SACCSIV – blog ortodox

Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Mamă al Lumii de la Washington

   Reiau din site-ul Forum masonic:

   „Cu prilejul împlinirii a 200 de ani ai Supremului Consiliu Mamă al Lumii de la Washington, Ilustrul Frate CONSTANTIN IANCU, Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 si Ultim pentru România, a acordat revistei FORUM MASONIC un interviu în exclusivitate.

   Ilustre si Prea Puternice Suveran Mare Comandor, te-as ruga să începem interviul cu o scurtă trecere în revistă a celor mai importante momente ale istoriei Masoneriei Române.

   România are o lungă traditie masonică: putem începe cu Antonio Maria del Chiaro, care a fost, mai întâi, secretar al domnitorului Constantin Brâncoveanu, apoi secretar al lui Constantin Mavrocordat. La numai câtiva ani de la constituirea Masoneriei moderne, în România la 1734, del Chiaro constituie lojile din Galati si din Iasi. Domnitorului Constantin Mavrocordat i se datorează constituirea Lojii Moldova, avându-l ca Venerabil pe Mitropolitul Bisericii Române Ortodoxe de atunci, Leon Gheuca.

   Cele mai importante personalităti au apartinut Masoneriei. Trebuie să mentionăm pe domnitorul Dimitrie Cantemir — istoric, filosof si luptător pentru independenta Moldovei, în perioada cuprinsă între sfârsitul secolului al XVII-lea si începutul secolului al XVIII-lea; Horia si Closca, care au condus răscoala ce a avut ca urmare desfiintarea serbiei (1785); Tudor Vladimirescu, devenit simbol al luptei pentru independentă la începutul secolului XIX-lea. Majoritatea personalitătilor culturale, politice si militare din perioada pasoptistă au fost Masoni: îi regăsim pe Nicolae Bălcescu, Constantin Rosetti, Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, Costache Negruzzi, George Magheru, Ion C. Brătianu s.a. După cum se stie, acestor masoni li se datorează România Modernă.

   În perioada lui Carol I, Masoneria cunoaste un avânt deosebit, astfel că în 1879 se constituie Marele Orient al României. În 1881 această structură se transformă, constituindu-se Marea Lojă Natională din România. Tot în 1881 ia nastere Supremul Consiliu de Rit Scotian pentru România.

   Masoneria este în plină dezvoltare în primele decenii ale secolului al XX-lea, chiar dacă nu lipsesc unele momente contradictorii. În 1937, sub conducerea lui Jean Pangal, Masoneria Română se autodizolvă, la cererea lui Carol al II-lea. Activitatea este reluată oficial la sfârsitul anului 1944, cu autorizatia Comisiei Aliate de Control si cu acceptul Bisericii Ortodoxe Române. Din păcate, Masoneria functionează doar până în 1948, când noua putere (fidelă orientării politice de atunci a Uniunii Sovietice) o interzice în mod dictatorial. Începe o perioadă de prigoană, de suferintă, de tortură; multi masoni au făcut peste 15 ani de închisoare pentru simpla apartenentă la Masonerie.

   După 1948, o serie de frati reusesc să ajungă în străinătate, în principal în Franta si în Israel, unde încearcă să reconstituie masoneria română în exil, având chiar un rol decisiv în constituirea Masoneriei în noul stat Israel.

   După 1989, Masoneria îsi reaprinde lumina în tările fostului bloc comunist. As vrea să insistăm asupra momentului 1989, ce s-a întâmplat în România?

   În 1989 la Londra s-a decis redeschiderea Masoneriei Regulare în Europa Centrală si de Est. Grande Oriente d’Italia, din care făceam parte, a primit însărcinarea să redeschidă Masoneria Regulară din România, asistat de Grand Lodge Nationale de France, mai precis de Marele Secretar, R.Fr. Trestournel.

   Eu personal am primit însărcinarea din partea Grande Oriente d’Italia si astfel, după ani, m-am întors în România, m-am prezentat autoritătilor de atunci, declarând foarte clar intentia venirii mele. Trebuie să recunosc că, după o perioadă de naturală perplexitate, autoritătile au înteles că un semn evident de normalitate într-o democratie este existenta Masoneriei Regulare si astfel s-a permis redeschiderea Masoneriei Regulare în noua Românie. Astfel, în anul 1990 se constituie prima lojă regulară din România — Concordia — fiind si prima din întreaga Europa de Est.

   Mai târziu, la 30 aprilie 1992, are loc fuzionarea celor două filoane ale actualei Masonerii Române — cea Regulară si Modernă, adusă după 1989 de Grande Oriente d’Italia si pe de altă parte cea a Traditiei Masonice Române reprezentată de veteranii rămasi până la acea dată si care erau sub îngrijirea Marii Loji a Californiei, veterani care sunt regularizati în acea tinută rituală de însusi Marele Maestru al Grande Oriente d’Italia si constituiti astfel în Loja Nicolae Bălcescu, avându-l ca Venerabil pe Ilustrul Frate Nicu Filip. La aceeasi dată se constituie si a doua Lojă — Delta Dunării.

   Astfel, la 24 ianuarie 1993, cele trei Loji aflate sub obedienta Grande Oriente d’Italia — Concordia, Delta Dunării si Nicolae Bălcescu realizează, printr-un ritual exceptional de transfer al Luminii Masonice din partea Puterilor Masonice Universal Recunoscute — Marea Lojă Natională din România. Mare Maestru a fost ales Fratele Nicu Filip, iar eu Pro Mare Maestru. Nu întâmplător ziua reaprinderii oficiale a Luminii Masoneriei Regulare în tara noastră este 24 ianuarie, data constituirii României Moderne de către fratii nostri.

   Pe 7 mai 1993, Supremul Consiliu de grad 33 si ultim Mamă al Lumii, al Ritului Scotian Antic si Acceptat de la Washington, împreună cu Loja Bazelor NATO vin la Bucuresti si initiază pe fratii români si pe cei din Europa de Est. În octombrie 1993, în plenul Supremului Consiliu Mamă al Lumii si în prezenta Marilor Puteri Masonice, la Washington o serie de frati români sunt initiati, împreună cu fratii din Portugalia si Polonia, la gradul 33 si ultim. Acest lucru a permis reconsacrarea si reconstituirea Supremelor Consilii ale Portugaliei, Poloniei si României. Eu am fost ales Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 pentru România.

   În străinătate se consideră că Masoneria Română este cea mai puternică din tările fostului bloc comunist … este adevărat ?

   Cu modestie, probabil nu se greseste. Masoneria Română în ciuda atâtor vitregii, neavând o clipă de respiratie, facându-i-se tot timpul război pe toate planurile, a reusit să supravietuiască si să îsi salveze tot timpul Unitatea si dorinta sinceră de a lucra în deplină Regularitate! Tocmai din cauza acestor vitregii, Masoneria Română nu a avut conditiile minim necesare, ca altele, de a lucra si a se dezvolta în pace.

   Marea Lojă Natională din România este condusă astăzi de o persoană foarte energică, fratele Gheorghe Comănescu. M.L.N.R. are peste 2500 de membri si numără peste 110 de loji răspândite pe întreg teritoriul national, având peste 115 recunoasteri internationale.

   Supremul Consiliu de Rit Scotian pe care îl conduc lucrează în toate gradele si este prezent pe tot teritoriul national si are, practic, toate recunoasterile Supremelor Consilii din lume.

   Cum a fost dintotdeauna, în Masoneria Română se regăseste — si în prezent — elita românească! Cei mai importanti politicieni din aproape toate partidele, bancheri, functionari de stat, oameni de afaceri, doctori, profesori si avocati, artisti — practic, asa cum spuneam majoritatea elitei românesti.

   Pentru această puternică vointă de Unitate, de Frătietate, de a servi Natiunea Română si Umanitatea, DA! suntem o Masonerie Puternică.

   Deseori s-a spus că Ritul Scotian Antic si Acceptat este Universitatea Masoneriei. Care este, de fapt, menirea sa?

   Ritul Scotian Antic si Acceptat explorează concepte filosofice, precum si de istorie, de etică si de morală. Ne învată să căutăm drumul către Întelepciune, ne învată importanta de a fi răbdători si deci toleranti. De aceea credem că am putea aduce o schimbare în bine în viata celor din jur. Suntem preocupati de promovarea pe toate planurile a natiunii române si a integrării ei în Lantul Universal al Natiunilor. În acest sens nu pot decât să îl citez pe Ilustrul si Prea Puternicul Suveran Mare Comandor Fred Kleinknecht: Una din învătăturile de căpătâi ale Ritului Scotian este aceea de a ne construi natiunea.

   Ritul Scotian este corpul masonic care are rol de liant, pe plan international, între diferitele Masonerii nationale. Este o upgrade-izare a Ritului de York — atât din punct de vedere ritualistic, cât si teritorial. Mai mult chiar, Ritul Scotian este o înglobare a ritualurilor diferitelor societăti initiatice — Rozicrucieni, Templieri. De aceea este absolut natural si necesar ca orice mason să treacă prin înalta scoală a Ritului Scotian Antic si Acceptat.

   Care este mesajul Suveranului Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 si ultim al Ritului Scotian Antic si Acceptat din Romania la această importantă sărbătorire — 200 de ani?

   Asa cum suntem învătati în gradul 32 — ca Printi ai Secretului Regal — Supremul Consiliu de grad 33 si ultim al Ritului Scotian Antic si Acceptat din România va continua să lucreze pentru realizarea Unitătii Europei, ca împreună cu celelalte Frătii — Americană, Asiatică, Africană să lucreze pentru realizarea Frătietătii Universale, pentru restaurarea si instalarea Templului lui Solomon. Pentru acest crez, Masoneria Română a suferit, a combătut si combate…”

   Comentariu saccsiv:

   Întreg complexul ceremoniilor stă într-o referinţă mai depărtată sau mai apropiată de misterul central al Francmasoneriei care este moartea şi învierea lui Hiram, arhitectul templului lui Solomon, identificat simbolic cu un zeu născut din Isis, adică din natură.

   Participanţii la ceremoniile Francmasonice repetă simbolic, prin gesturile şi cuvintele lor, omorârea şi învierea lui Hiram, întocmai ca în misterele sincretiste precreştine

   Astfel Francmasoneria, în chip clar, este o religie misteriacă cu totul diferită, separată şi străină de religia creştină… Masoneria are slujbe religioase proprii, ca ceremonia învierii în chip de lup, sau botezul masonic, ceremonia recunoaşterii căsătoriei sau căsătoria francmasonă, parastasul francmasonic, inaugurarea templului masonic, etc.

   Când vorbesc metaforic, francmasonii se prezintă ca zidarii care au să rezidească, sub conducerea lui Hiram, templul lui Solomon din Ierusalim.

   Crestinii il recunosc pe Domnul Iisus, ca fiu al lui Dumnezeu ce s-a jertfit si a inviat pentru pacatele noastre si care a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa„. In schimb la masoni e cam ce spune Oswald Wirth, care il compară pe Hiram cu Hristos, ambele nume exprimând doar acelaşi simbol al trecerii energiei cosmice dintr-o persoană ce dispare definitiv în alta ce apare (moartea şi învierea lui Hiram). Ar fi, zice el, acelaşi mit, doar numele altul …  

   Pentru ei Biblia se termina odata cu Vechiul Testament, nevorbind in ritualurilor lor de Iisus. Este un fel de panteism rational. Ratacirea cea mare este ca nu cred in invierea crestina si nu-si fac probleme de ce va fi cu sufletul lor dupa moartea dintai.

   Dupa cum observati, vorbesc ei de lumina … Despre ce este de fapt vorba?

      Albert Pike (1809 – 1891), mason, gradul 33 ritul scotian (rit pe care de fapt el l-a transformat dintr-o societate minuscula, la influenta enorma pe care o stim astazi) a formulat dogma divinităţii lui lucifer în „Morals and Dogma„:

   „Lucifer, Zeul Luminii, lupta împotriva lui Adonai, Zeul Bibliei; da, Lucifer e Dumnezeu

   „ Lucifer este purtătorul luminii. Nume straniu şi misterios al celui ce este Spiritul întunericului! Lucifer, fiul dimineţii! Este cel care aduce lumina şi în toată splendoarea sa intolerabilă orbeşte pe cei slabi sau sufletele egoiste. „

   Despre francmasonerie Albert Pike sustinea in lucrarea sa „DOGMĂ ŞI RITUAL” ca: „Francmasoneria are două doctrine, dintre care una este ascunsă, cunoaşterea sa fiind rezervată doar Maeştrilor…, iar cealaltă este publică…”

   Se cuvine acum sa spunem cateva cuvinte despre lucifer, cel ce a fost cel mai stralucit dintre heruvimi, ceata de ingeri aflata in prima grupa de trei in ierarhia lor. Ei bine, dupa cadere, el si ingerii ce l-au urmat in razvratirea sa de a-si pune tronul langa cel al lui Dumnezeu (o treime din total)  au devenit niste uraciuni. El nu este actualmente in vreo lupta cu El, ca nu poate, fiind creatie a Creatorului. El e in lupta cu oamenii, creati „cronologic„ dupa el si pe care Dumnezeu i-a facut dupa chipul si asemanarea sa si pentru care, din mare iubire pentru ei, si-a trimis pe unicul sau Fiu ca jertfa de rascumparare pentru pacatele lor. Diavolul stie ca oamenii mantuiti vor completa numarul ingerilor cazuti din vrednicia lor si asta il face sa turbeze. El crede ca prin actiunile oamenilor inrobiti lui care incearca crearea unei societati care sa nu-l recunoasca pe Dumnezeu, poate micsora numarul celor mantuiti  Ba mai mult , incearca chiar sa limiteze numarul de nasteri. Dar nu va avea nici o izbanda, caci scris este in Biblie si de Noul Babilon si de fiara si de balaur si cum vor sfarsi.

   In scrierile Sfintilor Parinti este scris foarte clar si faptul ca diavolul poate lua infatisare de inger de lumina in incercarea sa de a sminti pe cei nescrisi in Cartea Vietii. Desigur el cunoaste foarte multe din tainele Universului are si solide cunostiinte teologice si folosindu-se de enorma (in comparatie cu a oamenilor) sa putere, duce in ratacire pe multi, incepand cu iluminatii carora le ofera „intelepciune„, le gadila orgoliul, ii face sa se simta puternici si cum de suflet nu le pasa …

   In fapt, masonii practica cultul paladin. Iata ce declara chiar ei:

   Madame Blavatsky (H. P. Blavatsky), (1831 – 1891), legaturi apropiate cu ritul scotian (Albert Pike). Lucrarea sa „ The Secret Doctrine „ a fost sursa de inspiratie pentru partea 1 a documentarului anticrestin Zeitgeist . Nascuta in imperiul rus, emigreaza in 1873 in New York si incepe o “cariera“ in spiritism si mai mult agita teorii decat face demonstratii de extracorporalitate, levitatie, telepatie si altele din zona paranormalului. In 1875 fondeaza Theosophical Society. Ulterior incepe sa viziteze India . In 1886 se stabileste in Germania unde scrie o mare parte din Secret Doctrine, o lucrare plina de teorii rasiste, ce spunea ca i-a fost inspirata de maestrii non umani din zona Tibetului . Dupa deces a fost INCINERATA.

   Jackson Spielvogel si David Redles de la Simon Wiesenthal Center , au fost nevoiti sa accepte ca lucrarile maleficei femei l-au influentat decisiv pe Adolf Hitler.

   Aceasta scria in The Secret Doctrine„, vol. 1, pag 319 – 320:

   „In antichitate si realitate, lucifer sau luciferus, este numele unei entitati angelice ce stapaneste absolut peste lumina adevarului si peste lumina zilei.„

   „lucifer este lumina divina si terestra, „spirit sfant„ si „satan„ in acelasi timp

   In 1881, francmasonul belgian Flerie scria:    

   „Jos Răstignitul!… Împărăţia lui s-a sfârşit! Nu este nevoie de Dumnezeu!”

   „Trebuie sa extirpăm lepra devorantă a creştinismului„, ţipa Gambeta

   Manly Palmer Hall (1901–1990), gradul 33, mason, ritul scotian. In 1934, Hall fondeaza Philosophical Research Society.

   In cartea „The Lost Keys of Freemasonry „, pag. 48, a scris:

   Masonul descopera ca energiile vazute ale lui lucifer sunt in mainile sale

   Lucrarea “ The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy “a fost una din sursele de inspiratie pentru partea 1 a documentarului anticrestin Zeitgeist .

   Eliphas Lévi (1810 – 1875), cel ce avea sa aiba un mare impact asupra Hermetic Order of the Golden Dawn, spunea:

   „Ce este mai absurd si mai lipsit de evlavie decat sa i se atribuie numele de lucifer diavolului . Intelectul lui lucifer este spiritul inteligentei si dragostei . Este ( nu pot scrie cea mai mare hula, cea impotriva DUHULUI SFANT ) . Iar lucifer corporal este cel mai mare agent al magnetismului universal„

   Karl Heinrich Marx ( 1818 – 1883 ), evreu, Germania, celebrul filosof, sociolog, teoretician politic, revolutionar, idol al comunismului. S-a casatorit cu o ruda a lui Nathan Mayer ( 1777 – 1836 ) – fondatorul Rothschild banking family of England .

   Karl Marx a fost mason, s-a tras dintr-o familie de rabini, dar nici el si nici Engels n-au inventat comunismul. Ei au fost influentati direct de evreul Moses (Moshe) Hess (1812 – 1875) care a fost si unul din fondatorii socialismului. Este unul din creatorii anti-semitismului de tip modern, cititi va rog lucrarea sa On the Jewish Question.
   Citat Karl Marx:

   „ Aburi infernali se ridica si umplu creierul,
  Pana cand innebunesc si inima mi se schimba cu desavarsire.
Vezi aceasta sabie?
Printul intunericului mi-a vandut-o.
Pentru mine el este cel care masoara timpul si da semnalul,
Cu tot mai multa indrazneala interpretez dansul mortii „

   Tot el mai scria ca instrumentele de tortura sunt bune deoarece asigura locuri de munca , atat fierarilor cat si calailor …

   In 1913 francmasonul Sicar de Plauson spunea:

   „Este un război pe care trebuie să-l continuăm până la victorie sau până la moarte – e războiul împotriva duşmanilor de totdeauna ai francmasoneriei: toate dogmele, toate bisericile„.

   „Război de moarte creştinismului” răcnea Fr. Viviani.

   Cititi va rog si articolul:

Citate celebre ale unor masoni sau evrei sionisti faimosi

   Trebuie inteles insa ca formidabila structura piramidala a masoneriei este doar un instrument …

   La 1 mai 1776, sub conducerea lui Mayer Amschel Rothschild (in traducere SCUTUL ROSU – inainte chemandu-l Mayer Amschel Bauer, dar si-a schimbat numele in mod special pentru ce avea in plan sa faca), cu sprijinul altor familii de evrei germani bogati – Wessely, Moses, Mendelsson – si a unor bancheri (Itzig, Friedlander) -, Weishaupt fondeaza in secret societatea „Vechii cautatori de lumina din Bavaria”, care va deveni mai cunoscuta sub denumirea „Ordinul Iluminatilor”. Weishaupt a sustinut ca numele provenea din vechi scrieri si insemna „cei care detin lumina”. 

   Primul profet al „Ordinului”, cel care intocmise o doctrina de la care mai tarziu s-au inspirat alte societati secrete influente – „Carbonarii” lui Giuseppe Mazzini, „Liga Dreptilor” lui Karl Marx  sau „Decembristii” lui Cernisevski – a fost Adam Weishaupt, din acest punct de vedere poate cel mai influent om al secolului XIX. Doctrina lui, Novus Ordo Seclorum, a supravietuit veacului si a schimbat lumea in secolul XX.

   1) Abolirea monarhiei si a oricarei puteri ordonate;

    2) Abolirea proprietatii private;

   3) Abolirea mostenitorilor;

   4) Abolirea patriotismului;

   5) Abolirea familiei (a casniciei si instruirea in comun a copiilor);

   6) Abolirea crestinismului

   Intre 16 iulie si 29 august 1782, la Wilhelmsbaden a avut loc al doilea Congres Masonic, sub presedintia baronului de Braunswick. Congresul de la Wilhelmsbaden a incercat sa faca o conciliere intre diverse secte francmasonice: rosicrucieni, necromanti, cabalisti si umanitaristi. La Congres a fost prezent si Adam Weishaupt, care a reusit sa fuzioneze Ordinul Iluminatilor cu masonii din lojile engleze si franceze. Congresul mai este important si pentru ca a coincis cu emanciparea evreilor din Imperiul Habsburgic. Totodata, a fost pus la punct in mare secret planul Revolutiei franceze care se va declansa sapte ani mai tarziu . Contele de Virieu, un mason care a participat la congresul secret de la Wilhelmsbaden , i-a dezvaluit ulterior unui prieten: Nu pot sa-ti spun ce s-a hotarat acolo. Pot doar sa-ti spun ca este mult mai grav decat iti inchipui tu. Conspiratia care s-a pus in miscare la Wilhelmsbaden este atat de perfect organizata, incat nu au scapare nici monarhia, nici biserica„.

   Lucrurile se leaga prieteni … Dupa cum ati observat in citatul din Forum masonic, Ritului Scotian Antic si Acceptat din România va continua să lucreze pentru realizarea Unitătii Europei, ca împreună cu celelalte Frătii — Americană, Asiatică, Africană să lucreze pentru realizarea Frătietătii Universale, pentru restaurarea si instalarea Templului lui Solomon

   Adica au facut-o si o vor mai face. Iar lucrarea lor se cheama GUVERNUL MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE. Insa au avut nevoie de etape. Una din ele a fost cand „in 1989 la Londra s-a decis redeschiderea Masoneriei Regulare în Europa Centrală si de Est”. Nu-i de mirare ca stiau ca va cadea blocul comunist, caci varfurile lor au stabilit cursul istoriei iar marionetele de rang inalt le-au pus in aplicare planul:

   In ianuarie 1989, o delegatie a Comisiei Trilaterale, formata din ex-premierul japonez Yasuhiro Nakasone, ex-presedintele francez Valéry Giscard d’Estaing, bancherul american David Rockefeller  si fostul secretar de stal al SUA, Henry Kissinger, s-a intalnit cu Mihail Gorbaciov  pentru a-l convinge ca URSS trebuie sa se integreze în marile institutii financiare ale lumii, GATT, FMI şi BANCA MONDIALA. La un moment dat Giscard d’Estaing a luat cuvantul si i-a spus lui Gorbaciov: “Domnule presedinte, nu pot sa va spun exact cand se va întampla – probabil intr-un interval de 15 ani – dar Europa va fi un stat federal si trebuie sa va pregatiti pentru aceasta.”Asta se intampla in ianuarie 1989, intr-o vreme in care tratatul de la Mastricht din 1992 nici macar nu fusese schitat.

   Potrivit prestigiosului istoric César Vidal, pentru a inţelege ce se intampla in Europa trebuie luat in consideratie fenomenul francmasoneriei. Vidal documenteaza rolul discret dar imens jucat de acestia in formarea Uniunii Europene.

   Spre exemplu, afirma ca “proiectul Constitutiei Europene a fost elaborat de un francmason, Valéry Giscard D’Estaing”, fost presedinte al Frantei in perioada 1974-1981, presedintele Conventiei Europene care a redactat textul tratatului constitutional, ca “masonii controleaza Internationala Socialista si s-au infiltrat puternic in partidele de dreapta” si ca acestia exercita “o influenta masiva in lumea comunicatiilor si in special in educatie, justitie si fortele armate.”

   In toamna anului 2004, un imens scandal bulversa scena politica europeana. Rocco Buttiglione, candidatul nominalizat de presedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, pentru portofoliul Justiţiei, Libertatii si Securitătii, era respins de una din comisiile Parlamentului European, pe motiv ca este mult prea conservator. In viziunea grupurilor euro-parlamentarilor socialisti si ecologisti, “vina” lui Buttiglione, un catolic practicant, a fost afirmatia facuta in cadrul audierilor cum că homosexualitatea este un pacat. Confruntat cu opozitia furibunda a majoritatii Parlamentului European, care a ameninţat cu un vot de blam la adresa intregii Comisii, Barroso a retras candidatura lui Buttiglione. In locul acestuia, Italia l-a nominalizat pe ministrul de externe Franco Frattini, si se parea că toate controversele vor fi date repede uitarii.

   Inainte insa de a pleca de la Bruxelles, Buttiglione a aruncat bomba, acuzandu-l pe inlocuitorul sau de apartenenta la o societate secreta. In momentul felicitarii pentru candidatura lui Frattini la postul de comisar european, politicanul crestin-democrat a afirmat:

   ” Sper ca audierile lui sa mearga bine si nimeni sa nu il întrebe daca este francmason. ”.

   Ulterior, in cadrul unei dezbateri desfaşurate la Milano, Buttiglione a spus despre principiul dupa care functioneaza institutiile europene

   “Uniunea Europeana se indreapta spre un totalitarism care doreste sa devina o religie de stat, o religie ateista, nihilista – o religie, care va deveni obligatorie pentru toti.„

   Cititi va rog si articolul:

UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului

   Trebuie mentionat aici si ca in SUA s-a creat Child Identification Program, prescurtat … CHIP, asta pentru a se obisnui familiile cu conceptul si denumirea. In fapt este vorba despre o uriasa campanie de stocare de date ale tuturor copiilor ce includ si informatii AND, zice-se utile atunci cand se pierde un micut. Totul fiind finantat si promovat de catre … loje masonice. Iata cateva din ele: 

Lista cu loje masonice implicate in Child Identification Program

   Voi incheia spunand ca ecumenismul sau new age sunt tot produsele lor, deoarece si antihristul asta, are nevoie de un teren pregatit:

Articolul zilei (27.05.2009) si completari utile despre NEW AGE si MASONERIE: „Obiectivul Patriarhului, acelasi cu al masoneriei: “Unitatea spirituala a lumii””

   NOTA:

   Cuvintele scrise cu litere rosii, ingrosate si subliniate sunt hiperlink-uri spre articole din acest blog si care detaliaza activitatea respectivelor personaje, organizatii sau evenimente

17 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on iulie 1, 2009 at 7:42 pm

  Pentru mai facilita parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. razvan said, on iulie 1, 2009 at 11:12 pm

  Apreciază

 3. parereamea said, on iulie 2, 2009 at 1:24 pm

  NASA | Back to the Moon. It’s Official.

  Secunda 0:34 e interesanta.

  Apreciază

 4. cris said, on iulie 5, 2009 at 6:21 pm

  Dupa ce am citit articolul asta, am dat din intamplare peste cateva secvente ce mi-au captat atentia din video-clipul U2 – Magnificent : un mediu asemanator celui din Ierusalim, cladiri, monumente, etc ce se dezvelesc (o lume noua ? ), dansatori care parca venereaza Soarele si fac diferite gesturi cu mana (unul dintre gesturi este chiar cel satanic), tricoul unuia dintre componentii trupei (cel cu ciupilica) are un desen asemanator simbolului masonic „The tree of life” … Si cine stie cate alte simboluri mai apar…

  Insusi textul e ciudat rau si il puteti analiza… Binenteles ca nu vorbeste despre o iubire cu o pamanteanca si nici de Dumnezeu.

  Ex:
  
”I was born
  I was born to be with you 

  In this space and time
  
After that and ever after

  (….)

  I was born
  I was born to sing for you 

  I didn’t have a choice
  But to lift you up
  And sing whatever song you wanted me to”

  Mi se pare doar mie, sau chiar se incearca pregatirea lumii prin toate caile a celui ce se va inscauna la Templul lui Solomon? Video-clipul in cauza poate fi unul dintre multele altele care pregateste psihic pentru ce va urma, ca lumea sa creada ca va fi… „magnificent” !

  Sa nu uitam ca NWO si antihristul a fost promovat prin diferite metode si prin video-clipuri, filme, desene animate, etc…

  Apreciază

 5. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 6. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 7. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 8. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 9. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 10. miraculos said, on martie 16, 2010 at 8:49 pm

  sunt singurul care observa:
  1. avându-l ca Venerabil pe Mitropolitul Bisericii Române Ortodoxe de atunci, Leon Gheuca.

  2.Activitatea este reluată oficial la sfârsitul anului 1944, cu autorizatia Comisiei Aliate de Control si cu acceptul Bisericii Ortodoxe Române

  Cum adica cu acceptul BOR???

  Apreciază

 11. Biblia masonica! « Eloquens Weblog said, on iulie 24, 2010 at 9:05 pm

  […] Mai multe aici : saccsiv […]

  Apreciază

 12. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 13. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 14. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 15. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază

 16. […] Analiza interviului din Forum masonic prilejuit de implinirea a 200 de ani ai Supremului Consiliu Ma… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: