SACCSIV – blog ortodox

APEL LA NESUPUNERE: refuzati noile pasapoarte, buletine, acte de identitate, carnete de sofer. Cuvant al Parintelui Iustin Parvu catre poporul ortodox: Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

APEL LA NESUPUNERE: refuzati noile pasapoarte, buletine, acte de identitate, carnete de sofer. Cuvant al Parintelui Iustin Parvu catre poporul ortodox: Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

   Redau mai jos cuvintele marelui duhovnic Iustin Parvu, urmate de cateva comentarii saccsiv:

   Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam,

   Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

   De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului,a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă:

   „Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).

   Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane.

   Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

   De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi.

   La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate – ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.

   Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele.

   Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

   Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut. Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

   Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

   Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.
Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

   Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

   Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

   Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009
   Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith
   Arhimandrit Justin Pârvu

 

   Comentariu saccsiv:

   SA NU LE PRIMIM ! SA PRIMIM INSA MUCENICIA!

   Ca bine zice marele duhovnic despre preotii nostrii care cam tac … Mai mult, am intalnit unul ce ma intreba de ce sunt atat de pornit impotriva masoneriei! Ca multe fete bisericesti fac parte din ea …

   Multi dintre apartinatorii taberei ortodoxe m-au dezaprobat, respins, jignit, batjocorit si unii chiar m-au vorbit de rau la confratii nostrii, deoarece de peste un an tot spun: vine mega criza si cu ea toate napastele scrise in APOCALIPSA ( foamete, razboaie, prigoana, implanturi cu microcipuri).

   Iata ca acum o aud aceia si din gura unui MARE DUHOVNIC! Posibil insa ca tot tari in cerbicia lor vor ramane …

   Spune duhovnicul:

   „ … să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut … Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti.

   Sa le cerem conducatorilor aceasta? Poate doar pentru a nu putea spune la JUDECATA ca n-au stiut despre ce este vorba si eventual sa mai trezim cativa, caci CLASA POLITICA ROMANEASCA au format-o ELITELE planetare anti crestine cu scopul clar de a le servi interesele:

 

PARLAMENTUL si GUVERNUL Romaniei , marionete ale PAPUSARILOR planetari

 

   Materiale ajutatoare ( in ordinea alfabetica a titlurilor ):

   In primul rand, singurul documentar ortodox ce analizeaza tocmai aceasta problematica ( alaturi de new age si alte teme legate de chestiune ):

 

„ INGERUL DIGITAL „ ( Digital Angel ) documentar ortodox subtitrat in limba romana si o ampla analiza a sa

 

   Blog nou:

 

APOCALIPSA, traim vremurile din urma ?

 

• Criza financiara din SUA , etapa principala in edificarea NOII ORDINI MONDIALE

 

   Blog vechi:

 

Aaron Russo : „ AMERICA : FROM FREEDOM TO FASCISM “ – subtitrare in limba romana si completari foarte necesare  

 

CIPURI , IMPLANTURI , 666 , SEMNUL FIAREI

 

ENDGAME – ALEX JONES , subtitrare in limba romana , analiza documentarului

„ IARNA DEMOGRAFICA „ – filmul si completari necesare  

IOANICHIE BALAN : Comunismul si evreii , “ TRAIM VREMURI APOCALIPTICE “ – video

NEW AGE , religia viitorului GUVERN MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE

 

 

41 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ion de la chiuiesti said, on ianuarie 14, 2009 at 8:48 pm

  Doamne ajuta, prietene

  Chemarea ta ar avea eficienta daca ar fi sprijinita de biserica ortodoxa sau de o organizatie crestin-ortodoxa. Doar atunci romanii s-ar coaliza, sa aiba un steag deasupra lor!

  Apreciază

 2. Dana said, on ianuarie 14, 2009 at 9:05 pm

  Am preluat mesajul parintelui pe blogul meu, aici ,http://fiifericit.blogspot.com/2009/01/mesaj-de-la-parintele-iustin-parvu.html. Sper ca nu-i cu suparare. Multumesc!

  Apreciază

 3. g b said, on ianuarie 15, 2009 at 8:41 am

  Nu sunt religios dar comentez din cand in cand fenomenul. Mi se pare remaracabila aceasta tendinta a ortodoxismului pe care o reprezentati. Stiu ca in biblie se spune la un moment dat sa te supui stapanului no matter what. Apoi mai stiu ca crestinismul catacombelor s-a cam alterat prin compromisul cu realitatile sociale odata cu „convertirea” lui Constantin. Acum vad ca in ortodoxie apare un anumit tip de „nesupunere” fata de legile societatii. Interesant!

  Apreciază

 4. saccsiv said, on ianuarie 15, 2009 at 2:32 pm

  g b

  Multumita bunului Dumnezeu. Insa sunt putini cei ce se straduie. Pentru mine ortodoxia reprezinta INVATATURA si Sfintii, Mucenicii, biserica primara, marii duhovnici. Si ca mine mai sunt, dar tare putintei, socotiti procentual la numarul total de auto declarati ortodocsi.

  Biserica aproape ca nu mai este un trup, unde fiecare credincios sa fie un madular al sau, care sa se bucure de bucuria celuilalt sau sa se intristeze si sa sara in ajutorul fratelui aflat la greu. In mare, s-a transformat intr-o gramada de egoisti ce se roaga fiecare individual la Dumnezeu PENTRU EL si cam atat. Le este lene ( sau si mai grav ) macar sa se roage pentru aproapele, dar sa-l mai si ajute …

  Si nici in tabara „ dura „ anti-sistem lucrurile nu stau cine-stie-ce. Orgolii, mancatorii, chestii lumesti. Pentru majoritatea si dintre acestia, definitia de APROAPELE este similara cu cea data de pagani: rude si un grupuscul de prieteni. Dar si acestia mai mult pentru a le cere decat pentru a le da.

  Dar eu ma rog pentru ei sa-si revina. Si ma rog si pentru cei necredinciosi, sa-si revina si ei.

  V-am spus, ca sa va usurez din studiu. Si am scris la vedere, sa vada toti. Nu mai este timp de lalaiala. Ortodoxia nu este o limonada zeama-dulce de salon.

  Apreciază

 5. […] Primul blog […]

  Apreciază

 6. g b said, on ianuarie 16, 2009 at 3:33 pm

  Ok. dar cum se impaca noua tendinta rebela a religiei cu „sa dam Cezarului ce-i al Cezarului” sau „fii supus stapanului tau” ?

  Apreciază

 7. Alin said, on ianuarie 16, 2009 at 11:01 pm

  Saccsiv are dreptate!! Oamenii capabili sa inteleaga lucrurile acestea sunt putintei! Se intampla sa am multi prieteni cu care discut lucrurile acestea aproape zilnic!! Va spun ca unii dintre ei nu vor sa creada toate acestea!! Zic ca nu e nimic, ca acceptarea acestui nou card de identitate sau a permisului sau a pasaportului nu este sinonima cu lepadarea! Cred totusi ca ei stiu adevarul, dar le este frica! De ce? Pentru ca ,,nesupunerea” inseamna renuntarea la modul poate comod de viata, renuntarea la linistea aceia de genul ,,lasa ma ca mai este pana atunci…”,si mai rau…renuntarea practic la viata! Nu zic ca eu sunt mare si tare, sunt vai de capu” meu cu pacatele mele si nu m-ar mira daca as cadea primul din frica sau alta slabiciune omeneasca! Sa ma fereasca bunul Dumnezeu si sa ne fereasca pe toti de asa ceva! Daca intra-adevar se va intampla…solutia este singura: MUCENICIA, asa cum spune Parintele Iustin Parvu si cum am citit la toti Sfintii care au scris despre vremurile acestea! Eu v-as da un sfat personal daca nu sunt prea nesimtit: spovediti-va si luati iertare de pacate si impartasiti-va! Intariti-va cu Hristos! Ca in rest nu putem face nimic, decat cu Stapanul Hristos:,,Fara de Mine nu puteti face nimic”!

  Apreciază

 8. kosk said, on ianuarie 17, 2009 at 2:11 pm

  @g b:cand stapanii lumii asteia fac lucrarea satanei,nu poti sa ramai supus lor.oricum tu ca ateu,nu poti intelege.

  Apreciază

 9. testdepth said, on ianuarie 17, 2009 at 7:57 pm

  Vuieste internetul de „pericolul” secolului 21, microcipul, (noul pasaport cu microcip) intruparea lui michiduta! Se fac petitii, se dezbate pe toate blogurile, „a innebunit lumea”!
  http://babel-spiritual.blogspot.com/2009/01/isteria-microcipului.html

  Apreciază

 10. saccsiv said, on ianuarie 17, 2009 at 10:24 pm

  Arhimandritul Iustin Parvu confirma apelul sau – inregistrare audio

  https://saccsiv.wordpress.com/2009/01/17/arhimandritul-iustin-parvu-confirma-apelul-sau-%e2%80%93-inregistrare-audio/

  Apreciază

 11. bobo said, on ianuarie 18, 2009 at 1:22 pm

  Religia a oprit cu mult evolutia acestei lumi. De ce mereu cand stiinta incearca sa faca lucrurile cat mai simple, progresand, este lucrarea necuratului?

  Apreciază

 12. Rosenblum Valentin said, on ianuarie 18, 2009 at 2:36 pm

  Este foarte interesanta opinia B.O.R., atitudinea acesteia fiind cel putin de neinteles.
  Citez ” Conducerea BOR considera demersul lui Iustin Pirvu unul rupt de realitate.”
  Poate ar trebui sa ne reamintim modul in care a fost ales PF Daniel si mai ales de catre cine.

  Apreciază

 13. Jademan said, on ianuarie 19, 2009 at 1:04 am

  Eu nu cred în Dumnezeu, eu SUNT Dumnezeu. Şi da, m-aş băga la tipurile astea noi de acte, dar cu o singură condiţie: să fiu liber să fac ABSOLUT ORICE vrea muşchii mei!

  Apreciază

 14. edward said, on ianuarie 19, 2009 at 11:35 am

  Societatea Romana, cea din alte tari este depasita.
  … au bani, putere, interese iar noi nu suntem nici macar organizati . In plus te mai si indoiesti ajutat fiind de BOR, de cati, de felul in care reusesti sa interpretezi Biblia sau mai stiu eu ce discutie cu prieteni. O fi asa no fi asa. Se pare ca , cartile sunt facute. Doar intr-o luminare, intr-o renastere spirituala a noastra mai exista speranta. Ce pozi sa faci daca COPII iti cer de mancare, sotia, sotul iti spune . Le-am facut acesti copii sa ne uitam cum mor. Sa le zici nu? Cati ar fi in stare de asta? Doar cand iti vezi copilul bolnav si te ingrozesti.

  Cu televizorul, masina si calculatorul ne-au pacalit pe toti.

  DOAMNE AJUTANE PE NOI PACATOSII.
  cred ca , chiar si cei mai vehementi daca DUHUL SFANT NU SE POGOARA ASUPRA LOR
  va fi foarte greu sa se impotriveasca.

  Dar Dumnezeu e mare , EL poate sa demonteze tot.

  DOAMNE AJUTANE PE NOI PACATOSII.

  SA NE MANACE RAIUL PE TOTI.

  Apreciază

 15. Rosenblum Valentin said, on ianuarie 19, 2009 at 7:14 pm

  Tocmai de acea putini vor fi cei alesi……….

  Apreciază

 16. Gabriel said, on ianuarie 20, 2009 at 7:03 pm

  daca ne limitam doar la vorbe suntem farisei.trebuie actionat imediat

  Apreciază

 17. emilian said, on ianuarie 26, 2009 at 6:56 pm

  da-ti vorba in vorba dintr-unul in altul, sa afle lumea de acest pericol care ne paste,si haideti sa facem ceva. cu sute de ani in urma stramosii nostri au luptat pentru pamantul tarii noastre si pentru credinta noastra ortodoxa, ca si ei haideti si noi sa luptam pentru credinta noastra si sa aratam ca suntem romani si ortodocsi adevarati

  Apreciază

 18. ion adrian said, on februarie 1, 2009 at 12:21 pm

  Un ziarist Dan Tapalaga ataca pe Hot News oreactie a credinciosilor si a BOR:
  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-5373194-pasaport-catre-delir-apocalipsa-viziune-romaneasca.htm

  Opinia mea:
  Este clar reactia lui Tapalaga este anti crestina, caci nu poti sustine ca un crestin nu poate cere de la biserica sa sa-l apera mai ales daca are senzatia ca statul sau nu o face. Iar un stat care nu-si apara cetatenii majoritari de o anume credinta poate sa ramana fara cetateni caci ultima reactie pe care biserica are dreptul s-o ia este sa-si sfatuiasca enoriasii sa renunte la cetatenia unui stat in care nu ar mai avea incredere.
  Sper ca nu se va ajunge la asta, dar intreb , daca pe noi cresinii ne deranjeaza din motivele noastre de care nu cred ca trebuie sa dam socoteala, utilizarea lui 666 de ce nu se inlocuieste cu 111 sau 222 sau 333 sau 000. De ce ? De ce se agata unii necrestini, ptr ca daca ii intrebam de religie pe cei care se afla in zonele unde se organizeaza si se gandesc acestea, vom vedea ca nu prea sunt crestini dlor, de acesta cifra 666 , este ca si cum cineva ar dori sa se pavoazeze institutiile cu zvastica nazista, asa ca sa le faca in ciuda evreilor.
  Deci de ce nu se poate renunta la numarul 666, macar la atat, zicand ca in rest avem incredere in statele lumii chiar daca nu sant conduse de crestini si pentru crestini?
  Dl Tapalaga as dori sa-mi raspunda la acesta intrebare.

  Apreciază

 19. Luminita said, on februarie 2, 2009 at 7:21 am

  De ce oare Sfintii Preoti au refuzat studierea istoriei stramosilor nostrii, asa cum a facut-o numai Parintele Dumitru Balasa? De ce oare n-au inteles ca precum fariseii si saducheii, liderii bisericilor au facut compromisul de a se asocia politicului, pentru a avea avantajele materiale pe care toti le vedem! Masini de lux, vile, aur si argint, putere, ei manipuland de fapt, masele sarace cu duhul etc. Va mai mirati ca acestia nu iau atitudine? Pai cum sa nu fie asa, cand de fapt fac parte din aceeasi organizatie! Sunt iubitori de aceeasi dominare!
  Biblia a fost mutilata si adaugata inca de la 334 d.Ch.
  Daniel e SRI-st si mason precum multi altii, la patriarhie SPP-istul Parinte Irineu este homosexual asa cu sunt multi alti preoti si calugari!
  Sunt oameni care stiu ca, un preot da spaga de 10.000 € pentru a primi o parorhie, care a devenit un mediu de afaceri, merg preotii la biserica ca la firma! Pai cum sa mai creada tineretul in biserica Ortodoxa, cand in majoritate este compromisa de draci in sutana?
  Si ca sa intelegeti cat de manipulata si indoctrinata este preotimea, iata pagina din istoria adevarata a neamului nostru, cu privire la numarull 666! „Anul reformelor politice-religioase 666 apare pe tot felul de inscriptii de pe teritoriul pelasgic, ca -SSS- (666) sau -CCC-(C-grecesc) ori -VIVIVI- (6- latin).
  Si nu pot sa amintesc rugaciunea unei femei gete, Zalmoxiene, gasita pe o placa de marmura de la Tomis, continand si un …ACROSTIH… dovedind inca o data marele rafinament atins de geto-daci:
  AYRELIA -STRALUCITOARE
  BENERIA -CURATA
  SYM FORO -MAREATA DOAMNA
  SYN DIO -SUNT CREDINCIOASA
  SYN ZE SASE TRI -SUNT CU TREI DE SASE
  KAI TETHI GATRI -DAR ATAT TE ROG
  AYRIS NONAM -CANDVA SA MA AJUTI
  NIASCHARIAN -SA RENASC
  Dar citind primele litere apare -AB SSS K-AN-:
  ,,Cu 666, de ani” acesta fiind semnul la care se inchinau cei intorsi la adevarata religie, semn ce se purta la mana dreapta sau pe frunte.
  Stramosii au mai lasat scris DE CEBALUS PERSCO RILO (DE CABALA VOR PIERII DUSMANII sau DE NEAMUL CALULUI DE INOROG VOR PIERII DUSAMANII), iar noi, unii romani suntem descendentii acelui neam care a fost gnostic ca si Iisus, initiat prin misteriosul botez de Sf. IOAN BOTEZATORUL, esenian -gnostic/ophit/meendean! Studiati istoria pentru a putea intelege prezentul si nu va mai lasati manipulati de vrajitoriile fariseilor si saducheilor! (CUNASTEREA = STIINTA=INTELEPCIUNE= LIBERTATE DIVINA )Sau mai bine zis de descendentii Imperiului Khazar/askenaz, autonumit evreu! Cititi „AL 13-LEA TRIB. IMPERIUL KHAZARILOR SI MOSTENIREA LOR” de
  Arthur Koestler!
  Cand unii dintre noi cunoastem adevarata istorie a neamului nostru cum sa ne mai putem lasa pacaliti de o religie importata care e bazata in mare parte pe cultul mozaic!(cititi -DACII DE-A LUNGUL MILENIILOR de Preot-Istoric Dumitru Balasa!)
  Sincera sa fiu, trezirea la realitate are loc cam tarziu! Preotii cu adevarat in Lumina, trebuia sa priceapa ce se intampla si sa ia atitudine inca din 1989!
  ADEVARUL=DUMNEZEU, ESTE MAI PRESUS DE ORICE RELIGIE!
  Va doresc dvs. si intregii lumi, LUMINA, IUBIRE, INTELEPCIUNE, VOINTA, FORTA DIVINA

  Apreciază

 20. saccsiv said, on februarie 2, 2009 at 10:31 am

  Luminita

  Tu si cei ca tine promovati un soi de neopaganism foarte asemanator celui din spatiul germanic (dar nu numai) de acum 100 de ani si care a pregatiti terenul, a pus piatra de temelie si mai apoi a fost religia national-socialismului. Si voi ca si aceea sunteti “alternativa” anti-crestina la “iudeo-masonerie”. Citeste te rog articolul:

  https://saccsiv.wordpress.com/2008/12/24/nazismul-partea-1-religia-nazismului-asemanari-contemporane-alarmante/

  Apreciază

 21. […] ultraşilor religioşi. Am încercat să le acord o şansă. Am citit prin presă, pe internet, pe bloguri, articole în care băieţii îşi exprimă dezacordul faţă de aceste paşapoarte. Nu m-au […]

  Apreciază

 22. ion adrian said, on februarie 2, 2009 at 8:00 pm

  Explicatie privind cum va fi provocata si decisa ,intr-un viitor nu prea indepartat, implantarea cipului sau ceva similar acestuia:

  Acest mijloc de identificare si pozitionare cu sau fara 666, oriunde s-ar afla un cetatean, nu este pentru infractori sau teroristi, caci daca ar fi infractor, acesta s-ar putea scapa imediat de pasaport, aruncandu-l sau punandu-l in masina altuia si declarandu-l pierdut dupa comiterea agresiunii.
  In schimb toti cetatenii cinstiti si prosti, ca asa se numesc ei “stupid popor”, care muncesc inca crezand ca sunt liberi, adica nu i-a luat in stapanire oficiala dl Brucan, desi fiind ei stupizi si Brucan genial, asta ar merita sa se intample, nu-i asa?
  Si desigur ca asa vor face destui infractori si teroristi, dintre care cei mai multi si vor fi unii numai intre ghilimele cat trebuie de multi ca sa bage groaza in prostime, si concluzia rationala pe care poporul stupid o va accepta, va fi ca nici asa nu se poate criminalii si teroristii isi fac de cap si singura solutie ar fi sa injectam in piele , poate in cativa ani se va descoperi ceva si mai destept tehnic dar care precum orice amprenta de pe deget, sa ne individualizeze perfect , sa nu mai putem scapa nici cat am putea scapa de o amprenta printr-o operatie estetica, si deci sa fim oriunde si in orice moment identificabili si daca este nevoie si lichidabili fara sa mai ramana nici cea mai mica urma ca am fi existat decat doar niste reclamatii depuse de cateva rude tampite adica cu incredere in politie.
  Aici ma refer la orice mijloc de identificare de acest tip chiar daca 666 s-ar inlocui cu 999(de ex)

  Cine are urechi de auzit sa auda.

  Apreciază

 23. ion adrian said, on februarie 2, 2009 at 8:03 pm

  PS Repet Luminita :cu sau fara 666 rezultatul este acelas. poate asta se si doreste , lasa domle ca punem in loc 999. Bine ca nu i-a dus capul la asta inainte sa ne prindem noi….

  Apreciază

 24. lacramioara said, on februarie 2, 2009 at 9:02 pm

  Eu una cred in semnul 666. eu una nu accept acest nou buletin cu cip. Este lepadarea de Hristos si ne lepadam si de sfantul botez pe care lam primit. De ce nesocotiti cuvintele lui Dumnezeu care a lasat prin sfinti acest mesaj ca sa nu cadem in capcana diavolului. Insemnativa ca lumea nu va rezista timp de 14 ani
  Incep insemnarile cu cipurile, apoi va veni Sf. Ilie si va sta 1260 de zile ca sa Provaduiasca la lume sa ne avertizeze , dar este prin si va fi omorat si va invia a treia zi si va veni atunci anticrist la conducere si va sta 3ani si 6 luni si va fi amar de noi cei neinsemnati care nu vor sa puna cipurile vor fi chinuiti .uni vor pleca in munti si Dumnezeu le ocroteste pana va sfarsi domnia lui anticrist si va veni Hristos si va imparte lumea in doua tabere cei curati si cei murdari si va fi atunci vai si amar de noi. Noi nu suntem pe pamant sa ne facem viata aici ci viata vesnica avem dupa moarte.asa ca pazitiva ca vremurile deja au sosit.

  Apreciază

 25. ion adrian said, on februarie 3, 2009 at 9:41 am

  @Lacramioara si toti ceilalti,
  @Saccsiv,
  Eu sustin ca orice cip cu orice numere in el ar avea acelasi efect nociv de stampilare a noastra ca pe o turma cu fierul inrosit, de pecete diavoleasca.
  Eu mai spun ca Dumnezeu le-a intins prin apostolul Ioan o cursa ca in orgoliul lor nemasurat si ura lor antihristica sa foloseasca 666 in loc de exemplu 123 si astfel sa ni se atraga atentia. O sa pun mai jos un text din care o sa vedeti ca apostolul ne anunta din evanghelia sa, ca desi biserica va condamna numerologia, la niste numere anume trebuie sa fim atenti si astea sunt cele indicate de el.
  Voi posta o cercetare personala cu niste concluzii pe care am mai postat-o si pe alte bloguri si vetzi trage si voi concluziile de cuviinta:

  „Interesantă, ciudată, chiar miraculoasă, poate fi considerată apariţia unui anume număr într-o anume situaţie dată.
  De exemplu apariţia numarului 153 în Evanghelia după Ioan la capitolul 21.11 cu ocazia apariţiei lui Isus în faţa ucenicilor, la marea Tiberiadei dupa Înviere când se prind 153 de peşti mari (o nouă minune de tipul înmulţirii pâinilor) ciudat fiind numărul pomenit evident a nu intamplatorsi cu atata precizie, căci 153 conform regule de derivare a unui număr din altul prin adunarea cifrelor sale este nouă dar în acelasi timp este si suma primelor 17 numere naturale.
  Care ar putea fi semnificaţia aparitiei aici mentionat de Autorul Apocalipsei unde apare un alt numar exceptional si anume 666 din care pe langa alte proprietati ajungem tot la 9?
  Este unică această proprietate aritmetică şi numerologică a lui 153? Nu, pentru ca o proprietate similară posedă şi numarul 36 care este nouă, sau 666 cum spuneam chiar adineauri(18 si apoi 9)dar şi suma primelor 8 numere naturale sau numărul 351 care este tot nouă dar şi suma primelor 26 numere naturale şi aşa pentru un număr infinit de numere intregi care au aceeasi proprietate de a fi in final nouă şi în acelaşi timp suma unor progresii de numere naturale începând cu numărul 1.
  Dar in primele 1000 de numere doar 5 numere – e vorba de 36,153,351,630 şi 990 – au proprietatea de mai sus, iar în primele 10000 doar 15.
  Este însa foarte important de observat că în aceste 15 numere nu se mai află nici o altă pereche cum sunt 153 şi 351, care în succesiune fiind în şirul definit mai prin cele două proprietăţi(suma este 9 si avem o progresie) sunt unul rasturnatul celuilalt şi poate că se poate demonstra(nota mea: as fi fericit daca un matematician ar confirma sau poate infirma acest lucru) că nici nu mai există altele două la fel, oricât de departe am merge în infinitatea numerelor naturale.
  Din acest motiv cred ca doar primele 17 si 26 numere naturale formeaza prin însumarea lor două numere care sunt nouă dar care sunt şi răsturnatul celuilalt, ceea ce face din numarul 153 şi din perechea lui, 351, nişte numere unice.
  Oricum chiar si numarul de 10000 de numere, este suficient de mare ptr ca proprietatea sa capete un caracter de exceptie si utilizarea de catre apostol (de fapt de catre Isus) a acestui numar 153, sa aiba o importanta semnificatie peste veacuri, de mesaj trimis pentru noi cei de azi care stim ce sunt progresiile care avem sistemul de numeratie in baza 10 unde sumele acelea dau 9(in alta baza de numeratie nu ar mai fi la fel) si care ne vom confrunta cu codurile de bare numerice.

  Aceasta unicitate, la Sf. Ioan Teologul şi cu 1000 de ani înainte ca numerele să se scrie în baza 10, singura scriere care le conferă celor multiple de nouă, ultima cifră caracteristică a sistemului de numeraţie în baza 10, proprietatea de a fi nouă (adică ca suma cifrelor lor să ducă în final la numarul nouă), are desigur un sens profound, iar singurul sens pe care-l găsesc este atentionarea noastra sa nu tratam cu superficialitate sau indiferenta alte numere care vor apare in scrierile noastre sfinte cu poate proprietati interesante suma sa fie 9 , o progresie , un rezultat matematic nu prea des de intalnit, dar mai ales acest numar ciudat 666. .

  Vor urma si alte consideratiuni daca si Saccsiv este interesat si-mi da astfel verde.

  Apreciază

 26. lacramioara said, on februarie 3, 2009 at 2:25 pm

  am o carte de la biserica si se intituleaza LEPADAREA DE HRISTOS PRIN SEMNUL 666 SI E SCRISA IN ANUL 1987 SI TRADUSA DE LA GRECI MAI INAINTE DE 1987. CRED CA IN ANUL 1987 NU ERAU LINI DE BARE PE ALIMENTE. SI IN CARTE ERA SCRIS CA O SA APARA.

  Apreciază

 27. alina said, on februarie 3, 2009 at 3:49 pm

  oameni buni,eu sunt realmente ingrozita.stiu ce relateaza sf biblie dar sincer credeam ca nu voi apuca vremurile acelea despre care se vb.acum imi dau seama ca vremurile sau implinit si venirea anticristului e aproape .nu voi primii noul buletin desi in luna iunie ar trebuii sa-mi schim actul.nu o voi face si ma rog la bunul dumnezeu sa-mi lumineze calea si mintea sa pot lua deciziile cele mai bune.dumnezeu sa binecuvinteze romania.

  Apreciază

 28. gabriela lazaroiu said, on februarie 4, 2009 at 12:44 pm

  doamne ajuta, nu siu eu ce o sfaceti voi dar chiar ji inainte sa vad ce a scris parintele, eu impreuna cu mai multe peroane voiam sa ne impotrivim pana la moarte, iar acum k am citit, cu atat mai mult, sunt om, si am dreptul la libertate mai mult ca la orice, asta este un drept alieneabil pe care il am de la Dumnezeu. am gresit mult in viatza asta, dar o s lupt din toata inima si o fac tot pt a arata ca eu sunt copilul Lui. Doamne ajuta!

  Apreciază

 29. saccsiv said, on februarie 4, 2009 at 2:37 pm

  gabriela lazaroiu

  Ce parere ai despre cele scrise la:

  „INTREBARE FUNDAMENTALA: Ce facem DUPA CE refuzam actele cu cip incorporat?”

  https://saccsiv.wordpress.com/2009/02/04/intrebare-fundamentala-ce-facem-dupa-ce-refuzam-actele-cu-cip-incorporat/

  Apreciază

 30. saccsiv said, on februarie 4, 2009 at 6:49 pm

  Luminita

  Pornind de la acest comentariu si altele asemanatoare, am considerat utila crearea unei noi teme:

  Dialoguri despre NEW AGE, YOGA, NEO-PAGANISM

  https://saccsiv.wordpress.com/dialoguri-despre-new-age-yoga-neo-paganism/

  Am raspuns acolo.

  Apreciază

 31. […] APEL LA NESUPUNERE: refuzati noile pasapoarte, buletine, acte de identitate, carnete de sofer. Cuvan… […]

  Apreciază

 32. ion adrian said, on martie 24, 2009 at 10:53 pm

  Inca un apel:
  Katherine Albrecht, pe http://rafaeludriste.blogspot.com/.

  Apreciază

 33. […] APEL LA NESUPUNERE: refuzati noile pasapoarte, buletine, acte de identitate, carnete de sofer. Cuvan… […]

  Apreciază

 34. […] APEL LA NESUPUNERE: refuzati noile pasapoarte, buletine, acte de identitate, carnete de sofer. Cuvan… […]

  Apreciază

 35. SARA said, on mai 14, 2009 at 9:55 am

  nu sunt de acord cu ceea ce zice acest parinte,semnul pe frunte si pe mana care se vorbeste in apocalipe se refera la cu totul altceva,nu e ca ai acte cu infatisarea si digitale,NU,NU,a avea semnul pe frunte si pe mana inseamna a servi pe DUMNEZEU,sau diavol,dupa alegerea noastra,cu mintea-frunte si cu lucrul-mana noastra,decia ma supune mintal si lucrand pentru DUMNEZEU,nu ascunzandu-ma in manastiri trimitand mesaje de rebeliune.ISUS a platit darea la Templu,a dat Cezarului ce e al cezarului si a lucrat printre oameni,EL este exemplul nostru,e adevarat ca ca alesi lui DUMNEZEU vor avea confruntari cu statul dar asta va fi la nivel mondial,nu national.Ideea pe frunte si pe mana are legetura cu Vechiul Testament unde spune ca LEGE LUI DUMNEZEU(cele 10 porunci)sa inveti pe copii tai sa le poarte la mana si pe frunte(in ceea ce fac si in mintea lor,in ceea ce gandesc),la care evrei in Vechiul Testament isi faceau fasii de piele pe care scriau LEGILE LUI DUMNEZEU si le legau la mana dreapra si pe frunte manifestandu asa supunerea lor LEGI LUI DUMNEZEU.Eu cred ca a avea acte digitale nu inseamna a ma supune satanei,NU,NU

  Apreciază

 36. Mihnea said, on august 19, 2009 at 10:58 am

  Preotul in cauza nu are competentele necesare pentru a vorbi despre jocurile politice nationale/planetare.Adevarata putere sta in bani si informatii,iar acestia nu ai nici bani si nici serviciu secret propriu,ca sa aiba acces la informatii,ca atare,se folosesc de acest pretext pentru a-si apara anumite interese:
  -Observa ca biserica nu mai atrage asa multi tineri si pe baza unei asteptari negative,se doreste atragerea tineretului catre biserica
  -Nu le convine lor sa fie asa monitorizati,deoarece au ceva de ascuns: cine nu are nimic de ascuns,nu sare ca ars cand vede ca toata lumea ii poate vedea tranzactiile,calatoriile etc.
  NU se va intampla nimic in 2011,deoarece masurile aduse de cipurile biometrice sunt deja puse la dispozitie de anumite persoane,asa ca nu aduc nimic nou.E o forma de manipulare religioasa…Se tem de ceva

  Apreciază

 37. […] APEL LA NESUPUNERE: refuzati noile pasapoarte, buletine, acte de identitate, carnete de sofer. Cuvan… […]

  Apreciază

 38. […] APEL LA NESUPUNERE: refuzati noile pasapoarte, buletine, acte de identitate, carnete de sofer. Cuvan… […]

  Apreciază

 39. […] APEL LA NESUPUNERE: refuzati noile pasapoarte, buletine, acte de identitate, carnete de sofer. Cuvan… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: