ni s-au impus restrictiile bugetare,nu? Eu asa inteleg..

  Apreciază

 19. AutumnsGone said, on februarie 26, 2011 at 10:17 pm

  Off topic:
  saccsiv, ti-as fi foarte recunoscatoare daca ai publica poezia asta:

  http://www.versuri-si-creatii.ro/poezii/p/octavian-paler-6zuntpu/paradoxul-vremurilor-noastre-6zusups.html

  Mi-a aratat-o un prieten. Mie, personal, mi se pare extrem de frumoasa … pacat insa ca e cruda realitate … lectura placuta tuturor! 🙂

  Apreciază

 20. ines said, on februarie 26, 2011 at 11:13 pm

  UN DOCUMENTAR VALOROS cu imagini de arhiva despre MISCAREA LEGIONARA.
  Un documentar inedit realizat cu sprijinul arhivelor nationala si a unor instorici renumiti precum Prof. Scurtu.

  Apreciază

  • jimmy said, on februarie 27, 2011 at 9:37 pm

   L-am vazut acum o saptamana, vroiam sa postez eu linkul foarte foarte interesant, merita vazut, Codreanu a fost un om simplu, pacat ca s-a intamplat ce s-a intamplat cu el, chiar faceam o paralela la situatia de azi si e tragica starea de amorfism care a cuprins stutentimea, eu facand parte din aceasta categorie, si studiind la aceeasi Universitate, sunt unele camine care i-au luat numele.

   Apreciază

 21. ines said, on februarie 26, 2011 at 11:18 pm

  Acest documentar are mai multe parti , daca doriti sa stiti mai multe despre toate etapele istorice: despre Carol al II-lea, despre Antonescu si despre Ceausescu.
  http://www.youtube.com/results?search_query=romania+si+dictaturile+ei&aq=f

  Apreciază

 22. @Daniel-George said, on februarie 27, 2011 at 10:09 am

  Fratilor, pe langa multe altele invataminte ale acestui interviu, este si o dovada de WIDE VIEW a unui Parinte. Inca o dovada pentru imbecilii care indraznesc sa insulte des prin apelative de genul : Habotnici, ochelari de cal, primitivi..etc.

  Apreciază

 23. Mos Ioan said, on februarie 27, 2011 at 1:48 pm

  Sarut dreapta Sfintia Voastra Justin!

  Interviurile Sfintiei Sale Justin sunt totdeauna magistrale, admirabil povestite ( are o voce blânda si linistitoare), pline de un umor fin si mai ales de o redutabila pertinenta!

  Ce Duhovnic Mare, Frumos si Blând ne-a daruit Dumnezeu!
  Îti multumin Doamne pentru fenomenalul Parinte Justin!

  Apreciază

 24. Aurora said, on februarie 27, 2011 at 3:26 pm

  @Mircea
  Geniala fraza din filmul american !

  Apreciază

  • mircea said, on februarie 27, 2011 at 8:09 pm

   Aurora,
   Iti dai seama ca daca a ajuns replica de film, pt sistem deja e fumata.
   Si cat e de perversa, si de adevarata si de ingrozitoare, acum. Cine stie la ce or mai lucra in laboratoarele lor… Da’ sa moara calu’ daca mi-e frica 🙂

   Apreciază

 25. Olivia said, on februarie 28, 2011 at 8:38 pm

  salutari, Saccsiv, tie si tuturor cititorilor si colaboratorilor acestui site ortodox! Marturisesc ca il citesc aproape zilnic de prin mai 2010, alaturi de Apologeticum. Doar de vreun an am acces zilnic la internet, dupa ce a cam devenit cam „obligatoriu” in a-mi realiza sarcinile pentru serviciu.
  Doar acum am ales sa vorbesc, deoarece nu consider ca am avut ceva foarte interesant de spus, ci am citit si m-am informat din spusele si experienta celor cu mult mai multe cunostinte teologice si cu trairi duhovnicesti.
  ceea ce m-a determinat sa va scriu este o intamplare ce a avut loc sambata, 26 febr, dar , inainte de a va relata ce s-a intamplat acum 2 zile, o sa va spun niste lucruri ce au precedat evenimentele de sambata trecuta:
  Acum 1 an am primit un nou card de debit de la Raiffeisen, dupa ce trecusera 2 ani si expirase cel anterior; eu am ramas cu impresia pana acum vreo luna ca acest card nu are, de fapt, cip; ma complaceam in „siguranta” asta, pana cand intr-o zi, la un supermarket, dupa ce am platit cu cardul cumparaturile facute, doamna vanzatoare nu mi-a mai cerut semnatura pe chitanta, ca de obicei.Am intrebat-o, mirata, daca nu semnez si dansa mi-a spus, nonsalanta ca nu era nevoie, deoarece cardul meu are cip si echivaleaza cu semnatura mea. Atunci m-au strafulgerat o mie de ganduri si o senzatie de fiori reci pe sira spinarii.Si eu am insistat, intreband-o inca o data si spunandu-i ca in alte magazine in care am operat cu cardul mi-au cerut si semnatura, iar ea a dat din umeri, zicand:”Unele (magazine) cer semnatura , altele nu..”
  In aceasta luna am inceput sa fiu foarte nelinistita. De cate ori introduceam cardul in bancomat, ma zguduia ceva la propriu, parca imi simteam creierul rascolit: se poate sa fie si autosugestia, teama mea de „dusmanul’, inclin sa cred asa. M-am hotarat sa renunta la card si sa-mi intre salariul intr-un cont, dar tot amanam..
  Pana alaltaieri, cand a trebuit sa mergem, eu si sotul la o nunta si aveam nevoie de cash. Sotul meu a coborat din masina, a introdus cardul meu, parola, tranzactia era in desfasurare, dupa care s-a luat curentul in tot oraselul iar banii mei au ramas in bancomat, alaturi de card. Cand am sunat la Bucuresti, la un numar de legatura special al bancii Raiffeisen, mi-au spus ca banii nu mai erau in cont, ci fusesera extrasi. Noi le-am motivat ca nu, iar ei ne-au asigurat ca exista un mecanism prin intermediul caruia se poate verifica ulterior daca banii au fost cu adevarat extrasi sau nu, noi am facut o plangere si ne-au promis ca totul se va rezolva de luni. Azi m-au sunat si m-au anuntat ca banii au fost returnati in cont, iar ca eu pot oricand sa-mi retrag banii din cont cu buletinul, pana imi elibereaza un nou card. Grabindu-ma (eram la serviciu), nu le-am mai spus ca nu mai vreau card DELOC, ca sa nu se lungeasca, punandu-mi intrebari. Inca nu am fost la banca, dar imi voi mentine contul, renuntand la card.
  Concluzia? Dumnezeu iti mai baga si in traista si iti mai da cate un ghiont cand tu te misti mai incet. (in directia buna, desigur).
  PS. Am avut noroc cu sotul, el este la alta banca, care nu are filiala in oraselul nostru, ca altfel.. pana de curent a durat vreo 3 ore. Am facut un drum special la Sibiu pentru a scoate banii pentru nunta.

  Apreciază

 26. […] INTERVIU cu Parintele IUSTIN PARVU: despre cipuri, pecetluire, necesitatea unitatii celor ce se opun… […]

  Apreciază

 27. […] INTERVIU cu Parintele IUSTIN PARVU: despre cipuri, pecetluire, necesitatea unitatii celor ce se opun… […]

  Apreciază

 28. […] INTERVIU cu Parintele IUSTIN PARVU: despre cipuri, pecetluire, necesitatea unitatii celor ce se opun… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: