SACCSIV – blog ortodox

Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos” (despre vaccinare, evrei, preoti, politicieni si sistemul antihristic)

   Citez din articolul Parintele Justin Parvu: Sa nu con­fun­dam strate­gia cu depunerea armelor:

(Inter­viu real­izat de mon­ahia Fotini, 7 octombrie, 2009, extras din nr. 8 al revis­tei ATITUDINI)

Par­inte, cum sfa­tu­iti poporul sa pro­cedeze cu privire la aceste vac­cin­uri crim­i­nale care se vor impune cu forta, asupra copi­ilor nos­tri si asupra mamelor insar­ci­nate, si poate pe viitor asupra tuturor?

– Dragii mei, e greu sa dai un raspuns unui popor intreg, pen­tru ca nu avem decat solu­tii dureroase, pen­tru ca aceasta este real­i­tatea in care traim, foarte, foarte dureroasa. Am spus de la inceputul anu­lui ca tre­buie sa ne pre­ga­tim pen­tru mar­ti­raj si mai mult de atat nici nu as mai fi avut de grait, dar oamenii sunt neputin­ciosi cu duhul si cu mintea ca sa inte­leaga. Nu e usor sa traiesti in ziua de azi. Dar daca Dom­nul asa a binevoit ca noi sa suferim aceste vre­muri, apoi tre­buie sa ne supunem si sa primim cu bucurie toate cele ce vin asupra noas­tra, ca din mana lui Dum­nezeu, si nu a vra­j­ma­su­lui. E mai greu acum, pen­tru ca ne-am invatat cu comod­i­tatea, cu tele­vi­zorul si cu toate mof­turile si lib­er­tatile; ei bine, dragii mei, abia acum se vede efec­tul dau­na­tor al aces­tor lib­er­tati – ne-au slabit put­er­ile sufle­tu­lui. Mintea este ingreuiata, trupul slabit si datorita ali­men­tatiei otravite cu care ne hranesc mai marii nos­tri, si nu sun­tem obis­nu­iti sa pur­tam niciun fel de razboi, nici duhovnicesc, nici tru­pesc. De aceea, va rog sa nu mai cau­tati solu­tii. Solu­tii omen­esti nu sunt, dragii mei! Solu­tia este moartea pen­tru Hris­tos. Tata pe fiu si mama pe fiica va da la moarte. Iata ca asis­tam la implinirea aces­tei proorocii. Daca mama va lasa copilul sa fie vac­ci­nat, este ca si cum l-ar da la moarte. Am spus de mai multe ori sa luam mod­elul lui Bran­cov­eanu, care cu marime de suflet privea muceni­cia fiu­lui sau cel mic, Matei. Invatati copiii sa tra­iasca in legea crestineasca, aceste obi­ceiuri sa le deprinda mai cu seama; nu mai e nevoie de nicio alta sti­inta, de nicio scoala; prin orice mijloace copiii nos­tri sunt otrav­iti nu numai cu aceste vac­cin­uri, ci cu atatea infor­matii min­ci­noase la adresa cre­atiei lui Dum­nezeu, cu cal­cu­la­torul si cu tot soiul de filme, care ofera copilu­lui o edu­catie antihris­tica. Daca nu aveti unde sa va retrageti din soci­etatea aceasta potrivnica lui Dum­nezeu, stati fiecare la locurile dum­neav­oas­tra si mar­tur­isiti pe Hris­tos, opunandu-va tuturor masurilor vic­lene de exter­minare a omu­lui. Pen­tru ca asta tan­jeste vra­j­ma­sul sa faca, sa dis­truga fap­tura lui Dum­nezeu. Invidia lui cea mai mare, aceasta este – crearea OMULUI: De ce il iubeste Dum­nezeu atat de mult pe om? Toc­mai de aceea ar tre­bui sa prin­dem put­ere si curaj, pen­tru ca daca sun­tem asa de tare lup­tati si impresurati din toate par­tile de atatea prime­jdii si nevoi, inseamna ca si invidia vra­j­ma­su­lui se mareste datorita dragostei lui Dum­nezeu sporite fata de noi, chipul si ase­m­anarea Sa. Dar iata cat de mult ne iubeste Dum­nezeu ca inca mai rabda toate pacatele si faradelegile noas­tre. Numai dracul nu intelege mila si iertarea lui Dum­nezeu, ca daca ar fi inteles-o, cred ca s-ar fi pocait si el.

De aceea va zic – aveti incredere ca Dom­nul va va da put­ere sa mar­tur­isiti pen­tru El. Traim intr-o lume anarhica, intreaga clasa polit­ica este vra­j­masa a lui Hris­tos si slu­ji­toare raului, de aceea numai sim­pla noas­tra vie­tuire, fara sa abdicam de la prin­cipi­ile noas­tre cres­tine, este o mar­tur­isire si o muceni­cie de zi cu zi.

Asadar: Nu prim­iti acest vac­cin si nimic ce aduc nou put­er­ile politice de azi. Evreii con­duc lumea si amer­i­canii lucreaza pen­tru ei si cred ca au ajuns sa o stapaneasca deoarece nu mai au nicio sfi­ala; totul este la vedere si sunt con­sti­enti ca nu mai au niciun adver­sar de temut si lupta pen­tru exter­minarea pop­u­latiei, ca cei putini care vor ramane sa se inchine lor. Acum ei stu­di­aza si fac tri­erea iar modul prin care vor dis­tinge oamenii intre ei sunt cipurile. Ai sau nu ai cip? Caci in fond cipul ce este? O arma impotriva omu­lui. Iar noi nu mai avem arme; tinere­tul nos­tru este obosit, incat chiar sa vrea sa se ridice din vraja in care traieste, nu mai are put­ere. Sin­gurele noas­tre arme sunt numai cele duhovnicesti: rugaci­unea, smere­nia, dragostea, dar si mar­tur­isirea. Nu se poate dragoste fara mar­tur­isire. Dragostea este jert­fi­toare, iar noi daca ne temem sa mar­tur­isim ade­varul, ce jertfa mai avem? Sau daca nu ne pasa de aproapele nos­tru care este in nesti­inta si noi nu il infor­mam si il lasam sa cada prada aces­tui sis­tem, ce dragoste mai avem? Cei care se mai lupta astazi sa trezeasca pe fratele lor, care nu au ramas nepasatori fata de viitorul unei natii si al unei Bis­erici, aceia sunt fii ai dragostei lui Dum­nezeu, care isi pun viata pen­tru fratii lor.

De aceea, mamelor, educati-va crestineste copiii si nu ii lasati necon­tro­lati! Nu ii lasati sa isi faca men­drele lor, nu ii lasati prada edu­catiei aces­tei soci­etati, pen­tru ca le-ati asig­u­rat si moartea sufleteasca, dar iata ca si pe cea tru­peasca! Mai degraba iesiti din mijlocul aces­tei soci­etati si va cresteti copiii in dragoste si sim­pli­tate. Sara­cia si greu­tatile va vor intari mai mult si mintea, si sufle­tul, si trupul. Nu vedeti ca prin atatea lib­er­tati si drep­turi ale copilu­lui, ei ajung sa aiba drep­tul de a ti-l ucide, drep­tul de a dis­truge o natie?

Sf. Apos­tol Pavel spune sa ne supunem stapanir­ilor si mai mar­ilor nos­tri? In ce masura ne mai putem supune in ast­fel de conditii?

– Tot Sfan­tul Pavel spune sa ascul­tam de Dum­nezeu mai mult decat de oameni. Nu mai avem de cine asculta, dragii mei, decat numai de Dum­nezeu. Diavolul s-a intru­pat in acest sis­tem politic si se lupta cu noi prin ei, mai aprig ca nicio­data. Iti ofera mai intai toate pricinile paca­tuirii: car­ci­umi si alcool, dez­mat si imag­ini cat mai des­franate, amuza­ment si lib­er­tati de tot soiul. Asa se alege un con­d­u­ca­tor: prin harul lui Dum­nezeu si vointa natiu­nii, nu? Dar aces­tia ce har de la Dum­nezeu sa aiba? Aces­tia sunt lupi rapi­tori, nu mai este o stapanire aleasa, este o stapanire antihris­tica, potrivnica lui Hris­tos. Daca se impotriveste lui Hris­tos, glasul acelei stapaniri nu va mai fi unul de ascul­tat. Ce stapanire este aceasta care ne da paine otravita sa man­cam? Care ne ucid copiii? Nu vedeti ca au inceput cu copiii, cu sufletele aces­tea nevi­no­vate? De ce? Pen­tru ca ii ucide nevi­no­va­tia copi­ilor. Cu mar­ti­ra­jul copi­ilor a inceput Bis­er­ica lui Hris­tos, cu mar­ti­ra­jul prun­cilor, iata ca incepe si prigoana aces­tui veac de pe urma. Dar socotesc ca jertfa nevi­no­vata a aces­tor copii nu va fi nelu­cra­toare, ci ea va da put­ere ale­silor Bis­ericii lui Hris­tos. Si cred ca va fi o incu­nunare a cres­tin­is­mu­lui prin jertfa copi­ilor nevi­no­vati. Este foarte per­icu­los acum pacatul nesti­in­tei; toti vedem peri­colul in care ne gasim si sun­tem obligati sa ne infor­mam si avem dato­ria de a informa si pe ceilalti frati ai nos­tri mai sim­pli si nea­ju­torati. Nimeni nu va putea spune ca nu a stiut ca vac­cinul acesta este uci­gas… iar pen­tru cei care nu au stiut cu ade­varat, pen­tru aces­tia Bis­er­ica, prin preotii si slu­ji­torii ei, este respon­s­abila si va raspunde pen­tru sufletele lor. Omul vine sa se formeze in Bis­er­ica si ce for­mare ii dam noi, daca propo­vaduim aceeasi invatatura cu a stat­u­lui antihris­tic? Bis­er­ica nu ramane straina fata de toata con­junc­tura aceasta polit­ica si sociala si este datoare sa se implice atat in soci­etate cat si in polit­ica, atata timp cat legile politice impied­ica porunca lui Dum­nezeu. Preo­tul, la hiro­tonie, jura ca se va supune lui Dum­nezeu si porun­cilor Lui, dar si stapanirii statale. Pai cui juram noi? Presed­in­tilor si par­la­men­tar­ilor care legal­izeaza pros­ti­tu­tia si actele cu cip? Pai rolul preo­tu­lui este numai sa cunune si sa inmor­man­teze? Nu. El este sarea paman­tu­lui si lumina oame­nilor. Ce lumina mai aduce, daca el se supune legilor intunecate ale aces­tui veac? Iar daca tace, inseamna ca refuza sa aduca lumina oame­nilor. Nu ei sunt urmasii apos­to­lilor, carora Man­tu­itorul le-a poruncit: „Mer­geti in toata lumea si propo­vaduiti Evanghe­lia la toata faptura”(Mc. 16:15)? Nu le-a poruncit sa taca. Daca s-ar ridica o elita de preoti si de calu­gari, care intr-adevar sa se anga­jeze in slu­jba Ade­varu­lui, atunci s-ar mai schimba sit­u­a­tia. Iar prin aceasta schim­bare eu nu inte­leg imbunatatirea con­di­ti­ilor de viata si nici macar a car­ac­teru­lui celor ce ne con­duc, ci inte­leg o schim­bare in sufletele cred­in­ciosilor, o intarire a cred­in­tei care ne va da forta sa mar­tur­isim impre­una, ne va da uni­tatea si dragostea jert­firii. Impor­tant este sa ne opunem tuturor antihris­tilor si sa murim demn; sa nu avem o poz­i­tie de lasitate. Iar poporul cum sa se mobi­lizeze, cum sa aiba tarie duhovniceasca, daca nu are lideri?

Poate ca preotii aces­tia se tem sa nu fie inlat­u­rati din pos­turile lor si ast­fel sa nu mai poata cate­hiza cred­in­ciosii pe care ii mai avea.

– Repre­salii au fost din­tot­deauna si vor fi. Noi nu tre­buie sa cal­cu­lam cat timp de cate­heza avem la dis­poz­i­tie. Poate sa fie si o sap­ta­mana, dar sa imi fac dato­ria cu toata jert­fel­ni­cia fata de Evanghe­lia lui Hris­tos si nea­mul meu. Au fost 12 Apos­toli si pana si acolo a intrat diviz­iunea, tradarea. Si ce cate­hizare este aceea daca taci? Pe mine nu tre­buie sa ma ingri­joreze fap­tul ca ma va schimba si va trim­ite alt preot in locul meu, cu mult mai slab si care sa core­spunda baremu­lui. Daca patimim ceva pen­tru Hris­tos, mai mult folos vom aduce natiei. Jertfa naste viata. Nu este sufi­cient sa mar­turis­esti un ade­var numai celui de sub epi­trahilul tau, ci tre­buie sa il propo­vaduiesti in auzul tuturor, avem dato­ria sa scoatem ade­varul la lumina. Te mai poti retrage din strate­gie, dar cat dureaza aceasta strate­gie, mai? Sufera poporul asta de atata strate­gie si nu mai facem nimic. Sa nu con­fun­dam strate­gia cu depunerea armelor. Doar nu sun­tem facuti numai pen­tru zile bune; un razboi cine il mai sus­tine? Si cine sunt lup­ta­torii? Nu noi cei din lumea aceasta de aici? De ce i se zice Bis­er­ica lup­ta­toare? Lup­ta­toare inseamna zi de zi sa sustii un atac impotriva put­er­ilor intuner­icu­lui. O asceza retrasa in indi­vid­u­al­i­tatea ei nu mai este un ade­var mar­tur­isit in plen­i­tudinea lui. Foarte fru­mos citeam la Evdoki­mov mai devreme: „Bis­er­ica nu tre­buie sa isi asume tre­burile con­crete ale cetatii, dar con­sti­inta crestina este chemata sa actioneze din plin pana si in chestiu­nile cele mai tehnice. Polit­ica, econo­mia, dez­voltarea sunt sfer­ele comune in care cred­in­ciosii si necred­in­ciosii se intal­nesc. Si ce imensa sarcina aceea de a desavarsi lumea prin sobor­nic­i­tatea cal­i­ta­tiva  a tutur­ora, de a insamanta in cul­tura lumina Taboru­lui. Un om al luminii poarta o lumina care straluceste peste intreaga lume. Marii duhovnici spun ca orice asceza lip­sita de dragoste si care nu este un „sacra­ment al fra­ter­ni­tatii” este desarta.  Vorbind despre euharistie, Sf. Ioan Gura de Aur spune: Aici este odaia inalta in care au sezut ucenicii; de aici au ple­cat spre Muntele Maslin­ilor. Sa ple­cam si noi in cautarea mainilor de saraci, caci ele sunt pen­tru noi Muntele Maslin­ilor. Intr-adevar, mul­ti­mea saracilor este aseme­nea unui codru de maslin sadit in casa lui Dum­nezeu. De acolo curge uleiul de care vom avea nevoie spre a ne infatisa, pre­cum fecioarele cele intelepte pur­tand lampile pline inain­tea Mire­lui[1].

Prob­lema noas­tra cea mai mare acum este ca ne aflam intr-o bezna a igno­ran­tei si soco­tim pacatul nesti­in­tei un mare priv­i­legiu. Gen­er­a­tia aceasta a ajuns la apogeul nihilis­mu­lui. „Si ce daca fac lucrul acesta? A! Nu-i nimic!” Iei cipul – „Ei, n-are nim­ica!”; slu­jesti cu catolicii: „Ei, n-are nim­ica” si tot asa… toate nu au nimic. Nihilis­mul a nascut acest lib­erti­naj si aceasta stare te indrep­tat­este pe tine cumva sa faci orice, ce vrei, sa amesteci lumina cu intuner­icul, sa mergi si cu Dum­nezeu si cu mamona. In acest caz noi nu mai sun­tem ucenici al lui Hristos.

Cititi va rog si:

AUDIO (si transcriptul): Parintele Gheorghe Calciu despre VREMURILE DIN URMA

Parintele IOANICHIE BALAN: Comunismul si evreii, “TRAIM VREMURI APOCALIPTICE“ – video

VIDEO (si transcriptul): Cuvantul Parintelui Iustin Parvu la Aiud (03.10.2009). NE MAI BATEM MULT JOC DE MARTURISITORI?

Parintele Rafail Noica : „Dupa primul razboi mondial s-a ridicat harul de pe pamant si n-a mai venit. Vadit sunt ultimele vremi. Si traim zilele alea” – video si o analiza detaliata

Parintele pustnic Proclu: “Antihristul s-a nascut!”

VIDEO: IN 1995 Parintele Cleopa spunea ca ANTIHRISTUL AVEA DEJA 18 ANI …

 

54 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on octombrie 27, 2009 at 7:25 am

  Pentru mai facilita parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Alexandra said, on octombrie 27, 2009 at 5:50 pm

  Intrebare

  Fratilor vroiam sa va intreb mai de mult, stie careva din voi un pustnic, preot, calugar, maicuta care practica si poate indruma si pe altii spre rugaciunea inimii?
  Spunea parintele Cleopa ca atat de cumplite vor fii vremurile ca numai cei care vor avea in inimi rugaciunea vor putea rezista, spunea asta cand se referea la rugaciunea inimii.
  In scrierile lui Ioan Ianolide in „Intoarcerea la Hristos” apar si cateva sfaturi cu privire la aceasta rugaciune. Printre altele (ei s-au ghidat dupa „Pelerinul rus”, se spovedeau des la preot sau unii altora), spunea ca poate fi invatata practicarea ei in cateva saptamani. Cred ca e timpul sa incercam sa o dobandim. Asta ca sa prezint una din „munitiile” lui Marian Norvegia.
  Voi ce ziceti?

  Apreciază

  • comentator said, on octombrie 27, 2009 at 7:11 pm

   sunt oameni care au aceasta rugaciune dar nu ne vor spune noua…solutia este spovedanie deasa(saptamanala), liturghie si impartasanie…si bineinteles canonul de fiecare zi…daca vom fi vrednici ne va da Dumnezeu si rugaciunea curata! Rugaciunea inimii nu este o tehnica ca la yoga ci este un dar de la Dumnezeu! Sfatul meu: duhovnic, spovedanie saptamanala, canon, liturghie si impartasanie!

   Apreciază

  • lehamitea said, on octombrie 28, 2009 at 10:40 pm

   Mai de mult am vazut un interviu cu parintele Cleopa, cred, despre rugaciunea inimii, in care spunea sa te rogi mult, cel putin cateva ceasuri pe zi, neincetat. Mai intai o sa te rogi cu gura,dupa aia cu mintea, si apoi o sa simti un cui de foc in piept si o sa te rogi cu inima, dar dureaza ani de zile pana ajungi la stadiul asta.
   Am gasit link-ul cu interviul: http://www.youtube.com/watch?v=wOGXdLoNl2w

   Apreciază

 3. em said, on octombrie 27, 2009 at 7:06 pm

  deocamdata realitatea nu e chiar asa sumbra. Doar noi suntem niste rai si niste lenesi, atat. Nu stiu cum o sa ne revenim (asta daca o vom face vreodata).
  Comentariul meu nu a fost pt cei buni si putini ci pt cei care imi seamana.

  Apreciază

 4. adris said, on octombrie 27, 2009 at 8:56 pm

  Em, imi pare rau si bine totodata ca trebuie sa te contrazic!
  Realitatea nu e chiar asa de sumbra, e cu mult mai crancena decat putem unii sa ne imaginam. Are perfecta dreptate Marian. Nu mei e cale de „revenire”. Foarte curand, da, foarte curand, nu vom mai face gratare, nu ne vom mai lauda cu volkswagen-urile, nu vom mai da la maxim manelele. Imi vine in minte finalul primei parti a „morometilor” : „Timpul nu mai are rabdare” cu noi.
  A spus ca-mi pare rau si bine, totodata… partea de om nesimtit si burtofil din mine regreta amarnic ca s-a terminat cu traiul imbuibat. Ma ia cu fiori, cu gol in stomac, aproape cu atac de panica. Dar, totodata ma inunda bucuria de a avea sansa exrtraordinara, pe care generatiile ultimelor secole n-au avut-o, de a imbraca haina muceniciei, daca Dumnezeu ne va invrednici.
  Doamne-ajuta si ne miluieste!

  Apreciază

 5. daniel said, on octombrie 27, 2009 at 10:36 pm

  dragii mei prieteni,

  sa multumim Domnului nostru Iisus Hristos ca inca putem sa vb si sa ne intarim unul pe altul.
  daca analizati inimile voastre veti vedea ca cel mai cumplit scenariu apocaliptic nu depaseste rautatea din propria noastra inima.
  fara a trece de acest razboi cu noi insine nu putem ajunge la pace, la rugaciunea inimii.
  sa reflectam la noi insine, sa ne rugam, sa nadajduim si, pe nesimtite, cu Harul (Sf Liturghie, spovedanie, impartasanie etc) lui Dumnezeu devenim mai buni.
  nu este timpul sa ne tot intrebam cum se face rugaciunea inimii si de ce si cum.
  trebuie sa o lucram si Dumnezeu ne va scoate in cale tot ceea ce ne este noua de folos.
  atentia si nadejdea la EL.

  va iubesc,
  Daniel

  Apreciază

 6. parereamea said, on octombrie 28, 2009 at 8:56 am

  David Icke pe site-ul lui Roncea, imediat inainte de articolul cu Parintele Iustin, acelasi cu cel de mai sus. Ce parere aveti?

  Apreciază

 7. Alina said, on octombrie 28, 2009 at 10:55 am

  Ciudat, nu ma asteptam la asa ceva din partea lui Roncea, care e el cam zurliu, dar pana acum nu a dat-o in bara cu nimic dpdv duhovnicesc. Ma uit aproape zilnic pe blogul lui dar citesc mai mult titlurile, rar citesc un articol cap-coada.
  Primul video cu D.Icke despre vaccinuri e la locul lui, dar celalalt e o aiureala totala, ca si personajul. Sper ca n-a luat-o si Roncea razna. Sa mai asteptam putin sa vedem ce se mai intampla.

  Apreciază

 8. Alexandra said, on octombrie 28, 2009 at 6:44 pm

  Ma plang si eu voua ca numai la voi ma pot plange si la cativa prieteni, dpdv oameni restul ma plang la Bunul Dumnezeu, Maica Domnului si Sfinti parinti si ingeri….se apropie praznicul Arhanghelilor si cetelor ingeresti.

  Vorbind despre vaccinuri cu prieteni/cunoscuti m-am aflat exact ca in pilda semanatorului numai ca de data asta s-a intamplat cu repeziciune.

  1. Unii asculta cu interes, spun ca nu au stiut si ca e interesant, dupa cateva zile se intorc si spun ca sunt bazaconii, poate ca nu vor face vaccinul dar daca trebuie, trebuie
  2. Altii asculta cu interes, citesc si ei, se indoiesc, iar citesc, ar vrea sa faca ceva dar li se prea greu si s-ar putea sa accepte vaccinul daca sunt fortati
  3. Altii nici nu am timp sa le spun prea mult ca si pornesc cu invective: prostie omeneasca, inversunare prosteasca, bigotism, fanatism….astia sunt cam 80%!!!!
  4. Altii imi spun ca stiu deja dar declara ca nu se poate face nimic, vor accepta vaccinul, ce vrea Dumnezeu aia se va intampla
  5. Altii stiu deja si vor sa lupte, nu vor sa faca vaccinul cu orice pret….nu mai mult de 2-3%

  Ultimele doua categorii sunt detinute de oameni care vin la biserica in mod regulat si se straduiesc sa duca viata crestineasca

  Eu nu voi inceta sa dau sfoara in tara (sa arunc seminte)…dar va spun ca se pot strica si prietenii pe chestia asta….deocamdata asta e „mucenicia” mea….sa sufar cand prieteni de-ai mei sunt atat de orbiti; bate la usa sfarsitul si nu stau macar o clipa sa cada pe ganduri…atata le-am cerut…nu sa mearga la biserica sau sa-si toarne cenusa in cap…ma doare cumplit.
  Se apropie blestematul asta de Halloween si unii se pregatesc sa dea petreceri costumate….ne mai miram ca vine sfarsitul?
  Iar eu ma pregatesc sa-mi pun „costumul de mucenic” si constat asa cum spunea si Marian Norvegia ca nu e gata….departe de-a fi gata.

  Doamne apara si pazeste!

  Apreciază

  • lehamitea said, on octombrie 28, 2009 at 10:52 pm

   Si concret, ce se poate face? Si eu as vrea sa fac ceva, sa fac o diferenta, da inafara de sa ma plang pe boguri si pe la cine sta sa ma asculte nu vad nimic altceva. Daca ar veni cineva si ar spune ‘uite, sa facem asta si asta si tu sa faci asta si sa faci asa si asa ca sa avem o sansa sa schimbam ceva’ , da nu apare nimeni si intre timp plutesc in ceata.

   Apreciază

 9. em said, on octombrie 28, 2009 at 8:00 pm

  daca vine vorba de vaccin eu le spun ceva in genul: „tu nu vezi ca insusi doctorii se opun? Nu te intrebi de ce? Nu citesti? Nu te informezi? Nu ti se pare ciudat? Daca o multime de doctori nu sunt de acord, tu vrei sa spui ca esti mai breaz decat ei? Te vaccinezi asa, ca oaia, doar pt simplul fapt ca e promovat la tv ori ca ar putea deveni obligatoriu?” Se intampla ca cei cu care vorbesc sa nu mai aiba nimic de comentat ci sa ridice din umeri. Unii asa… ca la nebuni, altii cu resemnare, altii cu un inceput de intelegere. Si f, f, f putini aproba. Iar daca insista cu argumente le spun: „ok. Daca tu faci vaccinul inseamna ca ai devenit imun. Prin urmare nu vad de ce ar trebui sa-l fac si eu. Abia asa mai pot sa chiulesc cateva zile intr-un concediu.”

  Apreciază

 10. john said, on octombrie 29, 2009 at 12:02 pm

  OFF TOPIC da’ URGENT!!!

  Are cineva idee cum sa fac sa ajung la parintele Proclu? Stiu ca e pe linga un sat MAgazia Cracauani sau ceva de genu’ asta. Dar cum pot sa ajung acolo mai exact, presupunind ca nu vin cu masina mea??
  Stiti si daca se organizeaza pelerinaje pe la el si cui sa ma adresez?

  Apreciază

 11. robert said, on noiembrie 2, 2009 at 10:25 pm

  sant cam exagerari cu gripa nu este chiar asa eu unul nu am facut si nici no sa fac vaccinuri de acest gen dumnezeu are grija si sant sigur caci nu ma voi ambolnavi de aceasta gripa plus aceste vacciuri fac mai mult rau decat bine

  Apreciază

 12. andrei said, on noiembrie 11, 2009 at 7:19 pm

  as vrea si eu sa spun ceva as vrea si eu sa fiu mai bun as vrea si eu sa ajut cumva da chiar nu stiu cum ,sistemul educational e la pamant crdeti-ma la scoala nu avem voie sa spunem nimic ca luam un 2 ni se bat apropouri la ecumenism nici eu nu stiu ce sa fac am si eu pacatele mele tre sa le platesc cumva copiii de la scoala rad de mine ca cred in astea parintii mei nu ma inteleg deloc iar cand aude tata ca citesc ceva de apocalipsa parca se face ca focul,ma tot bate gandul sa ma duc departe in padure sa nu mai aud de lumea asta nenorocita mi-e scarba de desenele astea animate ce sa fac ca e adevarat nici pela biserica nu prea ma duc de injurat injur da e singurul moad de a ma mai destresa si eu zici chestiile astea pentru ca cred ca macar tu ma poti intelege APOCALIPSA A INCEPUT DE MULT PLANURILE SA-U FACUT INCA DE INAINTE DE NASTEREA LUI HRISTOS MA ROG…AM O VIZIUNE ROMANIA CEA MARE SI SFANTA VA FI MANCATA DE TOATE NEAMURILE VOM MAI RAMANE CU PUTINE TERITORII IAR ALTEVA CE SA MAI SPUN? DOMNUL SA II IERTE SI SA II BINECUVINTEZE PE TOTI SI SACCIV,NU TE LASA CU ACEST BLOG PRINTRE PUTINELE CARE AU MAI RAMAS NICI TRINITASUL NU MAI E CE AFOST NU STIU DACA AM VAZUT PE CANALUL ACELA VREO RECLAMA ANTI BULETIN CU CIP

  Apreciază

 13. parereamea said, on noiembrie 17, 2009 at 1:01 pm

  Fii vartos si caleste-te in lupta de pe acum, de mic, ca poate ai sa prinzi vremuri si mai grele, cine stie. Considera-te fericit ca ai avut ocazia sa deschizi ochii, spre deosebire de generatiile mai vechi care au crescut si imbatranit cu „ochii larg inchisi”.
  Nu omite semnele de punctuatie, macar din respect pentru ceilalti, ca se le economisesti timpul. Fara semne de punctuatie trebuie sa citesc de 3 ori sa inteleg ce spui.
  Pesimismul si instabilitatea sufleteasca e normala la varsta ta, de aceea nu te refugia in singuratate. Cauta-ti prieteni printre cei ce merg la biserica, in pelerinaje la manastiri si vei fi linistit si puternic in scurt timp. Nu uita de duhovnic.

  Apreciază

 14. […] nu apartine niciunei categorii.Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos…   Par­inte, cum sfa­tu­iti poporul sa pro­cedeze cu privire la aceste vac­cin­uri […]

  Apreciază

 15. NU MERGETI LA VOT « Saccsiv’s Weblog said, on noiembrie 19, 2009 at 7:17 pm

  […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 16. geo said, on noiembrie 20, 2009 at 9:48 am

  Alexandra
  Ca sa te folosestti de un duhovnic in invatarea rugaciunii ar trebui sa-ti fie accesibil din punctul de vedere al distantei . Dar vreau sa stii ca noi nu vb de RUGACIUNEA INIMII . La aceasta RUGACIUNE ajunge unul din 10 000 din cei care incearca ,dupa cum spune Sf. Isaac Sirul. Noi vb de Rugaciunea lui Iiisus ”lucratoare ”. Ca sa faci aceasta rugaciune in mod corect vei gasi sfaturi in SBORNIC sau in scrierile Sf. Vasile de la Poiana marului . Tot in SBORNIC vei gasi scris ca insasi aceasta rugaciune te va invata sa te rogi si in alt loc ”pe fiecarte in parte il va invata DUMNEZEU ” . De sfatuitor vei avea nevoie mai tarziu .
  pentru Comentator
  RUGACIUNEA INIMII poate fi un dar de la DUMNEZEU doar daca staruiesti in Rugaciunea lui Iisus ”lucratoare” . Iar in ce priveste VIATA LITURGICA ,daca te cantonezi numai la ea, risti sa ramai ”repetent”. Sfantul GRIGORIE PALAMA spune: ”Este imposibil ca o VIATA LITURGICA sa mantuiasca fara premisa necesara ,care este VIATA ISIHASTA
  Iertati-ma

  Apreciază

 17. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

  • Adrian said, on martie 25, 2011 at 9:51 am

   Da, dar nu spunand rugaciuni si facand metanii!la arme!

   Apreciază

 18. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 19. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 20. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 21. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 22. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 23. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 24. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este  moartea pentru Hrist… […]

  Apreciază

 25. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 26. CUPRINS O – W « Saccsiv's Weblog said, on august 8, 2010 at 5:33 pm

  […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 27. Adrian said, on martie 25, 2011 at 9:49 am

  Am citit toate postarile de mai sus si nu gasesc raspuns la o intrebare:
  Ce s-ar fi intamplat daca si Stefan cel Mare (pe care Biserica la canonizat si l-a numit sfant) in loc sa se lupte cu turcii ar fi avut aceeasi atitudine: „fratilor nu mai este nimic de facut, asa vrea Dumnezeu, sa ne jertfim copii, etc. etc. Eu sunt crestin ortodox dar , sa ma ierte Dumnezeu daca gresesc, cred ca , cateodata, credinta se mai apara si cu sabia in mana, nu doar cu rugaciuni si metanii. Asa ca mai lasati tanguielile la o parte si puneti mana pe armele adevarate.Vreti sa muriti ca martiri? La arme atunci!Sa mori aparandu-ti credinta stramoseasca intru Hristos este tot o moarte martirica! Stefan a omorat oameni cu mana lui ! De ce Biserica nu l-a condamnat pentru asta si , mai mult, l-a facut sfant?!Eu unul nu o sa stau cu mainile in san!Doamne-ajuta!

  Apreciază

 28. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 29. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 30. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 31. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 32. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 33. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 34. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază

 35. […] Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: