SACCSIV – blog ortodox

Articolul zilei (12.05.2010): KLAUS KENNETH, un RATACIT …

Posted in Arhimandrit MIHAIL STANCIU, KLAUS KENNETH, Manastirea ANTIM by saccsiv on mai 12, 2010

   Citez din articolul După două milioane de kilometri, încă în înșelare…, scris de Arhimandrit Mihail Stanciu, de la Mănăstirea Antim, București:

   Acum vreo trei luni, un prieten mi-a arătat o carte care, spunea el, l-a captivat. Inițial, la vederea titlului și a coperții cărții, am avut unele rețineri. Deschizând însă cartea și citind, pe sărite, câteva pagini, surpriză!…, mi le-am confirmat. Dar, neavând destul timp, am tot amânat citirea cărții cam două luni. Prilejul reluării ei a apărut când l-am vizitat pe Părintele Adrian la Mănăstirea Lainici. După ce am luat sfat de la Părintele pentru lămurirea altor probleme (înrudite totuși, cumva) Părintele Macarie (ucenicul Părintelui Adrian) m-a întrebat dacă am citit cartea ”Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului”. De ce? – l-am întrebat eu – Are lucruri neclare? Da – a zis el – și mi-a arătat ce găsise el ”suspect de înșelare și chiar de îndrăcire”. Aceste aspecte cel puțin dubioase le voi arăta mai jos. Am reluat, astfel, cartea, nu neapărat curios să aflu experiența de viață a altuia, cu precauția mărită și de avertizarea Părintelui Macarie și de apariția unei ”euforii” molipsitoare printre creștinii care mă tot întrebau dacă l-am citit pe Klaus Kenneth…

   1. Autorul cărții își prezintă rătăcirea de peste două milioane de kilometri și de aproape 30 ani prin diverse patimi, idolatrii și satanolatrii, ca pe o performanță vrednică de a fi amintită în ”palmaresul” propriu, cu atitudinea lăuntrică a unei exagerate păreri de sine, atitudine care nu i s-a temperat nici la ultimele conferințe și lansări de cărți și de idei automăgulitoare. Oricum, lucrul se va dovedi în timp și mai evident, K.K. nu-L propovăduiește pe Hristos cu smerenie, ci se propovăduiește pe el însuși cu mândrie și vanitate.

   Știm că ”pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor” (1 Cor. 12, 28). Deci, în ierarhia darurilor și slujirilor, învățătorii credinței trebuie să fie oameni plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, ca Sfântul Arhidiacon Ștefan, oameni care Îl vestesc pe Hristos (nu se vestesc pe ei înșiși) și calea mântuirii în El fără sminteală ori rătăcire.

   Trebuie amintit faptul că el din tinerețe a vrut să fie ”cineva(vedetă), a vrut să-i domine (controleze) pe alții și prin metode de manipulare psihică și para-psihică (ocultism, vrăjitorie). A exersat mult tehnicile orientale de îndrăcire încât a ajuns să fie medium, adică primea direct mesaje din ”lumea de dincolo”, adică de la demoni. – pag. 306 Lucrul acesta este foarte important, întrucât K. a rămas tributar acestui fel de dialog interior cu ”altcineva”, experiență mărturisită chiar de autor în mai multe episoade.

   2. Trec peste perioada rătăcirii pătimașe, deși nu știu ce rost are prezentarea (într-o carte care se vrea a fi expunerea ”lungului său drum spre credință” – spre care credință?) înșelaților și îndrăciților ”guru”-și (sărmanii de ei) pe care i-a întâlnit și care i-au rănit sufletul. Oare, subliminal, le face publicitate cumva? Sau ce folos au creștinii văzând fotografiile lor?

   Nu este de folos nimănui ca cineva să-și pună viața murdară la vedere, ci dimpotrivă, e de folos ca omul păcătos dar aflat pe calea pocăinței să și-o ascundă discret față de ochii curioșilor și ai ispititorilor care-l pot judeca. Nici el nu are dreptul să ispitească pe alții cu păcatele lui făcute publice. Păcatele se curățesc prin Taina Botezului și a Spovedaniei (care este secretă) și ele rămân acoperite în taină, în tăcere, evitându-se sminteala prin arătarea lor  în comunitate. ”Aventurile” personale și ”mărturisirile” lui publice nu exprimă deloc pocăința și nu sunt nici normative, nici necesare altora pentru întărirea credinței. Iar roadele vrednice de pocăință sunt faptele virtuții, săvârșite în smerenie și blândețe, nu etalarea unui trecut compromițător și smintitor din care ai fost socotit ”vrednic” să te ridice Dumnezeu…

   3. Calitatea credinței lui K., dincolo de laudele oamenilor neștiutori, are multe dubioșenii. Mai întâi, ”exorcizarea” făcută de prietenul lui K., pastorul protestant Maurice Ray (sărmanul, nu este un neștiutor), este o teatrală escrocherie. Sfinții Părinți, având inima curățită prin Ortodoxie (dreaptă credință) și Ortopraxie (fapte bune), slujeau Domnului cu post mult și cu rugăciune și așa erau alungați demonii. Sfinții se roagă și Dumnezeu poruncește plecarea din om a duhurilor rele. Pastorul Maurice lega el demonii (în imaginația lui) și le poruncea el să plece din omul bolnav K., adeverindu-i acestuia ”încheierea cu succes a acțiunii” cu vorbele: ”Acum ești liber și poți să mergi unde vrei și să faci ce vrei.” – pag. 150 – 151.

   Noi știm că Adevărul îl face pe om liber (Ioan 8, 32 – 36). Cum a fost eliberat K., fiind în minciună, în erezie, manipulat de un alt eretic? După a doua ”exorcizare”, ”pentru totdeauna”, de a doua zi, Maurice îl întărește din nou pe K., stârnindu-i curiozitatea: ”Așa, acum e sigur de tot. Acum îl vei putea auzi pe Jesus.” – pag. 161.

   Dar ”cel mai copleșitor moment din viața lui(pag. 163 jos) s-a petrecut când în catedrala protestantă din Lausanne, K., nefiind nici măcar botezat creștin, nici măcar protestant, aude un glas care-l îndemna să se ducă să mănânce pâinea și vinul cu cuvintele: ”Da, vino. Ți-am iertat toate.” Teribilă înșelare! Domnul Iisus Hristos nu minte, nici nu păcălește pe nimeni cu falsa iertare de păcate de la eretici. Ci, glasul era al celui ce inspiră pe toți protestanții împotriva Adevărului, ca să-i facă să rămână în afara Lui. Mai ales că în extazul sentimentalist ce l-a cuprins (descris la pag. 166) ”fusese călăuzit cu mintea în inimă și era prea adânc atins ca să mai poată pricepe ceva cu mintea” (pag. 167 sus). Or, Părinții isihaști, sporiți în veghere și în asceză, abia la capătul unei vieți întregi trăită în reală sfințenie dobândeau unirea minții cu inima, iar amicul K. își imaginează că, în erezie fiind și departe de orice nevoință și îmbunătățire, poate să-i egaleze? Cam mare obrăznicia… și mai mare dorința de a-i înșela și pe alții cu arătarea ”experiențelor” lui mistice…

   4. ”Nu te teme! Întru numele Meu vei fi tot mai puternic.” (pag. 176) – aude K.K. într-un alt moment de ”extaz”, acum lacrimogen, ce a culminat cu ”cuminecarea” lui tot din potirul protestant. După speculațiile lui K. despre ”tainele” protestante (care, conform învățăturii ortodoxe nu dau harul lui Hristos, întrucât minciuna ereziilor alungă pe Hristos – Adevărul) urmează concluzia lui ”smerită”: ”În sfârșit, am biruit întru Hristos moartea.” (pag. 177), eretic fiind. Notele de la subsolul paginilor adăugate de editori, departe de a justifica ”calea” mântuirii lui K., din nefericire nu-și au locul, ele mai mult derutează pe cititorul ortodox, aruncându-l într-o amețitoare retorică ce nu-i mărește decât confuzia. Mai bine nu le scriau. ”Harul”, nici măcar ”chemător”, nu există unde e minciună și plagiat demonic al rânduielilor dumnezeiești. K. și toți ereticii care vin la ortodoxie trebuie să se lepede de toate ”eresurile și slujbele” neortodoxe ca de ale unor protivnici ai lui Dumnezeu și ai dreptei credințe (A se vedea Molitfelnicul – Slujba primirii la Ortodoxie a celor de alte credințe). Or, eu unul nu am auzit ca K. să se dezică public de toate rătăcirile în care a fost până acum.

   Pe de altă parte, Sfântul Siluan Athonitul, cu viață curată și cu gândire luminată de nevoință și har, a primit o altă încredințare, de la Domnul Hristos Însuși: ”Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui!” – un îndemn la smerenie, trezvie și rugăciune neîncetate. Parcă nu prea seamănă Duhul Sfânt care l-a întărit pe Sfântul Siluan în continuarea luptei lui duhovnicești cu duhul care i-a profețit lui K., subliniez, eretic fiind, că va fi puternic și biruitor deja al morții. Nici un Sfânt nu și-a permis să afirme cu așa siguranță biruința sa asupra patimilor și a morții… Păi, de la smerenie la mândrie este o diferență ca de la cer la iad, nu?

   5. Schimburile de replici uneori ”orgolioase”, alteori ”profetice”, sau alteori ”pedagogice”, din imaginația lui K., par până într-un punct serioase, apoi din comice devin tragice, gândindu-ne la molipsirea cu această înșelare a cititorilor cărții lui. Iată câteva mostre la paginile: 196 – 197, 198 jos – 199 jos, minunea șmecherească – pag. 201 – 204. La pag. 205 afirmă: ”Credința mea crescuse și mai mult.” Întrebările mele: În cine, în el însuși? Cine i-a spus? Cum a aflat? Își este singur normă și măsură? Nu e cam smerit, mândrulețul?

   La capitolul Banii, într-o noapte ”aprinsă” de gin (băutură) și cântece prin mai multe baruri – pag. 235 – 238 – ridicolul explodează în concluzia lui K.: ”Hristos cu siguranță nu avea nimic împotriva ginului.” Cumplite gânduri!

   6. Credința lui nu este una eclesială, el propovăduiește, ca un retor neoprotestant, o credință individuală. Nu sfătuiește pe nimeni să se integreze în Trupul Bisericii, să se spovedească,  dacă vrea să-L cunoască și să-L trăiască pe Hristos – Capul ei. Nici nu putea avea experiența Bisericii predicând, încă nefiind ortodox și fără binecuvântare (deci socotindu-se deja învățător și cunoscător al creștinismului, neeclesial, după capul lui), prin baruri, saloane, și mai ales femeilor… – pag. 169 – 170, 237.

   (A se vedea și comentariile altor creștini ortodocși aici: Concluziile conferintei de la Pireu despre primatul papalcomentariul 27 mai ales)

   7. Pe de altă parte, nimeni nu poate contesta că Dumnezeu l-a ”pescuit” din adâncul păcatelor (ca și pe D.V. al nostru) și, deși diavolul l-a tot deturnat spre erezii, Dumnezeu l-a chemat la cunoașterea Adevărului – Hristos în Biserica Sa Una și Dreptslăvitoare. Dar el mai are de dobândit muulte din frumusețile și roadele Ortodoxiei, ca toți dintre noi, dealtfel. Iar a te autopromova prin conferințe, cărți, show-uri TV, continuând în același duh tributar protestantismului individualist ”misiunea” începută nu de Hristos Cel Smerit, mi se pare un pericol real atât pentru el (K.) cât și pentru spectatorii lui. Nicăieri nu spune că vreun duhovnic, măcar să fi fost și faimos, nu l-a îndemnat să scrie, din ascultare, această carte, ca și altele, pentru folosul necreștinilor și al eterodocșilor mai ales… Sperăm să-i dea Domnul Hristos înțelepciunea Duhului Sfânt și ”duhul umilit” – jetfa cea bineplăcută lui Dumnezeu, ca să nu-și piardă osteneala sa și să fie socotit cu cei ce doar zic ”Doamne, Doamne…”.

   Ar fi interesantă de aflat părerea lui D.V. despre periplul lui Klaus K., mai ales că vine din partea unui rigorist ortodox, care a devenit și el un apologet al ”ortodoxiei”… lui.

   8. Orbul din naștere vindecat de Domnul Hristos este un prototip al tuturor creștinilor dreptmăritori și dreptmărturisitori. Astfel, tot omul, zămislit sub povara păcatului strămoșesc și a înaintașilor lui nu poate cunoaște (vedea) pe Dumnezeu și lumea creată de El. Hristos vine în întâmpinarea lui, îl atinge, îl îndeamnă să se spele de păcate prin Botez și Pocăință (lacrimi) la scăldătoarea Siloamului cea duhovnicească – Biserica. Prin ascultarea de cuvântul (Evanghelia) lui Hristos se săvârșește vindecarea, Hristos activând în om energiile Lui dătătoare de viață și de vedere duhovnicească. Abia după ce s-a vindecat, fostul orb Îl mărturisește public pe Hristos ca Binefăcător și Mântuitor, chiar cu prețul calomnierii și persecutării din partea oamenilor necredincioși. Și după încercare și mărturisire, omul vindecat ajunge să-L vadă față către față pe Hristos și să I Se închine în Templul Său. Vederea lui Hristos este, astfel, culmea experienței umane duhovnicești trăite în Biserică.

   Or, amicii noștri propovăduitori, departe de a-și împlini ascultarea de Hristos prin împlinirea poruncilor Lui și ale Bisericii Lui Dreptmăritoare, și, deci, departe de a se fi vindecat de patimi, vor să-L vestească pe Hristos în duhul lor (de oameni pătimași, continuând o lucrare de ”afirmare” în public începută cu mult înainte de a dobândi viața creștină), nu în Duhul Sfânt al lui Hristos. De aceea, rămân și devin propovăduitori mândri și mincinoși, victime și agenți ai înșelării, ai confuziei și chiar ai dezbinării. Mândria și slava deșartă le devin motiv, hrană, și scop al falsei și lipsitei de roade reale ”lucrări misionar-culturale”.

   Oare cu ce diferă creștinul ortodox K. de chitaristul de restaurant, căzut în transă, de aici?

   Cine i-a dat această misiune folk în Bulgaria? Cine l-a trimis în România? Oare de ce își schimbă ”repertoriul” când merge pe la diverși ortodocși și pe la diverși eterodocși? Iisus al lui este de fiecare dată altul?

   9. Repet în final că Sfinții nu și-au povestit singuri viața, mai ales partea cea urâtă, păcătoasă, ci, abia după ce s-au despătimit (însănătoșit) prin ascultare de Hristos cu răbdare și discreție (nu vedetism, nici spectacol), L-au vestit pe Hristos Cel Viu și prezent în Biserică. Și nici această vestire a lui Hristos nu o făceau pe scenă, sau la tembelizor, cu surle și trâmbițe, ci forțați de necesitatea lămuririi unor probleme dogmatice și practice ale Bisericii. În rest, au viețuit smeriți, tăcuți, într-o cumințenie fără excese ori exgerări, cinstiți în muncă și rugători în gândire… Nici Sfântul Siluan, revin la el fiind mai aproape de noi, nu și-a arătat viața și virtutea mai înainte de moartea sa! Și avea, totuși, ce să ne arate și ce să ne învețe… Câtă diferență între mărturia Sfântului Siluan și cea a lui K.K.!

   În încheiere, publicarea unei asemenea cărți, autobiografice într-un fel, nu știu cât folos duhovnicesc poate aduce autorului (folosul material nu îl discutăm ), încă aflat și sub alte influențe decât cea a Duhului Sfânt (setea de promovare mediatică nu ține de smerenia Duhului Sfânt), întreținându-i starea de ”vedetă duhovnicească”. Iar cititorilor ortodocși, unii nelămuriți și nestatornici, nici atât nu le poate folosi, sugerându-le păguboase ”experiențe” în realul și imaginarul pătimaș. În ambianța generală a confuziei new-age, unde toate ”experiențele” religioase sunt puse la grămadă, unde toate ”confesiunile” sunt socotite ”ramuri” de aceeași vigoare ale Bisericii, unde diferențele dogmatice sunt  anulate de o părută egalitate a ”trăirismelor” din imaginația ”credincioșilor”, mărturia despre Hristos a lui Klaus Kenneth se dovedește o diversiune și o amăgire a diavolului, experimentat de mii de ani în a-și alege regimente de fel și fel de ”prooroci mincinoși”.

   Să ne dea Domnul Hristos, tuturor, prin Duhul Său Sfânt, lin și iubitor, partea, smerenia și puterea mărturiei Sfântului Siluan Athonitul și a Tuturor Sfinților, majoritea smeriți și neștiuți!

   Comentariu saccsiv:

   Si eu consider ca este inca in ratacire KLAUS KENNETH. Si aveam de ceva vreme de gand sa ma apuc de un articol pe aceasta tema, insa am tot amanat. De curand insa, cititorul acelas, a postat urmatorul comentariu la articolul Pomenirea Sfintei Mucenice PELAGHIA, cea care a ales mucenicia si nu postura de sotie de prigonitor imparat roman:

sa boicotam actiunile anti-crestine, impotriva marturisirii in Duh si in Adevar …

http://www.agnos.ro/blog/2010/05/04/turneu-klaus-kenneth-2010/

impreuna cu cei care le semneaza … . sa ne indepartam ferm de prieteniile mai mult sau mai putin patetice fata de “eresul catolic”, sau fata de “sfanta maica teresa”

am si niste link-uri cu dovezi cat se poate de concrete despre aceea ce el o numea “sfanta maica teresa”, declarand de multiple ori cu cea mai mare convingere si emfaza ca “este o sfanta !” caci “a cunoscut-o personal” (si ca a bocit nu stiu cate ore la ceea ce ii spunea ea, dar – ca sa nu para ciudat si sa nu incite spiritele aflate in sala, i-a “usurat” pe cei prezenti, spunand ca a plans totusi “mai putin cu cca. o jumatate de ora – o ora” fata de momentul in care i-a vorbit “fahter Sofronie” cum il numea el), “maica” teresa , care pe cand era in Calcutta intra si se inchina in templu budhist, afirmand ca si cel la care se roaga budhistii este tot dumnezeu….

rusinos

http://eresulcatolic.50webs.com/mtereza.html
(nu este nicidecum un trucaj; se poate observa in stanga jos persoana “maicii”, si in cealalta poza.., covorul fiind comun)

de altfel, ea, ca “maica” (femeie), avea “puterea” sa si impartaseasca oameni
http://eresulcatolic.50webs.com/mtereza_euharistie.html
blasfemia nu este insa totala, fiindca oricum ceea ce au ei acolo nu este Sfanta Impartasanie.

cercetati de altfel intreg site-ul eresul catolic daca aveti timp http://eresulcatolic.50webs.com/aggiornamento_img.html si veti fi absolut ingroziti de cate rataciri exista la unii asa-numiti “crestini”

sa vii in Romania, o tara covarsitor ortodoxa, si sa sustii conferinte in fata unui public nu oricare, cel din sala oricum unul avizat, niste conferinte lipsite evident de o marturisire “in Duh si in Adevar” proprii ortodoxiei, mi se pare ori o gafa copilareasca, ori vizand un interes care nu este tocmai curatel …

chiar nu doresc sa-mi fac un “modus vivendi” din acest klaus kenneth sau contestarea lui, ajunge atata luare in seama a ceea ce face el … Oricum, am eu patimile mele, cu care lupt zilnic …

am vrut doar sa pomenesc despre ceea ce sunt unii in stare… si ca sunt subiecte inca “actuale” in viata noastra duhovniceasca.

   Si aducandu-mi astfel aminte de Klaus Kenneth, l-am pus la „articole de facut”, unde probabil iar ar fi stat multa vreme, daca nu scria parintele Mihail Stanciu articolul sau. Ma bucur ca l-a scris, dar mai sunt insa de spus multe si mult mai grave despre KK. Profit astfel de ocazie si ii rog pe toti cei stiu de inregistrari video, in care acesta promoveaza mari rataciri, sa mi le trimita.

   Referitor la fraza parintelul Mihail Stanciu „Ar fi interesantă de aflat părerea lui D.V. despre periplul lui Klaus K., mai ales că vine din partea unui rigorist ortodox, care a devenit și el un apologet al ”ortodoxiei”… lui.”, doar banui unde bate, insa nu pot spune ca o inteleg exact. Ce stiu insa, este ca fratele Danion Vasile declara demult ca  Klaus Kenneth este in ratacire si avea si el in lucru un material pe acest subiect.

215 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ralu said, on mai 12, 2010 at 10:05 pm

  @m.g. (si toti ceilalti care au nelamuriri despre Nickica, sotia lui Klaus): Ea este ortodoxa! Klaus vorbeste si in noua carte despre faptul ca isi citesc impreuna rugaciunile, ca merg impreuna la manastire la Essex, ca de la ea a invatat sa posteasca. Sarboaica fiind, este botezata ortodoxa si Klaus chiar subliniaza faptul ca, inainte de a-l cunoaste, „traia o adevarata viata de calugarita ortodoxa”.

  @ gogoi: ba cam spui gogosi. Am fost la libraria Sophia si te asigur ca rupi afirmatiile lui Klaus din context. El a spus clar ca Traditia este pastratoarea Adevarului si ca acesta este unul dintre motivele pentru care protestantii sunt tare saraci, faptul ca nu cunosc bogatia Traditiei. Apoi, a spus ca se intampla uneori ca traditia sa se umple de superstitii si atunci devine traditie moarta. Deci cand inlocuim trairea adevarata, credinta cu superstitii, atunci moare si traditia. Putina atentie inainte de a-ti da cu parerea ar fi mai mult decat binevenita.
  In ceea ce priveste palinca, am impresia ca erai in cautarea unor carti eretice prin libraria Sophia, ca altfel nu-mi pot inchipui cum de nu ai inteles ce vrea sa spuna. Decat, poate, daca esti incapabil sa sesizezi nuante. Klaus vorbea despre purtarea de grija a lui Dumnezeu, despre faptul ca, desi l-a rugat pe roman sa nu ii toarne palinca, acesta, din prea multa ospitalitate, a tot institat (de parca nu am cunoaste si recunoaste si aici stilul romanesc) si ca pe el l-a cam apucat ameteala la gandul ca va trebui sa bea atata – insa Dumnezeu, prin grija Sa, a randuit ca ospatarul sa verse din greseala paharul, in care a ramas exact atat cat stia ca poate bea fara probleme, adica o inghititura…

  Pentru o persoana care intelege doar ce vrea ea, esti nitel cam vehement…

  Apreciază

  • m.g. said, on mai 13, 2010 at 10:09 am

   Multumesc pentru clarificare.
   Ai cumva cunostinta care este traseul de anul acesta al lui Klaus ?
   Va ajunge si in Constanta ?

   Apreciază

  • gogoi said, on mai 13, 2010 at 9:38 pm

   Ralu eu am vorbit u el..si am fost acolo..este eretic si umbla cu „compasiunea„la inimile ascultatorilor.Bine ca a venit un neamt care declara ritos:Traditia este moarta si poprul daco-roman, crestin prin formare, devine cretin prin auzire de grai german.
   Klaus kenneth este un neamt ciudat si eretic!

   Apreciază

 2. Anonim said, on mai 12, 2010 at 10:13 pm

  Daca nu ati citit cartea eu zic ca nu e bine sa aruncam cu piatra. Poate omul e la inceputul experientei iar Ortodoxia e o experienta de o viata de cele mai multe ori. Nu de putine ori am gasit o informatie intr-un fel si in alta parte in cu totul alt fel. Cred ca si eu ca si multi altii am cazut intr-o capcana dandu-ne cu parerea. Uitandu-ma la mine insumi, la comentariile proprii mai din urma eram plin de naivitate care poate unii ar gasi-o de condamnat. Ne slefuim unii pe altii, asa cum pietrele slefuiesc diamantele, asa vad ACUM, eu, unul din rolurile acestui blog (si nu numai al acestuia).

  Noi romanii suntem foarte buni in a arunca cu piatra, cred ca de la televizor ni se trage, acolo te indeamna catre o judecata critica si acuzatoare, ca ala a facut aia ca celalalt ailalta etc. fara sa iti expuna intregul. Cunosc un caz foarte apropiat cazut sub o ploaie de pareri zilele trecute: cum ca ar fi oltean fara sa fie, cum ca ar fi bogat …poate doar in datorii, cum ca ar fi cocalar.. fara ca nici unul din cei care isi dadeau cu parerea sa il cunoasca … si e dureros, sa stiti ! Si mai e si pacat pe deasupra.

  Dumnezeu sa ne ajute si sa ne lumineze!

  Apreciază

  • Alin said, on mai 13, 2010 at 4:10 am

   @Daniel: ce am „bolmojit” acolo nu are legatura directa cu Klaus K. ci cu Saccsiv. Daca n-ai inteles, nu-i bai, era pentru cine era.
   Referitor la Danion, lasa ce spun vestile si mai bine spune o rugaciune pentru el. Ca nu stim noi ce ii in sufletul omului. A cazut. Toti suntem madularele aceluiasi corp. Ridica-se.

   scurta paranteza: recent am asistat la o alta intoarcere, cea a domnului Marius Ianus. Saccsiv a prezentat-o si el. Punctand-o cu circumspectie. Domnul Ianus era la inceput si desigur, putea oricand sa caza iar in plasa. Fara indoiala, asa-i.
   Dar eu ma intreb: nu e fiecare zi un nou inceput? Nu suntem toti, in fiecare zi, intr-un nou inceput? Oare n-ar trebui sa ne privim cu aceeasi precautiune si pe noi, indiferent ca au trecut cateva zile sau poate ani sau zeci de ani de cand ne-am intors ?

   Imi ceri argumente care sa mi justifice inclinatia catre a fi de acord cu autorul articolului. Argumente? Ai grija la argumente, atentie la verosimil (atentie la care ne indeamna Parintele Rafail).
   In primul rand lasa la o parte atasamentul tau fata de Klaus K. si reciteste articolul. Mie mi se pare un articol de bun simt. Un articol care trebuia scris. Si ma bucur ca ii scris de cine ii scris si nu de Saccsiv sau Danion (si nu spun asta pentru ca vreau sa lovesc in cei doi ci din cu totul alt motiv ce ar trebui deja sa fie evident; daca nu este, las’ asa, doar treci mai departe).

   Aici nu ii vorba atat de Klaus cat despre cei care cu foarte mare usurinta il iau drept „model”. La un moment dat era o adevarata manie, se recomanda cartea in stanga si in dreapta (am cazut si eu in greseala asta si fix fata de cineva foarte apropiat mie dar cand cineva voia sa faca acelasi lucru pentru altcineva mi s-o aprins beculetul).

   Revenind, am sa ti scriu totusi cateva aspecte si ma refer numai la carte, pentru ca nu il cunosc pe Klaus K. si nu am idee ce hram poarta. Nu le lua drept argumente, ci drept simple observatii. Nu trebuie sa te simti inclinat a le raspunde sau a le servi contra-„argumente”.

   a) lectura primei parti m-a tulburat destul de tare (in prima faza am si sarit prima parte dar am revenit apoi si am citit-o). Mi s-a parut, si la fel consider si acum, ca era mai bine ca acea parte sa fie redusa la minimum iar unele lucruri de acolo sa fie scrise cu totul altfel (sau chiar sa nu apara deloc). Ca sa intelegi ce vreau sa zic citeste istorisirile din viata unor sfinti – care la inceput au fost mari pacatosi. Sunt pur si simplu scrise altfel iar accentul e pus pe pocainta de dupa (nu ca as fi citit prea multe vieti de sfinti dar atat cat am citit).
   b) iarasi, intinderea primei parti la nivelul lungimii cartii e foarte mare. as fi preferat ca raportul sa fie invers. as zice ca raportul ar fi trebuit sa fie invers.
   c) mi se pare ca are un duh foarte apusean cartea, duh de care Klaus nu s-a putut desprinde…nici nu cred ca i-ar fi fost usor. Insa Ortodoxia nu e magie si, din pacate, cartea pare sa prezinte tot felul de momente/intamplari cu acest iz si, mai mult decat atat, in aceasta cheie/duh. Pentru cineva care o citeste si ii la inceput apai atat ii trebuie sa creada ca Ortodoxia ii un fel de magie; o sminteala din asta si o ia pe aratura de nu se vede. Ba, le mai povesteste si altora cu perspectiva aceasta.
   Multumesc lui Dumnezeu ca am avut, la momentul acela, cateva alte lecturi langa mine. Cu adevarat ziditoare. Insa poate altii nu au avut. Si poate le-a fost recomandata cu usurinta. E o carte care „agata” usor si asta ii destul de periculos (iarasi, asta o pot spune din propria experienta – e mai usor sa o sfarsesti citind decat Vietile Sfintilor. Pana si titlul, nu-i asa, e facut sa te atraga…).
   d) Klaus e un exemplu ca Dumnezeu lucreaza cu oricine de pe lumea asta, oriunde ar fi si oricat de pacatos ar fi. Ca se uita la inima omului si lucreaza cu fiecare la nivel personal. Dar sa nu mergem mai departe de atat.
   Asa cum citeam mai demult intr-un articol la fratii de la Razboi intru Cuvant si parca erau spusele chiar ale parintelui Rafail: nu stim cum lucreaza Dumnezeu in afara Bisericii (intelegand aci ca Biserica ii numa una si deci Biserica = Ortodoxie) dar stim cum lucreaza inauntrul ei. Iara noi, noi suntem nascuti inauntrul ei. Suntem botezati ortodocsi.
   e) inteleg ca unul dintre „argumentele” pro Klaus ii faptul ca s-o intalnit cu parintele Rafail. Si ca el insusi s-ar lauda cu asta. Hmm. Din proprie experienta: asta nu inseamna absolut nimic si nu certifica pe nimeni. Din predici: nici un sfant nu te poate ajuta sa te lupti cu pacatele tale. Din lecturile recente de pe Razboi intru Cuvant: tanarul ce il intalneste pe Sfantul Apostol Ioan, e lasat in grija unui episcop dar ajunge talhar. Cititi intreaga poveste si trageti invatamintele.
   f) mic si usor de trecut cu vederea: episodul „paharul de gin”. mica si usor de trecut cu vederea ii si buturuga cea mica ce rastoarna carul cel mare. si nu atat faptul ca ar fi tras el concluzii aiurea din intamplarea ceea. poate nici faptul ca o povesteste. ci maniera in care o face (si ce ganduri mi-au trecut prin cap vis’a’vis, desigur, daca pot strecura un mic spirt glumet).

   Klaus este, cred eu, un indemn la pocainta pentru Apusul ratacit de secole. Si cred ca, in sensul acela, se vad roadele. Aci, la noi, iaca observ ca roadele trecerii sale sunt altele. Si atunci te intreb, frate Daniel, ce argumente mai vrei?

   ––

   As vrea poate sa vad acceasi „fervoare” in a recomanda lectura cartilor scrise de martirii nostrii din inchisorile comuniste. As fi vrut sa vad conferinte cu ei (atatia cati mai sunt printre noi) anuntate pe toate blogurile. As fi vrut sa vad pelerinaje in masa la Aiud dar sunt atat de putini cei care merg acolo.
   As fi vrut sa fie mai putine polemici pe teme calendaristice sau iscate de cartile unora straini de neam…iar in locul lor as fi vrut sa vad cum ne sprijinim unii pe altii in a ne recupera istoria si in a ne cinsti martirii.
   Si in a ne constientiza unii pe altii in ceea ce priveste destinul neamului acestuia. Care neam, fara ei, ar fi probabil acum in bezna intunericului total. Cred ca datorita sacrificiului lor ne-a mai dat Dumnezeu ragazul pocaintei si ne-a mai intors catre El. Cred ca, datorita lor, putem nu numai percepe dar si intelege lucrarea satanica din veacul asta si, mai ales, care ii singura cale de scapare. Putem intelege caderile, de unde vin ele si cum sa ne pazim de rataciri.
   Dar noi stam dupa Saccsiv sa ne tie la curent cu variile aspecte ale celor vazute ale iadului lumii acesteia. Stam precum gospodinele cu ochiul la telenovele si urmarim serialul „Povestiri din lumea elitelor si ce ne mai pregatesc ele”. Si ne infioram si ne vaitam…oare ce ne om face. Si planuim retrageri in munti. Si cam atat. Acelasi gen de comentarii, iar si iara.

   Si uitam ca, de fapt, nu stim nimic. Uitam ca – din moment ce si cu atat mai mult cu cat sesizam semnele vremilor si lumea in care traim, duhoarea sa satanica si duhul antihristic – preocuparea noastra duhovniceasca majora si esentiala ar trebui sa fie – de la Sfantul Siluan zicere – dobandirea Duhului Sfant. Si nu zice oare insusi Hristos ca Duhul ne va invata?
   Insa noi ramanem cu privirea fixa la uraciunea pustiirii, hipnotizati, si uitam sa cautam si sa cultivam isvorul vietii (si, din pacate, Saccsiv impinge caruta in sprijinul hipnozei).

   Avem o datorie sfanta fata de cei ce au trecut prin mlastinile disperarii. Iara noi ne risipim in polemici din astea „subtiri” dar care nu ne cer decat efortul de a avea o parere. Si eventual, de a o exprima. De multe ori numai pentru a ne fi indreptatita (ca daca ar fi altfel n-am mai sfarsi in polemici ci am fi si noi asemeni celor doi calugari ce nu se certasera niciodata si se gandesc la un moment dat sa incerce – dar nu le iese pentru ca nu erau ca noi ci aveau dragoste).

   Asa ca, vedeti dumneavoastra, daca ar fi sa apar ceva atacat pe nedrept atunci as face un minim de efort ca sa apar cele ale neamului meu. Asa cum pot.
   Si daca, frate Daniel, nu le vezi atacate atunci inseamna ca nu vezi deloc.

   Apreciază

 3. vlad said, on mai 12, 2010 at 11:25 pm

  Hristos s-a inaltat!
  „Daca ai sa fii bine intentionat in cautarile tale,nu cred ca ai sa gasesti erori,ci ai sa te indragostesti de personalitatea lui.”
  Asta spune DANIEL, aparatorul lui Klaus. Si multi ii dau dreptate.
  TOCMAI AICI sta inselarea si ratacirea(foarte bine subliniata in articolul Parintelui Mihail Stanciu). Citind cartile lui si ascultand conferintele lui te indragostesti de el, nu de Hristos.
  Toata lumea a sarit in aer vorbind despre judecarea aproapelui. Pai faptele sunt judecate fratilor, nu omul. Si faptele lui sunt cel putin ciudate. E o ideologie si o utopie treaba asta cu toleranta si iubirea. Poti tolera pacatul si iubi erezia? Asta vor „europenii” nostri, sa toleram homosexualitatea(de ex.) si sa iubim de-a valma toate invataturile mincinoase, sectare.
  Si intr-adevar, parintele Mihail a fost mai aspru judecat decat KK.
  Sa avem un pic de rabdare, sa nu ne aruncam una-doua in bratele oricarui propovaduitor aparut. Sa ne rugam sa primim discernamantul necesar deosebirii lupilor in piei de oaie de marturisitorii adevarati.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

 4. nuconteazanumelemeu said, on mai 13, 2010 at 5:10 am

  Ce parere aveti de

  http://www.razboiulnevazut.org/carte/114/Am-ales-Ortodoxia-un-periplu-spiritual

  ?

  Apreciază

  • Daniel said, on mai 13, 2010 at 7:45 am

   Au ochi si nu vad,urechi si nu aud!

   Apreciază

   • Daniel said, on mai 13, 2010 at 8:25 am

    Pr. Mihail Stanciu versus Klaus Kenneth
    Mărturisesc faptul că, în momentul în care am citit articolul Pr. Mihail Stanciu, După două milioane de kilometri, încă în înşelare, în care – din câte am înţeles – stareţul Mănăstirii Antim îl înfiera destul de dur pe Klaus Kenneth, primul gând a fost să aflu… cine e Pr. Mihail. Prin urmare, am apelat la o sursă absolut autorizată pe care, prin grija Patriarhiei Române, o putem uzita de ceva vreme, şi anume Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti (Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010). O carte în care sunt trecuţi câteva sute, mii poate, de teologi români, care au câte ceva de zis în perimetrul Ortodoxiei româneşti. Adică voci verificate, avizate… Sincer, de Klaus Kenneth auzisem de foarte multă vreme. Nu acelaşi lucru l-aş putea spune însă despre Pr. Mihail… Nu mică mi-a fost mirarea să constat nu doar că, din această radiografie a teologiei ortodoxe româneşti Pr. Mihail Stanciu lipseşte cu desăvârşire, ci şi că, în mediile teologice, acelaşi părinte e cvasianonim. E aproape simptomatic – boală teologică veche… – în arealul celor care nu reuşesc să se legitimeze printr-o aşezare academică în act, să defuleze în tot felul de direcţii, acolo unde doar-doar cineva s-ar găsi să îi asculte. Părintele-blogger, din acest punct de vedere, a devenit deja o insituţie mană-cerească pentru mulţi dintre cei care şi-au însuşit datul cu părerea ca metodă de lucru. Deşi sunt un aprig susţinător al libertăţii de exprimare, citindu-l pe Pr. Mihail Stanciu, am reuşit să înţeleg şi anumite prevederi, cu titlu de sfătuire, venite din Dealul Patriarhiei către preoţii noştri de a nu da nicio declaraţie publică presei fără acordul ierarhului locului… De a nu se expune public… Dacă astfel de afirmaţii, precum cele ale Pr. Mihail, ar reprezenta punctul de vedere oficial al vreunei autorităţi bisericeşti, atunci abia ar fi cu adevărat grav. Pentru că astfel manipularea ar căpăta identitate şi legitimitate.
    M-am gândit mult, până să dau curs acestui răspuns, dacă merită sau nu să o fac. Despre Klaus Kenneth au scris şi încă scriu personalităţi de marcă ale teologiei, oameni care chiar l-au cunoscut faţă către faţă şi ştiu ce afirmă. Mi se pare o lipsă nu doar de bun simţ ştiinţific, de simţ analitic intern absolut necesar oricărui cercetător, care te fereşte de afirmaţii hazardat-eronate (însă am convenit, din cele de mai sus, că nici pe departe nu poate fi vorba despre aceasta în cazul Pr. Mihail), ci şi de o minimă încercare de evaluare corectă a lucrurilor, pe baza datelor existente.
    Pr. Mihail a citit volumul Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului şi a considerat că a şi lămurit problema lui Klaus. O atitudine destul de confortabilă, care te scuteşte mult de efortul de a gândi lucrurile, de a le aprofunda. Suntem încredinţaţi de faptul că niciodată, cu sensuri unice, nu se poate reglementa – vorba lui Blaga – circulaţia pe străzi şi, cu atât mai puţin, circulaţia sevelor într-un organism, cum este cel al Bisericii.
    De aceea, pentru cititorii cinstiţi, am considerat că sunt necesare câteva lămuriri în privinţa acuzelor ridicate de Pr. Mihail la adresa lui Klaus Kenneth.
    Le fac în calitatea celui care l-a editat pe Klaus Kenneth în România, i-a finanţat turneele de conferinţe şi l-a însoţit, aproape zi de zi, în toate peregrinările sale prin România.
    Pr. Mihail uită să se întrebe un lucru absolut esenţial, de la care ar trebui să pornească orice analiză de bun simţ: dacă Klaus Kenneth are sau nu binecuvântarea duhovnicului pentru a susţine aceste conferinţe. În acest punct, orice discuţie nu îşi mai are sens. Da, Klaus Kenneth are nu doar binecuvântarea Pr. Zaharia de la Essex pentru acest turneu, ci şi binecuvântarea unor înalţi ierahi ai Bisericii Ortodoxe Române, care l-au cunoscut, i-au ascultat conferinţele, i-au citit aceeaşi carte pe care o blamează Pr. Mihail… Ridicându-te împotriva ascultării pe care Klaus Kenneth o face faţă de duhovnicul său, anulezi, cu necesitate, instituţia duhovniciei în sine. Şi nu cred că e un lucru care ar trebui să îi scape unui duhovnic, cum se vrea Pr. Mihail Stanciu…
    Mai mult, atât el, cât şi mulţi dintre cei care îl susţin, pun la îndoială relaţia lui Klaus Kenneth cu Pr. Rafail Noica. Noua carte, Călător pe pământ românesc, e dătătoare de sens în această privinţă. Pe lângă datele concrete ale ultimei lor întâlniri (de două zile) – într-o vreme în care Pr. Rafail nu primeşte pe nimeni –, cartea în discuţie vine şi cu fotografii lămuritoare. Mai mult, zilele trecute, într-o discuţie cu Pr. Conf. Univ. Dr. Florin Botezan, acesta îmi mărturisea faptul că, şocat de cele citite în jurnalul convertirii lui Klaus Kenneth, l-a căutate pe Pr. Rafail să îi confirme dacă acesta îl cunoaşte, într-adevăr, pe Kenneth şi dacă cele scrise în Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului chiar sunt adevărate şi au binecuvântarea Pr. Sofronie. Răspunsul Pr. Rafail a fost extrem de relevant: îl ştie foarte bine pe Klaus Kenneth, tot ceea ce istoriseşte acesta în carte e purul adevăr şi autorul acestei cărţi a fost unul din ucenicii foarte apropiaţi ai Pr. Sofronie.
    În toată vremea cât a stat în România, Klaus Kenneth s-a spovedit, primind dezlegarea pentru a se împărtăşi. Pot da mărturie, în acest sens, Părinţii de la Mănăstirea Lupşa (Alba), Pr. Rafail Noica, Părinţii de la Biserica de pe Dealului (Sibiu), cei de la Schitul Păltiniş (Sibiu) etc. E puţin ciudat cum toţi aceşti părinţi i-au dat dezlegare pentru împărtăşanie lui Klaus Kenneth, în urma spovedaniei, iar cineva care l-a cunoscut doar prin corespondenţă poate emite judecăţi de valoare asupra aşezării sale duhovniceşti.
    „Nu este de folos nimănui ca cineva să-şi pună viaţa murdară la vedere”, precizează Pr. Mihail Stanciu, aducând ca argumente tot felul de preconcepţii puse în cârca Sfinţilor Părinţi. Această acuză ar fi trebuit-o să o aducă acum câţiva ani buni în urmă Părintelui Sofronie, când acesta l-a îndemnat pe Klaus Kenneth să îşi publice biografia. De asemenea, după silogismul aceluiaşi Părinte Mihail, apariţia Memoriilor ÎPS Bartolomeu Anania ar fi trebuit abitir înfierată. Pentru că vorbim, în fond, despre două jurnale, în care ambii autori îşi povestesc viaţa. De asemenea, în această cheie de interpretare, întreaga literatură memorială carcerală, în care ai noştri, sfinţi contemporani, îşi descriu, uneori cu lux de amănunte, suferinţele prin care au trecut în închisorile comuniste, ar trebui excomunicată şi catalogată drept eretică, pentru că astfel de experienţe, după părerea Pr. Mihail, ar trebui experiate în tăcere… Şi exemplele sunt nenumărate în această privinţă. Însă pentru aceasta, îţi mai trebuie şi oarece timp de lectură, de studiu responsabil…
    În privinţa relaţiei lui Klaus cu Dumnezeu, manifestată, uneori, prin elemente surprinzătoare, chiar credem că Dumnezeu nu poate fi cenzurat şi obligat să Se manifeste decât aşa cum Îşi doreşte El. Iar spusa aceea că, dacă Hristos ar veni în zilele noastre, mulţi dintre aprigii apărători ai aşa-zisei ortodoxii L-ar răstigni fără ezitare pentru că nu se încadrează în normele lor de a înţelege Ortodoxia mi se pare paradigmatică în acest sens.
    Ne manifestăm regretul că nu întotdeauna Dumnezeu acţionează după cum vor unii sau alţii, care cuantifică după reţetare proprii modul în care ar trebui să Se manifeste pronia divină.
    În ceea ce priveşte impactul pe care îl are Klaus Kenneth în România, ceea ce ar anula, după acelaşi autor, calitatea duhovnicească (e vorba de apariţiile media, conferinţe etc.), trebuie precizat că invitaţia lui Klaus Kenneth de a veni în România vine din partea Editurii Agnos, cea care a organizat şi a susţinut în totalitate turneele şi care i-a fixat desfăşurătorul acestor deplasări (inclusiv apariţii TV, materiale de presă scrisă, conferinţe, lansări de carte etc.). Ar fi absurd să creadă cineva că un autor se autoinvită să-şi promoveze o carte care, în toate ţările în care a fost editată, s-a vândut oricum în tiraje de masă. Iar Mănăstirea Antim e una din acele linii prin care cartea lui Klaus s-a distribuit până acum în câteva sute de exemplare. Asta în condiţiile în care Mănăstirea Antim a beneficiat de un comision destul de generos din această vânzare… Deci, până la urmă, şi Klaus Kenneth poate fi bun de ceva, chiar şi pentru pr. Mihail Stanciu, stareţul acestei mănăstiri…
    Editura Agnos
    Romeo Petraşciuc

    Apreciază

 5. fane said, on mai 13, 2010 at 9:13 am

  @ Daniel si toti ceilalti frati ,

  care este problema ? Vad ca v-ati ambalat mai ceva decat un motor de la o masina de formula 1 din cauza acestui Klaus . O fi bun , o fi rau , o fi ratacit sau nu este treaba lui , el va da socoteala in fata lui Dumnezeu . Vad ca unii il ridica in slavi , mai au putin si i se inchina . Este un sfant ? Foarte bine , fie numele Domnului laudat . Altii il acuza ca rataceste . Poate ca asta este voia Domnului la acest moment , poate il incearca pentru a-l smeri . Va obliga cineva sa fiti de acord cu el ? Va obliga cineva sa mergeti la conferintele lui , impotriva vointei voastre ? Va incurca cu ceva existenta lui ? Fiecare va da socoteala si va fi judecat pentru ceea ce este in dreptul lui . Pentru ceea ce a facut fiecare , sta sau cade .

  Fratii mei , avem atatia Sfinti , cu atata intelepciune , cu atata smerenie , Sfinti nevoitori , vazatori cu duhul , care au facut minuni si in viata dar mai ales prin moastele lor , avem atata slova lasate de ei , inspirata de Duhul Sfant … Chiar avem nevoie sa ridicam sau sa coboram pe unul si pe altul despre care inca nu stim ce cununa va primi de la Domnul Slavei ?

  Ne pierdem in lucruri cu adevarat marunte si le ocolim pe cele care imbunatatesc . Haideti sa ne intoarcem , din nou , la rugaciune si ca sa ne fie bine tuturor , sa-i pomenim in rugaciunile noastre si pe cei despre care credem ca inca sunt pe scara sau au cazut .

  Doamne Iisuse Hristoase , Fiul lui Dumnezeu , miluieste sufletelor pacatosilor robilor Tai si nu ne parasi pe noi , ca fara tine , vom pieri in iad !

  Apreciază

 6. Daniel said, on mai 13, 2010 at 9:25 am

  @fane

  pentru tine or fi mai importante alte lucruri.
  Pentru mine acest subiect are o foarte mare importanta.

  Apreciază

  • fane said, on mai 13, 2010 at 10:11 am

   @Daniel ,
   Nu te supara , dar daca ACEST SUBIECT ( adica KK ) are o foarte mare importanta , ma faci sa te banuiesc de interese obscure . Sau poate nu te-ai exprimat corect ( sper ) .

   Dumnezeu sa fie cu tine si sa te miluiasca !

   Apreciază

   • Daniel said, on mai 13, 2010 at 10:13 am

    La fel si eu ,te banuiesc de interese obscure,ce ai cu Klaus Kenneth?

    Apreciază

   • Daniel said, on mai 13, 2010 at 10:28 am

    Pana am sa ajung eu sa-L marturisesc pe Hristos,admir un om care Il marturiseste…

    Apreciază

   • saccsiv said, on mai 13, 2010 at 10:31 am

    Daniel

    Iertare, nu mai zice asa ceva:

    Pana am sa ajung eu sa-L marturisesc pe Hristos

    Si nu doar sa nu zici, ci sa marturisesti

    Apreciază

   • Daniel said, on mai 13, 2010 at 10:34 am

    @saccsiv
    am raspuns in ideea de a-l apara pe Klaus Kenneth,nu eu sunt subiectul aici…..

    Apreciază

  • fane said, on mai 13, 2010 at 10:24 am

   @Daniel

   fratele meu , incepi sa faci confuzii , citeste-mi toate post-urile si vei vedea ca spun clar : nu l-am citit , nu ma intereseaza . Ce tot ii dai inainte cu partizanatul asta ? Sa dea Dumnezeu sa fii la fel de aprig si cand va trebui sa-l marturisesti pe Hristos , doar El merita . Restul … vanare de vant .

   Doamne , ajuta-ne !

   Apreciază

 7. Alin said, on mai 13, 2010 at 10:17 am

  Eu spui ca fiecare ar trebui sa gandeasca pentru el, sa cerceteze si sa ia cele bune de la Klaus K. iara pe cele ce nu s bune sa le lase pe dinafara.

  Mi se pare mie sau uitam prea usor ca il avem pe Parintele Rafail Noica? Revenit acasa la Ortodoxie dupa un periplu la fel de lung prin intunecimile Apusului…

  Luati, fratilor, conferintele sale la ascultat! Cititi Cultura Duhului daca vreti sa cititi.
  Dati pace lui Klaus, avem pe cineva de incredere aci, langa noi.

  Apreciază

  • Daniel said, on mai 13, 2010 at 10:18 am

   Si prietenul lui Rafail Noica e chiar Klaus Kenneth….Oare e chiar atat de greu de inteles…!

   Apreciază

   • Alin said, on mai 13, 2010 at 11:16 am

    Ti-am explicat intr-un comentariu mai sus ca asta nu il certifica pe Klaus. Se poate ca nu ai citit acel raspuns, l-am inscris gresit ca raspuns la un comentariu facut de Anonimul.

    Dar hai sa incerc si altfel:

    „Prietene, pentru ce ai venit?” (Matei 26, 50)

    Intelegi oare unde bat?

    Apreciază

 8. luchiana said, on mai 13, 2010 at 10:23 am

  @daniel

  Hristos S-a Inaltat!

  Lasa-i in pace! Li s-a pus pata! Cine stie cand s-au spovedit ultima oara? E de inteles tulburarea lor.

  Doamne ajuta!

  Apreciază

 9. luchiana said, on mai 13, 2010 at 10:47 am

  Frati si surori in Domnul,

  Pentru cei care nu au participat la liturghia Inaltarii Domnului, haideti sa pastram un moment de rugaciune catre Eroii Neamului Nostru Stramosesc!

  ……………………………………………………………………………………………………

  Cu sacrificiul si sangele lor, ne numim astazi drept maritori crestini!

  Doamne ai grija de sufletele adormitilor tai eroi la loc luminat!

  Apreciază

 10. Daniil A said, on mai 13, 2010 at 11:45 am

  Cred ca e mai cuminte si mai putin „riscant” sa ascultam ce spun parintii despre KK. A se vedea si comentariul Policarp monahul de pe blogul p. Mihail.
  „KK este, fără îndoială, unul din puzderia de profeţi mincinoşi care, îmbolnăviţi de trufie luciferică, îşi arogă statutul de călăuze spirituale în marasmul capitalismului sălbatic de astăzi. Sf. Apostol Pavel ne atenţionează foarte limpede: “Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor…” (I Tim 4,1) Şi, avertizându-l tot pe acelaşi iubit ucenic Timotei, spune: “Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor, Şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.” (II Tim 4,3-4).
  Astfel de impostori ai vieţii spirituale, lupi înveşmântaţi în haine de miei trebuie demascaţi cu promptitudine şi învăţătura lor trebuie înfăţişată cu mult curaj şi fermitate drept ceea ce este: înşelare demonică şi goană după slavă omenească, al cărei sfârşit ne este prea bine cunoscut. Dumnezeu să ne păzească şi să ne ocrotească în har, smerenie, iubire şi ascultare.”

  Am citit si eu cartea lui KK si pot spune ca prima intrebare pe care i-am pus-a duhovnicului a fost: „nu cumva unele din experientele lui sunt o inselare”?. De ce sa nu ne intrebam duhovnicii ce parere au despre carte? Sau ne facem o impresie din commenturile de pe bloguri? Adica unii parinti sunt inselati, iar KK nu? Sau invers?

  Apreciază

 11. Aurora said, on mai 13, 2010 at 1:00 pm

  Hristos s-a inaltat ! Sa ne bucuram de aceasta zi sfanta a Inaltarii Domnului si sa ne inaltam si noi inimile si gandurile pana la EL !
  As vrera sa va intreb ceva, legat de un alt ganditor crestin englez, dr. Kenneth McAll care a scris o carte : „Vindecarea arborelui genealogic”, prefatata de Par. Galeriu. Cei care ati citit cartea, va rog sa-mi spuneti ce parere aveti – omul nefiind ortodox, dar bine intentionat, militand impotriva avortului. Astept raspunsurile voastre. Doamne ajuta !

  Apreciază

 12. razbointrucuvant said, on mai 13, 2010 at 2:50 pm

  Noi propunem sa inaintam de pe acum un memoriu catre viitorul Sinod Panortoodox ca sa desfiinteze notiunile de diavol si de inselare, precum si pe cea de deosebire a duhurilor sau dreapta socoteala. Cu „dreapta credinta” si „erezia” oricum se vor ocupa singuri, nu mai trebuie sa le cerem. Acelea se vor „redefini”. Asa incat acest cuvant al Sfintei Scriipturi va deveni si el interzis:

  “Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor, Şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.” (II Tim 4,3-4).

  Ce nu inteleg nici acum e ce cauta predicatorul New Age Daniel in continuare aici, sa rataceasca subtil oamenii nestingherit, de atata vreme… De ce, saccsiv, de ce? De ce atatia falsi ortodocsi au ajuns lideri de opinie si au liber la smintit pe blogul tau? Sa ne ierti ca nu pricepem!

  PS: Experimentul KK se poate considera unul de succes. Masele de ortodocsi care altfel au alergie la ecumenism, raspund bine la el, daca este frumos ambalat, in haine teatrale, artistice, „nonconformiste”, „open-mind”, cum auzim ca trebuie sa fie Ortodoxia. Daca are aerul de „renastere harismatica” si se prevaleaza de „binecuvantarea” unor nume duhovnicesti sonore, trece ca prin branza. Inghitim si exorcismele sectare, si impartasania eretica, si toate viziunile dracesti deghizate in ingeri de lumina. Toate-s bune si roz in numele DRAAAAAAAGOSTEI si deschiderii mintii catre.. spiritul protestant.

  E clar, orice saltimbanc care vinela noi sa se strambe si sa se bataie dintr-un loc in altul in fata altarului, vorbind despre Dumnezeu si Duhul Sfant, care canta rock in stare de transa despre „Jesus” e bun, e cool, te scoate din picotirea cea duhovniceasca. Da, ne place sa fim distrati, sa ni se tina de urat, sa ne holbam la spectacol. Viata adevarata e in alta parte decat in noi insine si in smerenia Bisericii noastre. E in zgomot, in harmalaie, in orice altceva decat in Duh si in Adevar. Care Duh? ce ne mai trebuie?! Care Adevar? Fiecare are adevarul lui… Waw!

  Ca altele nu ne trezesc din somn…Ce profetii, ce semne ale sfarsitului, ce criza, ce Sfinti Parinti… bleah, plictiseala…Noi vrem show, sclipici, bancuri multe ca „sa ne simtem bine”, jonglerii verbale, experiente limita, viziuni si minuni nemaiintalnite, socuri si senzatii tari… Asta da, ortodoxie, frate. Cool… Misto…Beton…

  Genul de ortodoxie de care are nevoie antihrist. Marfa!

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 13, 2010 at 3:01 pm

   razbointrucuvant

   Fratilor, nu e Daniel acela, caruia de ceva vreme ii sterg orice comentariu posteaza. Sau cel putin nu pare a fi acela, dupa datele personale ce imi apar mie.

   Apreciază

  • Calatorul said, on mai 13, 2010 at 3:07 pm

   Nu era mai crestineste sa indrumati fiecare crestin insetat (dar „prostanac”, caldicel si slab) catre duhovnicul lui spre a lamuri in detaliu influenta pe care a primit-o luand contact-prin carti sau la conferinte cu KK? Eu asa cred ca este crestineste. Invartosarea dvs e ok? Hai sa lasam trandul : cool, marfa,beton, misto; sa lasam judecarea in masa si sa ne amintim ca fiecare suflet are trairile lui. Un raspuns mai crestinesc, rabdator si indumator din partea dvs., ar fi avut folos mai mare. A, am uitat:dvs. „ati obosit”!

   Apreciază

 13. Daniil A said, on mai 13, 2010 at 3:09 pm

  Subscriu la comentariul celor de la razbointrucuvant. De cand am ajuns noi sa tragem la raspundere duhovnici (la plural, pentru ca inselarea lui KK nu este doar parerea p. Mihail) pentru faptul ca ne arata anumite capcane duhovnicesti? Sau noi din principiu preferam marfa de import?
  Nici eu nu inteleg cum de i se permite acestui Daniel sa posteze (am vazut pe mai multe siteuri) comentarii din paleta de duhuri new-age…Sau ascultam de niste fani captivati de carisma unui om, in detrimentul parintilor?
  E adevarat…da, sa il iubim pe pacatos, etc. Da. Dar cand vine sa te invete ortodoxia si mai strecoara si cate ceva gresit, este bine cand un parinte ne arata greselile. Cand propovaduieste prin turnee, in public, in mass media…trebuie sa fim atenti, nu sa primim orice invatatura doar ca e predicatorul simpatic.

  Apreciază

 14. DANIEL said, on mai 13, 2010 at 5:08 pm

  Nu inteleg aceasta inversunare comuna.As vrea sa scriu ceva sincer,si poate ma voi face cat de cat inteles.In primul rand opinia mea este una personala,fara sa am vre-un interes din acest subiect.
  Am citit aceasta carte acum vreo 6-7 ani,nu mai stiu exact.Si vreau sa va spun ca mi-a placut foarte mult,am pus-o la inima,insa fara sa impartasesc asta cuiva,pentru ca nu aveam cui.Dar mi-a placut foarte mult.Dupa ce a fost reeditata,mi-am adus aminte de ea,si mai mult decat atat ,Kenneth a inceput sa vina in Romania,ceea ce a facut sa-mi aprinda din nou interesul.Am vazut si un interviu extraordinar la Trinitas Tv,in compania lui George Valcu.
  Chiar inainte de acest scandal,am vrut sa scriu ceva de cartea lui Kenneth pe blogul meu,dar pentru ca nu am avut timp sa construiesc o idee,am postat doar epilogul din carte,asta fiind sambata(puteti verifica).Si,marti,deci la trei zile,s-a publicat acel articol de catre patermihail,care m-a indurerat mult,si m-a determinat sa scriu un comentariu destul de acid,cred ca era primul,pe care nu mi l-a publicat,nu mi-a dat aprobare.
  Cam asta e pe scurt istoria.In rest ,sunt crestin ortodox,ca voi toti,il respect mult pe parintele Cleopa,respect BOR si canoanele ,merg la Biserica etc
  Imi pare rau de faptul ca il urmati in opinie pe patermihail,cand am vazut prima data articolul nici nu stiam cine e,apoi am aflat…
  Deci ,acest articol a declansat toata aceasta nebunie,in rest nici nu banuiam sa existe o adversitate la adresa lui Kenneth.Mai ales ca,puteti verifica,cand a aparut cartea si a fost prezentata pe blogul lui laurentiudumitru,toate comentariile erau pozitive.
  Nu stiu ce sa mai cred.Doamne ajuta!

  Apreciază

 15. luchiana said, on mai 13, 2010 at 5:53 pm

  @razboiintrucuvant

  sunteti foarte buni la razboit…sa va vedem ce faceti efectiv cand vine saracia peste popor, ca de vorbe suntem satuli…

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 13, 2010 at 5:58 pm

   luchiana

   Gresesti.

   Apreciază

  • Alin said, on mai 13, 2010 at 6:15 pm

   @luchiana: ce legatura are una cu alta, sora?

   poate peste unii o si venit. mamaliga, aia facem. daca la mancare ti-este gandul. vai de noi, daca numa saracia asta ne spaimanta.

   Apreciază

 16. kosk said, on mai 13, 2010 at 6:12 pm

  fratii de la razboiintrucuvant fac o treaba excelenta alaturi de gazda saccsiv, apologeticum, patermihail si altii. lasa rautacismele luchiana. sau esti cu misiune?

  Apreciază

 17. luchiana said, on mai 13, 2010 at 6:16 pm

  Kosk

  Nu am nici o misiune speciala…sau ai o deformatie profesionala si ii vei pe toti in misiune si nu misionari…
  Dar constat cu durere ca sunt foarte razboinici in cuvant si mi-ar place sa ii vad si foarte dragastosi in fapta…asa ca niste crestini adevarati, neinselati, ci drepti!

  Apreciază

 18. luchiana said, on mai 13, 2010 at 6:22 pm

  Alin

  Daca nu mai este Daniel, v-ati luat de mine…stilul romanesc, mai grav, cel ortodox, lipsit de ingaduinta, rabdare…
  Nu era vorba de mancare, saracia are mai multe aspecte…cel mai important este cel duhovnicesc….

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 13, 2010 at 6:25 pm

   luchiana

   Fratii razboinici nu sunt nici pe departe doar niste blogeri ce arunca din cand in cand cate un material pe net. Nu-i deloc usor sa tii un blog ca al lor. Este o munca titanica. Si nu o fac oricum, fiind printre foarte putinii care isi avertizeaza cititorii sa se pregateasca pentru vremurile ce vin. Sunt printre foarte putinii care vorbesc despre marturisire, mucenicie, vremurile din urma. Sunt printre foarte putinii care combat „solutiile” lumesti: politice, anarhism, neonazism, etc. De aceea sunt si printre foarte putinii care au reusit sa-si faca dusmani atat din zona pro sistem, cat si din cea asa zisa anti-sistem

   Pe de alta parte, nici pe departe nu li se poate reprosa ceva de genul „sa va vedem ce faceti efectiv cand vine saracia peste popor, ca de vorbe suntem satuli…” Ei chiar au fapte. Ii cunosc si o confirm. Dar nu isi trambiteaza faptele si asa si trebuie.

   Apreciază

   • Calatorul said, on mai 13, 2010 at 6:54 pm

    Saccsiv,
    Munca titanica nu le-o contesta nimeni celor de la RIU.In plus, nu cred ca ar trebui sa comentam nici munca altora care „arunca din cand in cand cate un material pe net”. Nu stii tu sau eu ce fac in timpul cand nu „arunca” comentarii pe net!!! .Poate fac si ei fara sa trambiteze. Ce s-a comentat aici legat de RIU, a fost fapta (comentariul) de pe blogul tau! E tot fapta,nu?

    Apreciază

  • Alin said, on mai 13, 2010 at 9:20 pm

   @luchiana: nu m-am luat de tine, sora. numa te-am intrebat ca sa vaz de ce esti asa pornita usor acrisoriu.

   daca ti-am parut lipsit de ingaduinta de la o simpla intrebare apai ce pot sa zic, intelegem asa cum ni’s inimile. toti avem neputintele noastre.

   uite, eu din spusele tale „sa va vedem ce faceti efectiv cand vine saracia peste popor” am perceput ca te referi la saracia materialnica … si asta dintr-un motiv foarte simplu: saracia duhovniceasca ii venita demult.

   Apreciază

 19. luchiana said, on mai 13, 2010 at 6:31 pm

  @razboiintrucuvant
  @saccsiv

  Imi cer iertare pentru ce am afirmat.
  Sa le ajute Domnul in continuare sa isi duca la bun sfarsit lucrarea inceputa.

  Am simtit un „ton” prea agresiv…Pe Dumnezeu nu il impui cu acest ton…

  Apreciază

  • acelas said, on mai 13, 2010 at 10:59 pm

   de ce „razboi” ?

   Hristos a venit sa aduca sabie pe pamant, sa desparta lumina de intineric si Adevarul de minciuna. Si nu pacea tampa si ipocrita, la fel ca si iubirea, intru minciuna, pe fundalul acesteia. Trebuie deci sa se plece de la o temelie zdravana, si aceasta este ADEVARUL ! Ea este Prima caramida, Piatra de temelie. Iar Adevarul este El. Deci trebuie “sabie”, trebuie razboi, pt despartitura. De cuvantul dragoste se “folosesc” prea multi si il abuzeaza in inteles, pt a amesteca sub “umbrela” inselatoare si vicleana a “dragostei” ratacirea si cei aflati in minciuna cu cale mantuirii celor credinciosi aflati in dreapta-credinta, in Duh si in Adevar, precum erau in Vechiul Testament evreii fata de popoarele pagane. Pe evrei de ce ii intelegeti cand e vorba de trecut iar pe ortodocsii de astazi nu? (caci in primul rand dreapta-credinta se delimiteaza prin actul botezului, primul pas, prima taina, cand te imbraci intru Hristos la modul cat mai propriu in care se poate intelege, evident restul urmand a se adauga prin propria ta vointa si stradanie.. Deci e vorba de botez in primul rand, care vine direct de la apostoli, care numai ei aveau Harul Duhului Sfant de la Pogorarea Lui de la Cincizecime, din alte parte nu exista, daca nu-l ai de la apostoli, nu-l ai deloc, nu esti botezat deci, nu esti crestin in adevaratul inteles al cuvantului. Intelegi dar cum se naste dreapta-credinta ?)

   sa ne mai interesam si documentam, ca atatia Sfinti Parinti care au spus aceleasi lucruri ca si noi, caci noi abia de la ei am primit dreapta invatatura, binecuvantandu-ne cu aceasta luminata si lamuritoare invatatura, Sfintii Parinti asadar care au spus acestea pe care le spunem noi aici nu se inselau si stiau mai bine ca noi toti ceea ce este drept sau stramb dupa Hristos, adevar sau mincinos.

   fiti pe pace.

   Apreciază

 20. kosk said, on mai 13, 2010 at 6:39 pm

  luchiana
  cunosti tu faptele lor? Sau pe ale altora? Ia de citeste blogul lor si p’orma comenteaza. Sa stii ca fapta ‘dragastoasa’ a fost si palma trasa de Sf Nicolae ereticului Arie, de au rasunat veacurile. Asta daca citesti si altceva decat KK (K)
  Si da luchiana. Am deformatie profesionala la falsii smeriti lupi in turma. Si la troli.

  Apreciază

 21. DANIEL said, on mai 13, 2010 at 7:08 pm

  CALATOR PE PAMANT ROMANESC

  „Cunosc destul de bine lumea – spune Klaus în finalul acestei lucrări – şi cred, acum, că românii sunt cel mai evlavios popor de pe pământ, care nu vede nicio diferenţă între bisericesc şi lumesc.

  Fie ca Dumnezeu să apere această credinţă şi să o întărească. Fie ca El să preschimbe superstiţiile în credinţă ortodoxă. Fie ca El să îi scoată, în timpul Liturghiei, pe oameni din timp şi din spaţiu. Aici, la Liturghie, mă simt bine şi liber, mă simt acasă, iar inima mea tânjeşte plină de bucurie spre momentul împărăşirii. Fără aceasta, restul nu ar fi decât „spectacol mort”! Dar nu, aşa ceva nu s-ar potrivi României! Credinţa moartă nu e credinţă ortodoxă! Simt adânc în mine că aparţin şi eu acestui loc, că, într-un anumit fel, sunt şi eu român, că sunt una cu ei şi că fac parte din poporul lor. E un lucru pe care nu mi-l poate lua nimeni. Aceasta este Ortodoxia!

  Dumnezeul meu, cât sunt de fericit pentru întreaga călătorie! Aici nu rămâne decât o singură posibilitate: reîntoarcerea!

  Dumnezeu să binecuvânteze România!”

  Apreciază

  • gogoi said, on mai 13, 2010 at 9:53 pm

   „Aici, la Liturghie, mă simt bine şi liber, mă simt acasă, iar inima mea tânjeşte plină de bucurie spre momentul împărăşirii. Fără aceasta, restul nu ar fi decât „spectacol mort”!

   Adica toata simbolistica ce o face preotul , mai cu seama Heruvicul si Epicleza sunt „moarte„(ca si traditia, nu?).
   Klaus nu a citit pe Maxim Marturisitorul si pe Nicolae Cabasila.Mai cu seama in Mystagogie este relatat ca cel ce participa la Liturghie este iertat de pacate.
   Klaus nu ataca Ortodoxia direct , ci dintr-o coasta.

   Apreciază

 22. DANIEL said, on mai 13, 2010 at 9:31 pm

  De ce il iubesc pe Klaus Kenneth? De ce avem nevoie de el?
  Unii intreaba: nu ne este suficienta Biblia sau Sfintii Parinti,comori de intelepciune,ori parintii induhovniciti de la noi,parintele Cleopa,Arsenie Boca,Sofian Boghiu,iar dintre cei in viata ,parintele Iustin..etc… Nu avem de unde invata? Ce nevoie avem de acest occidental,venind din protestantism,sa ne dea noua lectii?! Mai ales ca are niste afirmatii care par cam dubioase..

  De ce am avea nevoie de el?
  In primul rand pentru ca e un exemplu viu de relatie cu Hristos.

  Noi acum trebuie sa ne dam seama ca suferim foarte mult.De ce? Pentru ca avem acces la numeroase carti,putem accesa orice informatie dorim,insa cu toate acestea nu avem repere,nu avem indrumatori,nu avem viata launtrica,nu ne mai rugam cum trebuie etc
  Suntem intr-o criza spirituala ,din care nu putem iesi doar prin mersul la biserica,posturi si lectura.Ne mai trebuie ceva,o traire autentica,care se poate obtine doar sub povatuirea unui parinte duhovnicesc,sub ascultarea lui.
  Se pare insa ca acestia sunt acum atat de putini,incat putem spune ca apropae toti crestinii nu au o indrumare suficienta pentru ca sa-si imbunatateasca viata launtrica.
  Cine crede ca se poate ascunde in spatele citatelor,cartilor,a faptelor de a merge la biserica,de a posti etc se insala amarnic.Nu este suficient.

  Il avem pe Klaus Kenneth ,care se pare ca in aceasta lume plina de ispite si lipsita de povatuitori adevarati, a reusit sa fie un crestin autentic,cu o mare si intensa traire duhovniceasca.
  Nu trebuie sa-l comparam cu Sfinti Parinti,ci cu noi.
  El a scris si a venit la noi ,sa ne transmita urmatorul mesaj:
  Puteti fi si voi ca mine,indrazniti! Sunt ca voi ,ortodox! Am venit cu incuviintarea parintelui Zaharia de la Essex,duhovnicul meu….Vreau sa impartasesc cu voi bucuria intalnirii cu Hristos!

  Apreciază

  • crip 81 said, on mai 14, 2010 at 9:31 am

   avem nevoie de KK pentru ca e mai caldicel si vorbeste frumos , pe intelesul nostru , adica lumesc , nu duhovnicesc .
   Nu putem mesteca hrana tare a sfintilor pentru ca nu avem cu ce , inca nu ne-au crescut dinti . Asa ca ii preferam pe astia care isi zic ortodocsi , da au un spirit protestant . Is buni si astia , is foarte buni , nu vedeti ce frumos vorbesc de Dumnezeu , cum spun ei ca sunt plini de iubire fata de Creator si fata de lume ? Se vede pe chipul lor ca sunt plini de dragoste , cand vorbesc mai , mai ca ii apuca plansul . De , lacrimi duhovnicesti ….
   Da cel mai mult ne place ca ne mangaie orgoliul nostru de roman ortodox , ne simtim ” mai ” superiori cand vedem cate unu din occident ca vine dupa noi .
   ps – mi-aduc aminte ca la o facultate de teologie ortodoxa a venit odata un episcop ortodox din occident ( nu mai stiu din ce tara ) si care inainte fusese protestant. Domnia sa a tinit o conferinta in care sustinea la un moment dat ca sunt prea multe slujbe de rugaciune la Biserica ( cele sapte laude ) , si sunt prea lungi . Asa ca ar mai trebui scurtate si scoase vreo cateva din ele ca sa avem timp mai mult la dispozitie pentru a face fapte bune !!!!

   Apreciază

   • gabi said, on octombrie 23, 2011 at 5:24 pm

    Interesanta ultima ta propozitie, si eu care credeam ca-s prea putine si prea grabite (la oras)

    Apreciază

  • gabi said, on octombrie 23, 2011 at 5:37 pm

   Sigur domnul Klaus nu e povatuitorul potrivit, crede-ma pe cuvant! E atat de evident ca are mari lipsuri in intelegerea ortodoxiei!
   Golurile astea in intelegerea fiintei ecleziale nu sunt niste lucruri banale si le depasesc atat de greu occidentalii!
   Nu va inteleg, il aveti pe pr. Rafail Noica, pr. Savatie, maica Siluana, pe langa ei as adauga pe pr. Emilianos Simonopetritul si altii, contemporani cu noi si care se completeaza atat de bine unii pe altii.
   Nu am inima sa-l consider pe Klaus un sarlatan, dealtfel nici nu-mi fac probleme, dusmanul nostru nr. 1 e tatal sarlatanilor, dar ce folos sa bajbai prin nisipuri miscatoare cand ai la indemana poteci pietruite. E o NEBUNIE !

   Apreciază

 23. gogoi said, on mai 13, 2010 at 9:57 pm

  Mai asta klaus ae numai duhovnici celebri, cade crestinul pe spate…fain…klaus kenneth

  Apreciază

 24. gogoi said, on mai 13, 2010 at 9:59 pm

  aaaa si cand l-am inebat daca stie hindusa a zis ca nu..si cica a stat in india…
  este un „fabricat„ pentru carti de vandut la pangarul pagan de la sofia.
  daniele si raluca nu va mai deranjati ca se vede ca sunteti blatistii lui klaus

  Apreciază

 25. gogoi said, on mai 13, 2010 at 10:04 pm

  „Nu este de folos nimănui ca cineva să-și pună viața murdară la vedere, ci dimpotrivă, e de folos ca omul păcătos dar aflat pe calea pocăinței să și-o ascundă discret față de ochii curioșilor și ai ispititorilor care-l pot judeca. Nici el nu are dreptul să ispitească pe alții cu păcatele lui făcute publice.„
  saccsiv oare pentru tine nu e valabila zicerea asta?pt tine si danion
  saccsiv am citit cartea ta…in carte relatezi cum iti cadeau femeile la pat …impresionant…
  la fel si danion era gata sa le dea pe surorile lui lui bivolaru sa se culce cu ele

  daca cu de alde de voi defilam e grav…sa stii sasiv ca si altii fac multe dar nu le zic in gura mare
  esti pe linia lui klaus

  Apreciază

  • ovidiu said, on mai 13, 2010 at 10:20 pm

   O intrebare:s-a umflat nayraamu`-n gogoi-sau gogoiu`-n nayraam??

   Apreciază

  • saccsiv said, on mai 14, 2010 at 4:14 am

   gogoi

   Tu esti cel care a comentat aici:

   https://saccsiv.wordpress.com/2010/04/26/apar-in-presa-on-line-comentarii-semnate-%e2%80%9csaccsiv%e2%80%9d-postate-de-cei-ce-au-creat-%e2%80%9csaccsiv%e2%80%99s-pe-bloc%e2%80%9d/#comment-30811

   Adica naayram, numit de fapt marian, dar care isi scrie numele invers, precum satanistii. Cel ce m-ai amenintat, m-ai blestemat, m-ai acuzat ca sunt rasist. Cel ce declara ca in BOR nu este har, cel pro stilist, cel pro politiCA Corecta:

   https://saccsiv.wordpress.com/2010/02/25/un-tigan-nervos-ma-ameninta/

   Te-am tot lasat sa scrii pe acest blog, am tot lasat sa treaca de la mine, cum cu nimeni dintre cititori n-am facut-o, in speranta ca iti vei reveni. Degeaba insa. Te mana dracul in lupta. La un moment dat, cand i-ai felicitat pe cei ce au facut starpitura de blog:

   http://sacsiv.wordpress.com/2010/05/12/gigolo-din-bor/

   am zis gata, e prea mult si ti-am spus ca iti voi sterge toate comentariile ce le vei mai posta.

   Apoi ai revenit aici si m-am gandit sa-ti mai dau o sansa. Si rau am facut. Ai o ura uriasa in tine, o scarba fata de tot ce nu e „rom”. Urli si acuzi de rasism, dar tu esti o excelenta exemplificare a rasismului. Acuzi de erezie, dar tu esti un intrus in crestinism.

   La acest articol vei mai scrie, ca sa poti raspunde. In alta parte daca o faci, iti voi sterge toate comentariile. Desigur, Benga iar te va invata sa blestemi, sa ameninti, sa dai in judecata, sa-ti schimbi ca un inselator nick-name-ul.

   Stie duhovnicul tau de cele de mai sus? Te-ai spovedit? Te-a incurajat? Dar oare ai duhovnic?

   Apreciază

   • gogigogi said, on mai 14, 2010 at 4:42 am

    saccsiv nu am treba cu naayram.
    si tu ai probleme cu demonii ,ca orice crestin care se lupta.citeste Patericul.
    naayram s-ar putea sa aibe dreptate:daca in Romania e la moda simonia, atunci Harul nu sta in biserica.M-am intalnit cu naayram chiar la libraria Sophia si am vobit cu el.E cam pornit ar e de treaba.Probabil ca are metehnele lui, dar sunt convins ca poate fi prieten bun.
    si apropo de duhovnic:daca tu acuzi de erezie BOR atunci la cine te mai spovedesti?

    Apreciază

   • saccsiv said, on mai 14, 2010 at 5:25 am

    gogigogi

    am zis eu ca nu e har in BOR?

    Apreciază

 26. Unu said, on mai 13, 2010 at 11:07 pm

  O erezie discreta http://www.stiricrestine.ro/2010/04/23/conferinta-nationala-a-femeilor-la-sovata/ dar la fel de periculoasa ca toate … 4 hoteluri ceausiste FULL aproape o statiune plina de bunaciuni galese-n privre si mari in ratacire si se pare ca urmeaza o propovaduire… nimik intaplator. ce zici de o lista cu rataciri si explicatii de ce sunt rataciri…

  Apreciază

 27. Daniel said, on mai 14, 2010 at 5:54 am

  Dincolo de efuziunea care ai observat-o,sunt un credincios foarte atent la dogme.Daca ai sa te uiti pe blogul meu,am fost printr primii care am semnalat derapajul lui Danion.
  La fel si acum,am fost printre primii care am inceput sa lupt pentru apararea imaginii lui Klaus.Repet,ca sa ma fac inteles,eu am citit cartea mai demult,acum vreo 7 ani,si,desi mi-a placut foarte mult,nu i-am facut propaganda,pentru ca nici nu e in duhul ortodox acest lucru.Si ,aceasta lectura,timp de opt ani ,nu m-a facut sa am alunecari de credinta in dogme,am ramas acelasi,cu constante preocupari de a citi pe Sfintii Parinti etc.
  Este prima data cand ies,ca sa spun asa, in public,desi am 40 de ani.
  Daca i-am atacat pe acei parinti de care pomenesti,nu a fost propriu-zis un atac,ci o aparare ,zic eu.Articolul a fost puternic defaimator(gandeste-te ca daca patermihail se inseala,asa e,tonul e agresiv) si eu am simtit ca trebuie sa il apar pe Kenneth,un om la care tin si care mi-a oferit stari minunate duhovnicesti.Repet,nici nu stiam cine este patermihail.
  In rezumat,acest razboi nu a fost pornit de mine.Eu,care l-as mai apara la fel de furibund si pe parintele Cleopa,daca ar fi cazul(mai sunt voci care-l limiteaza,vezi cazul Danion Vasile),sunt sigur 100%,ca Klaus Kenneth este un ortodox de la care avem ce invata.Si nu trebuie sa ne gandim ca nu e roman,crestinismul e universal.
  Ma simt limitat de scris,pentru ca as avea atat de multe de spus in apararea lui,daca ar fi prin viu grai.
  Acest razboi ,desi m-a mahnit,mi-a facut si un bine,pentru ca nici nu stiam ca are conferinta luna aceasta in toata tara,incat de-abia astept ziua de 27 mai,sa-l vad la Iasi.
  In rest,daca ti-am starnit curiozitatea despre acest subiect,putem continua discutia pe mail.Nu tin neaparat sa spun toate detaliile public.
  Eu am convingerea ca Kenneth e copt ,si e plin de bucurie duhovniceasca,pe care vrea sa o impartaseasca cu toti.
  Am mai spus acest lucru,dar s-a inteles gresit.Si nu stiu cum are sa se inteleaga acum.Modul neconventional in care se prezinta Klaus,l-a avut si Domnul nostru Iisus Hristos pentru vremea aceea,si multi dintre preotii de atunci s-au smintit si nu l-au recunoscut.Mai aproape de noi,filmul Ostrov ne prezinta un calugar neconventional,are nu e inteles de obste.Nebunii pentru Hristos,care sunt printre Sfintii de seama,la vremea lor erau alungati cu pietre de catre crestini.-asa cum e si acum.
  Daca Kenneth mai sare putin in sus,mai canta ceva etc,sa nu uitam ca este modul lui de a fi,o particularitate a firii sale,dar in acelasi timp nu incalca dogmele(daca le privesti in duh si nu in litera).Mie nu-mi plac deloc protestantii ,nici catolicii,asa incat ,daca as sesiza vreo deraiere,as reactiona si impotriva lui Klaus,nu sunt orbit de el.
  La final,va invit sa-l iubiti,la fel cum si el isi arata disponibilitatea de iubire pentru tara noastra.

  Apreciază

  • lorena said, on mai 14, 2010 at 6:32 am

   Sunt cateva selectii de citate,din cartea „Intre iadul deznadejdii si iadul smereniei” a Sfantului Siluan Athonitul:

   1. Unui pustnic care i-a spus odată: „Dumnezeu va pedepsi pe toţi ateii şi ereticii, care vor arde în focul cel veşnic”, Siluan i-a replicat:
   „Bine. Dar spune-mi, te rog, dacă vei fi în rai şi de acolo vei vedea cum arde cineva în focul iadului, vei mai avea pace?”
   „Ce să-i faci? E păcatul lor”, a spus pustnicul. La care Siluan a răspuns:
   „Iubirea nu poate suferi aceasta. Trebuie să ne rugăm pentru toţi oamenii.”

   2. Da-că-L voi ruga pe Dumnezeu din inimă să-mi ierte păcatele, mă voi mântui poate, dar dacă în rai nu voi afla părinţii şi rudele mele, mă voi mâhni pentru ei, fiindcă îi iubesc. Ce fel de rai va fi însă pentru mine acesta, dacă acolo mă voi întrista pentru rudeniile mele ce se vor duce poate în iad?”
   „Aşa cum pe pământ nici un praznic nu este vesel dacă nu sunt de faţă rudele şi cei apropiaţi, tot aşa şi în rai voi fi întristat dacă nu voi vedea acolo rudeniile pe care le iubesc”.
   Aşa a gândit el timp de aproape şase luni. Şi într-o zi, în timpul vecerniei, fratele şi-a ridicat privirea asupra icoanei Mântuitorului şi a făcut această scurtă rugăciune de cinci cuvinte: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul” — şi vede icoana facându-se Mântuitorul viu, şi sufletul şi trupul fratelui s-au umplut de o dulceaţă negrăită, şi sufletul lui a cunoscut prin Duhul Sfânt pe Domnul nostru Iisus Hristos şi a înţeles că Domnul e milostiv, frumos şi negrăit de blând şi sufletul a înţeles că iubirea lui Dumnezeu face ca omul să nu-şi mai poată aduce aminte de nimeni, şi din acea clipă sufletul lui arde de iubire pentru Domnul.
   3. Dacă Domnul nu mi-ar fi dat să cunosc mila Sa prin Duhul Sfânt, aş fi deznădăjduit din pricina mulţimii păcatelor mele, dar acum El a fermecat sufletul meu, şi el s-a îndrăgostit de El şi uită tot ce-i pământesc.

   Impresia mea este,ca sa poata ajunge cineva sa traiasca ce e la punctul 2 si 3,trebuie sa
   traiasca cu adevarat ce este la punctul 1.

   Ce spuneti?

   Apreciază

   • Daniel said, on mai 15, 2010 at 8:13 am

    Asa as putea sa-ti raspund,prin cuvintele lui Klaus:

    Spune-ne ceva despre Sfântul Siluan.

    El a fost, într-un fel, bunicul meu duhovnicesc. Există o vorbă faimoasă a lui: „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui”. Mi-a luat ani ca să înţeleg acest lucru. Şi părintele Zaharia, şi părintele Sofronie spuneau că nu este un lucru bun să spui aceste cuvinte oricui, pentru că nu sunt pentru oricine. Ţine-ţi mintea în iad înseamnă să te osândeşti întotdeauna. Un om sfânt se consideră un mare păcătos şi se osândeşte neîncetat. Nu este un lucru psihologic. Sfântul Siluan a fost un om duhovnicesc şi lucrurile acestea trebuie luate duhovniceşte. Fiecare dintre noi are o posibilitate diferită de a ne ţine mintea în iad. Cu cât te vei osândi singur mai mult la iad, se va adeveri şi partea a doua: nu deznădăjdui. Părintele Zaharia spunea că e un paradox: cu cât te vei coborî mai jos, cu cât te vei osândi mai jos, cu atât te vei ridica după aceea. Este la fel ca şi cu rugăciunea lui Iisus. Prima dată spui: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu – Îl slăveşti pe Iisus. Nu poţi să spui şi a doua parte – …miluieşte-mă pe mine, păcătosul, dacă nu simţi într-adevăr că eşti un păcătos. Este la fel cu exemplul despre piramidă: trebuie să mergem în jos, nu în sus. Aici este diferenţa faţă de protestantism, care nu are tradiţie, ci doar Scriptura, pe care o interpretează literal, cu mintea lor.

    Apreciază

  • m.g. said, on mai 14, 2010 at 7:08 am

   Daniel,

   iti multumesc pentru ca mi-ai indicat linkul cu traseul de anul acesta al lui Klaus. Nadajduiesc sa ajung si eu la Iasi pe 27 mai.

   Apreciază

 28. Daniel said, on mai 14, 2010 at 7:15 am

  Bine,poate ne vedem acolo.Poti sa-mi lasi un mesaj pe mail.

  Apreciază

 29. ekrom said, on mai 15, 2010 at 5:42 am

  SACCSIV,

  Atat timp cat acuzi clerul ca face parte dintr-o anumita societate/chiar daca doar o mica parte face din acea societate/Harul Apostolic nu se mai transmite.

  Cam asta e.Cat desspre Naayram, am vorbit cu el.Intr-adevar a vorbit urat cu tine si ai pare rau.Dar nici tu saccsiv nu trebuia sa ai spui:„tigane ce stii tu despre Hristos?„ si alte de alea-ca nu stim noi pe unde Hristos se manifesta si prin cine.Si nu iti mai inchipui ca doar romii sunt rai.Ca sunt si valahi multi rai.
  Dupa cele ce i le-ai scris lui Naayram s-ar parea ca esti elitist.
  Naayram are multe defecte, intr-adevar.Insa cand altii erau baieti de cartier , el citea Sfintii Parinti.Poate ca se va mantui,poate va merge la iad, noi nu stim.Dar tu care esti Crestin sa ai spui „ nu vorbi de Hristos ca nu il cunosti„-asta a fost pea de tot.
  Naayram din cate am inteles de la altii care-l cunosc ,la 16 ani citea Palama si lupta cu demonii de cand era foarte mic de ani.Nu e de gluma.Si eu am ras,dar am vorbit cu el si am vazut ca omu` nu glumeste.
  Are multa informatie teologica autentica .Si se pare ca a vazut Lumina Taborica .Acest lucru nu este obligatoriu ca sa te mantuiesti, caci multi au facut minuni si au pierit, poate si el va pieri,dar tu Saccsiv Crestine sa ai spui acelui om amarat:TIGANE NU VOBI DE HRISTOS CA TU NU IL CUNOSTI arata ca mai ai de lucrat.
  Sa stii ca e amarat.Si el se lupta cu gandurile ca si tine.Si pe el il biruie patimile.Dar nu stii tu Saccsiv cui ai vorbeste Hristos.

  Apreciază

 30. luchiana said, on mai 15, 2010 at 7:58 am

  Hristos S-a Inaltat!

  Astazi se praznuieste in calendarul nostru ortodox Sfantul Pahomie cel Mare, intemeietorul vietii monahicesti de obste. A avut in indrumare duhovniceasca peste 7000 monahi. A fost vietuit impreuna cu Sfantul Antonie cel Mare.
  Mai jos, citez din scrierile Sfantului Nicolae Velimirovici „Cantare de lauda la Cuviosul Pahomie cel Mare”:

  „Pahomie arde prin Duhul lui Dumnezeu;
  Pahomie cu ingerii graieste.
  In jurul sau monahii se aduna,
  Stand ca niste faclii inaintea lui Dumnezeu.
  Intr-o zi suna clopotul de la poarta
  Sora batranului venit-a la dansul sa-l vada,
  Trecusera multi ani de cand nu-l mai vazuse.
  Sa vina, de ce inaintea ei nu se arata?
  Paznicul portii duce vestea Avvei,
  Iar Avva ii ureaza prin paznic bun venit:
  „Eu, sora mea, tot binele-ti voiesc,
  Dar nu voi iesi la tine sa te vad.
  Odinioara mi-am luat ramas bun de la lume
  Si de toate ale lumii eu m-am lepadat.
  Sora mea, leapada-te si tu.
  Degraba, sora, daruieste-te lui Dumnezeu.
  Ce alta iti poata da lumea, decat mormantul?
  Hristos iti va darui in schimb cununa vietii.
  Poftele lumii sunt vise desarte,
  Adormind intru ele, omul se ingrasa,
  Dar, trezindu-se, el flamanzeste iarasi
  Si cu alta inchipuire il robeste vrajmasul,
  Urland dupa hrana ca leul cel flamand.
  Ci tu plangi si striga dupa nemincinoasa Paine.
  Hristos ii aude pe toti cei ce-L cheama pe Dansul
  Si celui flamand ii da Painea Vietii.
  Aceasta e adevarata hrana, toate celelalte sunt amagiri,
  Afara de Hristos nu este nadejde.”
  Sora auzi si incepu sa planga,
  Iar povata fratelui o urma degraba.”

  Apreciază

 31. […] citirea noianului de comentarii si articole ale fanilor sai neconditionati si infierbantati – dintre care unii nu s-au sfiit […]

  Apreciază

 32. […] citirea noianului de comentarii si articole ale fanilor sai neconditionati si infierbantati – dintre care unii nu s-au sfiit sa […]

  Apreciază

 33. […] Articolul zilei (12.05.2010): KLAUS KENNETH, un RATACIT … […]

  Apreciază

 34. Klaussss said, on iunie 3, 2010 at 9:10 am

  De joi, 27 mai, a. c., Parintele Mihail Stanciu (alias Pater Mihail) nu mai e staret al Manastirii Antim… E o avertizare de care, credem, ar trebui sa tinem seama. Iar din toamna, se zvoneste ca isi va incepe studiile in Grecia. Tindem sa credem ca aceasta sanctiune nu vine doar pe fondul derapajelor in cazul lui Klaus Kenneth.

  Apreciază

 35. Stefan said, on iulie 5, 2010 at 5:15 pm

  http://blog.patermihail.ro/arhive/1235

  .Emisiunea ”Luminile nopții” – Duminică, 4 iulie – Radio România Actualități

  Nu mai induce in eroare klaussstt!

  Apreciază

 36. Stefan said, on iulie 5, 2010 at 5:21 pm

  Parintele Mihail este in continuare staret !

  Apreciază

 37. Daniel said, on iulie 4, 2011 at 1:00 pm

  Pentru cei care nu au aflat inca,Arhim. Stanciu Mihail,nu mai este staretul Manastirii Antim.

  Apreciază

 38. gabi said, on octombrie 23, 2011 at 5:14 pm

  K.K. a ajuns si pe la Bacau.
  Nu ma indoiesc de sinceritatea cautarii lui si de spontaneitatea entuziasmului in intalnirea cu o ortodoxie inteleasa in profunzime. N-as crede ca ar putea cineva sa mimeze intalnirea cu Hristos, fara sa se intrevada ceva artificial
  Un lucru e cert insa. Are mari lipsuri in ceea ce priveste intelegerea rolului comuniunii in Biserica, si felul cum lucreaza harul Duhului Sfant in desavarsirea omului. Percepe crestinismul ca unul care nu a depasit gandirea individualista din protestantism.

  Apreciază

 39. Despre Klaus Kenneth.. | hyper blog said, on noiembrie 4, 2015 at 12:44 am

  […] pe care nu le cunosc, acest blog nu mai este disponibil. Materialul (mai) poate fi citit inca pe blog-ul acesta. Foarte bune argumente. M-au pus pe ganduri. Si am cercetat mai […]

  Apreciază

 40. […] Stanciu, A. (2010). Articolul zilei (12.05.2010): KLAUS KENNETH, un RĂTĂCIT …. Saccsiv – Weblog. Retrieved 16 January 2016, from https://saccsiv.wordpress.com/2010/05/12/articolul-zilei-12-05-2010-klaus-kenneth-un-ratacit […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: