SACCSIV – blog ortodox

ALT „ISTERIC”. Monahul TEODOR STANESCU: „Cei care vor accepta BULETINELE CU CIP, vor renunţa la Dumnezeu şi-l vor accepta de bună voie pe satana.” Despre VREMURILE APOCALIPTICE

Posted in APOCALIPSA, BULETIN BIOMETRIC, BULETIN CU CIP, TEODOR STANESCU by saccsiv on septembrie 21, 2010

   Citez din articolul Monahul Teodor Stănescu, fost deţinut politic şi vieţuitor al Aiudului: Cuvânt despre vremurile de azi:

   De Înălţarea Sfintei Cruci, la Aiud a avut loc tradiţionala întâlnire a supravieţuitorilor temutei închisori şi a celor ce cinstesc memoria sfinţilor, martirilor şi mărturisitorilor din acest loc sfânt. S-a oficiat Sfânta Liturghie, s-au făcut parastase, s-au înălţat rugăciuni pentru sufletele morţilor care au trecut prin închisoarea Aiud. Câţiva supravieţuitori au adresat cuvânt de cinstire în memoria celor care nu mai sunt. Monahul Teodor, care a îndurat timp de 8 ani iadul închisorilor din Piteşti, Gherla şi Jilava, unde a căzut şi s-a înalţat, a dorit, în calitatea sa de deţinut politic şi de vieţuitor timp de câţiva ani al Schitului de la Aiud, să adreseze un cuvânt despre problemele cu care se confruntă astăzi creştinii ortodocşi. Considerându-se că discursul său nu are legătură cu scopul întrunirii, cuvântul monahului Teodor (plecat între timp la Baia Sprie, unde s-a sfinţit o troiţă în memoria deţinuţilor trecuţi prin mina Baia Sprie) nu a putut fi citit de către preotul care primise rugămintea să-i dea citire. Ţinând, însă, cont de actualitatea cuvântului său, am hotărât să-l facem public, prin intermediul acestui blog. Mulţumim Părintelui Teodor pentru încredinţarea acestui mesaj. (F.P.):

   Prea sfinţiţi părinţi, domnule Primar, domnule Director, dragi camarazi şi camarade, drept măritori creştini,

   A intrat în tradiţie ca să ne întrunim la Aiud de Sfânta zi a „Înălţării Sfintei Cruci” pentru a comemora şi a ne ruga pentru sufletele celor care s-au jertfit în blestemata închisoare Aiud, precum şi în toate celelalte închisori şi lagăre de exterminare comuniste, pentru ca la rândul lor să se roage lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii.

   Despre Aiud, părintele nostru drag Justin Pârvu de la Mânăstirea Petru Vodă spunea pe bună dreptate că este ATHOSUL ROMÂNESC. Aceasta pentru că la Aiud s-a jertfit ceea ce a avut mai bun şi mai sfânt Neamul nostru românesc ca adevărată intelectualitate şi spiritualitate. Am spus şi subliniez ca adevărată intelectualitate şi spiritualitate, pentru că adevăratul rol al intelectualului este acela de a fi far călăuzitor pentru cei din jur spre drumul cel bun al adevărului, dreptăţii şi corectitudinii – spre bine, spre sublim. Dar pentru ca să fii cu adevărat far călăuzitor trebuie să-L ai pe Dumnezeu în suflet. Să ai ca deviză a vieţii tale cuvintele Mântuitorului Iisus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, fără de Mine nu puteţi face nimic”.

   Ori în ziua de astăzi, în vremurile cumplite pe care le trăim, foarte puţini intelectuali îndeplinesc aceste condiţii.

   Intelectualii, toţi cei pe care-i comemorăm, reprezintă farurile călăuzitoare de iluminare a neamului, prin credinţa noastră străbună ortodoxă şi patriotismul lor nestrămutat. Reprezintă lumina neamului, spre deosebire de comunism, care reprezintă întunericul, minciuna, impostura, oportunismul şi laşitatea.

   De aceea, comuniştii i-au decimat fără milă şi, fără dorinţa lor (a comuniştilor), i-au martirizat.

   În închisori am supravieţuit numai datorită Ajutorului Divin.

   Cu sufletele lor curate au mers voioşi, până la suprema jertfă, pentru credinţa străbună, dragostea de neam şi de ţară.

   Jertfa lor a fost măreaţă şi despre ea sunt foarte multe de spus, pe care le voi mărturisi cu altă ocazie pentru cei interesaţi.

   Ideologul şi conducătorul acestor tineri spunea încă din 1936: „… de vor intra trupele ruseşti pe la noi şi vor ieşi învingătoare, în numele diavolului, cine poate să creadă, unde este mintea care să susţină că ele vor pleca de la noi, înainte de a ne sataniza, adică bolşeviza?”.

   Într-adevăr, astăzi mulţi nu mai cred în Dumnezeu sau cred într-un Dumnezeu conceput după interesele şi năzuinţele lor.

   Vremurile pe care le trăim astăzi sunt foarte grele, aproape de nesuportat. Criza economică este pusă la cale de forţele răului, care vor să ne îndepărteze de Dumnezeu, să adâncească şi mai mult criza morală care s-a instaurat pe întreaga planetă, cu foarte mulţi ani în urmă. Eroii pe care-i comemorăm s-au ridicat şi au luptat împotriva acestei crize mondiale şi a tuturor greutăţilor neamului. În 1946-1947 bolşevicii au pus la cale foametea din acele vremuri cumplite, când au murit efectiv de foame câteva sute de mii de români, pentru a îngenunchea neamul ca să accepte comunismul. Să renunţe la spiritualitatea străbună şi să trăiască în materialitate. Mulţi astăzi nu vor să accepte existenţa sufletului.

   Criza economică de la noi şi de pe întreaga planetă este pusă la cale de forţele răului, prin slugile sale, pentru a-l accepta pe satana.

   Se spune că la noi în ţară se vor schimba buletinele de identitate în anul viitor şi se vor introduce buletinele electronice care conţin simbolul satanei – 666.

   Cei care le vor accepta vor renunţa la Dumnezeu şi-l vor accepta de bună voie pe satana. Toată populaţia va fi codificată şi va purta un număr care cuprinde şi simbolul satanei – 666. Astfel ne vom pierde individualitatea, personalitatea şi vom primi un număr, fiind numerotaţi ca la puşcărie. În relaţiile financiare şi administrative nu mai contează numele, ci numărul satanizat, care conţine simbolul satanei – 666.

   Prin aceste buletine electronice se face primul pas spre satanizarea populaţiei.

   Urmează apoi cel de-al doilea pas, implantarea cipurilor, prin care vom fi slujitorii direcţi ai diavolului.

Prin intrarea în UE ne-am pierdut suveranitatea ca stat. Astăzi suntem conduşi de Guvernul UE, iar guvernanţii şi parlamentarii noştri sunt executanţii acestui guvern. Prin primirea cipurilor se va pierde individualitatea şi personalitatea. Vom deveni nişte numere controlabile până la cele mai mici amănunte ale activităţilor noastre de zi cu zi şi înregistrate în giganticul calculator de la Bruxelles, numit „FIARA”. Se va constitui statul universal poliţist, care va urmări activitatea întregii planete. Purtătorii de cip vor deveni slujitorii diavolului. Cei care vor accepta cipurile nu vor avea nicio scuză în faţa lui Dumnezeu. Putem cere şi impune guvernanţilor şi parlamentarilor – dacă vom fi uniţi – să introducă un amendament în lege ca să circule atât buletinele vechi, cât şi cele electronice.

   Următorul pas va fi desfiinţarea banilor de hârtie sau metal şi introducerea monedei universale electronice, astfel că cei care nu au acceptat cipurile nu vor mai putea vinde şi cumpăra nimic, devenind muritori de foame. Din cauza aceasta s-au creat magazinele gigant, în care omul să găsească tot ce are nevoie. Se vor desfiinţa (prin faliment sau alte metode) toate celelalte magazine şi pieţele agro-alimentare, astfel încât omul să fie determinat să cumpere şi să vândă cele necesare vieţii numai prin aceste magazine. Pentru a supravieţui, cei care nu acceptăm cipurile trebuie să ne întoarcem la glia strămoşească şi să ne producem singuri cele necesare vieţii, nefiind nevoiţi să vindem şi să cumpărăm nimic. Dumnezeu ne va avea de grijă. Cei care nu au acceptat cipurile vor fi vânaţi ca iepurii de autorităţi şi de cei care au acceptat cipurile, fiind declaraţi terorişti. Dar Dumnezeu va avea grijă de noi.

   Cei care conduc slugile diavolului, vârfurile cele mai înalte, se întrunesc odată pe secol şi stabilesc directivele – protocoalele pe care trebuie să le urmeze toate slugile împieliţatului. În aceste protocoale, pentru secolul 21, este prevăzut ca întreaga populaţie a planetei, de peste 6 miliarde de oameni, să fie redusă doar la 500 de milioane de locuitori. Pentru aceasta au creat:

– virusuri în epubretă: SIDA, gripa aviară, gripa porcină şi altele;

– au pus pe piaţă medicamente dăunătoare sănătăţii organismului uman;

– au creat vaccinuri pentru sterilizarea fetiţelor;

– au creat şi impus plante agricole modificate genetic, care sunt cancerigene;

– prin îngrăşăminte chimice, insecticide şi pesticide poluează solul, apa şi produsele agricole.

   Prin poluarea pământului, apei şi solului mergem sigur la dezastru şi viaţa va deveni de nesuportat.

   Atunci va apărea antihristul ca persoană şi va guverna planeta. Atunci se va dezlănţui teroarea satanică, apocaliptică, pentru toţi locuitorii planetei (inclusiv pentru cei care au acceptat cipurile), aşa cum a scris Sfântul Ioan în Apocalipsă, şi care va dura trei ani şi jumătate. Despre toate acestea sunt foarte multe de spus, dar acum nu este timp.

   Ca fost deţinut politic, care am trecut prin iadul de la Piteşti, Gherla şi Jilava, m-am străduit să fiu pe linia martirilor pe care-i comemorăm şi-ai idealurilor tinereţii noastre, prezentându-vă în linii mari ceea ce ni se pune la cale.

   Fie ca să alegem drumul cel bun, drumul adevărului, al credinţei noastre strămoşeşti ortodoxe, al dragostei de neam şi ţară, pentru a ne salva sufletele noastre obidite.

   Aşa să ne ajute Dumnezeu!

   Monah Teodor Stănescu

   Comentariu saccsiv:

   Asa sunt numiti de ceva vreme cei ce indeamna sa nu fie luate actele cu cip: ISTERICI … Aflati mai multe la:

Despre: parintele pustnic PROCLU, cei de la RAZBOI INTRU CUVANT si APOLOGETICUM. Ce se urmareste?

   Despre organizatiile si actiunile ELITELOR, la care face parintele referire mai sus, aflati detalii la:

UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului

CINE A PROVOCAT CRIZA? CINE NE DĂ « SOLUŢIA »?

Despre mega experimentul cu BULETINE BIOMETRICE CU CIP din India si despre opozitia ce o intampina SISTEMUL acolo

Un om al SISTEMULUI, IPS CALINIC, va prezinta istoricul PASAPORTULUI BIOMETRIC. Si concluzioneaza: “Democraţia presupune automat şi educaţie!”

EUGENIE: instrumentul prin care ELITELE doresc diminuarea drastica a populatiei planetei si transformarea celor ramasi in sclavi

ROCKEFELLER finanteaza VACCINUL ANTI-FERTILITATE

VIDEO – Bill Gates: VACCINURILE si AVORTURILE vor diminua CRESTEREA DEMOGRAFICA …

Porumbul modificat genetic imbolnaveste ficatul si rinichii

STUDIU: Trei tipuri de cereale modificate genetic, marca MONSANTO, sunt TOXICE

DOCUMENTARE CELEBRE: “Viitorul alimentatiei”, subtitrare in limba romana si o analiza a sa, un excelent film despre revolutia verde si controlul ELITELOR asupra hranei

   Iata si ALTI „ISTERICI”:

Parintele PAISIE AGHIORATUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

Parintele Paisie Aghioritul: „CHIAR SI ATUNCI CAND PRIMESTE BULETINUL, TOT SE LEAPADA DE HRISTOS”. Despre U.E., pecetluire si buletinele electronice

Părintele Arhimandrit Gheorghie KAPSANIS stareţul Mânăstirii Grigoriu din Sfântul Munte ATHOS despre INDOSARIEREA ELECTRONICA, NOILE BULETINE si UNIUNEA EUROPEANA

VIDEO – Mari duhovnici despre actele cu cip: “NU LE LUATI!”. Daca de STALPII ORTODOXIEI nu ascultam, de cine atunci sa ascultam?

VIDEO (si transriptul): Parintele ADRIAN FAGETEANU despre ACTELE CU CIP. Inregistrare din AUGUST 2010!!! Nu indeamna doar SA NU LE LUAM, spune lucruri chiar cu mult mai grave …

 

14 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on septembrie 21, 2010 at 12:35 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Radu said, on septembrie 21, 2010 at 2:21 pm

  Sa ii dea Dumnezeu sanatate si viata lunga acestui parinte caci datorita celor ca el ne mai tinem credinta tare.
  Cred din tot sufletul ca prin gura parintelui Teodor vorbeste Hristos. Cum se poate ca acesti parinti cu ani de temnita comunista sa vada Adevarul iar in deal sa nu se vada? CUM?

  Si sa iti dea si tie saccsive, Dumnezeu, sanatate, caci stai pe timpul tau si pui aceste articole pentru ca noi, pacatosi mizerabili si puturosi sa mai ne tinem tare.

  Doamne ajuta!

  Apreciază

 3. Ayan said, on septembrie 22, 2010 at 8:16 am

  Din pacate multi nu au auzit de martirii din inchisorile comuniste si mai rau este ca si daca se vorbeste despre acesti martiri nu se produce nici o reverberatie in mintea oamenilor , nici o unda de soc …martiriul lor nu spune multora nimic. Am facut o experienta odata dupa ce am citit cartea „Intoarcerea la Hristos ” …am discutat despre carte cu o doamna directoare de scoala aflata de varsta pensionarii …nu auzise de martirii nostri si nu parea sa o intereseze …parca vorbeam cu …”usa” (ca sa-l citez pe Petre Tutea ) e dureros sa constati asa ceva ….
  Referitor la noile buletine , ma framanta o problema cam naiva in ultima vreme : un microcip din buletin poate fii distrus introducandu-l fie in congelator , fie la microunde , fie dandu-i una cu ciocanul … adica chiar daca ai un asemenea buletin ati sta la indemana sa-l distrugi oricand …adica tot mai ai de ales. Dar un microcip introdus in piele ( si am citit un articol pe undeva ca vor apare microcipuri cu invelis de proteina animala ca sa adere la tesut asa ca o grefa) pe acela nu-l mai poti scoate si nu te mai poti debarasa de el … oare microcipurile din buletine sunt pericolul real sau cele introduse in piele ?

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 22, 2010 at 8:26 am

   Ayan

   Cine va primi semnul pe mana, poate dupa aceea sa o taie, caci degeaba o va face, deoarece conteaza ACCEPTUL.

   Cu actele degeaba le iei si apoi distrugi cipul. Ca sa te rupi, trebuie sa renunti la ele.

   Apreciază

   • acadennis said, on septembrie 22, 2010 at 1:57 pm

    @Sacciv

    Inseamna ca fetita mea de 8 ani este un copil pierdut pentru ca i-am facut pasaportul nou(nu cel romanesc) in 2007 atunci cand inca nici nu se prea punea problema asta.
    Si deasemenea nici nu am fost anuntati ca se emite un nou tip de pasaport.

    Sau ca sa fiu mai clar, cred ca toata valvata asta cu documentele electronice si cu cei care interzic a fi luate numitii „Istericii”, este exact ce scrie biblia, acestia sunt sfintii ingeri care ne avertizeaza de urmatorul pas final – microchipul.

    Apocalipsa 14:9-10

    Apoi a urmat un alt inger, al treilea zicand cu glas tare:
    „Daca se inchina cineva fiarei si icoanei ei si primeste un semn pe frunte sau pe mana, va bea si el din vinul maniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat in paharul maniei Lui; si va fi chinuit in foc si in pucioasa, inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului”.

    Ce spune al treilea inger este clar:
    Daca „se inchina cineva fiarei” SI „icoanei ei” SI „primeste un semn pe frunte sau pe mana”.

    Deci, cine se va inchina fiarei dar si icoanei ei si deasemenea va primi semnul pe frunte sau pe mana dreapta – va fi pierdut.

    Corecteaza-ma daca gresesc.

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 22, 2010 at 2:25 pm

    acadennis

    de ce frate, copil pierdut?

    Apreciază

   • acadennis said, on septembrie 22, 2010 at 2:41 pm

    @Sacciv

    In 2007 i-am spus nevestei sa-i faca pasaport fetiei, a venit acasa cu pasaport biometric pentru fetita.
    Si am vazut asta(ca este pasaport biometric) cu cateva luni in urma de cand a inceput sa le introduca si in romania.
    Deci daca parintele spune ca cine accepta noul pasaport biometric este lepadare de credinta, cum ramane in cazul celor care si le-au facut si nu au stiut.
    Caci eu de semnul fiarei – pe frunte sau pe mana stiu, ca scrie un biblie.

    Cum fac cu asta saccive ???

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 22, 2010 at 2:53 pm

    acadennis

    Renunti la pasaport.

    Apreciază

   • acadennis said, on septembrie 22, 2010 at 3:05 pm

    In 2012 expira, pt copii durata este mai scurta si nu o sa-l mai schimb cu altul.
    Pana atunci vom vedea ce va venii, mai sigur ca ii voi lasa pe copii in romania.

    Apreciază

   • Dragos said, on august 27, 2017 at 2:08 am

    Doamne ajuta! ce inseamna, sa RENUNTI la ele? de exemplu, un permis de conducere trebuie inapoiat la Politie? trebuie declarat disparut si apoi …cum facem? zicem ca nu mai avem nevoie de altul? ca suntem bolnavi( iar trebuie dovada), ca nu mai avem masina si ca nu ne mai cumparam? ce motive sa avem pentru ca sa ne putem LEPADA de actele cu cip?

    Apreciază

 4. Ayan said, on septembrie 22, 2010 at 8:20 am

  scuze , am scris „apare” in loc de „aparea ” si ” aflata de varsta …” in loc de ” aflata la varsta ” …scuze …

  Apreciază

 5. Ayan said, on septembrie 22, 2010 at 9:26 am

  Multumesc Saccsiv ! Dar cu semnul de pe frunte , ce e ? Inseamna ca se introduce si acolo nu doar pe mana ?

  Apreciază

 6. […] Cuvânt al Monahului Teodor Stănescu către România […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: