SACCSIV – blog ortodox

CRACIUN, 25 DECEMBRIE: NASTEREA celei dupa trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru IISUS HRISTOS

Posted in CRACIUN by saccsiv on decembrie 25, 2009

   Citez din articolul Praznicul Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos – calea smereniei si-a iubirii dumnezeiesti

   La 25 decembrie Biserica Ortodoxa praznuieste Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu S-a facut asemenea noua, afara de pacat, a luat trup din pantecele Fecioarei Maria, a vietuit pe pamant 33 de ani si apoi prin patimirea, crucea, moartea, invierea si inaltarea de-a dreapta Tatalui a ridicat intreaga fire omeneasca la masura dumnezeiasca. Ne-a infiat din nou pe toti oamenii si ne-a aratat calea prin care putem sa devenim fiii lui Dumnezeu dupa har. Taina Nasterii lui Iisus Hristos este una din tainele credintei noastre, este taina coborarii Fiului lui Dumnezeu la noi oamenii si a inaltarii noastre la Dumnezeu. „Dumnezeu s-a facut om ca pe om sa-l indumnezeiasca”, spun Sfintii Parinti. Aceasta este Taina dreptei credinte: „Dumnezeu S-a aratat in trup (I Tim. 3, 16), S-a facut pe Sine „asemenea cu chipul smeritului nostru trup, ca sa ne faca pe noi asemenea chipului slavei Sale” – cum se roaga preotul in Liturghia Sfantului Vasile Cel Mare.
   Noi romanii numim acest praznic Craciun, cuvant latinesc care deriva de la cuvantul creatio si care inseamna creatie. Intr-adevar este vorba de a doua creatie a lumii, inceputa in istorie prin Intruparea Fiului lui Dumnezeu, Care, „pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire, S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Fecioara Maria si S-a facut om” – marturisim noi in Crez.
   Despre nasterea lui Iisus Hristos si despre evenimentele legate de ea au scris Sfintii Evanghelisti Matei – in capitolele 1 si 2 – si Luca – in capitolul 2, iar Biserica a cuprins in slujbele sale intreaga teologie a praznicului, pe intelesul tuturor.
   In troparul sarbatorii marturisim:

   „Nasterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, rasarit-a lumii lumina cunostintei. Ca intru dansa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au invatat sa se inchine Tie Soarelui dreptatii si sa Te cunoasca pe Tine, Rasaritul cel de sus. Doamne, slava Tie”.

   Iar condacul Nasterii ne invata ca:

   „Fecioara, astazi, pe cel mai presus de fiinta naste. Si pamantul pestera, Celui neapropiat aduce. Ingerii cu pastorii slavoslovesc, iar magii cu steaua calatoresc. Ca pentru noi S-a nascut prunc tanar, Dumnezeu Cel mai inainte de veci.”

   Prin Intruparea Sa, Fiul lui Dumnezeu ne-a aratat si noua care este calea care duce la Dumnezeu. Aceasta cale e calea smereniei, calea poruncilor, calea iubirii dumnezeiesti pe care au urmat-o sfintii si pe care suntem chemati si noi, prin viata noastra de fiecare zi, sa o urmam.
   Ca sa-L putem intampina si noi pe Domnul Hristos cu vrednicia magilor de acum doua milenii, care vazand steaua au mers dupa stea si L-au cautat pana L-au gasit, si L-au intampinat cu daruri vrednice de un fiu de imparat, si noi trebuie sa traim in asa fel incat sa avem aurul credintei, tamaia rugaciunii si smirna de buna mireasma a nadejdii.

   Iata ce putem citi in Sfanta Scriptura, la Sfantul Evanghelist Matei:

Capitolul 1

1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.  

2. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui;

3. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;  

4. Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;  

5. Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei;  

6. Iesei a născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia lui Urie;  

7. Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;  

8. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;  

9. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia;  

10. Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;  

11. Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon;  

12. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;  

13. Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;  

14. Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;  

15. Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;  

16. Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.  

17. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.  

18. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.  

19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.  

20. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.  

21. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.  

22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:  

23. „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”.  

24. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.  

25. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.  

Capitolul 2

1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:   

2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui.  

3. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.  

4. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?  

5. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:  

6. „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel”.  

7. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.  

8. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui.  

9. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul.  

10. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.  

11. Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.  

12. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.  

13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.  

14. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.  

15. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”.  

16. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.  

17. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul:  

18. „Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt”.  

19. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt,  

20. Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului.  

21. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel.  

22. Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii.  

23. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.  

   Iata si ce putem citi in Sfanta Scriptura, la Sfantul Evanghelist Luca:

Capitolul 2

1. În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea.  

2. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria.  

3. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa.  

4. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David.  

5. Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată.  

6. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască,  

7. Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei.  

8. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor.  

9. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare.  

10. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul.  

11. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.  

12. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle.  

13. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:  

14. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!  

15. Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.  

16. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle.  

17. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil.  

18. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.  

19. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa.  

20. Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese.  

21. Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece.  

22. Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului.  

23. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului.  

24. Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.  

25. Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui.  

26. Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului.  

27. Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii,  

28. El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:  

29. Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace,  

30. Că ochii mei văzură mântuirea Ta,  

31. Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor,  

32. Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.  

33. Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc.  

34. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri.  

35. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.  

36. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa.  

37. Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni.  

38. Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim.  

39. După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.  

40. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui.  

41. Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim.  

42. Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii.  

43. Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii Lui nu ştiau.  

44. Şi socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi.  

45. Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L.  

46. Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i.  

47. Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui.  

48. Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi.  

49. Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?  

50. Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor.  

51. Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte.  

52. Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni.  

Intampinarea Domnului

   Tot azi, pomenirea închinării magilor

   În vremurile de demult, era într-o ţară din Răsărit un prezicător numit Valaam, care a prezis multe şi a spus şi acestea: „Va răsări o stea din Iacob şi va zdrobi căpeteniile Moabului”. Prezicerea aceasta a fost lăsată moştenire celorlalţi prezicători şi ei au făcut-o cunoscută şi împăraţilor din Răsărit. Şi aşa a ajuns prezicerea şi la aceşti trei magi, care se uitau pe cer să vadă o astfel de stea. Ei, ca oameni învăţaţi şi cunoscători de stele, când au văzut pe cer că o stea nu merge ca celelalte stele de la răsărit la apus, ci de la miazănoapte la miazăzi, au cunoscut că această stea arată naşterea unui mare împărat. Şi au mers după stea până la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul iudeilor, Cel ce S-a născut, că am văzut steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui?”. Şi auzind împăratul Irod s-a tulburat. A chemat în ascuns pe magi şi le-a spus:

   „Duceţi-vă şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc; dacă îl veţi găsi, vestiţi-mă, ca să mă duc şi eu să mă închin Lui”. Spunea aceasta ca să afle unde este şi să-L omoare. Apoi a chemat pe cărturari şi i-a întrebat: „Unde spune Scriptura că Se va naşte Hristos?”. Ei i-au spus: „în Betleemul Iudeii!”. De la Irod magii au plecat şi iată steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor şi a stat deasupra locului unde era Pruncul. Şi intrând au găsit pe Hristos Domnul. Au căzut în genunchi, I s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. La porunca îngerului nu s-au mai dus la Irod, ci s-au întors în ţara lor pe altă cale. Irod, văzând că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi a trimis oştile lui ca să omoare pe copiii din Betleem de la doi ani în jos. Pentru aceasta a fost trimis înger de la Dumnezeu şi a spus lui Iosif: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui şi fugi în Egipt”. Şi Iosif a făcut aşa. A luat Pruncul şi pe Mama Lui şi s-a dus în Egipt.

   Cititi va rog mai multe la:

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie25.htm

   Cititi va rog si:

VIDEO: NASTEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, condac, tropar, colinde bizantine psaltice

9 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on decembrie 25, 2009 at 6:31 am

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Alex said, on decembrie 25, 2009 at 8:22 am

  Am o intrebare:

  In Sfanta Scriptura, la Sfantul Evanghelist Luca scrie:
  41. Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim.

  Acum sarbatoarea Pastilor simbolizeaza Invierea lui Hristos. Atunci ce semnificatie avea?

  Craciun fericit!

  Apreciază

 3. ion adrian said, on decembrie 25, 2009 at 3:53 pm

  @Saccsiv,

  Acum un an si cateva zile am descoperit situl tau.
  A trecut cam repede.
  Craciun Fericit si La Multi Ani!

  Apreciază

 4. ROrtodox said, on decembrie 25, 2009 at 5:51 pm

  ☦ Doamne ajuta ! Craciun fericit . ☦

  Apreciază

 5. silviub said, on decembrie 25, 2009 at 9:21 pm

  Grav. in ajun de caciun national geografic a difuzat un documentar ce il infatisa pe Iisus safiind un simplu pamantean ce era casatorit cu Maria Magdalena……

  Apreciază

 6. flor said, on decembrie 26, 2009 at 5:07 pm

  Craciun fericit si un an nou luminos, sa ne ajute Domnul pe toti sa fim mai aproape de El si sa ne indrepte pasii spre lucrarea poruncilor Sale.
  La multi ani!

  Apreciază

 7. […] CRACIUN, 25 DECEMBRIE: NASTEREA celei dupa trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru IIS… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: